تجارت بین المللی و قالب های مختلف آن


◄ انواع روش های پرداخت بین المللی (International Terms of Payment )

هر چند با توجه به شرایط حال حاضر کشور و تحریم های ظالمانه امکان استفاده از اعتبار اسنادی در اکثر کشورها فراهم نیست، در تعداد اندکی از کشورها این امکان وجود دارد که به دلیل کارمزد بالای آنها عملا در اغلب اوقات با برآورد هزینه منجر به عدم صرفه اقتصادی و افزایش قیمت بالای تمام شده کالا می شود.

نحوه پرداخت وجه بین خریداران و فروشندگان یکی از مهمترین ارکان معامله می باشد که ضامن بقای تجارت است. اینکه از میان انواع روش های پرداخت کدام روش بهترین و مناسبترین روش می باشد اندکی دشوار است، طرفین معامله باید با شناخت و با توجه به اوضاع و احوال سیاسی و اقتصادی کشور خود و همچنین کشور مقابل اقدام به گزینش بهترین روش پرداخت و ودریافت وجه نمایند، در کنار این موارد، سابقه تجاری بین خریدار و فروشنده، اعتماد به همدیگر و اعتبارسنجی آنها از مسائل مهم دیگری است که در روش پرداخت وجه نقش مهمی را ایفا می نماید، در این مقاله سعی می کنیم از جنبه های مختلف این روش ها را تجزیه و تحلیل نماییم، اما انتخاب بهترین روش پرداخت صرفنظر از جنبه حقوقی به جنبه اجتماعی ، سابقه تجاری افراد و. می تواند این چرخه را دچار تغییراتی نماید.

در اینجا به ترتیب از روش هایی که میزان ریسک آن برای خریداران کم و برای فروشندگان زیاد است، تا روش هایی که ریسک آن برای خریداران زیاد و برای فروشندگان کم است می پردازیم و در آخر روشی که موازنه ریسک را تا حد زیادی برقرار می نماید مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.

حساب باز Open Account

در روش پرداخت مبتنی بر حساب باز (نسیه) بر مبنای اعتماد کاملی بین طرفین معامله صورت می گیرد و به صورت کامل به سود خریدار است، در این روش فروشنده بدون دریافت وجه کالا را برای خریدار ارسال می کند و خریدار با توجه به قراردادی ما بین، وجه کالا را به صورت ماهانه و یا بعد از رسیدن کالا و یا هر شرطی که از قبل در قرارداد ذکر گردیده است پرداخت می کند.

در این روش فروشنده باید از وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور خریدار اطلاع داشته باشد که قوانینی مبنی بر ممنوعیت انتقال ارز در کشور خریدار وضع نمی گردد.

این روش مناسبترین و بهترین روش پرداخت برای خریدار و پر ریسک ترین شیوه برای فروشنده است چون در صورتی که به هر دلیل خریدار از تحویل کالا امتناع نماید کالا مشمول مقررات متروکه خواهد شد و فروشنده ناچار است کالا را با هزینه خود مرجوع نماید.

برات وصولی ساده Clean Collection

برات نوشته ای است که به موجب آن شخص صادر کننده برات (برات دهنده یا برات کش Drawer ) ، به یکی از بدهکاران خود (برات گیر Drawee ) دستور می دهد تا در سررسید و وقت مشخص مبلغ تعیین شده در برات را به حواله کرد یا فرد ثالثی که دارنده برات نامیده می شود پرداخت کند، به زبان ساده تر برات یک نوع درخواست وجه است. در این روش فروشنده کالا را بر اساس توافق فی ما بین برای خریدار حمل و اسناد حمل و سایر اسناد مورد نیاز را مستقیما برای وی می فرستد، سپس بر مبنای اسناد حمل، برات ساده ای را بر عهده خریدار کشیده و از طریق شعبه ارزی بانک خود تجارت بین المللی و قالب های مختلف آن و یا مستقیما جهت وصول به بانک کارگزار در کشور خریدار ارسال می کند تا خریدار بر اساس شرایط برات (دیداری یا مدت‌دار) نسبت به پرداخت وجه اقدام نماید. در این روش اسناد حمل به نام خریدار است، خریدار می تواند کالا را دریافت و آن را از گمرک ترخیص نماید و سپس برات را قبولی نویسی کند، میزان ریسک در این روش نسبت به روش قبل کمتر است ضمن اینکه ریسک عدم قبولی نویسی برات توسط خریدار وجود دارد که در این صورت روش حساب باز ایجاد می شود با این تفاوت که در صورت عدم واریز وجه فروشنده می تواند از طریق بانک بر علیه خریدار ادعای حقوقی نماید.

برات وصولی اسنادی Documentary Bill of Exchange

تفاوت این روش با روش وصولی ساده این است که در این روش اسناد برای بانک کارگزار ارسال می گردد و تنها در صورت قبولی برات، بانک مجاز است اسناد را به خریدار تحویل دهد، چون اسناد به بانک ارائه می شود باید اسناد را ظهر نویسی کرد و معمولا، حق مالکیت بر کالا تا زمانی که برات از طرف خریدار پرداخت و یا قبولی نویسی نشود به خریدار تعلق نمی گیرد.

اگر دستور خریدار مبنی بر تحویل اسناد حمل در مقابل دریافت وجه باشد خریدار ملزم است وجه را پرداخت و اسناد حمل را دریافت کند. سپس نسبت به ترخیص کالا از گمرک اقدام نماید. این روش Delivery Docuament Against Payment است که به اختصار DP گفته می شود، اگر دستور خریدار مبنی بر تحویل اسناد حمل در برابر قبولی برات (بدون تعهد یا با تعهد )باشد، بعد از قبولی نویسی برات اسناد حمل را دریافت می کند و خریدار یا برات گیر در سررسید وقت معین ملزم است وجه کالا را به بانک کارگزار پرداخت کند که به این روش Acceptance Delivery Document Against یا به اختصار DA گفته می شود معمولا، حق مالکیت بر کالا تا زمانی که برات از طرف خریدار پرداخت و یا قبولی نویسی نشود به خریدار تعلق نمی گیرد.

میزان ریسک در این روش نسبت به دو روش قبل کمتر است چون اسناد مالکیت به نام بانک صادر می شود بنابراین ظهرنویسی اسناد توسط بانک ضروری است و تنها درصورت پرداخت یا قبولی برات به خریدار تحویل می شود ضمن اینکه ریسک عدم قبولی نویسی برات توسط خریدار در سررسید معین برای فروشنده وجود دارد که فروشنده می تواند با اخذ تعهد از خریدار ریسک خود را به کمترین حالت ممکن کاهش دهد که به این روش برات با تعهد گفته می شود.

روش حواله ای Full Advance Payment

این روش دقیقا نقطه مقابل حساب باز است، بدین صورت که خریدار قبل از ارسال کالا توسط فروشنده وجه آن را پرداخت می کند.این روش بهترین و مطلوبترین روش برای فروشنده و بیشترین ریسک برای خریدار را به همراه دارد. از جمله ریسک های این روش برای خریدار عدم ارسال کالا یا بخشی از آن، یا ارسال کالا با کیفیت پایین، افزایش قیمت کالا، و یا ارسال کالا با تاخیر و فاصله زمانی برای خریدار است.

