ارزش مفهومی چگونه محاسبه می شود؟


طبق بند ۵ استاندارد حسابداری شماره ۱۱، فرایند استهلاک دارایی ثابت مشهود از زمانی که دارایی آماده بهره‌برداری است آغاز می‌شود.
طبق بند ۵۱ استاندارد شماره ۱۱، استهلاک دارایی از زمان آماده شدن آن برای استفاده، یعنی زمانی که دارایی در مکان و شرایط لازم برای بهره‌برداری است، شروع می‌شود.
در استاندارد ایران دارایی ثابت به موازات کسب منافع مستهلک می‌گردد. همچنین نایابی ، فرسودگی و خرابی نیز از علل استهلاک دارایی هستند. به‌صورت کلی علل استهلاک از دید استاندارد 11 عبارت است از :
1- استفاده مورد انتظار واحد تجاری از دارایی
2- فرسودگی و خرابی
3- نابابی فنی ناشی از پیشرفت تکنولوژی
4- محدودیت‌های زمانی از قبیل تاریخ انقضا
در ارتباط با برآورد عمر مفید دارایی، استاندارد ، این برآورد را منوط به قضاوت واحد تجاری می‌داند که از تجربه دارایی‌های ارزش مفهومی چگونه محاسبه می شود؟ مشابه ناشی می‌شود. بر اساس بند 56 این استاندارد، مبلغ استهلاک‌پذیر یک دارایی پس از کسر ارزش اسقاط از بهای تمام شده بدست می‌آید.
روش‌های استهلاک مورد پذیرش در استاندارد ایران روش‌های خط مستقیم، نزولی و معادل آحاد تولید است.
در ارتباط با تغییر روش استهلاک یا تعدیل نرخ آن بند 63 این استاندارد چنین می‌گوید:
روش استهلاک مورد استفاده برای دارایی‌ها باید به طور ادواری بررسی شود و در صورت تغییر قابل ملاحظه در الگوی مصرف، روش استهلاک جهت انعکاس الگوی جدید تغییر یابد. هر گاه چنین تغییری در روش استهلاک لازم شود، این تغییر باید به عنوان تغییری در برآورد تلقی شود و استهلاک دوره جاری و دوره‌های آتی دارایی تعدیل شود.

ارزش فعلی: چیست ، چگونه محاسبه می شود و مثالها

ارزش حاضر (VP) ارزش فعلی مبلغ آینده پول یا جریان های نقدی است که با توجه به نرخ بازده مشخص از تاریخ ارزیابی ، در نظر گرفته می شود. این مقدار همیشه از ارزش آینده کمتر یا برابر خواهد بود ، زیرا پول توانایی کسب سود را دارد ، مشخصه ای که به عنوان ارزش زمانی پول شناخته می شود.

مفهوم ارزش فعلی یکی از اساسی ترین و گسترده ترین در جهان مالی است. این مبنای قیمت سهام و اوراق قرضه است. همچنین مدل های مالی برای بانکداری و بیمه و ارزیابی صندوق های بازنشستگی.

این امر با این واقعیت توضیح داده می شود که پول دریافتی امروز می تواند برای بدست آوردن بازده سرمایه گذاری شود. به عبارت دیگر ، ارزش فعلی ارزش زمانی پول را نشان می دهد

در هر صورت ، ارزش فعلی برآوردی از آنچه امروز باید هزینه شود را می گذراند تا ارزش سرمایه گذاری مشخصی از پول در یک نقطه خاص در آینده باشد.

ارزش فعلی چیست؟

ارزش فعلی به عنوان مقدار تنزیل شده نیز شناخته می شود. این امر بر این اساس استوار است که دریافت 1000 دلار امروز بیش از 1000 دلار در مدت 5 سال ارزش دارد ، زیرا اگر اکنون پول بدست می آمد می توانست سرمایه گذاری کند و در طی این 5 سال بازده اضافی دریافت کند.

ارزش آینده می تواند مربوط به ورودی های نقدی آینده از طریق سرمایه گذاری پول امروز یا پرداخت آینده مورد نیاز برای بازپرداخت پولی باشد که امروز قرض گرفته شده است.

مقدار فعلی در رابطه با ارزش آینده استفاده می شود. مقایسه ارزش فعلی با ارزش آینده اصل ارزش زمانی پول و نیاز به شارژ یا پرداخت نرخ های بهره مبتنی بر ریسک را بهتر نشان می دهد.

ارزش پول در طول زمان

یعنی پول امروز به دلیل گذشت زمان بیش از همان پول فردا ارزش دارد. تقریباً در همه سناریوها ، فرد ترجیح می دهد امروز 1 دلار داشته باشد در مقایسه با همان 1 دلار فردا.

ارزش یک دلار امروز بیش از یک دلار فردا است زیرا این دلار می تواند سرمایه گذاری شود و سود یک روزه را بدست آورد. این باعث جمع شدن کل می شود و برای فردا ارزش بیش از یک دلار می دهد.

بهره را می توان با اجاره مقایسه کرد. درست همانطور که مستأجر اجاره به یک موجر می پردازد ، بدون اینکه مالکیت دارایی منتقل شود ، وام نیز توسط وام ارزش مفهومی چگونه محاسبه می شود؟ گیرنده ای پرداخت می شود که قبل از بازپرداخت پول به آن دسترسی پیدا کند.

با اجازه دادن به وام گیرنده به پول ، وام دهنده ارزش مبادله این پول را فدا کرده و به صورت سود جبران می شود. مقدار اولیه وجوه وام ، ارزش فعلی ، کمتر از کل پول پرداخت شده به وام دهنده است.

چگونه محاسبه می شود؟

معمول ترین مدل ارزش فعلی مورد استفاده از بهره مرکب است. فرمول استاندارد این است:

مقدار فعلی (VP) = VF / (1 + i) ^ n ، در کجا

VF مبلغی است که در آینده تخفیف داده می شود.

n تعداد دوره های مرکب بین تاریخ فعلی و تاریخ آینده است.

من نرخ بهره یک دوره مرکب است. سود در پایان یک دوره ترکیب اعمال می شود ، به عنوان مثال سالانه ، ماهانه ، روزانه).

نرخ بهره i به صورت درصد در نظر گرفته شده است ، اما به صورت عدد در فرمول بیان می شود.

به عنوان مثال ، اگر قرار است 1000 دلار در مدت پنج سال دریافت شود و نرخ سود سالانه موثر در این مدت 10 درصد است ، ارزش فعلی این مقدار:

PV = 1000 دلار / (1 + 0.10) ^ 5 = 620.92 دلار.

