حوزه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاری


ارز وب 3.0 سیاکوین Siacoin

کسب‌و‌کار ریلی جذاب‌تر می‌شود؟

گروه بنگاه‌ها، ملیحه ابراهیمی: سرمایه‌گذاری خصوصی‌ها در بخش‌های اقتصادی زیربنایی همواره یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشورهای دنیا بوده است، سرمایه‌گذاران خصوصی همواره به‌دنبال بسترهای «زودبازده» و «پرسود» برای سرمایه‌گذاری هستند؛ این در حالی است که سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیربنایی اقتصاد همچون صنعت ریلی دیربازده با نرخ سود کم اما ثابت و امن است به همین دلیل بستر جذابی برای خصوصی‌ها به‌نظر نمی‌رسد. کشورهای پیشرفته دنیا اما در دهه‌های اخیر با ایجاد بسترهای مناسب و جذاب برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی فضای مناسبی را برای سرمایه‌گذاری این بخش در امور زیربنایی همچون صنعت ریلی فراهم کرده‌اند.

ایران نیز در دهه اخیر با چالش «بی‌توجهی سرمایه‌گذاران خصوصی به کسب‌و‌کار ریلی» مواجه بوده است، حوزه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاری بر این اساس در سال گذشته راه‌آهن کشور با تلاش‌هایی به‌منظور «جذاب کردن کسب‌و‌کار ریلی برای خصوصی‌‌ها» زمینه سرمایه‌گذاری بیشتر خصوصی‌های فعال در این حوزه را فراهم کرده است، اما هنوز موفق به جذب «سرمایه‌گذار جدید» در این بخش نشده است. «دنیای اقتصاد» در گفت‌و‌گو با محسن پورسیدآقایی مدیرعامل راه‌آهن به بررسی چرایی عدم‌اقبال سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به این حوزه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاری حوزه و راهکارهای راه‌آهن برای جذاب کردن این کسب‌و‌کار برای این سرمایه‌گذاران پرداخته است.

کسب‌و‌کار ریلی را نسبت به دیگر کسب‌و‌کارها در ایران به ویژه کسب‌و‌کار جاده‌ای چقدر سودآور می‌دانید و فکر می‌کنید تا چه میزان سرمایه‌گذاران تمایل دارند به کسب‌و‌کار ریلی وارد شوند؟

در شرایط فعلی کشور با توجه به قوانینی که وجود دارد فضا برای ورود به کسب‌و‌کار جاده‌ای به نسبت ریلی بسیار فراهم‌تر است؛ چرا که سرمایه‌گذاری اولیه بسیار کمتری نیاز دارد و هم اینکه بازدهی سریع‌تری را به دنبال دارد همچنین قوانین کشور به‌گونه‌ای است که فعالان در حوزه کسب‌و‌کار جاده‌ای بسیار راحت‌تر فعالیت می‌کنند؛ به عنوان مثال سرمایه‌گذار در حوزه جاده‌ای عوارض بسیار ناچیزی را بابت ساخت جاده پرداخت می‌کند. این در حالی است که حق دسترسی هزینه‌های زیادی را برای سرمایه‌گذار حوزه ریلی به دنبال دارد، اما با همه این شرایط گزارش‌های فنی و مهندسی که در مدت اخیر از سوی راه‌آهن تهیه شده نشان می‌دهد که در شرایط فعلی سرمایه‌گذاری در حوزه کسب‌و‌کار ریلی برای سرمایه‌گذار بین 28 تا 30 درصد سود سالانه به دنبال دارد.

این سود سالانه چگونه برآورد شده و چرا در 10 سال گذشته چنین برآوردی وجود نداشته است؟

مبنای این سود چند سال اخیر است که مقرر شده حق دسترسی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی دریافت نشود یا اینکه از محل صرفه‌جویی سوخت اعتباراتی به سرمایه‌گذاران این حوزه داده شود.

مطالعات اقتصادی ما نشان می‌دهد با اجرایی شدن این موضوعات فضای کسب‌و‌کار برای سرمایه‌گذاران ریلی مناسب بوده و آنان می‌توانند روی سود سالانه 28 تا 30 درصدی حساب کنند. بنابراین برای بلندمدت سرمایه‌گذاری در حوزه ریلی به نظر می‌رسد که سودآور و امن باشد.

