روش های مستقیم در سرمایه گذاری


بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با تأکید بر نرخ مالیات بهینه بر آن در کشورهای منتخب (الگوی دوربین فضایی برای داده‌های پانل)

سرمایه­گذاری خارجی تابع پدیده­ جهانی شدن اقتصادها است. عوامل بسیاری در جذب سرمایه­های خارجی اثرگذار هستند. نیروی کار ارزان و ماهر، درجه باز بودن اقتصاد و سیاست­ها، فعالیت­ها و اقداماتی که این نوع سرمایه­ها را به سمت خود جذب می­کنند از جمله این عوامل هستند. جهت دستیابی به این هدف، دولت­ها وارد یک بازی رقابتی می­شوند و با سیاست­های خود سعی می­کنند این سرمایه­ها را به سوی خود جذب کنند. در این مطالعه ابتدا با استفاده از یک الگوی کنترل بهینه­یابی پویا و با بسط مدل رمزی به تعیین مالیات­ بهینه بر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در یک اقتصاد باز کوچک برای ایران و کشورهای منتخب و پس از آن به بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی با تاًکید بر نقش مالیات­ها از طریق روش اقتصاد سنجی فضایی (الگوی دوربین فضایی) برای داده­های پانل طی سال­های 2000 تا 2017 پرداخته شده است. نتایج نشان می­دهد که نرخ مالیات بهینه برای جذب سرمایه­های خارجی برای کشورهای مورد بررسی نزدیک به صفر است. نتایج برآورد فضایی نیز به روش­های کمانی و اقلیدوسی وابستگی فضایی متغیرهای اثر گذار بر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی را تأیید می­کند.

کلیدواژه‌ها

 • نرخ مالیات بهینه
 • سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
 • اقتصاد باز کوچک
 • الگوی دوربین فضایی

عنوان مقاله [English]

An Investigation روش های مستقیم در سرمایه گذاری of the Effective Factors on Foreign Direct Investment with Emphasis on the Optimal Tax Rate in Selected Countries (Spatial Durbin Model for Panel Data)

نویسندگان [English]

 • Mohsen Karimi 1
 • Reza Akbarian 2
 • Rohollah Shahnazi 2
 • Ahmad Sadraei 2

Foreign investment is the function of globalization in the economies. There are so important factors for absorbing it . Cheap and skilled labor, the degree of openness of the economy and policies, activities and actions that attract this type of capitals are most important factors. To achieve this goal, governments enter a competitive game and try to attract these investments with their policies. In this study, first using a dynamic optimization control model and developing a Ramsey model to determine the optimal taxation on foreign direct investment in a small open economy for Iran and selected countries and then investigate the effective factors on Foreign direct investment with emphasis on the role of taxes through spatial econometric method (spatial Durbin model) for panel data during the years 2000 to 2017. The results show that the optimal tax rate for attracting foreign investment for the countries under study is close to zero. The results of spatial estimation by Dhaver sine and Euclidean methods also confirm the spatial dependence of the variables affecting foreign direct investment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Optimal tax rate
 • Foreign Direct Investment
 • Small open economy
 • spatial Durbin model

مراجع

خطابی، ساناز، کمیجانی، اکبر، محمدی، تیمور و معمارنژاد، عباس (1395)، عوامل مؤثر بر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب از گروه منا، مدل سازی اقتصادی، 11(1): 63-75.

رضایی، محمد قاسم، سبزرو، محبوبه و رضایی­پور، محمد (1392)، آزمون اثرات مشوق­های مالیاتی (شواهدی در ایجاد رقابت مالیاتی، جذب سرمایه­گذاری و افزایش رشد اقتصادی)، پژوهشنامه اقتصادی، 13(51): 118-163.

Anselin, L. & Griffith, D. A. (1988), Do spatial effects really matter in regression analysis, Papers Regional Science, 65: 11–34.

Bradlow, D. D. & Escher, B. (2000), Legal aspects of foreign direct investment, Uniform Law Review, 5(4): 871-901.

Dunning, J. H. (2001), The Ecletic (OLI) Paradigm of International Production: Past, Present and Future, International Journal of the Economics of Business, 8 (2): 173-190.

Denisia, V. (2010), Foreign Direct Investment Theories: An Overview of the Main FDI Theories, European Journal of Interdisciplinary Studies, 2(2): 104-110.

Devereux, M.P. and Freeman, H. (1995), The impact of tax on foreign direct investment: Empirical evidence and the implications روش های مستقیم در سرمایه گذاری for tax integration schemes, International Tax and Public Finance, 2: 85-106.

Diamond, P. A. & Mirrlees, J. (1971), Optimal Taxation and Public Production I: Production Efficiency, The American Economic Review, 61(1): 8-27.

Elhorst, P. J. (2012), Dynamic spatial panels: models, methods and inferences, Journal of Geographical Systems, 14(1): 5-28.

Elhorst, P. J. (2010), Applied روش های مستقیم در سرمایه گذاری spatial econometrics: raising the bar, Spatial Economic Analysis, 5(1): 9-28.

Elhorst, P. J. (2003), Specification and Estimation of Spatial Panel Data Models, International Regional Science Review, 26(3): 244-268.

Falk, M. (2016), A gravity model of foreign direct investment in the hospitality industry, Tourism Management, 55: 225-237.

Hymer, S.H. (1976), The International Operations of National Firms: A Study of Direct Foreign Investments, Cambridge, M.I.T. Press.

Lahren, A. (2006), Who’s afraid of tax competition? Harmless tax competition from the new European member states, CEPII No, 2006-2011.