تفسیر این است که برای یک نرخ سود سالانه موثر 10٪ ، شخص برای دریافت 5000 دلار در پنج سال آینده یا 620.92 دلار امروز مهم نیست.

استفاده های دیگر

با همین فرمول ، محاسبه قدرت خرید در پول امروز با مقدار VF پول ، n سال در آینده نیز امکان پذیر است. در این حالت ، من نرخ احتمالی تورم در آینده خواهم بود.

محاسبه ارزش فعلی در بسیاری از محاسبات مالی بسیار مهم است. به عنوان مثال ، ارزش خالص فعلی ، بازده اوراق قرضه ، نرخ لحظه ای و تعهدات بازنشستگی به ارزش فعلی یا تنزیل شده بستگی دارد.

یادگیری نحوه استفاده از ماشین حساب مالی برای انجام محاسبات ارزش فعلی می تواند به شما کمک کند تصمیم بگیرید که آیا پیشنهاداتی مانند بازپرداخت پول ، 0٪ تأمین مالی خرید خودرو یا پرداخت امتیاز وام مسکن را بپذیرید.

مثال ها

مثال 1

فرض کنید پابلو امروز می خواست پول خود را به یک حساب واریز کند تا مطمئن شود پسرش در مدت 10 سال پول کافی برای خرید ماشین دارد.

اگر می خواهید در مدت 10 سال 10 هزار دلار به فرزند خود بدهید و می دانید در این مدت می توانید 5 درصد سود سالانه از حساب پس انداز دریافت کنید ، اکنون چقدر باید به حساب خود وارد کنید؟ فرمول ارزش فعلی می گوید:

PV = 10،000 دلار / (1 + 0.05) ^ 10 = 6،139،13 $

بنابراین اگر بتوانید هر ساله 5 درصد سود کسب کنید ، 6139،13 دلار امروز در مدت 10 سال 10 هزار دلار ارزش دارد. به عبارت دیگر ، ارزش فعلی 10،000 دلار در این سناریو 6139،13 دلار است.

توجه به این نکته مهم است که سه م componentsلفه تأثیرگذار ارزش فعلی عبارتند از زمان ، نرخ بازده مورد انتظار و همچنین اندازه جریان نقدی آینده.

برای در نظر گرفتن تورم در محاسبه ، سرمایه گذاران باید از نرخ بهره واقعی استفاده کنند. این نرخ سود اسمی منهای نرخ تورم است.

ارزش فعلی مبنایی برای ارزیابی مناسب بودن هرگونه سود یا تعهد مالی آینده فراهم می کند.

مثال 2

یک سرمایه گذار باید تصمیم بگیرد که در کدام پروژه مالی قرار است پول خود را سرمایه گذاری کند. ارزش فعلی روشی را برای اتخاذ چنین تصمیمی ارائه می دهد. یک پروژه مالی نیاز به هزینه اولیه دارد. این پول برای پرداخت بهای سهام یا قیمت اوراق قرضه شرکتی خواهد بود.

این پروژه در نظر دارد هزینه اولیه و همچنین مازاد آن مانند بهره یا جریان های نقدی آینده را پس دهد.

سرمایه گذار می تواند با محاسبه ارزش فعلی هر پروژه ، استفاده از نرخ بهره یکسان برای هر محاسبه و سپس مقایسه آنها ، تصمیم بگیرد که در کدام پروژه سرمایه گذاری کند.

پروژه ای با کمترین مقدار ارزش مفهومی چگونه محاسبه می شود؟ فعلی ، با کمترین هزینه اولیه ، انتخاب خواهد شد. دلیل آن این است که بازدهی مشابه سایر پروژه ها با کمترین هزینه خواهد داشت.

مالیات بر ارزش افزوده چیست؟ [تعریف|انواع آن|معافیت‌ها|پرداخت]

مالیات بر ارزش افزوده چیست؟ [تعریف|انواع آن|معافیت‌ها|پرداخت]

«مالیات بر ارزش افزوده» از انواع مالیات‌های غیر‌مستقیمی است که دولت از روند فرآیند تولید یک کالا و یا خدمات از مصرف‌کننده نهایی دریافت می‌کند. این نحوه از اخذ مالیات به دلیل ‌پرداخت و وصول راحت از روش‌های محبوب دولت‌ها برای اخذ مالیات به حساب می‌آید. همچنین مالیات بر ارزش افزوده با ایجاد شفافیت، فرار مالیاتی را کاهش می‌دهد و از اخذ مجدد مالیات جلوگیری می‌کند.

در ادامه‌ی مطلب توضیحات دیگری راجع‌ به مفهوم مالیات بر ارزش افزوده، انواع آن، نحوه‌ی محاسبه، تاریخچه‌ی مالیات بر ارزش افزوده در ایران و موارد معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده صحبت خواهیم کرد.

ارزش افزوده چیست؟

ارزش افزوده به مبلغی گفته می شود که در طی مراحل تولید به قیمت اصلی یک محصول اضافه می شود.

یعنی مبلغی که طی مراحل کار به مبلغ اولیه موارد خام، افزوده و با قیمت اصلی مواد اولیه جمع می شود و نهایتا هزینه خرید یک کالا را مشخص می کند.

مفهوم مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده یا VAT که مخفف کلمه‌ی «value added tax» است و به مالیات غیرمستقیمی گفته می‌شود که مصرف‌کننده‌ آن را به بهای خرید کالا و یا خدمات به فروشنده می‌‍‍‍پردازد و فروشنده موظف است که مقدار مالیات دریافتی را به خزانه‌ی دولت واریز کند.

در ماده سه قانون مالیات، مالیات بر ارزش افزوده را این‌گونه تعریف می‌کند: «مالیاتی غیرمستقیمی است که بر تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین وضع می‌گردد .»

اگر بخواهیم ساده‌تر بگوییم منظور از مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که از تفاوت ارزش بین کالا و خدماتِ عرضه‌شده با ارزش کالا و خدمات خریداری‌شده در دوره‌ای مشخص گرفته می‌شود. این نوع مالیات چند مرحله‌ای است و در هر یک از مراحل تولید تا مصرف نهایی بر حسب ارزش افزوده گرفته می‌شود .