روش حواله با اخذ ضمانت‌نامه بانکی Full Advance Payment by Guaranty

این روش نسبت به روش قبل ریسک کمتری برای خریدار دارد، به این دلیل که خریدار در مقابل ارسال وجه برای فروشنده در خواست ضمانتنامه بانکی می نماید، ضمانت نامه بانکی، تعهد کتبی و غیر قابل برگشت، جهت پرداخت مبلغ معینی به ارز یا ریال به ذینفع ضمانت نامه (خریدار/ کارفرما) می‌باشد، که بانک با توجه به درخواست متقاضی در مقابل ذینفع تعهد می نماید، در صورتی که به هر دلیل متقاضی طبق تعهدات مندرج در ضمانتنامه عمل نکند معادل وجه الضمان ذکر شده در ضمانت‌نامه را بدون اقامه دلیل و اثبات مدعا به محض اولین مطالبه کتبی ذینفع ضمالنتنامه، به وی پرداخت نماید.

اخذ ضمانتنامه در این روش فقط می تواند از هدر رفتن وجه جلوگیری نماید ولی برخی ریسک های دیگر خریدار مانند عدم ارسال به موقع کالا و تاخیر در ارسال کالا که منجر به بروز مشکلاتی برای خریدار با توجه به تعهد و امکان سنجی زمانی تحویل کالا نسبت به مشتریان خود از مخاطرات این روش است.

اعتبار اسنادی = LC Letter of Credit

تعهد مشروط بانک گشاینده ( Issuing Bank ) بنا به درخواست متقاضی اعتبار یا خریدار ( Applicant ) ، که متعهد می شود مبلغ معینی را به فروشنده یا ذینفع اعتبار( Beneficiary ) در وقت معین یا سررسید و با شرایط معین از طرف بانک خریدار یا ابلاغ کننده (Advising Bank ) ، اعتبار معین را به بانک فروشنده ابلاغ و بانک فروشنده آن را به فروشنده ابلاغ و او را مطلع می کند.

در این روش خریدار از فروشنده در خواست می کند اقدام به صدور پیش فاکتور (Proforma Invoice ) با مبلغ و شرایط توافق شده مطابق متن اعتبار نماید، سپس خریدار با ارائه پیش فاکتور، بیمه نامه، کد هشت رقمی ثبت سفارش و. به بانک خود مراجعه و اقدام به گشایش اعتبار می نماید.

این روش نسبت به روش های قبل از ریسک کمتری برای دو طرف برخوردار است و به نوعی می توان گفت که توازن را برقرار نموده است. در این روش با توجه به ساز و کار بانکی و اسنادی ریسک عدم پرداخت وجه از طرف خریدار و ریسک عدم ارسال کالا و عدم ارائه اسناد به حداقل می رسد ولی با توجه به این نکات این روش دارای نقطه ضعف هایی از جمله عدم کنترل کالا توسط خریدار و تاخیر در ارسال یا دریافت کالا می باشد، زیرا ممکن است در اغلب اوقات کالا به کشور خریدار نرسیده باشد و فروشنده فقط با ارائه اسناد وجه آن را مطابق با شرایط اعتبار از بانک دریافت نماید. هزینه بالا در روش اعتبار اسنادی نسبت به بقیه روش ها نیز از دیگر نقاط ضعف این روش است.

اعتبار اسنادی انواع مختلفی دارد که در این اینجا فقط با نام بردن از آنها علاقمندان را در جهت هرچه بیشتر مطالعه در این زمینه دعوت کرده و سعی می کنیم در مقالات بعدی مفصل تر و دقیق تر به جنبه ها نقاط ضعف و قوت و انواع اعتبار اسنادی بپردازیم.

انواع روش های اعتبار اسنادی عبارتند از :

اعتباراسنادی وارداتی یا صادراتی، اعتباراسنادی قابل برگشت Revocable L/C ، اعتباراسنادی غیر قابل برگشت ،Irrevocable L/C ، اعتباراسنادی تایید شده Confirmed L/C، اعتباراسنادی تایید نشده Unconfirmed L/Cاعتباراسنادی قابل انتقال Tranferable L/C، اعتباراسنادی غیر قابل انتقال Untransferable L/Cاعتبار اسنادی نسیه یا مدت‌دار (یوزانس) Usance L/C، اعتباراسنادی دیداری At Sight L/Cاعتباراسنادی پشت به پشت (اتکایی) Back to Back L/C، اعتباراسنادی ماده قرمز Red Clause L/Cاعتباراسنادی گردان. Revolving L/C

هر چند با توجه به شرایط حال حاضر کشور و تحریم های ظالمانه امکان استفاده از اعتبار اسنادی در اکثر کشورها فراهم نیست، در تعداد اندکی از کشورها این امکان وجود دارد که به دلیل کارمزد بالای آنها عملا در اغلب اوقات با برآورد هزینه منجر به عدم صرفه اقتصادی و افزایش قیمت بالای تمام شده کالا می شود.

امید است بازرگانان و تجار محترم برای ورود و مهمتر از آن تثبیت در دنیای تجارت و عرصه رقابت در کنار ریسک ها و مخاطرات پیش رو، با استفاده از دید باز در این حوزه و مطالعات گسترده، علمی، تخصصی، مشاوره و قدرت تجزیه و تحلیل در کنار دیگر سرمایه های خود، با تفکر درست، منطقی و به موقع و گزینش بهترین شیوه بتوانند در دنیای تجارت سهم قابل توجهی را از آن خود کنند.

چند رسانه

همکاری بانک تجارت و فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه کلید خورد

همکاری بانک تجارت و فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه کلید خورد

اخبار بانک و بیمه پایشگر-بانک تجارت و شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه به منظور اعطای تسهیلات ۲۴۰ میلیون ریالی خرید کالای داخلی در قالب طرح پیوند ایرانی تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
به گزارش پایشگر به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، مراسم امضای تفاهمنامه همکاری بانک-تجارت و شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه چهارشنبه دوم مردادماه به میزبانی این بانک و با حضور شریفیان معاون مدیرعامل بانک تجارت، محمدی مدیرعامل این شرکت و طبری مدیرعامل شرکت ایران کیش برگزار شد.

شریفیان در این مراسم با اشاره به نامگذاری سال ۱۳۹۸ از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان #رونق-تولید ، امضای تفاهمنامه با فروشگاه های رفاه را در راستای تحقق این شعار دانست و گفت: بانک تجارت با توجه به ماموریت ذاتی خود، حمایت از بخش‌های تولیدی کشور را در برنامه دارد و همکاری با شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه به منظور اعطای تسهیلات خرید کالای داخلی دقیقا با همین هدف انجام می‌شود.

معاون مدیرعامل بانک تجارت با بیان اینکه همکاری دو طرف در قالب طرح #پیوندایرانی ارتباط مستقیمی با ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خواهد داشت افزود: در این طرح با هدف حمایت از خانواده‌ها و رونق تولید کالای ایرانی تعداد ۱۰ هزار فقره تسهیلات خرید کالای ساخت ایران به مبلغ ۲۴۰ میلیون ریال با سود ۱۸ درصد و اقساط ۳۶ ماهه اعطا می‌شود.

شریفیان با اشاره به اینکه تمامی شعب بانک تجارت به عنوان عامل پرداخت این تسهیلات فعال خواهند بود گفت: زمان آغاز اجرای طرح پیوند ایرانی از دوازدهم مردادماه همزمان با سالروز ازدواج مبارک حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) تعیین و مقرر شد حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از ثبت درخواست متقاضی، تسهیلات پرداخت شود.