Nye, J. (2010), The future of soft power in US foreign policy. In: Parmar I and Cox M, Soft Power And US Foreign روش های مستقیم در سرمایه گذاری Policy: Theoretical, Historical And Contemporary Perspectives, Routledge: New York.

Walsh, J. & Yu, J. (2010), Determinant of forein direct investment: a sectoral and institutional approach, International monetary fund, 187(10): 1-27.

Vernon, R. (1966), International Investment and International Trade in the product cycle, The Quarterly Journal of Economics, 80(2): 190–207.

«سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» روش محبوب تامین مالی دردنیا

«سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» روش محبوب تامین مالی دردنیا

تین نیوز | سرمایه‌گذاری خارجی از جمله روش‌های مالی محبوب بیشتر کشورهای توسعه‌یافته دنیا برای تامین مالی طرح‌های ریلی است و کشورهای چین، هند،‌آمریکا، ‌روسیه و برزیل به ترتیب کشورهای هدف برای جذب سرمایه خارجی در دهه‌های اخیر بوده‌اند. ایران نیز در 3 سال اخیر به دنبال فراهم کردن زمینه‌های جذب سرمایه‌های خارجی در صنعت ریلی بوده است و در این مسیر برنامه‌ریزی‌های زیادی از سوی راه‌آهن انجام شده است. مرکز تحقیقات راه‌آهن نیز در گزارشی به بررسی روش‌های تامین مالی برای پروژه‌ها در دنیا، به‌ویژه پروژه‌های ریلی پرداخته است. در این گزارش جذب سرمایه خارجی به‌عنوان یکی از روش‌های مورد استفاده کشورهای خارجی مطرح شده است که به تشریح آمار و بررسی بخشی از آن در این شماره پرداخته‌ایم.

ایجاد شبکه حمل‌ونقل کارآ همواره به‌عنوان یک عامل زیربنایی مهم برای توسعه اقتصادی مدنظر بوده است. حمل‌ونقل ریلی بیشتر در تامین منابع مشکل دارد تا مدیریت، بنابراین باید به تامین منابع بخش حمل‌ونقل ریلی توجه بیشتری شود. در اکثر کشورها نیز مباحث زیرساختی و سرمایه‌گذاری کلان حمل‌ونقل ازسوی دولت‌ها انجام می‌شود.مرکز تحقیقات راه‌آهن در گزارشی کارشناسی ضمن بررسی این روش‌ها، روش‌های مورد نظر در کشورهای مختلف توسعه‌یافته و در حال توسعه را بررسی کرده است.با توجه به وضعیت خاص کشورهای در حال توسعه و بحران مالی در این کشورها امکان تامین سرمایه مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های بزرگ روش های مستقیم در سرمایه گذاری به‌راحتی فراهم نمی‌شود، بنابراین انتخاب روش تامین مالی مناسب در مورد پروژه‌ها و طرح‌های زیربنایی مساله مهمی است.این گزارش می‌افزاید: در برخی از پروژه‌ها با حمایت‌ها و اعتبارات دولتی می‌توان وجوه مورد نیاز را تامین کرد، اما در پروژه‌های مهم و زیرساختی مورد نیاز کشور، امکان تامین وجوه کامل آن ازسوی دولت فراهم نیست. در ضمن باید توجه کرد که ساختار استفاده شده برای تامین مالی پروژه در یک کشور ممکن است به دلیل وجود تفاوت‌ها در قوانین و شرایط آن موثر نباشد، در حالی که به‌طور موثری در کشور دیگری استفاده شود. نکته مهم، انتخاب شکل صحیح روش تامین مالی با توجه به شرایط هر پروژه و همچنین کشور میزبان پروژه است.

الف- روش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
(FDI: Foreign directory investment): سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از روش‌های تامین مالی است و کشور چین، هند، آمریکا، روسیه و برزیل به ترتیب کشورهایی هستند که برای جذب سرمایه خارجی زمینه مناسب‌تری دارند، سرمایه‌گذاری در این کشورها بیشتر انجام خواهد شد. برای نواحی آسیا و استرالیا بیشترین جریان FDI مربوط به چین بوده است و بیشترین جریان FDI در نواحی آمریکای لاتین متعلق به مکزیک است که از 3/ 19 میلیارد دلار در سال 2002 به 7/ 24 میلیارد دلار در سال 2011 افزایش یافته است. بعد از آن برزیل بوده است، بیشترین جریان FDI در نواحی آفریقا و آسیای میانه مربوط به نیجریه بوده و کمترین مربوط به کنیا و کویت بوده است.بیشترین جریان FDI از نواحی آمریکا‌شمالی مربوط به آمریکا بوده است که FDI از آمریکا از 9/ 134 میلیارد دلار در سال 2002 به 265 میلیارد دلار در سال 2011 افزایش داشته است، بیشترین FDI از نواحی اروپای غربی به کشورهای فرانسه اختصاص دارد و سپس انگلیس، اسپانیا و هلند نیز به ترتیب بیشترین جریان سرمایه‌گذاری خارجی را داشته‌اند، بیشترین جریان FDI از نواحی اروپای شرقی مربوط به روسیه بوده است که FDI از روسیه از 58/ 3 میلیارد دلار در سال 2002 به 26 میلیارد دلار در سال 2011 افزایش داشته است و کمترین FDI از نواحی اروپای شرقی به روش های مستقیم در سرمایه گذاری کشور اوکراین، بلغارستان و لتونی تعلق دارد، بیشترین جریان FDI از نواحی آسیا و استرالیا مربوط به ژاپن و هنگ‌کنگ بوده است که FDI از ژاپن از 32 میلیارد دلار در سال 2002 به 59 میلیارد دلار در سال 2011 افزایش داشته است.