انواع مالیات بر ارزش افزوده

۱. مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی:

در روش مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی، مالیات به صورت کلی بر فروش اعمال می‌شود. این نوع مالیات هم بر کالاهای مصرفی و هم کالاهای سرمایه‌ای اعمال می‌شود. یعنی به خرید کالاهای سرمایه‌ای توسط بنگاه اقتصادی اعتبار مالیاتی تعلق نمی‌گیرد.

۲. مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمدی:

در این نوع از مالیات بر ارزش افزوده، استهلاک و هزینه‌های جانبی از پایه مالیات کسر شده‌ و سرمایه‌گذاریِ خالص مشمول مالیات می‌شود.

۳. مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف:

این نوع مالیات بر پایه خدمات و کالاهای مصرفی است.

مالیات بر ارزش افزوده چگونه محاسبه می‌شود؟

به عنوان مثال، تولید‌کننده‌ی چرخ خیاطی را در نظر بگیرید که در کشوری با نرخ ۱۰% مالیات بر ارزش افزوده فعالیت می‌کند.

شرکت خودروسازان مواد خام را با قیمت ۲۰۰ هزار تومان خریداری می‌کند که طبیعتاً مالیات بر ارزش افزوده‌ی آن ۲۰ هزارتومان است که باید به دولت پرداخت کند. جمع قیمت کل در این حالت ۲۲۰ هزار تومان می‌شود.

خودروسازان محصولات تولیدشده را به قیمت ۵۰۰ هزار تومان به علاوه ۵۰ هزار تومان ارزش افزوده و جمع کلی۵۵۰ هزار تومان به توزیع‌کننده می‌فروشد. در این حالت تولید کننده فقط ۳۰ هزار تومان به عنوان مالیات بر ارزش افزوده را به دولت پرداخت کرده است. به عبارتی تولیدکننده ۱۰% سودی که در این فرآیند به دست آورده است (۳۰۰ هزار تومان) را به عنوان VAT پرداخت می‌کند.

در نهایت توزیع‌کننده این محصول را با قیمت ۱ میلیون تومان که ارزش افزوده‌ی آن ۱۰۰ هزار تومان می‌شود به مصرف کننده نهایی می‌فروشد که جمع کل آن یک میلیون و صد هزار تومان می‌شود. توزیع کننده در این مرحله پنجاه هزار تومان را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کند. پنجاه هزار تومان مابقی را تولید کننده در مرحله قبل پرداخت کرده است و به عبارتی توزیع کننده در این مرحله ۱۰درصد سود خالص خود را پرداخت می‌کند.

مالیات بر ارزش افزوده به چند روش اخذ می‌گردد؟

مالیات بر ارزش افزوده به دو صورت اخذ می‌شود :

صورت اول به گونه‌ای است که تمام مالیات بر ارزش افزوده یک کالا یا خدمات را از خریدار و یا مصرف کننده می‌گیرند. مثلا اگر ارزش افزوده‌ی یک کالایی ۱۰ هزار تومان است و مالیات ارزش افزوده آن هزار تومان، تمام آن هزار تومان از مشتری اخذ می‌گردد.

صورت دوم به این شکل است که شرکت تولید کننده کالا یا خدمات و مصرف‌کننده‌ی آن‌ها با هم مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می‌کنند . مثلا ارزش افزوده یک کالایی ۱۰ هزار تومان است و مالیات ارزش افزوده‌ی آن هزار تومان؛ پانصد تومان آن مبلغ از مشتری و پانصد تومان از تولید کننده خدمات و یا کالا اخذ می‌گردد.

مالیات بر ارزش افزوده چه زمانی پرداخت می‌شود؟

طبق قانون، مالیات بر ارزش افزوده هر سه ماه باید پرداخت گردد. افرادی که شامل این قانون می‌شوند، موظف‌ هستند تا اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده را از طریق لینک مربوطه ارائه کرده و مبلغ آن را پرداخت کنند تا مشمول جریمه دیرکرد پرداخت نشوند.

تاریخچه‌ی مالیات بر ارزش افزوده در ایران

لایحه مالیات بر ارزش افزوده، برای اولین بار در دی ماه سال ۱۳۶۶ از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی برده شد و در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت؛ و پس از اعمال نظرات به صحن علنی مجلس رفت. اما تنها پس از تصویب شش ماده از آن، دولت بنا بر فوریت‌های اقتصادی مانند تثبیت قیمت‌ها و مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ، درخواست باز پس‌گیری لایحه را داد.

بار دیگر در سال ۱۳۷۰ دپارتمان صندوق بین‌الملی پول اجرای سیستم مالیات بر ارزش افزوده پول توصیه کرد. و با توجه به احساس نیاز و نظرات متخصصان راجع‌ به برقراری چنین نظام مالیاتی، برنامه استقرار این نظام مالیاتی مجددا در اواخر سال ۱۳۷۰ در دستور کار دولت قرار گرفت و پس از پیمودن روندی طولانی، بالاخره در سال ۱۳۸۱ به تصویب هیات وزیران رسید. و در همان سال به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. در نهایت در سال ۱۳۸۷ تصویب و به مدت پنج سال به صورت آزمایشی به اجرا درآمد.

از ابتدای سال ۱۳۹۳ این نوع مالیات از ۶ درصد به ۹ درصد افزایش پیدا کرد.

چه مواردی از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند؟

مطابق ماده دوازده قانون مالیات دسته‌های زیر از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند:

۱. محصولات کشاورزی فرآوری نشده.

۲. دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان.

۳. انواع کود، سم، بذر و نهال.

۴. آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان.

۵. کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات.

۶. کالاهای اهدایی به صورت بلاعوض به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی با تأیید هیأت وزیران و حوزه های علمیه با تایید حوزه گیرنده هدایا.

۷. کالاهایی که همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، وارد کشور می شود. مازاد بر آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهد بود.

۸. اموال غیر منقول.

۹. انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی.

۱۰. خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم.

۱۱. خـدمـات بـانـکی و اعتباری بانک‌ها،موسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس.

۱۲. خدمات حمل و نقل عمومی مسافری برون شهری و درون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی.

۱۴. انواع خدمات پژوهشی و آموزشی که طبق آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، آموزش و پرورش وکار وامور اجتماعی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۱۵. خوراک دام و طیور.

۱۶. رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاه‌ها بر اساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و ترابری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۱۷. اقلام با مصارف صرفا دفاعی (نظامی و انتظامی) و امنیتی بر اساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. فهرست مذکور از اولین دوره مالیاتی پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجراء خواهد بود.