محمدی مدیرعامل شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه نیز با بیان اینکه امضای تفاهمنامه همکاری با بانک تجارت نقطه عطف مبارکی در گسترش همکاری‌ها خواهد بود گفت: بانک‌های کشور حمایت از تولید کالای ایرانی را با روش‌های مختلف پیگیری می‌کنند اما تفاوت طرح پیوند ایرانی در این است که ضمن حمایت از خانواده‌های ایرانی، از طریق تحریک تقاضا و افزایش خرید کالای ایرانی گامی بلند در جهت رونق تولید و کاهش بهای تمام شده کالا برداشته خواهد شد.

توسعه بندر فریدونکنار در مسیر اقتصاد مقاومتی و تجارت بین‌المللی

توسعه بندر فریدونکنار در مسیر اقتصاد مقاومتی و تجارت بین‌المللی

ساری - ایرنا - بندر فریدونکنار به‌عنوان ظرفیت مهم و پایه اقتصادی در حاشیه دریای خزر با قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی خاص این روزها مورد توجه سیاستگذاری‌های دولت برای با هدف مقاوم‌سازی اقتصاد مازندران از طریق توسعه تجارت بین‌المللی و صادرات کالا قرار گرفته است و توجه یکپارچه مسوولان استان را به خود جلب کرد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، سراسر قسمت شمالی شهرستان ۳۸ هزار نفری فریدونکنار را دریا تسخیر کرده و برخورداری از هشت کیلومتر مرز دریایی و استقرار بندر در این منطقه ظرفیت بی‌نظیر اقتصادی برای استان مازندران فراهم کرده که تاکنون به باور کارشناسان به‌خوبی از آن استفاده‌ نشده است.

یکی از ظرفیت‌های این شهرستان بندر است؛ بندری با حدود ۶۹ هکتار وسعت و همچنین پنج هکتار پسکرانه با دارا بودن اراضی پشتیبانی وسیع، زیر ساخت حمل و نقل مدرن چندوجهی و کامیون جهت ترانزیت و حمل یکسره کالا و همچنین دسترسی آسان به بازار مصرف کشورهای سی آی اس CIS با جمعیت بالغ بر ۳۰۰ میلیون در کنار ۲ بندر امیرآباد و نوشهر به دیگر بنادر شمالی کشور تنه می‌زند و ظرفیت فوق العاده‌ای در توسعه اقتصادی و پرش تجاری استان دارد.

بندر فریدونکنار در کنار آن‌که یک ظرفیت صادراتی و تجاری در منطقه است به طور متوسط سالانه ۳۰۰ هزار تن کالای صادراتی کشورهای مختلف جهان از بنادر آستاراخان، آکتائو، اولیا، باکو، گوسان و ماخاچ وارد این بندر می‌شود و بهره‌مندی از ۲ پست اسکله با ظرفیت یک میلیون تن و بهره‌مندی از آبخور ۴.۲ متری و کاربری چند منظوره «جنرال کارگو» از دیگر ویژگی‌های شاخص بندر فریدونکنار است.

به طور حتم به دلیل برخورداری از همین ظرفیت‌های متنوع اقتصادی و تجاری است که فریدونکنار این روزها یکی از نمادهای توجه مسوولان استانی به مقوله ترانزیت کالا و ایجاد زیرساخت‌های اساسی حمل و نقل درجهت رسیدن به استانداردهای جهانی و استفاده از حداکثر از ظرفیت ترانزیتی به شمار می‌رود تا جایی که بندری که ظرفیت ممتاز آن در سفر شهرستانی استاندار مازندران به فریدونکنار از چشم سیدمحمود حسینی‌پور دور نماند و وی خواستار رفع مشکلات زیرساختی و آماده کردن آن برای رونق مبادلات کالا با همسایگان شمالی شد.

از سوی دیگر مسوولان اقتصادی استان هم در دولت سیزدهم برای افزایش درآمد ارزی، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه گذاری خارجی و بخش خصوصی، افزایش نقش اقتصادی استان در دریای خزر و ایجاد گذرگاه در شمال کشور روی این بندر منحصر به فرد حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند.

با تمام مزیت هایی که برای این بندر منحصر به فرد بر شمرده می‌شود ولی متاسفانه تمامی ظرفیت‌های آن تاکنون شکوفا نشده چرا که واکاوی داده‌های آماری نشان می‌دهد که از مجموع یک میلیون تن ظرفیت خروج و تخلیه کالای صادراتی بندر فریدونکنار، در زمان حاضر تنها نزدیک به ۳۰ درصد آن مورد استفاده قرار می گیرد.

توسعه بندر فریدونکنار در مسیر اقتصاد مقاومتی و تجارت بین‌المللی

شوق صادرات از بندر فریدونکنار

بدون استفاده ماندن حدود ۷۰ درصد ظرفیت صادرات و واردات بندر فریدونکنار با وجود برنامه‌هایی که دولت سیزدهم برای توسعه اقتصادی و تجارت دریایی در منطقه دارد موضوعی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت و استاندار مازندران تاکید دارد که با رفع مشکلات زیرساختی باید شوق صادرات از این بندر را افزایش داد.

استاندار مازندران در بازدید از بندر فریدونکنار گفت: بندر فریدونکنار با رفع برخی مشکلات زیرساختی و انجام لایروبی به عمق ۶ متر برای روزهای رونق مبادلات کالا با همسایگان شمالی آماده شود.

وی افزود: در کمترین زمان ممکن عملیات لایروبی این بندر انجام شود چراکه برای افزایش حجم مبادلات کالا با همسایگان شمالی برنامه‌های زیادی داریم.
نماینده عالی دولت در مازندران با بیان این که، بندر فریدونکنار ظرفیت جا به جایی یک میلیون تن کالا را در سال دارد، ادامه داد: به معنای واقعی در سال‌های گذشته از ظرفیت این بندر مهم و راهبردی استان استفاده نشده و اکنون تنها از ۳۰ درصد از کل ظرفیت آن استفاده می‌شود.
استاندار مازندران تصریح کرد: در کنار رفع مشکلات زیرساختی، باید تولید کالاهای باکیفیت با استانداردهای روز بین‌المللی در اولویت باشد تا با این راهبرد روند توسعه اقتصادی منطقه روزافزون ادامه یابد.
نماینده عالی دولت در مازندران اضافه کرد: توسعه ناوگان حمل و نقل بین‌المللی دریایی با وجود ظرفیت‌های قابل توجه کشاورزی، صنعتی و تولیدی در مازندران باید در اولویت قرار گیرد و ظلم در حق تولیدکننده است که کالاهای آنان با وجود آن که زمینه صادراتی در منطقه وجود دارد، فاسد شود.

حسینی‌پور وجود پایانه‌های مختلف صادراتی را زیرساخت مهمی برای ارتقاء مبادلات خارجی دانست و تاکید کرد: با فعال کردن پایانه‌ها بخش اعظمی از مشکلات مازندران در بخش صادرات رفع خواهد شد ضمن این که توسعه پایانه‌های صادراتی به خاطر ایجاد ارزش افزوده از طریق صادرات محصولات نه تنها تحریک کننده رشد اقتصادی است بلکه سبب افزایش و کیفی شدن تولیدات داخلی می شود و با رونق تولید مشکل بیکاری و کمبود فرصت های شغلی هم رفع خواهد شد.

وی یکی از سیاست‌های دولت سیزدهم را تقویت ارتباطات و مبادلات با کشورهای حوزه اوراسیا برشمرد و گفت: مازندران با داشتن ظرفیت‌های زیاد از جمله زیرساخت بندر فریدونکنار قادر است نقش مهم و منحصر به فردی در این زمینه ایفا کند.