ب- روش مشارکت خصوصی- دولتی
(PPP:public- private partnership): مفهوم سرمایه‌گذاری مشارکتی بخش‌های خصوصی و عمومی که اختصارا به آن ppp و یا p3 هم گفته می‌شود، به پروژه‌های سرمایه‌گذاری اطلاق می‌شود که در آنها، یکی از زیرمجموعه‌های دولت با مشارکت یک یا چند شرکت خصوصی، تامین مالی و ساخت و بهره‌برداری پروژه را به عهده بگیرد و درآمدهای ناشی از راه‌اندازی پروژه هم به نسبت سهم مشارکت هر یک از شرکا، بین آنها تقسیم ‌شود. بانک سرمایه‌گذاری اروپا در بیشتر کشورهای اروپایی، برخی طرح‌های ریلی را به صورت ppp یعنی مشارکت عمومی- خصوصی انجام می‌دهد. البته قابل ذکر است بیشتر طرح‌هایی که به این روش تامین مالی شده‌اند، مربوط به بخش مترو است.در سال 2010 کشورهای فرانسه، پرتغال، هلند و اسپانیا برای تامین مالی طرح‌های ریلی خود از این روش استفاده کردند.بر اساس آمار و گزارش‌ها، تعداد پروژه‌هایی که در بخش آموزش و بخش حمل‌ونقل به روش ppp تامین مالی می‌شود، نسبت به سایر پروژه‌ها بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است. 38 پروژه در بخش آموزش (3500 میلیارد دلار) و 24 پروژه در بخش حمل‌ونقل (9000 میلیارد دلار) توسط این روش تامین مالی شده است. با اینکه تعداد پروژه‌ها در بخش آموزش بیشتر است ولی ارزش پولی تامین مالی در بخش حمل‌ونقل بیشتر است. (جدول 1)

ج- روش مشارکت خصوصی (PI2): مفهوم سرمایه‌گذاری مشارکتی بخش‌های خصوصی، بالاترین حجم سرمایه‌گذاری و تامین مالی در بخش حمل‌ونقل توسط بخش خصوصی و به روش PPI، به ترتیب در کشورهای هند، مکزیک، چین و برزیل صورت گرفته است. میزان سرمایه‌گذاری و تامین مالی به روش PPI در بخش حمل‌ونقل بر حسب نوع PPI و گروه کشورهای با درآمدهای بالاتر از متوسط، بیشتر از این روش برای تامین مالی طرح‌های خود استفاده می‌کنند. زیرمجموعه قراردادهای PPI شامل موارد ذیل است:

1- BOT (ساخت، بهره‌برداری، واگذاری) (جدول 2)
2- قراردادهای مدیریت ساخت construction Management یا مدیریت اجرا: نوعی از قراردادهایی است که می‌توان برای تامین مالی احداث و توسعه خطوط مورد استفاده قرار داد. کشورهای آسیای جنوبی از این روش استفاده کرده‌اند و مزیت آن کم ریسک بودن آن است. کارفرما به منظور ایجاد هماهنگی بین طراحی، ساخت،‌مدیریت و کنترل پروژه، سازمان مستقلی را به‌کار می‌گیرد که به آن اصطلاحا مدیریت اجرای ساخت (cm) constructiin management مدیر طرح/ پروژه project management و مدیریت پیمان یا مدیریت ساخت (cm) contractor/ construction/ managing گفته می‌شود. با توجه به عوامل درگیر به این نوع از روش‌های اجرای پروژه‌ها، روش چهار عاملی نیز گفته می‌شود همچنین با توجه به طرف‌های درگیر در این روش، گاه‌ گاه به نام روش EPC نیز شناخته می‌شود. عامل کلیدی در این روش میزان ریسکی است که مدیر ساخت برعهده می‌گیرد. این موضوع مبنای به‌وجود آمدن دو گزینه در این روش می‌شود.
3ـ استفاده از مکانیزم توسعه پاک (پروتکل کیوتو) در پروژه‌های سازگار محیط زیست Greenfield است. این شیوه می‌تواند تنها یا همگام با استفاده از روش BOT مورد استفاده قرار گیرد. (جدول 3)

د ـ بانک جهانی: ‌وام‌هایی که بانک جهانی به بخش‌های مختلف داده است، بیشترین آن مربوط به بخش حمل‌ونقل است. سرمایه‌گذاری بانک جهانی برای سال‌های 2007 تا سال 2009 به میزان 6/ 11 میلیارد دلار بود که 19 درصد از کل تعهدات این بانک است که تامین مالی بخش حمل‌ونقل برای اروپا، آسیای مرکزی و آسیای شرقی و نواحی اقیانوسیه بیشترین سهم از تعهدات بانک را به خود اختصاص داده است (یعنی نسبتا 37درصد و 29درصد). میان سال‌های 2007 تا 2009 این درصد برای آمریکای لاتین و جزایر واقع در دریای کارائیب 21درصد بوده است. در 5 سال گذشته 92درصد از پروژه‌های حمل‌ونقل ازسوی بانک جهانی تامین مالی شده است که نرخ بازگشت سرمایه برای گروه ارزیابی، رضایت‌بخش بود.