سامانه مالیات بر ارزش افزوده:

شما می‌توانید از طریق لینک زیر وارد سامانه مالیات بر ارزش افزوده شوید و جهت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خود اقدام کنید.

هزینه استهلاک چیست؟ روش محاسبه استهلاک

هزینه استهلاک چیست؟

استهلاک ازجمله اصطلاحاتی است که در زندگی روزمره ما به طور معمول استفاده می‌شود و مستهلک شدن وسایل به مرور زمان و در اثر استفاده امری طبیعی است. هزینه استهلاک چیست؟ هر وسیله و ابزاری که برحسب نیاز خریداری کنیم، در اثر استفاده از آن مستهلک شده و کارایی خود را به تدریج از دست می‌دهد. در نتیجه استهلاک ازجمله مواردی است که هزینه تعمیرات وسایل و تجهیزات و حتی گاهی خرید ابزار جدید را به ما تحمیل می‌کند.

به‌ویژه در صنعت و کسب‌و‌کارهای مختلف هزینه استهلاک می‌تواند از مهم‌ترین هزینه‌های مرتبط با تجهیزات و تکنولوژی‌های موجود باشد.

در حسابداری با توجه به اهمیت بحث درآمد و هزینه، استهلاک دارایی شرکت‌ها و هزینه حاصل از آن اهمیت دارد. در‌صورتی که به درستی هزینه حاصل از کارکرد تجهیزات و در‌نتیجه کاهش ارزش اولیه آن محاسبه نشود، بر سود خالص شرکت تاثیر می‌گذارد؛ بنابراین می‌بایست هزینه استهلاک به درستی محاسبه و به هنگام ثبت جریان‌های مالی در نرم افزار حسابداری در نظر گرفته‌شود. به همین دلیل در این مقاله سعی داریم بیشتر با مفهوم استهلاک در حسابداری و شیوه‌های محاسبه هزینه استهلاک آشنا شویم.

مطالب این مقاله پارمیس

هزینه استهلاک در حسابداری چیست؟

در پاسخ به سوال هزینه استهلاک چیست؟ باید بگوییم استهلاک یک روش حسابداری به منظور تخصیص هزینه به دارایی مشهود و غیرمشهود در طول عمر مفید آن دارایی است. به بیان دقیق‌تر استهلاک نشان دهنده این است که چه مقدار از ارزش دارایی موجود در یک بازه زمانی مشخص استفاده شده‌است. یکی از منابع درآمدزایی برای شرکت استفاده از تمام دارایی‌های مشهود و نامشهود شرکت است. از طرف دیگر با توجه به استفاده از این دارایی‌ها، کارایی آنها کاهش یافته و به اصطلاح ارزش مفهومی چگونه محاسبه می شود؟ مستهلک می‌شوند. به همین دلیل لازم است هزینه استهلاک دارایی‌ها را حساب و از درآمدهای شرکت کم کنیم.

با توجه به اصل هزینه استهلاک چیست؟ در حسابداری که هزینه‌های هر دوره باید از درآمدهای همان دوره کسر شوند و تمام دارایی‌ها در طول دوره و در اثر استفاده مستهلک شده و ارزش خود را از دست می دهند، لازم است هزینه استهلاک دارایی‌ها در هر دوره محاسبه شود. به بیان دیگر، هزینه خرید دارایی جدید به صورت یک‌جا پرداخت و در حساب‌های مالی ثبت می‌شود ولی نمی‌توان هزینه‌های حاصل از استفاده این دارایی را یک جا در نظر گرفته و ثبت نمود. علاوه براین هزینه‌های استهلاک اغلب یک هزینه غیرنقدی بوده و گردش واقعی پول را نشان نمی‌دهد. به همین دلیل هزینه استهلاک به صورت دوره‌ای محاسبه و در صورت‌های مالی آن دوره وارد می‌کنند.

دارایی چیست؟

به هر چیزی که برای داشتن آن پول پرداخت کرده‌اید، دارایی گفته می‌شود. دارایی می‌تواند مشهود مانند ساختمان، ماشین، تجهیزات کامپیوتری یا نامشهود مانند امتیاز حق چاپ یک کتاب یا مقاله، ثبت اختراع و از این دست موارد باشد.

و چه نوع دارایی‌ها را می‌توان مستهلک کرد؟

لازم است تا برای درک پاسخ سوال هزینه استهلاک چیست؟ بگوییم برای دارایی‌هایی که یک شرکت صاحب آن است و از آن برای کسب‌وکار خود و درجهت درآمدزایی استفاده می‌شود، همچنین عمر مفید دارایی قابل محاسبه بوده و انتظار می‌رود بیشتر از یک سال عمر کند، می‌توان هزینه استهلاک را در نظر گرفت.

استهلاک از نظر استانداردهای حسابداری ایران

طبق بند ۵ استاندارد حسابداری شماره ۱۱، فرایند استهلاک دارایی ثابت مشهود از زمانی که دارایی آماده بهره‌برداری است آغاز می‌شود.
طبق بند ۵۱ استاندارد شماره ۱۱، استهلاک دارایی از زمان آماده شدن آن برای استفاده، یعنی زمانی که دارایی در مکان و شرایط لازم برای بهره‌برداری است، شروع می‌شود.
در استاندارد ایران دارایی ثابت به موازات کسب منافع مستهلک می‌گردد. همچنین نایابی ، فرسودگی و خرابی نیز از علل استهلاک دارایی هستند. به‌صورت کلی علل استهلاک از دید استاندارد 11 عبارت است از :
1- استفاده مورد انتظار واحد تجاری از دارایی
2- فرسودگی و خرابی
3- نابابی فنی ناشی از پیشرفت تکنولوژی
4- محدودیت‌های زمانی از قبیل تاریخ انقضا
در ارتباط با برآورد عمر مفید دارایی، استاندارد ، این برآورد را منوط به قضاوت واحد تجاری می‌داند که از تجربه دارایی‌های مشابه ناشی می‌شود. بر اساس بند 56 این استاندارد، مبلغ استهلاک‌پذیر یک دارایی پس از کسر ارزش اسقاط از بهای تمام شده بدست می‌آید.
روش‌های استهلاک مورد پذیرش در استاندارد ایران روش‌های خط مستقیم، نزولی و معادل آحاد تولید است.
در ارتباط با تغییر روش استهلاک یا تعدیل نرخ آن بند 63 این استاندارد چنین می‌گوید:
روش استهلاک مورد استفاده برای دارایی‌ها باید به طور ادواری بررسی شود و در صورت تغییر قابل ملاحظه در الگوی مصرف، روش استهلاک جهت انعکاس الگوی جدید تغییر یابد. هر گاه چنین تغییری در روش استهلاک لازم شود، این تغییر باید به عنوان تغییری در برآورد تلقی شود و استهلاک دوره جاری و دوره‌های آتی دارایی تعدیل شود.