استاندار مازندران گفت: باید رویه بلااستفاده ماندن توان صادراتی بندر فریدونکنار برچیده شود و لازم است با ارائه مشوق‌های لازم، شوق صادرات از این بندر تقویت شود.

توسعه بندر فریدونکنار در مسیر اقتصاد مقاومتی و تجارت بین‌المللی

بندر فریدونکنار نیازمند سرمایه‌گذاری

فرماندار فریدونکنار برای توسعه پایانه‌های صادراتی از درگاه فریدونکنار معتقد است باید اجرای طرح‌های سرمایه گذاری جدید در این بندر افزایش یابد تا راهبردهای دولت سیزدهم برای توسعه اقتصادی در استان محقق شود.

کوروش ابراهیم نژاد گرجی با اعلام این که در سال ۱۴۰۰ به میزان ۳۰۰ هزار و ۵۰۰ تن کالا با فعالیت ۱۵۰ فروند شناور در بندر فریدونکنار تخلیه و بارگیری شد، ادامه داد: از این میزان، ۱۷۰ هزار تن مربوط به تخلیه و مابقی بارگیری صادرات کالا بود.

وی گفت: قرار بود با راه‌اندازی بندر فریدونکنار در سال ۱۳۸۵، بنادر جنوب ایران به دریای خزر متصل شوند و همچنین این بندر به یکی از دروازه های ایران به حوزه کشورهای سی آی اس تبدیل شود تا ترانزیت کالا از جنوب به کشورهای حاشیه دریای خزر و حوزه کشورهای سی ای اس به آسانی و با ظرفیت بالا انجام پذیرد، اما در سال‌های گذشته اجرای سیاست درستی بر این موضوع حاکم نبود و اگر فعالیت این بندر را ناموفق ندانیم، زیاد هم موفق نباید دانست و نیاز است تا با انسجام مدیریتی کلان در مازندران و سیاست‌های دولت سیزدهم، این دروازه اقتصادی را توسعه دهیم.

فرماندار فریدونکنار خاطر نشان کرد: یکی از ظرفیت‌های مهم بندر فریدونکنار، وجود شبکه جاده دسترسی زمینی آسان است که با توجه به این ظرفیت برجسته، حمل جاده‌ای کالا از این بندر موجب تسهیل در صادرات کالا شده و نیاز است با توسعه تولید کالاهای با کیفیت، سرمایه گذاران از این ظرفیت بکر اقتصادی روزافزون بهره ببرند.

وی افزود: از دهه‌های گذشته تاکنون زیرساخت‌های خوبی برای توسعه مازندران با صادرات کالا از بندر فریدونکنار فراهم شده که باید با رایزنی های اقتصادی در منطقه حجم تجارت خارجی کشور را افزیش دهیم.

توسعه بندر فریدونکنار در مسیر اقتصاد مقاومتی و تجارت بین‌المللی

لزوم افزایش ترافیک صادرات کالا

همچنین صاحب‌نظران معتقدند با رفع مشکلات زیرساختی مانند لایروبی اسکله در بندر فریدوکنار، کریدور شمال به جنوب کشور رونق خواهد گرفت و زمینه برای افزایش محموله‌های صادراتی به نقاط مختلف جهان افزایش می‌یابد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران هم در این بازدید گفت: باوجود مذاکرات گسترده در ماه‌های گذشته برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای و صادراتی ایران با کشورهای منطقه در قالب عضویت کشورمان در سازمان شانگهای و همچنین مذاکرات مهم اقتصادی کششورمان با روسیه، احیای کریدور شمال- جنوب و تأمین اعتبار ملی برای توسعه بندر فریدونکنار که دارای زیرساخت های مطلوب صادراتی بوده، ضروری است و اگر حمایت‌های ملی توامان باشد، برنامه افزایش ترافیک کالا در این بندر عملیاتی می‌شود.

مجید فانی ادامه داد: در راستای روابط تجاری با کشورهایی مانند روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان، قزاقستان، ازبکستان باید نقشه راه تجاری و اقتصادی داشته باشیم، زیرا رقبای ما بیکار نخواهند ماند و به‌طور حتم به دنبال توسعه روابط و همکاری های مشترک با کشورهایی هستند که ایران می‌تواند از بازار اقتصادی آنها بهره مند شود.

وی با اشاره به اینکه جمعیتی افزون بر ۳۰۰ میلیون نفر در شمال دریای خزر زندگی می‌کنند و نباید از وجود چنین بازاری غافل شویم، اضافه کرد: نوع نگاه دولت به مقوله ترانزیت کالا از فریدونکنار باید ویژه باشد و در عین حال باید صادرات‌محور عمل کنیم و در راستای تسهیل قوانین صادراتی گام برداریم تا این‌گونه هم بتوانیم بخشی از نیاز بازار کشورهای شمالی دریای خزر را برطرف کنیم و از سوی دیگر روند توسعه اقتصادی مازندران هموار تر شود.

وی با بیان اینکه، در زمان حاضر از مسیر دریایی ایران، شاهد جابه‌جایی کالا به کشورهای حاشیه دریای خزر هستیم، اضافه کرد: برای سال‌های آینده پیش بینی می‌شود که فعالیت خطوط منظم کشتیرانی از فریدونکنار با توجه به مذاکرات اقتصادی انجام شده ایران با کشورهای منطقه افزایش یابد و در این راستا باید از ظرفیت بخش خصوصی به شکلی مطلوب بهره ببریم.

فانی افزود: بندر فریدونکنار از مزیت کوتاه شدن مسیر، کاهش هزینه حمل‌و نقل و تسریع در جابه‌جایی کالا در صادرات کالا از ایران به کشورهای همسایه برخوردار است و این امکان وجود دارد که ایران به عنوان پل ترانزیتی از مسیر کشورهای حاشیه دریایی خزر به خلیج فارس و آب‌های آزاد عمل کند، بنابراین باید از این ظرفیت فوق العاده استراتژیک کشور به نحو مطلوب استفاده کنیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به اینکه رویکرد دولت سیزدهم در توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه با استفاده از ظرفیت‌های دریایی و بندری کشور است، گفت: این نگاه برای اقتصاد ایران سازنده است و موجب پویایی اقتصاد ایران خواهد شد.

توسعه بندر فریدونکنار در مسیر اقتصاد مقاومتی و تجارت بین‌المللی

بندر فریدونکنار بزرگترین پشتیبان اقتصادی مازندران

مدیر بندر فریدونکنار هم ظرفیت بندر فریدونکنار را ویژه و استثنایی توصیف کرد و گفت: استفاده از ظرفیت این بندر می‌تواند بزرگترین پشتیبان اقتصادی مازندران باشد.

سید جواد اوصیا، فریدونکنار را جزو با کیفیت‌ترین بنادر استان در اقتصاد و تجارت دانست و افزود: یکی از مهم‌ترین اهداف دولت سیزدهم فعال سازی اقتصاد دریاپایه است و در این مسیر گام‌های مهمی برداشته است.

وی با اشاره به سه بندر تجاری در مازندران خاطر نشان کرد: باید از این ظرفیت‌های بسیارمهم تجارت دریایی به ویژه بندر فریدونکنار بهره برد و این مهم جزء با تلاش و برنامه‌ریزی و حمایت‌های ملی میسر نخواهد بود.