هـ - بانک توسعه اسلامی: بیشترین بخشی که ازسوی بانک توسعه اسلامی تامین مالی شده است، بخش حمل‌ونقل است که از کل بخش‌ها 1/ 24درصد از کل حجم تامین مالی ازسوی این بانک انجام شده است و 9/ 23درصد از کل حجم تامین مالی که بعد از بخش حمل‌ونقل بالاترین درصد را به خود اختصاص داده است، بخش انرژی است. روش‌هایی که بانک برای تامین مالی خود استفاده می‌کند، عبارت است از وام، استصناع، لیزینگ، فروش قسطی، کمک‌های فنی، دارایی شرکا، خطوط اعتباری و تسهیم سود و بیشترین ابزار بانک توسعه اسلامی که برای تامین مالی استفاده شده است، وام است که 9/ 55درصد از کل روش‌های تامین مالی را به خود اختصاص داده است و روشی دیگری که بیشترین درصد را به خود اختصاص داده است، استصناع (9/ 21درصد) و لیزینگ (3/ 13درصد) است. بانک توسعه اسلامی بیشتر برای حمل‌ونقل جاده‌ای در کشورهای عضو تامین مالی داشته است.

وـ بانک توسعه آسیا: بخش حمل‌ونقل بزرگ‌ترین بخشی است که بانک توسعه آسیا آن را مورد توجه قرار می‌دهد. سهم این بخش از کل بخش‌‌هایی که این بانک به آن وام می‌دهد، در حال افزایش است. این سهم از 16درصد در دهه 70 به 20درصد در دهه 90 و 43درصد در بین سال‌های 2010 - 2000 افزایش یافته است. بیشترین حمایت مالی برای بخش جاده‌ای و سپس بخش ریلی است. سهم وام‌دهی در حال افزایش بوده است.

زـ بانک توسعه اروپا: بانک توسعه اروپا یکی از تامین‌کنندگان مالی مهم در بخش حمل‌ونقل است. بیشترین بخش که ازسوی بانک سرمایه‌گذاری اروپا تامین مالی شده است، بخش حمل‌ونقل است. بر اساس تعداد پروژه‌های حمل‌ونقل ریلی، فرانسه بالاترین نسبت طرح‌های ریلی که ازسوی بانک توسعه اروپا تامین مالی شده است را به خود نسبت داده است. ولی از نظر میزان ارزش پولی، بیشترین کشوری که توسط بانک توسعه اروپا برای طرح‌های ریلی تامین مالی شده است، کشور اسپانیا بوده است.سرمایه‌گذاری خارجی،‌ از جمله روش‌هایی است که بیشتر کشورهای توسعه‌یافته از آن برای طرح‌های ریلی استفاده می‌کنند و براساس قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی کشور ایران، حوزه فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی از جمله امکان‌پذیر شدن سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، به رسمیت شناختن روش‌های جدید سرمایه‌گذاری افزون بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، نظیر تامین مالی پروژه‌ای، ترتیبات بیع متقابل و انواع روش‌های BOT گسترش می‌یابد. ترتیباتی که در قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی به رسمیت شناخته شده‌اند محدود به ترتیبات مشارکت مدنی، بیع متقابل و انواع روش‌های BOT است اما هر یک از ترتیبات فوق خود به انواع مختلفی تقسیم‌بندی می‌شوند. به عنوان مثال می‌توان به انواع روش‌های BOT و نظایر آنها و همچنین ترتیبات تامین مالی پروژه‌ای و تقسیم سود اشاره کرد. به بیان دیگر هر نوع سرمایه‌گذاری که در آن سرمایه‌گذار خارجی مایل یا واجد شرایط لازم برای داشتن سهمی از سرمایه و مالکیت شرکت مشترک نباشد در این طبقه وسیع که با عنوان سرمایه‌گذاری «غیر مستقیم» شناخته می‌شود، جا می‌گیرد.تامین مالی به روش PPP و PPI بیشتر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از آن برای حمل‌ونقل ریلی برون‌شهری و درون‌شهری (مترو) استفاده کرده‌اند ولی نکته‌ای که در اینجا باید خاطرنشان کرد، این است که روش‌هایی که برای کشور ایران باید ارائه شود، به صرف اینکه این روش برای کشور دیگر مناسب است نباید برای ایران انتخاب شود. این مهم باید مورد توجه سیاستمداران و برنامه‌ریزان باشد، الگوی ایران برای انتخاب روش تامین مالی برای طرح‌های ریلی باید از کشورهایی باشد که از نظر شاخص‌های اقتصادی و بسترهای اقتصادی و سیاسی نزدیک به ایران باشند.

سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم چیست؟انواع روش های سرمایه گذاری در بورس

سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم چیست سرمایه گذاری در بورس روش های متفاوتی دارد.هر فردی که قصد سرمایه گذاری در بورس را دارد،باید این کار را بر اساس برخی معیارها انجام دهد.یک سرمایه گذار بورس باید قبل از سرمایه گذاری ابتدا شرایط خود را برای این کار بسنجد و برخی فاکتورها را بررسی نماید.این فاکتورها شامل میزان آشنایی فرد با

اختصاصی کرونا

کرونا :

نویسنده: پیمان باغچه سرا

سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم چیست؟انواع روش های سرمایه گذاری در بورس

سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم چیست

سرمایه گذاری در بورس روش های متفاوتی دارد.هر فردی که قصد سرمایه گذاری در بورس را دارد،باید این کار را بر اساس برخی معیارها انجام دهد.یک سرمایه گذار بورس باید قبل از سرمایه گذاری ابتدا شرایط خود را برای این کار بسنجد و برخی فاکتورها را بررسی نماید.این فاکتورها شامل میزان آشنایی فرد با بورس،سطح اطلاعات مالی فرد،میزان ریسک پذیری فرد،مقدار زمانی که می تواند به بررسی و تحلیل اختصاص دهد و همچنین مهارت های فرد در سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام است.شما باید بعد از بررسی این فاکتورها تصمیم بگیرید که به چه روشی در بورس سرمایه گذاری کنید.در این مقاله قصد داریم روش های سرمایه گذاری در بورس را مورد بررسی قرار دهیم.به صورت کلی می توان گفت که شما برای سرمایه گذاری در بورس می توانید به دو روش سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم وارد بورس شوید.