استهلاک دارایی چگونه محاسبه می شود؟

در محاسبه استهلاک دارایی‌ها می‌بایست سه فاکتور مهم را در نظر بگیریم:

 • ارزش واقعی دارایی
 • ارزش بازیافتنی دارایی(اسقاط)
 • تخمین عمر مفید دارایی

عمر مفید دارایی مدت زمانی که یک واحد تجاری از دارایی خود استفاده می‌کند یا گاهی به صورت تعداد تولید یا واحدهایی که انتظار می‌رود دارایی در طول عمر خود برای شرکت ایجاد کند.

روش‌های تعریف شده برای محاسبه استهلاک دارایی

در مقررات و ضوابط اجرایی هزینه استهلاک چیست؟ سه روش عمده برای محاسبه هزینه استهلاک در نظر گرفته شده‌است که هر نوع کسب‌و‌کاری می‌تواند متناسب با دارایی‌های خود یکی از این روش‌ها را انتخاب نماید.

روش استهلاک خط مستقیم

این روش ساده‌ترین روش محاسبه هزینه استهلاک دارایی است. اغلب برای کسب‌و‌کارهای کوچکی که امکان استخدام فردی به عنوان حسابدار به منظور نظارت دقیق بر هزینه‌ها و درآمد را ندارند، مناسب است. در این روش یک هزینه ثابت در بازه عمر مفید دارایی به عنوان هزینه استهلاک در نظر گرفته می‌شود که از دارایی‌های هر سال شرکت کاسته می‌شود.

فرمول هزینه استهلاک خط مستقیم بدین قرار است که می‌بایست ارزش اسقاط دارایی را در پایان عمر مفید آن محاسبه و از ارزش اولیه در زمان خرید دارایی کم کرده و مقدار حاصل را بر تعداد سال‌های عمر مفید آن تقسیم نماییم. عدد حاصل همان هزینه استهلاک است که در زمان عمر مفید کالا مقداری ثابت است.

مثال: فرض کنید شرکتی دستگاهی به ارزش 100میلیون تومان خریداری کرده‌است که عمر مفید آن 10 سال برآورد شده‌است. ارزش این دستگاه نیز بعد از 10 سال حدود 20میلیون تومان برآورد می‌شود. برای محاسبه هزینه استهلاک به روش خط مستقیم ارزش اسقاط (20میلیون) از ارزش اولیه دستگاه به هنگام خرید کم می‌شود. درنهایت با تقسیم عدد حاصل (80میلیون تومان) بر سال‌های مفید دستگاه، هزینه استهلاک 800 هزار تومان برای هر سال به دست می‌آید.

روش استهلاک کاهشی

در این روش از محاسبه هزینه استهلاک، هزینه استهلاک در سال‌های اولیه بیشتر و با گذشت زمان کاهش می‌یابد. این روش برای دارایی‌هایی در نظر گرفته شده‌است که در سال‌های اولیه ارزش بیشتری دارند و به مرور ارزش و کارایی آن کاهش می‌یابد. به عنوان مثال تجهیزات تکنولوژی محور از این دست دارایی‌ها هستند که با گذشت زمان علاوه بر کاهش کارایی به دلیل عرضه محصولات جدید و پیشرفته‌تر، ارزش اولیه خود را از دست می‌دهند. در این بخش از مقاله هزینه استهلاک چیست؟ باید بگوییم این روش یکی از کارآمدترین روش های محاسبه هزینه است.

در فرمول هزینه استهلاک کاهشی یک نرخ ثابت برای استهلاک دارایی در نظر گرفته می‌شود که در محاسبه هزینه استهلاک سالیانه، این نرخ در ارزش دارایی ضرب می‌شود. به همین دلیل در ارزش مفهومی چگونه محاسبه می شود؟ سال اول چون دارایی ارزش بیشتری دارد، هزینه استهلاک بیشتر خواهد‌بود و با حرکت رو به جلو، میزان هزینه استهلاک هر سال نسبت به سال قبل کمتر می‌شود.

می‌توان نرخ استهلاک را با توجه به جداولی تنظیم شده توسط استاندارد درنظر گرفت و یا آن را با استفاده از استهلاک خط مستقیم محاسبه نمود.
نرخ استهلاک از دو برابر کردن نسبت هزینه استهلاک خط مستقیم بر اختلاف ارزش اولیه و ارزش اسقاطی حاصل می‌شود.
حال برای محاسبه هزینه استهلاک در هر سال نرخ استهلاک را در ارزش آن سال دارایی ضرب می‌کنیم.

روش استهلاک واحدهای تولید

در این روش دیگر واحد زمان تعیین کننده هزینه استهلاک نیست و تنها تاثیر میزان کارکرد دستگاه بر استهلاک آن درنظر گرفته می‌شود. به بیان دیگر، اگر شما در یک بازه زمانی از دارایی خود استفاده کنید، می‌توانید هزینه استهلاک را برای آن محاسبه نمایید؛ و درصورتی که در بازه زمانی دیگری از دارایی استفاده نکرده و یا کمتر استفاده کنید مسلما هزینه استهلاک کمتری را باید در نظر بگیرید. اغلب این روش برای دارایی‌های با ارزش بسیار بالا کاربرد دارد.

فرمول هزینه استهلاک واحدهای تولید مطابق زیر است:

می خواهیم در این بخش از مقاله هزینه استهلاک چیست؟ به شما یک فرمول برای محاسبه هزینه استهلاک بگوییم. می‌بایست تعداد واحدهای تولیدی در بازه زمانی مشخص را بر تعداد کل واحدهای تولیدی دستگاه در عمر مفید خود تقسیم و عدد حاصل را در ارزش دارایی در سال مد نظر ضرب کنیم. عدد حاصل هزینه استهلاک برای بازه زمانی مد نظر است.

تعریف حسابداری استهلاک

با در نظر گرفتن مطالب بالا، حسابداری استهلاک به روشی گفته می‌شود که بر اساس آن بهای تمام شده دارایی ثابت، منهای ارزش اسقاط آن، بر مدتی که عمر مفید آن برآورد می‌شود، به طریقی معقول و منظم سرشکن شود.