مدیر بندر فریدونکنار به ویژگی سواحل فریدونکنار برای تجارت دریایی و دریانوردی اشاره کرد و ادامه داد: ساحل این منطقه به نسبت دیگر بخش‌های سواحل شمال کشور از تخریب کمتری برخوردار بوده که نیاز است بهره وری بیشتری از آن شود و برنامه‌ریزی‌های ملی در این تجارت بین المللی و قالب های مختلف آن زمینه صورت گیرد.

اوصیا، توسعه ناوگان دریایی را نیز یک ضرورت عنوان کرد و اضافه کرد: استفاده از کشتی‌های رورو در خزر که می‌تواند اقتصاد دریا محور را توسعه دهد وجود آن در بندر فریدونکنار ضروری است.

مدیر بندر فریدونکنار ارتقای ایمنی دریایی و بندری را جزو اولویت‌ها دانست و گفت: باید برای ارتقای ایمنی دریایی و بندری در فریدونکنار روزافزون باید در تلاش باشیم.

توسعه بندر فریدونکنار در مسیر اقتصاد مقاومتی و تجارت بین‌المللی

ظرفیت اشتغالزایی بندر فریدونکنار

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران با بیان این که، بندر فریدونکنار با ظرفیت اشتغالزایی یک‌هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم تاثیر زیادی در بهبود اقتصادی منطقه دارد، گفت: این بندر بسیار مهم و دارای موقعیت ویژه‌ای در ایجاد شغل، ارزش افزوده و تحرک اقتصادی است و می‌تواند در توسعه مازندران موثر باشد.

وی افزود: با رفع موانع و اجرای طرح های توسعه ای، فرصت اشتغال برای ۲ هزار نفر دیگر از طریق این بندر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در منطقه فراهم و زمینه ایجاد تحول و رونق اقتصادی فریدونکنار خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران با اشاره به این که، این بندر شرایط بسیار خوبی برای تجارت و واردات و صادرات دارد که می‌تواند وضعیت معیشت مردم شهرستان را دگرگون کند، خاطر نشان کرد: بندر فریدونکنار زیرساخت‌های مناسبی دارد و یکی از ظرفیت‌های مهم توسعه استان به شمار می‌رود که به عنوان شاهرگ حیاتی باید روز به روز رونق یابد.

وی با تاکید بر لزوم تامین امکانات و زیرساخت‌های لازم در بندر فریدونکنار، گفت: برای رفع مشکلات این بندر نیاز به همکاری‌ بخش‌های مختلف است.

به گزارش ایرنا، بندرفریدونکنار از سال ۱۳۶۹ به‌عنوان بندر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و با اصلاحاتی در طرح از سال ۱۳۷۴ شروع و در پایان سال ۱۳۸۱ ساخت اسکله، موج شکن ها و حوضچه آن به اتمام رسید که در دی ماه ۱۳۸۵ پس از بازدید ریاست محترم جمهوراز استان شناسایی بندر فریدونکنار به عنوان مرز مجاز دریایی مورد تصویب قرار گرفت و در نیمه اول ۱۳۸۶ بندر فریدونکنار با توجه به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی وبا اعمال حاکمیت سازمان بنادر و دریانوردی به بخش خصوصی واگذار و در نهایت پس از طی مراحل قانونی این بندر چند منظوره در ۲۱ بهمن ۱۳۸۶ رسماً شروع به کار نمود.

این بندر از طریق جاده‌های هراز و فیروزکوه به مرکز کشور مرتبط و عمده فعالیت با اهداف چند منظوره به ویژه با اولویت در تخلیه و بارگیری غلات وکالاهای عمومی(جنرال کارگو) در نظر گرفته شده است.

همه چیز در مورد قالب سازی و قالب سازی صنعتی

قالب ها اولین بار جهت تولید انبوه قطعات مورد استفاده قرا گرفته اند.

همه چیز در مورد قالب سازی و قالب سازی صنعتی

قالب سازی از مشاغل بسیار مهم و پرکاربرد در صنعت است و در جهت ساخت انواع قطعات با اندازه و جنس های گوناگون استفاده می شود. استفاده از قالب ها از گذشته های بسیار دور مرسوم بوده است. قالب ها اولین بار جهت تولید انبوه قطعات مورد استفاده قرا گرفته اند.

اولین مثال برای قالب گیری به زمان های بسیار دور برمی گردد که افراد مختلف به وسیله سنگ قالب هایی را جهت تولید قطعات مختلف ایجاد می گردند تا در ساخت آن قطعات سرعت بیشتری پیدا کنند. اما امروزه صنعت قالب سازی پیشرفت بسیار زیادی کرده است. در سال 1872 اولین ماشین های قالب ها ساخته شد و تا به امروزه این ماشین پیشرفت بسیار زیادی کرده اند و در انواع گوناگونی تولید و به بازار عرضه می شوند. در ادامه متن با صنعت قالب سازی بیشتر آشنا می شویم.

طراحی قالب های صنعتی به چه صورت است؟

برای قالب سازی، تفاوتی نمی کند که از کدام روش استفاده می کنید و قصد دارید چگونه قالبی بسازید، در هر حال اولین مرحله ساخت قالب ها طراحی آن ها است. طراحی قالب ها باید بر اساس نوع قطعه مورد نظر انجام گیرد. تمام پیچیدگی ها و ریزه کاری قطعات مورد نظر باید درون قالب نیز در نظر گرفته شود. در حقیقت قالب های طراحی شده مکمل قطعات ما باید باشند.

طراحی قالب ها معمولا به وسیله برخی نرم افزارهای معروفی CATIA و IMOLD طراحی می شوند. در زمان طراحی باید تمام مشخصات قطعه مورد نظر از جمله ابعاد، جنس و ظرافت قطعه را به نرم افزار دهیم تا طراحی و تولید قالب به صورت دقیق تری انجام شود.

قالب سازی صنعتی

انواع قالب سازی صنعتی

در متن بالا با مفهوم قالب سازی آشنا شدید اما در این قسمت قصد داریم با انواع قالب سازی صنعتی اشنا شویم. برای ساخت قالب ها با جنس های مختلف از چند روش استفاده می شود. برای ساخت قطعات گوناگون با توجه به جنس قطعه و پیچیدگی های آنم ها از روش به خصوصی برای ساخت قالب های آن ها استفاده می شود. به طورکلی قالب ها به دلیل گوناگونی زیاد به شکل های مختلفی دسته بندی می شوند. قالب ها را از نظر مواد محصول به 7 دسته تقسیم می کنند که عبارتند از: قالب پلاستیک، قالب سیمانی، قالب گلی، قالب گچی، قالب آزبست، قالب شیشه ای.

اما قالب ها از نظر نوع کاربرد نیز به 5 دسته تزریقی، پرسی، فشاری، درون گرمایی درون سرمایی و برشی تقسیم می کنند که این تقسیم بندی به نوع و روش استفاده از این کاربرد ها در ساخت قطعات اشاره می کند. تمامی این روش ها و دسته بندی های دیگر قالب ها مربوط به قالب سازی صنعتی است که با فلسفه تولید انبوه قطعات ایجاد شده است.قالب های صنعتی به 4 دسته کلی و اصلی تقسیم می شوند که عبارتند از :

• قالب تزریق پلاستیک

قالب ریخته گری از جمله قالب های پرکاربرد در صنعت است که خود دارای 3 روش مختلف از جمله روش دایکاست، ریژه و ماسه ای است. با توجه به نوع و جنس قطعات مورد نظر از یکی از این روش ها استفاده می شود. به طور مثال از روش تجارت بین المللی و قالب های مختلف آن دایکاست برای ساخت قطعات آلومینیومی با ضخامت 1.5 تا 15 میلی متر استفاده می شود. اما از روش ریژه برای ساخت قطعات آلومینیومی که ضخامت آن ها یکنواختی ندارند استفاده می شود. اما روش ماسه ای یکی از رایج ترین روش های تولید قطعات فلزی است.