#سرمایه_گذاری #مستقیم #چیست

در روش سرمایه گذاری مستقیم شما شخصا اقدام به خرید و فروش سهام می نمایید.این کار به دلیل ماهیت نوسانی بورس نیاز به مهارت بالایی دارد.پس در وهله اول شما برای سرمایه گذاری مستقیم در بورس باید به اندازه کافی از مهارت سرمایه گذاری در بورس و همچنین دانش مالی کافی برخوردار باشید.در غیر این صورت هم مجبور خواهید شد استرس بالایی را تحمل کنید و هم امکان ضرر کردن شما بالا می رود.پس سرمایه گذاری مستقیم برای افرادی مناسب است که از اطلاعات مالی و مهارت کافی برای این کار برخوردار هستند.ضمن اینکه شما باید علاوه بر مهارت،زمان کافی را برای تحلیل و بررسی شرکت ها داشته باشید تا بتوانید گزینه های سرمایه گذاری مناسب را انتخاب نمایید.شما از طریق مراجعه حضوری به کارگزار،خرید و فروش آنلاین و همچنین خرید و فروش اینترنتی سهام می توانید سرمایه گذاری مستقیم در بورس را انجام دهید.برای آشنایی بیشتر با این روش ها می توانید مقاله آموزش خرید و فروش آنلاین و اینترنتی سهام در بورس را نیز مطالعه نمایید.

سرمایه گذاری #غیر_مستقیم چیست

این نوع از سرمایه گذاری مناسب افرادی است که به دلایل مختلف نمی توانند به صورت مستقیم اقدام به خرید و فروش سهام نمایند.مثلا فرصت،اطلاعات و یا مهارت کافی را برای بررسی و تحلیل و خرید و فروش سهام ندارند.به این دسته از افراد توصیه می شود که به صورت غیرمستقیم در بورس سرمایه گذاری نمایند.در روش غیر مستقیم،فرد سرمایه گذار مدیریت سرمایه خود را به دست افرادی می سپارد که هم مهارت و دانش مالی بالایی دارند و هم بیشتر وقتشان را مستقیما صرف بررسی تحلیل گزینه های مختلف سرمایه گذاری می کنند.در نتیجه سرمایه شما توسط یک تیم حرفه ای مدیریت خواهد شد.

سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم چیست؟انواع روش های سرمایه گذاری در بورس 3انواع سرمایه گذاری غیر مستقیم در بورس

همانطور که گفته شد در روش سرمایه گذاری غیرمستقیم،فرد سرمایه گذار دیگر به صورت مستقیم خرید و فروش سهام انجام نخواهد داد.بلکه مدیریت سرمایه خود را به افرادی می سپارد که هم اطلاعات و مهارت کافی برای انجام این مار دارند و هم بیشتر زمان خود را تحلیل و بررسی شرایط بازار و گزینه های مختلف سرمایه سرمایه گذاری اختصاص می دهند.در حال حاضر دو روش برای سرمایه گذاری به صورت غیر مستقیم در بورس وجود دارد.سرمایه گذاری از طریق صندوق های سرمایه گذاری و سرمیه گذاری با استفاده از شرکت های سبدگردان.هرکدام از این روش ها مزایا و معایب خودشان را دارند.در ادامه درباره این روش ها بیشتر توضیح خواهیم داد.

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

یک صندوق سرمایه گذاری مجموعه ای از سهام، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار است. در واقع شما می توانید آن را به صورت شرکتی در نظر بگیرید که در آن افراد مختلف پول های خود را روی هم می گذارند و در سبدی از اوراق بهادار سرمایه گذاری می کنند.هنگامی که شما در یک صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری می کنید،سرمایه شما بخشی از کل سرمایه صندوق خواهد شد.در نتیجه هرچقدر صندوق سود یا زیان بدست آورد،شما نیز به نسبت سرمایه خود از کل سرمایه صندوق،در این سود یا زیان سهیم هستید.این صندوق ها انواع مختلفی دارند که هرکدام از آنها وبژگی های مخصوص به خود را دارند.برای اینکه با صندوق های سرمایه گذاری بیشتر آشنا شوید می توانید مقاله صندوق سرمایه گذاری چیست؟آشنایی با انواع صندوق های سرمایه گذاری را نیز مطالعه نمایید.اما سرمایه گذاری در یک صندوق سرمایه گذاری چه مزایا و معایبی دارد؟

مزایای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

به طور خلاصه می توان از موارد زیر به عنوان ویژگی های سرمایه گذاری در یک صندوق سرمایه گذاری نام برد:

 • مدیریت حرفه ای دارایی ها: نخستین مزیت صندوق سرمایه گذاری ، مدیریت حرفه ای پول شماست.به این مغنی که سرمایه شما توسط یک تیم حرفه ای و آشنا به مسائل مالی و سرمایه گذاری مدیریت خواهد شد.
 • کاهش ریسک سرمایه گذاری ها : . تشکیل سبدی از دارایی ها که اصطلاحا متنوع سازی دارایی ها نام دارد باعث کاهش ریسک سرمایه گذاری می شود.صندوق سرمایه گذاری نیز با متنوع سازی سرمایه گذاری های خود ریسک سرمایه گذاری شما را به مقدار قابل توجهی کاهش می دهد.
 • نظارت و شفافیت اطلاعاتی: صندوق های سرمایه گذاری در بازه های زمانی مشخصی توسط سه نهاد سازمان بورس و اوراق بهادار،متولی و حسابرس مورد بازرسی قرار می گیرند و تمامی فعالیت های آنان به صورت شفاف اطلاع رسانی می شوند.در نتیجه خیالتان راحت است که بر سرمایه گذاری ها روش های مستقیم در سرمایه گذاری و فعالیت های صندوق نظارت کاملی صورت می گیرد.
 • نقد شوندگی بالا: سرمایه گذاری در صندوق این امکان را به شما می دهد خیلی زود پول خود را نقد کرده .شما برای فروش واحدهای سرمایه گذاری خود با هیچ مشکلی مواجه نمی شوید.این کار توسط ضامن نقد شوندگی صندوق انجام می شود و شما هرزمان که تصمیم به نقد کردن دارایی خود بگیرید ضامن نقد شوندگی صندوق این وظیفه را به عهده می گیرد.
 • صرفه جویی نسبت به مقیاس: با توجه به اینکه صندوق های سرمایه گذاری از گردآوری سرمایه های خرد تشکیل می شوند،بنابراین امکان استفاده از مزایای یک مجموعه سرمایه گذاری بزرگ برای دارندگان آن فراهم می شود.شما شاید با ۱ میلیون تومان توانایی سرمایه گذاری در گزینه های متنوعی را نداشته باشید.اما با توجه به حجم بالای سرمایه در صندوق سرمایه گذاری،این امکان برای شما فراهم می شود.ضمنا به دلیل حجم بالای سرمایه صندوق ها هزینه هایی از قبیل تحلیل ،بررسی ، ارزش گذاری ،خرید و فروش و سایر هزینه ها در بین سرمایه گذاران سرشکن می شود و برای سرمایه گذار صرفه جویی زیادی خواهد داشت.

اگر تمایل دارید که بیشتر درباره این ویژگی ها بدانید می توانید مقاله صندوق سرمایه گذاری چیست؟آشنایی با انواع صندوق های سرمایه گذاری را نیز مطالعه نمایید.

سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم چیست؟انواع روش های سرمایه گذاری در بورس 4معایب صندوق های سرمایه گذاری

اما بد نیست در کنار مزایای گفته شده بدانیم که در صورتی که در یک صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری کنیم چه ریسک هایی سرمایه ما را تحت تاثیر قرار می دهد.نخستین ریک این است که سود اوراق با درآمد ثابت تغییر کند.صندوق ها همیشه درصدی از سرمایه خود را به اوراق بهادار با درامد ثابت اختصاص می روش های مستقیم در سرمایه گذاری دهند.این درصد به توجه به نوع و ماهیت صندوق های مختلف،متفاوت است.پس اگر سود این اوراق تغییر کند می تواند برروی سود و بازده صندوق های سرمایه گذاری نیز تاثیر داشته باشد.ریسک دیگر یک صندوق سرمایه گذاری کاهش ارزش سهام های موجود در پورتفوی صندوق است.البته بازهم میزان سهام هر صندوق بسته به نوع و ماهیت آن صندوق متفاوت است.

سرمایه گذاری با استفاده از شرکت های سبدگردان

یک روش دیگر سرمایه گذاری غیرمستقیم در بورس،سرمایه گذاری با استفاده از شرکت های سبدگردان است.سبدگردانی ، چیدمان صحیح داراییها در قالب یک سبد مشخص است که میزان هـر یـک از دارایی هـا و زمـان خرید و فروش آن ها به دقت تعیین و پایش میشود.سبدگردان با توجه به نیـروی انسـانی متخصص و بـه کارگیری روش های مناسـب جهـت تجزیـه و تحلیل مسائل بازار، توانایی ارائه خدمات در زمینه تشکیل سبدهای سـرمایه گذاری و مدیریت آن را دارد.در این روش سرمایه شما مستقیما و براساس سطح ریسک پذیری و علایق شما توسط سبدگردان مدیریت می شود .

کلیک کنید اهمیت ایجاد اشتغال و لزوم رعایت عدالت/با کسانی که اقدام به جذب نیروی بدون رویه کرده برخورد خواهد شد

مزایای استفاده از سبدگردانی

مزیت عمده سبدگردانی در استفاده از توان حرفه‌ای مدیر سبد و مشاوره‌های تیم مدیران سرمایه‌گذاری شرکت سبدگردانی است. این مساله باعث می‌گردد که تمام تصمیمات برای سبد هر شخص با توجه به ویژگی های شخصیتی سرمایه گذار انجام پذیرد.همچنین در سبدگردانی مالکیت شما به شکل مستقیم است.به این معنی که سهام و سایر دارایی ها به نام خود شما خریداری می گردد ولی توسط سبدگردان مدیریت می شود.این باعث می شود که مدیریت سرمایه شما اختصاصی تر شود.در نتیجه یک مدیریت بر روی دارایی هایی که به نام خود شما ثبت می شوند انجام می پذیرند.