بنابراین هدف استهلاک، سرشکن کردن بهای تمام شده‌است و نه تعیین ارزش دارایی.

به‌تدریج که از عمر مفید اقتصادی دارایی کاسته می‌گردد، استهلاک آن به صورت منظم به صورت هزینه به عملیات واحد اقتصادی تخصیص می‌یابد.

در صورت سود و زیان، استهلاک بر اساس ماهیت و نوع استفاده از دارایی به یکی از سه عنوان هزینه فروش، هزینه اداری و یا هزینه ساخت کالای فروش رفته ارائه می‌شود

در واقع استهلاک از دو طریق بر صورت سود و زیان اثر می‌گذارد:

 1. مستقیماً به بدهکار حساب هزینه منظور و سبب افزایش آن میشود. (مانند هزینه استهلاک خودروهایی که مورد استفاده دایره فروش کالا قرار می‌گیرد) و طبعا به شکل هزینه فروش انعکاس پیدا می‌کند.
 2. دیگری استهلاک ماشین آلات کارخانه که بصورت قسمتی از بهای تمام شده کالا ثبت و پس از فروش کالا به بدهکار حساب بهای تمام شده کالای فروش رفته انتقال می‌یابد. (مانند استهلاک ماشین‌آلات تولیدی)

در حسابداری به کمک محاسبه استهلاک می‌توانیم کالاهایی که در اثر گذشت زمان میزان زیادی ارزش خود را از دست می‌دهند، شناسایی و در تخصیص بودجه و برنامه‌ریزی‌های آتی تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تری نسبت به عملکرد شرکت داشته‌باشیم.

ارزش نظری یک سهم

ارزش نظری یک سهم در دنیای بازار سهام بنیادی است

هنگام ارزش گذاری یک شرکت باید عوامل زیادی را در نظر گرفت. بسیاری از سرمایه گذاران انتخاب می کنند که استراتژی را دنبال کنند ارزش سرمایه گذاری، همچنین به عنوان سرمایه گذاری ارزش شناخته می شود. برای این، ضروری است که بدانیم چگونه می توان متوجه شد که سهام زیر یا بالاتر از ارزش واقعی خود هستند یا حداقل بدانید که چگونه ارزش آنها را در سطح حسابداری محاسبه کنید. برای این، ارزش نظری یک سهم وجود دارد، که در این مقاله در مورد آن صحبت خواهیم کرد.

ابتدا توضیح خواهیم داد که ارزش تئوریک یک سهم دقیقاً چقدر است و سپس فرمول آن را به شما نشان می دهیم و محاسبه را با یک مثال توضیح می دهیم. علاوه بر این، کمی در مورد ارزش سرمایه گذاری توضیح خواهیم داد. اگر به فکر سرمایه گذاری هستید، این مفاهیم اساسی هستند، بنابراین توصیه می کنم به خواندن ادامه دهید.

ارزش نظری یک سهم چقدر است؟

ارزش نظری حسابداری ارزشی است که یک شرکت باید در سطح حسابداری داشته باشد.

همچنین به عنوان ارزش دفتری، ارزش نظری یک سهام شناخته می شود این همان ارزشی است که یک شرکت باید در سطح حسابداری داشته باشد. از طریق محاسبه انجام شده با داده های استخراج شده از ترازنامه شرکت مورد نظر به دست می آید.

نام دیگر این ارزش، ارزش دفتری است. برای اینکه بفهمیم چیست، باید محاسبه شود که تفاوت بین دارایی هایی که یک شرکت در اختیار دارد، با کم کردن تعهدات یا بدهی های پرداختی آن، چقدر است. نتیجه بر تعداد کل سهام منتشر شده توسط آن شرکت تقسیم می شود.

اما ارزش نظری یک سهم برای چیست؟ این ارزش اساساً به ما می گوید که یک شرکت چقدر ارزش دارد، همیشه در سطح حسابداری صحبت می کند. این ارزش را منعکس می کند زیرا برای محاسبه آن از مجموع تمام دارایی ها یا دارایی های شرکت مورد نظر مانند ساختمان ها، ماشین آلات و غیره استفاده می شود و از نتیجه بدهی هایی که شرکت دارد کم می شود.

لازم به ذکر است که ارزش دفتری نظری با ارزش اسمی یکسان نیست هر دو مفهوم اغلب اغلب با هم اشتباه گرفته می شوند. با این تفاوت که برای به دست آوردن ارزش اسمی، نسبت بین سرمایه سهام (نه دارایی) و تعداد کل سهام منتشر شده توسط شرکت محاسبه می شود.

ارزش نظری یک سهم چگونه محاسبه می شود؟

برای به دست آوردن ارزش نظری یک سهم، ارزش خالص شرکت بر سهام منتشر شده تقسیم می شود.

اکنون که می دانیم ارزش نظری یک سهم چقدر است، بیایید ببینیم چگونه محاسبه می شود. برای انجام این وظیفه، ضروری است که هم دارایی ها و هم بدهی های شرکت مورد نظر را بدانیم. فرمول محاسبه ارزش دفتری پایه به شرح زیر است:

VTC (ارزش حسابداری نظری) = دارایی ها – بدهی ها

همانطور که بسیاری از شما قبلاً می دانید، نتیجه ای که از تفریق بدهی ها از دارایی های یک شرکت به دست می آید به این نام شناخته می شود ارزش خالص. بنابراین فرمول کامل برای به دست آوردن ارزش دفتری نظری سهام یک شرکت به شرح زیر است:

VTCa = ارزش خالص / تعداد سهام صادر شده

دارایی چیست

نتیجه این عملیات، ارزش حسابداری نظری هر سهم است که به ما می‌گوید ارزش یک سهم یک شرکت از نظر حسابداری چقدر است. این مفهوم برای سرمایه گذارانی که به فکر سرمایه گذاری در یک شرکت خاص هستند بسیار مفید است. یک گزینه خوب این است که از آن به عنوان یک مرجع برای مشاهده قیمت سهام شرکت در داخل استفاده کنید بازار سهام.