قالب تزریق

قالب تزریق پلاستیک

قالب های تزریق پلاستیک رایج ترین و معروف ترین انواع قالب ها هستند که برای تولید قطعات ریز و درشت پلاستیکی به کار می روند. قالب های تزریق پلاستیک از جنس فولاد هستند و هستند و تکنولوژی ساخت آن ها کمی پیچیده است. اما این قالب ها معمولا برای تولید قطعات با تعداد بسیار بالا و تا چند میلیون استفاده می شود. به همین دلیل با وجود بالا بودن هزینه ساخت قالب های تزریق پلاستیک، استفاده از آن ها بسیار به صرفه و باعث کاهش بسیاری از هزینه ها خواهد شد.

قالب آهنگری

قالب های آهنگری یکی دیگر از قالب های صنعتی هستند که از جنس فولاد ساخته می شوند و برای شکل دهی به آن ها نیز از قالب های فولادی بسیار محکم و با چقرمگی بالا استفاده می شود. چقرمگی به معنای توانایی تغییر شکل خمیری آن قبل از وقوع شکست در ماده است. قالب های آهنگری دارای 3 مدل مختلف به نام قالب بسته آهنگری، قالب باز آهنگری و قالب آهنگری قالب بسته است.

قالب های پرس

آخرین مدل از قالب های صنعتی قالب های پرس است. از این قالب ها جهت فرم دادن، پرس کردن، خم کردن و کشش قطعات می توان استفاده کرد. این نوع قالب ها مانند دیگر قالب ها دارای بخش های متعددی است و ساخته شده از جنس فولاد است.

ویژن مولد

جمع بندی

قالب سازی را شناختیم و دانستیم که قالب ها معمولا بر اساس عوامل گوناگونی به دسته متعددی تقسیم می شوند. مهمترین دسته بندی قالب های صنعتی با نام های آهنگری، تزریق پلاستیک، ریخته گری و پرس هستند که جهت ساخت انواع قطعات با ضخامت های گوناگون استفاده می شوند.

چنانچه قصد سفارش هر نوع قالب صنعتی دارید می توانید به شرکت ویژن ملد به آدرس اینترنتی visionmold.co مراجعه کنید. این شرکت از زیر مجموعه های شرکت بزرگ پیلتن با 50 سال سابقه کار درخشان است و شما می توانید با خیالی آسوده اعتماد کرده و قالب موردنظرتان را سفارش دهید.

تجارت بین المللی و قالب های مختلف آن

رئیس سازمان توسعه تجارت تهاتر را یکی از روش های جایگزین کانال های مالی غرب برای تجارت دانست و گفت: کشورهایی مانند ترکیه، چین و پاکستان و سایر کشورهای دنیا براساس تهاتر عمل می کنند. . ادامه خبر

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

دیگر کسی کالاهای ایرانی را برگشت نمی زند

، اظهار کرد: هم اکنون با کشورهای همسایه وارد مراوده شده ایم و کشورهای مختلف دنیا را اولویت بندی کرده و نقشه راه را برای آنها تعریف کرده ایم. رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه هم اکنون شاهد رشد در حوزه صادرات و همچنین تجارت در موضوعات صنعتی و دانش بنیان هستیم، یادآور شد: در سال گذشته شاهد رشد 45 درصدی حجم صادرات به روسیه بودیم و امسال هم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 30 درصد افزایش .

پاسخ به گزارش روزنامه کار و کارگر با عنوان عضویت در شانگهای ایران را به بارانداز واردات تبدیل می کند

سالیان گذشته کدامیک از روسای جمهور با 10 رهبر کشورهای مختلف دیدار داشته که از طریق آن دیپلماسی اقتصادی را فعال و بعد از آن 80 درصد از مذاکرات اقتصادی را بلافاصله پایش کند؟ هم اکنون شاهد رشد در حوزه صادرات و همچنین تجارت در موضوعات صنعتی و دانش بنیان هستیم، در سال گذشته شاهد رشد 45 درصدی حجم صادرات به روسیه بودیم و امسال هم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 30 درصد افزایش داشته است. پیش از این .

عبور تجارت جهانی از آشوب کرونا؟

به گزارش می متالز، داده های جدید آنکتاد نشان از احیای تجارت در کشور های در حال توسعه دارد. بر مبنای داده هایی که این نهاد بین المللی به تازگی منتشر کرده، تجارت کالا و خدمات در جهان در حال توسعه از آشوب کرونا خارج شده و در حال احیا شدن است. حجم تجارت کالا و خدمات در کشور های در حال توسعه به 11.2تریلیون دلار در سال 2021 افزایش یافته است. ارزیابی نهاد های مختلف پژوهشی حاکی از این بود که .

رشد 150 درصدی ترانزیت در بنادر شمالی

صادرات به بنادر بفرستند. صفایی افزود: نوع کشتی، کشتی های چند منظوره است که عمدتا بار کانتینری حمل می کنند، ولی قارد به بارگیری کالای غیر کانتینری هم هستند. به گفته مدیرعامل سازمان بنادر حمل کالا در دریای خزر رشد خوبی داشته است و تردد کشتی ها افزایش پیدا کرده است و این روند ادامه دارد. وی تصریح کرد: در حوزه بین المللی سازمان بنادر و دریانوردی در سه بخش به عنوان دولت .

معاون سازمان توسعه تجارت: رفع تعهدات ارزی صادرات به قطر 70 درصد شد

قبل یک رایزن اقتصادی دیگر به روسیه اعزام شده و اکنون 2 رایزن در روسیه داریم، اضافه کرد: مرکز تجاری مسکو را افتتاح کردیم و به دنبال راه اندازی مرکز تجاری در شهر های مخاچ قلعه و سن پترزبورگ در روسیه هستیم. وی افزود: با امضای سند نظام اوراسیا تا آذرماه می توانیم تعرفه ها را تا 80 درصد کاهش دهیم و تسهیلات مناسبی برای صادرات به روسیه دریافت کنیم. معاون سازمان توسعه تجارت یادآور شد .

70 درصد؛ رفع تعهدات ارزی صادرات به قطر

پترزبورگ در روسیه هستیم. وی افزود: با امضای سند نظام اوراسیا تا آذرماه می توانیم تعرفه ها را تا 80 درصد کاهش دهیم و تسهیلات مناسبی برای صادرات به روسیه دریافت کنیم. معاون سازمان توسعه تجارت یادآور شد: شرکت هایی که بخواهند کانتینر یخچالی به ویژه برای صادرات به روسیه وارد کنند، امکان صدور این مجوز وجود دارد. جنوب استان کرمان به ویژه شهرستان جیرفت تولیدات محصولات کشاورزی چشمگیری دارد که سهم مهمی در صادرات این محصولات به کشور های دیگر دارد. بهبود شرایط صادرات می تواند بر ارزآوری برای کشور تاثیر داشته و موجب بهبود شرایط معیشتی کشاورزان شود. منبع: دنیای اقتصاد .