یک مطلب جالب دیگر بخوانید؛ با چه سرمایه ای وارد بورس شویم؟ ۳ پرسش کلیدی که هر سرمایه گذاری باید از خودش بپرسد

معایب استفاده از سبدگردانی

بزرگترین عیبی که سبدگردانی می تواند داشته باشد،انتخاب یک سبدگردان نامناسب است.اگر شما سبدگردان مناسبی را انتخاب نکنید ممکن است باعث زیان های سنگینی برای شما بشود.چرا که مستقیما سرمایه شما توسط سبدگردان مدیریت می شود و هر زیانی که حاصل شود مستقیما از سرمایه شما خواهد بود.یک سبدگردان غیرحرفه ای می تواند به راحتی سرمایه شما را به خطر بیاندازد.اگر سبدگردان مناسبی را انتخاب نکنید،ممکن است در آینده به خودتان بگویید ای کاش روش سرمایه گذاری مستقیم را انتخاب می کردم.

تفاوت سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری و استفاده از سبدگردانی

در نهایت می توان گفت مهم ترین تفاوت بین سبدگردانی و سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری،در نوع مالکیت شماست.شما در فرایند سبدگردانی مستقیما مالک دارایی های خود هستید و سهام روش های مستقیم در سرمایه گذاری و سایر دارایی های شما توسط سبدگردان و به نام خود شما خریداری می گردد.مثلا سهام به اسم شما خرید و فروش می شود .اما در صندوق سرمایه گذاری شما مالک واهدهای صندوق هستید.یعنی کل سرمایه صندوق توسط مدیر صندوق مدیریت می شود و هر فرد با توجه به میزان سرمایه ای که نسبت به کل سرمایه صندوق دارد،از منافع آن بهره مند می شود.به عبارت دیگر می توان گفت تمام سرمایه گذاران صندوق به صورت یکسان سود و ضرر می کنند.اما در سبد گردانی با توجه به اینکه دارایی ها بر اساس سلایق سرمایه گذار خریداری می شوند،می تواند برای هر فرد متفاوت باشد.در نتیجه ممکن است سود و زیان برای ۲ فردی که سرمایه یکسانی داشته اند،متفاوت باشد که در صندوق سرمایه گذاری اینگونه نیست.

صندوق‌های املاک امکان سرمایه‌گذاری خرد در بازار مسکن را ممکن می‌سازد

صندوق‌های املاک امکان سرمایه‌گذاری خرد در بازار مسکن را ممکن می‌سازد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در مراسم رونمایی از نخستین صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات گفت: سازمان بورس سیاست خود را بر معرفی ابزارهای غیرمستقیم بنا نهاده است و سعی در تشویق سرمایه‌گذاران در استفاده از نهادهای تخصصی دارد. در این راستا طی یکسال گذشته صندوق‌های اهرمی، تضمین اصل سرمایه و مختص اوراق دولتی برای اولین بار رونمایی شدند در ادامه صندوق املاک و مستغلات که یک ابزار کاربردی بوده به واسطه همکاری صندوق بازنشستگی، طراحی شده است.

وی افزود، حوزه مسکن از جمله مواردی است که علی‌رغم بزرگی و گسترگی آن در بازار سرمایه مغفول مانده و تنها پذیرش 44 نماد ساختمانی و سهام تعدادی سازنده مصالح که در بازار سهام داریم، دیگر هیچ نقطه تلاقی در این بازار گسترده و بزرگ وجود ندارد اما به واسطه این صندوق امکان حضور سرمایه‌گذاران با هر مبلغ خُرد و ناچیزی ممکن می‌شود.

عشقی گفت: سازمان بورس چشم اندازی داشت تحت عنوان عرضه های غیر مستقیم که این امر را از طریق نهاد های تخصصی دنبال می کند. در این راستا صندوق های اهرمی، صندوق های تضمین اصل سرمایه، صندوق های مختص اوراق دولتی تا کنون به وجود امدند و در ادامه ابزار جذاب و بسیار کابردی صندوق املاک و مستغلات که اتفاقا مورد استقبال صندوق های بازنشستگی هم قرار گرفت، امروز رونمایی می شود. متاسفانه حوزه مسکن در بازار سرمایه تا کنون نمود خاصی نداشته است، در حالی که 90 درصد این حوزه مربوط به بخش خصوصی است.

وی افزود: صندوق املاک و مستغلات می تواند در بحث جذب سرمایه گذاران بسیار موفق عمل کند، چرا که امروز شما برای سرمایه گذاری در املاک حتما باید مبلغ بالایی را در اختیار داشته باشید و عملا برای همه افراد که شاید سرمایه بالایی نداشته باشند تا کنون ممکن نبود که این امکان با احداث این صندوق فراهم می شود.

مورد بعدی بحث تامین مالی پروژه های ساختمانی است که با مدل های مختلفی می تواند پس از تاسیس این صندوق ها صورت گیرد. همچنین گفتنی است این صندوق ها برای بخش های مختلف اقتصاد برکات زیادی دارند و بخش بانکی می‌تواند برای نقدشوندگی دارایی بزرگ خود از آن استفاده کند. بحث جدی دیگری که در حال پیگیری است مولد سازی دارایی هاست، که با راه اندازی این صندوق ها می‌تواند وارد مراحل جدیدی شود و دارایی هایی که در دست بانک ها و بخش خصوصی است می توانند بسیار بهتر از سابق از ان ها استفاده شود.
ما امیدواریم با همین ابزار، فروش متری مسکن سهل شود و ازین پس این امر ممکن شود و این مدل در واقع مدلی، حتی ریز تر از فروش متری مسکن است.

عشقی گفت: یکی از دغدغه های جدی املاک و مستغلات، بحث نقدشوندگی است که چون این صندوق ها بازار گردان دارند، این مشکل نیز حل شده و در اسرع وقت فرد می تواند با معامله کردن پول خود را نقد کند. در مراحل بعدی کارهای مکملی برای این صندوق ها صورت می گیرد، به عنوان مثال شاخص مربوط به حوزه املاک و مستغلات که در اینده در دستور کار هستند.