با در نظر گرفتن مواردی که توضیح دادیم، می توان نتیجه گرفت که اگر ارزش نظری سهم کمتر از ارزشی باشد که سهم در بورس ارائه می شود، زمان بدی برای خرید آن است. در این صورت شرکت مورد نظر بیش از حد ارزش گذاری شده و انتظارات رشدی که برای آن وجود دارد بسیار بالاست. بجای، اگر ارزش نظری سهم بیشتر از ارزشی باشد که سهم در بازار سهام دارد، زمان مناسبی برای خرید است. زیرا این احتمال وجود دارد که در آینده به سود برسیم.

مثال محاسبه

برای اینکه مطمئن شویم فرمول محاسبه ارزش نظری سهم را فهمیده‌ایم، یک مثال کوچک می‌زنیم. فرض کنید یک شرکت سهامی عام با دارایی های 200 میلیون دلاری داریم تا اعداد را گرد کنیم. علاوه بر این، آنها در مجموع 50 میلیون دلار بدهی دارند.

با علم به اینکه ارزش مفهومی چگونه محاسبه می شود؟ دارایی خالص او در مجموع 150 میلیون دلار است، یعنی 200 میلیون منهای 50 میلیون بدهی، اکنون باید به تعداد سهام موجود نگاه کنیم. فرض کنید در مجموع 100 میلیون سهم منتشر شده باشد، فرمول اعمال به شرح زیر خواهد بود:

TVCa = 150.000.000 دلار / 100.000.000 = 1,5 دلار

این به ما می گوید که ارزش دفتری نظری سهم 1 دلار است. به یاد داشته باشیم که اگر این ارزش در بورس بیشتر باشد، خرید بدی است، اما اگر کمتر از آن باشد، خرید خوبی است. به عبارت دیگر، اگر در بازار به هر دلیلی، سهام 0 دلار معامله شود، فرصت بسیار جالبی خواهد بود. در اینجا کار این است که بفهمیم آیا این موضوع به دلیل برخی بحران‌ها در بخش یا موارد دیگر اتفاقی است یا اینکه شرکت واقعاً به دلایلی که بازار قبلاً تخفیف داده است تحت تأثیر قرار گرفته است.

ارزش سرمایه گذاری

دانستن نحوه محاسبه ارزش نظری یک سهم بسیار توصیه می شود

در پایان، ما قصد داریم کمی در مورد ارزش سرمایه گذاری که به آن نیز معروف است، توضیح دهیم ارزش سرمایه گذاری. این یک فلسفه سرمایه گذاری است که پیروان بسیار مهمی دارد و به لطف آن محبوب شده است وارن بافت و معلمش بنجامین گراهام. این فلسفه یا استراتژی بر اساس خرید اوراق بهادار زمانی است که قیمت بازار آنها کمتر از ارزش واقعی آنها باشد.

با توجه به سرمایه گذاری ارزشی، بهترین زمان برای خرید سهام زمانی است که قیمت بازار کمتر از ارزش بنیادی سهم باشد. این به این دلیل است که احتمال افزایش قیمت آن در آینده بسیار زیاد است، زیرا بازار تمایل به تعدیل دارد. اگرچه درست است که این یک استراتژی بسیار خوب و بسیار منطقی است، اما دو مشکل عمده در اجرای آن وجود دارد:

 1. ارزش ذاتی عنوان یا سهم را محاسبه یا تخمین بزنید.
 2. بدانید چگونه می توانید پیش بینی کنید که چقدر طول می کشد تا ارزش در بازار منعکس شود.

چه طرفدار آن باشیم چه نباشیم ارزش سرمایه گذارییا سرمایه گذاری ارزشی، دانستن چیستی آن و نحوه محاسبه ارزش نظری یک سهم، هنگام مطالعه ارزش یک شرکت و به حداقل رساندن زیان های احتمالی مفید خواهد بود. دانش فضا را اشغال نمی کند!

محتوای مقاله به اصول ما پیوست اخلاق تحریریه. برای گزارش یک خطا کلیک کنید اینجا.

مسیر کامل مقاله: اقتصاد اقتصادی » اقتصاد عمومی » ارزش نظری یک سهم

یک درصد دیه کامل سال 1401 چقدر است؟

یک درصد دیه در سال 1401

یک درصد دیه کامل سال ۱۴۰۱ چقدر است و چگونه محاسبه می‌شود؟ برای پاسخ به این سوال، ابتدا باید با چند مفهوم کلیدی مانند دیه، دیه کامل و دیه کامل سال ۱۴۰۱ آشنا شویم. هدف از این مقاله نیز دقیقا آشنایی بیشتر شما عزیزان با مفاهیم دیه و در راس آن‌ها، یک درصد از دیه کامل است.

دیه یکی از مجازات‌های اسلامی است و در مواقعی پرداخت آن واجب می‎شود که به هر دلیلی، امکان قصاص فرد بزه‌کار، میسر نباشد. هدف از پرداخت دیه نیز، تنبیه گناه‌کار و بازداشتن سایر افراد جامعه از ارتکاب بزه‌های مشابه است.

دیه انواع مختلفی دارد و مبلغ آن، در جرایم مختلف، متفاوت است. به عنوان مثال، دیه قتل نفس غیر عمد، تفاوت آشکاری با شکستگی دندان دارد. به عبارتی دیگر، محاسبه دیه و پرداخت آن، قوانینی دارد که به صورت شفاف، در قانون مجازات‌های اسلامی ذکر شده‌اند.

در این مقاله از مجله اینترنتی ایده آل مگ قصد داریم شما را با یک درصد از دیه کامل آشنا کنیم. اصلا چه ضرورتی دارد که درصد دیه محاسبه شود؟ یک درصد دیه در چه جرایمی، باید پرداخت شود؟ اگر به دنبال یافتن پاسخ این سوالات هستید؛ حتما تا پایان با ما همراه باشید.

دیه کامل چیست؟

با مفهوم دیه به صورت کوتاه آشنا شدیم؛ حال اجازه دهید به بررسی دیه کامل نیز بپردازیم:

دیه کامل، مبلغی است که در شرع مقدس اسلام، برای قتل غیر عمد مرد مسلمان و یا قتل عمدی که اولیای دم مقتول، از قصاص صرف نظر کرده و به دریافت دیه راضی شده باشند، تعیین شده و باید توسط قاتل و یا بستگان درجه اول او، پرداخت شود.

دیه کامل چیست و یک درصد دیه چقدر است؟

مبلغ دیه کامل، به عنوان اساس و مبنای سایر دیه‌ها در نظر گرفته می‌شود؛ بدین ترتیب که برای انواع جرایمی که مشمول پرداخت دیه می‌شوند، درصدی از دیه کامل محاسبه شده و پرداخت می‌شود.