تحریم جدید آمریکا با پتروشیمی ها چه می کند؟/ تجارت ایران به بن بست می خورد؟

، اما آخرین گزارش رسمی به داده های سازمان توسعه تجارت بازمی گردد که نشان می دهد در سال گذشته گروه پتروشیمی و پایه نفتی با ارزش صادراتی حدود 12 میلیارد دلاری در صدر کالاهای صادراتی ایران قرار دارد. بر اساس برنامه ریزی های انجام شده قرار است صادرات این محصولات در سال جاری به 15 میلیارد دلار برسد. حال با کنار هم قراردادن این داده ها و گزاره ها می توان به اهمیت تحریم های جدید آمریکا پی برد. به .

واردات دانه های روغنی با تعرفه صفر برای حمایت از تولید

به گزارش شاتا، محمدمهدی برادران گفت :وارد کنندگان حوزه گندم هم می توانند محصولات دانه های روغنی را با تعرفه گمرکی و مالیات ارزش افزوده یک درصد وارد کنند. وی با اشاره به مزایای واردات دانه های روغنی و روغن تصفیه شده گفت: اگر از ظرفیت واردات استفاده شود قیمت مواد اولیه در بازار افت می کند و موجب می شود تا قیمت تمام شده محصول هم کاهش یابد ضمن اینکه بازار های صادراتی هم حفظ می شود. .

بروکراسی اداری پیچیده زاده تراکم نهادی است

دیده شده و مورد تاکید قرار گرفته اند که این خود نشان دهنده اینست که کشور در حوزه قانونی برای توسعه تجارت، کمبود و کاستی ندارد. تعدد و تراکم نهادهای درگیر در بخش اقتصاد مخصوصا صادرات از مهمترین و بزرگترین موانع کشور در مسیر توسعه صادرات است و در بخش صادرات نهادهای ذی نفوذ و تصمیم گیر بسیاری مانند سازمان حفظ نباتات، گمرک، وزارت بهداشت، سازمان استاندارد و اتاق بازرگانی وجود دارند دارند که همین عامل سبب شکل گیری یک بروکراسی پیچیده شده است؛ این در حالیست که تجمیع این نهادها و چابکسازی می تواند نقش بسزایی در تسریع حرکت و تسهیل روند صادراتی داشته باشد. .

صنایع در انتظار ارایه برنامه راهبری دولت| کمبود زیرساخت ها جدی است

و وضعیت شرکت ها و سازمان های دولتی، حقوق مالکیت و نظام قضایی عادلانه در رسیدگی به دعاوی، محیط کسب وکار و آموزش نیروهای ماهر موردنیاز برای صنعت و توسعه صنعتی و . بر این اساس نقش محوری دولت در تدوین و اجرای هر سند ملی توسعه ای و در اینجا سند راهبردی یا استراتژی توسعه صنعتی امری قطعی است. نائب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تأکید می کند: گذر از وضعیت دشوار امروز و کاهش فشارهای خارجی .

رشد 5.1 درصدی تولید در بخش صنعت

به گزارش ایرنا از شاتا، سید مهدی نیازی با حضور در برنامه میز اقتصاد در پاسخ به این سوال که چه اتفاقی افتاده که تأمین مالی یک موضوع بسیار مهم برای بخش تولید در نظر گرفته شده است؛ اظهار داشت: امسال تولید شرایط مطلوبی داشته است. گزارش هایی که منتشر شده حاکی از رشد خوب در حوزه تولید است. وی افزود: بخش صنعت در مقایسه با سال گذشته، رشد پنج و یک دهم درصدی را نشان می دهد؛ ضمن اینکه رشد شاخص .

نمره منفی تجارت نیمساله

. رئیس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: سال گذشته 103 میلیارد دلار تنها تجارت غیرنفتی بود که این میزان رشد در دوران تحریم بوده و در چندماه نخست امسال نیز میزان تجارت با رشد 30 درصدی نسبت به سال گذشته روبه رو بوده است. معاون وزیر صمت در ادامه تاکید کرد: در حوزه آفریقا شاهد رشد 100 درصدی صادرات هستیم و در یک ماه آینده حجم صادرات با این کشورها از یک میلیارد دلار می گذرد. در حوزه اروپا هم .

واردات کانتینرهای یخچالی زمینه صادرات را فراهم می کند

به گزارش ایمنا ، علیرضا پیمان پاک امروز _هفتم مهرماه_ در جمع فعالان اقتصادی بخش کشاورزی در جنوب کرمان اظهار کرد: در قانون جدید تعهد ارزی حوزه کشاورزی را باید اصلاح کنیم تا چالش های بخش های متعدد در زمینه صادرات مرتفع شود. وی افزود: ابتدای فعالیت دولت سیزدهم شش رایزن تجاری داشتیم که در حال حاضر به 22 رایزن رسیده و بیشترین تمرکز را روی اوراسیا گذاشتیم تا بتوانیم تعرفه ها را کاهش بدهیم .

روسیه بازار فولاد را از چنگ ایران درآورد

به گزارش تجارت نیوز ، به گفته عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران؛ در سال جاری شاهد کاهش 9 هزار تنی صادرات فولاد نسبت به سال گذشته بودیم چراکه تعرفه های صادراتی سنگین است و روسیه بسیاری از بازار های ما را تصاحب کرده است. به نقل از ایلنا، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران خاطر نشان کرد: به کارخانه های تولید ابلاغ شد که در فکر ذخیره سازی سوخت مایع باشند و این مسئله .

اخبار اقتصادی بنگلادش

اداره سیاست ارزی بانک مرکزی بنگلادش، این تسهیلات تا 30 ژوئن سال آینده ارائه می شود. دولت مانند سال گذشته برای صادرات 43 محصول از 1 درصد تا حداکثر 20 درصد کمک نقدی خواهد کرد. در سال مالی 22-2021، چهار محصول جدید مانند دوچرخه و قطعات دوچرخه، چای، سیمان و فولاد به بسته تشویقی صادرات اضافه شد. ( بیجنس استاندارد) تمجید معاون رئیس بانک جهانی از بنگلادش مارتین ریزر معاون جدید بانک .

پیش بینی تولید 100 تا 120 هزار مترمربع فرش دستباف در کرمانشاه

امسال 379 نفر را جهت دریافت تسهیلات قالیبافی معرفی کردیم که میزان تسهیلات مورد نیاز آنها حدود 190 میلیارد ریال بوده است. معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت استان کرمانشاه با بیان اینکه در نیمه اول امسال بیش از 3800 فقره کارت قالیبافی صادر یا تمدید شده، افزود: در این بخش نیز رشد 19 درصدی را نسبت به سال گذشته شاهد بودیم. باقرخانی از تشدید بازدید از کارگاه های قالیبافی هم خبر داد و با بیان اینکه امسال 5146 مورد بازدید صورت گرفته، گفت: با توجه به بهبود شرایط کرونا، میزان بازدیدها نیز نسبت به سال های قبل بیشتر شده است. انتهای پیام .

آئین نامه گره واردات خودرو را کور کرد

به گزارش می متالز، آئین نامه گره واردات خودرو را کور کرد. واردات خودرو که از اواسط خردادماه به صورت رسمی آزاد شد و دولت و وزارت صمت از سوی مجلس مکلف به تدوین آئین نامه اجرایی آن شدند همچنان بلاتکلیف مانده است. هرچند وزارت صمت پس از حدود دو ماه تاخیر آئین نامه واردات خودرو را ابلاغ کرد و با اعلام مسوولین قرار بود تا آخر شهریور ماه شرکت های متقاضی برای واردات خودرو مشخص شوند، اما همچنان .