سرمایه گذاری غیرمستقیم باید جایگزین سرمایه گذاری مستقیم/صندوق سرمایه گذاری املاک معضلات سرمایه گذاری و معامله املاک را از بین می برد

شیرازی مدیرعامل فرابورس ایران نیز در تشریح عملکرد صندوق املاک و مستغلات ایران با اشاره به میسر شدن امکان سرمایه گذاری برای تمام افراد با هر میزان سرمایه در حوزه املاک و مستغلات گفت: هدف بورس ایجاد مکانیزم و فرایندی است که در ان معاملات به صورت شفاف صورت گیرد، برخلاف اینکه شناخت ما از بازار سرمایه معمولا معامله اوراق بهادار است، سایر اشکال دارایی ها هم علاوه بر اوراق بهادار می توانند به صورت اوراق شده در بورس معامله شوند.

بورس کشوری پیشرفته است که نهاد ها در ان جایگزین افراد شوند، یکی از دلایلی که بورس در سال های دچار نوسان شد نبود نهاد های مالی تخصصی بود. این نهاد برکات زیادی دارند به عنوان مثال می توانند هزینه ی معاملات را کاهش دهند، نقدشوندگی را زیاد کنند و مهم تر از همه رابط انتقال سیاست های پولی دولت به اقتصاد باشند و این اقدامات عمدتا از طریق نهادهای مالی انجام می شود.

وی اضافه کرد: در واقع سرمایه گذاری مستقیم باید جای خودش را در سرمایه گذاری غیر مستقیم عوض کند. بسیاری از وزارت خانه ها دارای املاک مازاد هستند و در واقع برخی دارایی های مازاد به صورت فیریز درامده اند و اگر این دارایی ها وارد بازار شوند و مورد معامله قرار گیرند هم کمک به قیمت مسکن است و هم این دارایی ها مولد شده اند. عمده ی مردم به ملک به عنوان یک محل سرمایه گذاری مناسب، کم ریسک و اینده دار نگاه می کنند. تا کنون این امکان وجود نداشت که همه ی مردم بتوانند به اینگونه در ملک سرمایه گذاری کنند.

شیرازی در پایان گفت: بازار ملک به علت ناهمگونی، ارزش گذاری متفاوتی دارد و امروز سرمایه گذاری در ملک معطوف به بخش خاصی از مردم شده است و علاوه بر این موضوع نقدشوندگی پایینی هم دارد. صندوق های املاک و مستغلات خیلی از این مشکلات را برطرف می کند، هم بحث ناهمگونی، هم مورد نقد شوندگی و هم با پایین اوردن هزینه ی معاملات، بسیاری از مشکلات سابق را حل می کند. از این مهم تر همه ی افراد می توانند در ان سرمایه گذاری کنند.

آشنایی با انواع روش‌های سرمایه‌گذاری در بازار سهام

بسیاری از افراد مایل‌اند پس‌انداز ماهیانه خود را در بازارهای مالی سرمایه‌گذاری کنند، اما اطلاعات زیادی در مورد روش‌های سرمایه‌گذاری ندارند. ممکن است سؤال هایی از قبیل اینکه چه سبکی را باید برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنیم، به ذهنتان خطور کرده باشد. سرمایه‌گذاری نیازمند زمان، تخصص و مشاوره است. در این ویدیو با ۳ سبک مختلف سرمایه‌گذاری در بازار سهام آشنا می‌شویم.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

درود بر شما! خوشحالیم این مطلب برای شما مفید بوده‌، لطفا برای حمایت از ما آن را با دوستان علاقمند به تکنولوژی و ارز‌های دیجیتال به اشتراک بگذارید.

متاسفیم که این مطلب نتوانسته نظر شما را جلب کند. لطفا با نظرات و پیشنهادات‌ خود، ما را در بهبود همیشگی سایت یاری دهید.

21 درس بیت کوین

اطلس ارزدیجیتال

عالی بود واقعا ممنون مچکر

قیمت بیت کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال را به صورت لحظه‌ای ببینید و نرخ آن‌ها را به یکدیگر تبدیل کنید. آخرین اخبار، تحلیل‌ها و مقالات حوزه بلاک چین را بخوانید. سبد دارایی خود را با افزودن ارزهای دیجیتال بسازید و ارزش آن را هر لحظه دنبال کنید. با جامعه فارسی‌زبان ارزدیجیتال در مورد توکن‌ها و کوین‌های محبوبتان بحث و گفتگو کنید.

 • برگزیده
  • سوالات متداول
  • ویدئو آموزشی
  • اینفوگرافیک
  • شرایط و قوانین استفاده
  • مبدل قیمت ارز دیجیتال
  • محاسبه سود استخراج
  • قیمت ارز دیجیتال
  • ابزارهای ارزدیجیتال
  • آشنایی با بلاک چین
  • آشنایی با بیت کوین
  • آشنایی با اتریوم
  • صفر تا‌‌ صد امنیت
  • تحلیل قیمت بیت کوین
  • تحلیل قیمت آلت کوین‌ها
  • تحلیل قیمت اتریوم
  • تحلیل فاندامنتال
  • فرصتهای شغلی
  • تبلیغات
  • درباره ما
  • ارتباط با ما

  کلیه حقوق این سایت نزد ارزدیجیتال محفوظ بوده
  و بازنشر محتوا با ذکر منبع بلامانع است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.