در قانون مجازات‌های اسلامی، برای جرایم زیر، پرداخت دیه واجب شده است:

 • دیه قتل : برای قتل نفس غیر عمد در نظر گرفته می‌شود ارزش مفهومی چگونه محاسبه می شود؟ ارزش مفهومی چگونه محاسبه می شود؟ و برابر با دیه کامل انسان است.
 • دیه منافع اعضاء : این دیه برای مواردی در نظر گرفته می‌شود که یکی از حواس پنجگانه بدن انسان بر اثر عمل بزه‌کارنه فرد بزه‌کار، از کار افتاده باشند. (ممکن است در این مواقع، عضو بدن آسیبی ندیده و سالم باشد. برای مثال ممکن است گوش‌ها از نظر ظاهری سالم به نظر برسند، اما فرد شنوایی خود را از دست داده باشد.
 • دیه جراحت : برای مواردی در نظر گرفته می‌شود که بر اثر عمل مجرمانه فرد خاطی، جراحتی در بدن یک فرد دیگر ایجاد شده باشد.
 • دیه اعضای بدن : برای از بین رفتن یکی از اعضا در بدن فرد آسیب دیده، در نظر گرفته می‌شود.

از آن‌جایی که مبلغ دیه کامل، هر ساله تغییر می‌کند، در قوانین اسلامی، مبلغی به عنوان سایر انواع دیه در نظر گرفته نشده است؛ بلکه از درصدهای دیه کامل برای این‌گونه جرایم استفاده می‌شود.

دیه کامل چگونه محاسبه می‌شود؟

مبلغ دیه کامل انسان، در ابتدای هر سال و توسط ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، محاسبه شده و به سایر ارگان‌های ذی‌ربط، ابلاغ می‌شود.

یک درصد دیه کامل 1399

در نحوه محاسبه دیه قیمت شتر در نظر گرفته می‌شود؛ به این صورت دیه کامل انسان مبلغی معادل قیمت ۱۰۰ شتر سالم است؛ البته ممکن است از مواردی همچون قیمت ۲۰۰ گاو سالم، ۱۰۰۰ گوسفند سالم و … نیز استفاده شود. لازم به ذکر است که میزان تورم سالیانه که توسط ریاست کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود نیز، در برآورد مبلغ دیه کامل هر سال، تاثیرگذار است.

همانطور که مشخص است، مبلغ دیه کامل هر سال تغییر می‌‎کند و ارزش مفهومی چگونه محاسبه می شود؟ ارزش مفهومی چگونه محاسبه می شود؟ به طبع آن، درصدهای دیه نیز افزایش می‌یابند.

دیه کامل سال ۱۴۰۱ چقدر است؟

سخنگوی قوه قضاییه، مبلغ دیه کامل انسان در سال ۱۴۰۱ را به میزان ۶۰۰ میلیون تومان، معادل ۶ میلیارد ریال، اعلام کرد.

به دست آورن یک درصد دیه 99

لازم به ذکر است که نرخ دیه ، در ماه‌های حرام افزایش یافته و یک سوم کل دیه نیز علاوه بر مبلغ کلی، باید پرداخت شود. بدین ترتیب دیه کامل در ماه‌های حرام (محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه) برابر با ۸۰۰ میلیون تومان خواهد بود.

یک درصد دیه کامل سال ۱۴۰۱ چقدر است؟

بر اساس مبلغ دیه کامل انسان در سال ۱۴۰۱ که ۶۰۰ میلیون تومان است، مشخص می‌شود که یک درصد دیه کامل سال ۱۴۰۱ نیز برابر با ۶ میلیون تومان خواهد بود.

تذکر: از آن‌جایی که تنها مبلغ دیه کامل انسان در ماه‌های حرام تغییر می‌کند، بنابراین در این ماه‌ها نیز، یک درصد دیه کامل، همان ۶/۰۰۰/۰۰۰ هزار تومان خواهد بود.

یک درصد دیه کامل در چه مواردی پرداخت می‌شود؟

برای پاسخ به این سوال، باید با تعاریفی مانند دامیه و حارصه بیشتر آشنا شویم:

 • دامیه : جراحتی است که به موجب ایجاد خونریزی در بدن فرد شود.
 • حارصه : جراحتی است که تنها منجر به کبودی شده و منجر به خون‌ریزی نمی‌شود.

محسابه یک درصد از دیه سال 1399

حال و با توجه به تعاریف بالا، یک درصد دیه کامل سال ۱۴۰۱ در موارد زیر قابل پرداخت است:

 • حارصه‌ای که روی سر یا صورت فرد ایجاد شده باشد.
 • دامیه‌ای که روی بدن ایجاد شده باشد.
 • دامیه‌ای که روی دست و پا ایجاد شده باشد.
 • دامیه‌ای که روی گردن ایجاد شده باشد.

به عبارتی ساده‌تر، یک درصد دیه در مواقعی که جراحت ایجاد شده باشد، پرداخت می‌شود.

همچنین بخوانید:

کلام پایانی

در پایان این مقاله، آرزو می‌کنیم که هرگز در موقعیت‌هایی قرار نگیرید که مجبور به پرداخت دیه باشید. تحقق این امر نیز، تنها اندکی خویشتن‌داری و احتیاط بیشتر می‌طلبد.

اگر در ارتباط با انواع دیه و روش تعیین و پرداخت‌ آن‌ها، سوال یا ابهامی دارید، در بخش نظرات همین مقاله مطرح کنید تا در اولین فرصت، پاسخگوی شما عزیزان باشیم.

سوالات متداول در ارتباط با یک درصد دیه کامل

از آن‌جایی که دیه کامل انسان در سال ۱۴۰۱ معادل ۶۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است؛ می‌توان نتیجه گرفت که یک درصد از دیه کامل انسان در سال ۱۴۰۱ نیز برابر با ۶ میلیون تومان خواهد بود.

در صورتی که جراحت ایجاد شده روی پیشانی به گونه‌ای باشد که تنها منجر به کبودی و ورم شده باشد، مشمول یک درصد از دیه کامل انسان خواهد بود.

از آن‌جایی که مبلغ ارش نامقدر است و باید توسط دادگاه تعیین شود، نمی‌توان یک درصد آن را نیز محاسبه کرد. یک درصد ارش تنها زمانی قابل تخمین است که مبلغ ارش از قبل و بعد از نظر کارشناس پزشکی قانونی، تعیین شده باشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.