گزارشات از کشت و صنعت جیرفت نگران کننده است/ لزوم تعیین تکلیف معادن فاریاب

دکتر محمدرضا پور ابراهیمی امروز هفتم مهرماه در جمع فعالان اقتصادی بخش کشاورزی، معدنی و صنعتی جنوب کرمان گفت: شاهد اتفاقات مثبتی در سازمان توسعه تجارت هستیم و منطقه جنوب کرمان یک ظرفیت خوبی برای صادرات و اقتصاد کشور بشمار می آید و باید به ایجاد پایانه صادراتی و مرز هوایی کمک شود. وی افزود: رایزن بازرگانی در مسکو باید تعیین تکلیف شود اگر چه اتاق تعاون مرکز تجاری را راه اندازی کرده است که .

صمت در هفته ای که گذشت

. ، هرگونه روغن موتور بدون شناسه کالا موجود در واحدهای صنفی توزیعی را قاچاق تلقی کرده و طبق قانون با آن برخورد کنند. رحمت الله خرمالی مدیرکل آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت ایران اظهار کرد: بر اساس آمارهای گمرکی در پنج ماهه نخست سال جاری، صادرات ایران به کشورهای حاشیه دریای خزر 814 میلیون دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 45 درصد رشد داشته است. .

قاچاق کالا مانع رشد اقتصادی است

در 5 ماه ابتدایی امسال نکته ای که در تجارت خارجی کشور مطرح است، در کنار تجارت رسمی، قاچاق نیز وجود دارد. به گزارش روند بازار به نقل از پول نیوز ، با اینکه امسال تجارت خارجی رو به بهبود بود و توسعه معادلات بین المللی غیر نفتی مر جالبی را نشان می دهد ولی با این همه حال معضل قاچاق کالا مهمترین موانع رشد و درآمد غیر رسمی را با خود همراه دارد. توسعه اقتصادی پایدار در هر .

رشد 5.1 درصدی تولید در بخش صنعت

به گزارش گروه اقتصاد و کارآفرینی خبرگزاری آنا، سید مهدی نیازی با حضور در برنامه میز اقتصاد در پاسخ به این سوال که چه اتفاقی افتاده که تأمین مالی یک موضوع بسیار مهم برای بخش تولید در نظر گرفته شده است؛ اظهار داشت: امسال تولید شرایط مطلوبی داشته است. گزارش هایی که منتشر شده حاکی از رشد خوب در حوزه تولید است. وی افزود: بخش صنعت در مقایسه با سال گذشته، رشد پنج و یک دهم درصدی را نشان می دهد .

تجلیل از برگزیده گان جشنواره شهید رجایی 1401 در استان فارس

. > ایزدی با بیان اینکه براساس ارزیابی های صورت گرفته، وظایف اداری دستگاه به نحو مطلوبی در سازمان صمت فارس در حال اجراست، اظهار داشت: موفقیت کسب شده حاصل تلاش و کوشش همکاران و خانواده بزرگ صنعت، معدن و تجارت استان است که این موفقیت بزرگ را به آنان تبریک عرض می کنم. در این جشنواره، سازمان ها و دستگاه های اجرایی که حائز بالاترین امتیاز یا بیشترین رشد نسبت به سال گذشته در دو بعد شاخص های .

راه اندازی مرکز تجارت خارجی مازندران در دوشنبه تاجیکستان برای اولین بار

به گزارش خبرآنلاین از مازندران، سید محمود حسینی پور در گفت و گو با خبرنگاران با عنوان اینکه در حوزه توسعه تجارت خارجی و دیپلماسی اقتصادی هدف گذاری مشخصی برای شناسایی بازارهای هدف با توجه به ظرفیت ها و زیرساخت های مازندران صورت گرفته است، خاطرنشان کرد : محصولات تولیدی و نیازهای بازارهای هدف کشورهای ساحلی با محوریت روسیه و قزاقستان و کشورهای سی آی اس با محوریت ازبکستان و تاجیکستان به عنوان مقاصد .

ممنوعیت صادرات تایر رفع شد

به گزارش صنعت ماشین ، محمد عباسی با اعلام خبر فوق اظهار داشت: بر اساس ابلاغیه وزارت متبوع و همچنین درخواست انجمن صنفی صنعت تایر در خصوص اشباع و رفع نیاز بازار داخلی از صنعت تایر و لاستیک، از این پس صادرات تایر با رعایت سایر مقررات و ضوابط مربوطه بلامانع است. وی افزود: با توجه به اشباع بازار داخلی و نیاز کشور از این صنعت، جهت حمایت از تولید کنندگان داخلی و ایجاد بازارهای جدید در خارج از کشور جهت صادرات این صنعت به صورت کاملا آزاد از سوی وزارت متبوع با تعهد بر اینکه نیاز بازار داخل کشور در اولویت قرار داده، موافقت کرده است. .

دولت کرکره گرانی ها را پایین بکشد/ از ضرورت نظارت جدی بر بازار تا برخورد قاطع با سودجویان

است و دستگاه های نظارتی نظیر صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی هم در این راستا رسالت مستقیمی دارند تا بتوانند قیمت ها را کنترل کنند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین دولت باید نیازهای کشور، صادرات و واردات را به گونه ای تنظیم کند که حاصل آن رفاه و آسایش مردم شود و نسبت به تسهیل صادرات کالاهایی که واردات آنها با تعرفه پایین انجام می شود و برای تامین بازار داخلی .

نرخ 8 میلیون تومانی عوارض دام سنگین مانع صادرات شد

لحاظ قیمت تعیین شده برای کشورهای خارجی خرید دام از ایران مقرون به صرفه نیست، ادامه داد: تاکنون یک راس دام سنگین از کشور خارج نشده و تنها تعدادی اندک از جنوب خوزستان به کویت و بحرین و قطر به صورت محدود صادرات گوسفند داشتیم. وی گفت: این نوع قیمت گذاری با استاندارد فاصله زیادی دارد به همین دلیل انجمن گاوداران کشور در خصوص قیمت گذاری تعرفه شکایت و از مجلس شورای اسلامی خواستار اصلاح قانون شده است. . قلندری در خاتمه تصریح کرد: دولت با این نوع قیمت گذاری تعرفه به دنبال این است که به نوعی صادرات در این حوزه انجام نشود و به نظر می رسد که نگاه مثبتی در این زمینه وجود ندارد. .

هدف گذاری دولت برای افزایش تولید/ جلوگیری از واردات بی رویه کالاها

متضرر نشوند در این حوزه که مصادیق موردی بوده ورود کردیم و ضمن اصلاح موارد، اگر از قبل اجازه واردات داشتند برای آن ها محدودیت هایی در واردات ایجاد کردیم که این امر روند کاری ما در وزارتخانه است. وی ادامه داد: برخی از محصولات ها در قالب گروه 4 به عنوان کالاهای ممنوعه اعلام شده است که به دستور دولت اجازه ورود به کشور را ندارند و همه بازرگانان از آن اطلاع دارند. برادران افزود: با این حال .

تجارت آلومینیوم اولیه و محصولات نیمه ساخته آلومینیوم چین

. ، حجم واردات آلومینیوم اولیه در ماه آگوست به 49 هزار و 300 تن رسید که نسبت به ماه گذشته، 3.35 درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 53.3 درصد کاهش یافت. در مجموع حجم واردات از ماه ژانویه تا آگوست، به 297 هزار و 600 تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 71.1 درصد کاهش داشت. صادرات آلومینیوم اولیه چین در ماه آگوست، 6 هزار و 100 تن بود که 21 درصد نسبت به مدت مشابه ماه گذشته کاهش داشت اما نسبت به مدت .اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.