با توجه به اینکه تورم نیز رو به کاهش است می‌توانیم سرمایه‌‌گذاری در حوزه ریلی را جذاب و قابل قبول ارزیابی کنیم؛ البته هنوز حوزه‌های اقتصادی دیگری در ایران وجود دارد که نرخ سودشان بیش از این است همچون حوزه‌های پالایشگاهی و بخش‌های نیروگاهی و همچنین سرمایه‌گذاری در بخش معدن؛ اما این سرمایه‌گذاری‌ها ریسک بالایی را هم برای سرمایه‌گذاران در این بخش‌ها به دنبال دارد. کمااینکه در بخش معدن دیدیم با کاهش قیمت سنگ آهن سود سرمایه‌گذاران از دست رفت و دچار ضرر شدند.

تصور می‌کنم تا زمانی که بخش‌های اقتصادی سودآورتری در کشور وجود حوزه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاری حوزه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاری داشته باشد طبیعتا سرمایه‌گذاران به سمت سرمایه‌گذاری در بخش ریلی جذب نخواهد شد، اما در زمان حاضر می‌توان گفت سرمایه‌گذاری در بخش ریلی اگرچه جذاب‌ترین نرخ سود را ندارد بلکه در شرایط فعلی کشور جزو نرخ سود‌های قابل قبول و خوب است.

چه تضمینی برای این نرخ سود سالانه برای سرمایه‌گذار بخش خصوصی وجود دارد؟ آیا ضمانتی در نظر گرفته شده است؟

بله، خوشبختانه سال گذشته با مصوبه مجلس اختیاراتی به راه‌آهن داده شد که براساس آن از محل درآمدهای خودش اصل و سود سرمایه‌گذاری در بخش ریلی را به سرمایه‌گذار تضمین می‌دهد.

ما براساس این قانون سعی کرده‌ایم خیال سرمایه‌‌گذاران را راحت کرده و به آنان تضمین بدهیم که این سود سالانه را در قبال سرمایه‌گذاری دریافت می‌کنند و راه‌آهن به آنها تضمین‌نامه خواهد داد که این سود محقق شود.

تنها ممکن است یک ریسک برای آنها وجود داشته باشد و آن اینکه یک روز راه‌آهن به عنوان دولت به تعهداتش عمل نکند.تمام تلاش ما این است که با استفاده از ابزارهایی که در اختیار داریم به سرمایه‌گذاران تضمین دهیم که نرخ سود مناسبی را دریافت می‌کنند و ریسک ورود به این کسب‌و‌کار نسبت به بخش‌های دیگر اقتصادی بسیار کم است.

ما در راه‌آهن سود خوب، ثابت و اطمینان‌بخشی را به سرمایه‌گذاران می‌دهیم. این در حالی است که سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی دیگر کشور ممکن است زودبازده‌تر باشد، اما ریسک‌هایی دارد که سرمایه‌گذاران حوزه معادن در دو سال گذشته آن را تجربه کردند و خیلی‌ها نیز تا مرز تعطیلی رفتند.

در این 10 سال گذشته که خصوصی‌سازی در راه‌آهن اتفاق افتاده چقدر بخش خصوصی در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده است؟

متاسفانه تا سال گذشته بخش‌خصوصی سرمایه‌گذاری آن‌چنانی در کسب‌و‌کار ریلی انجام نداد و می‌توان گفت تنها حدود 3 درصد سرمایه‌گذاری‌های موجود مربوط به سرمایه‌گذاری‌های جدید از سوی بخش خصوصی در راه‌آهن است و آنچه در طول 12-10 سال گذشته انجام شده فقط خریداری اموال دولت از سوی بخش‌خصوصی بوده است که این نیز اساسا از نظر من سرمایه‌گذاری محاسبه نمی‌شود. این به آن معنا است که سرمایه‌گذاری که منجر به افزایش ناوگان یا افزایش عملکرد در راه‌آهن بشود از سوی بخش خصوصی انجام نشده است.

بخش خصوصی تنها در این 12-10 سال اموال دولت را خریداری کرده است که بخشی از آن را نیز به صورت وام خریدند و با درآمدزایی که از این خرید انجام دادند اقساط را پرداخت کرده‌اند.

چرا سرمایه‌گذار جدید بخش خصوصی به این حوزه وارد نشده است؟ آیا فکر می‌کردند بازدهی خوبی ندارد؟

بله یک بخش دلایل به همین زودبازده نبودن بازمی‌گردد و اساس علت ورود اولیه همین بخش خصوصی فعال فعلی نیز به این دلیل بوده که اموال دولت به قیمت ارزان و با اقساط بلندمدت فروخته می‌شده است والا اگر روز اول می‌گفتند سرمایه‌گذار باید بیاید و سرمایه‌ای را برای خرید واگن بیاورد استقبالی از این موضوع نمی‌شد.

پیش‌بینی می‌کنید با توجه به مشوق‌هایی که در سال گذشته برای فعالان و سرمایه‌گذاران حوزه کسب‌و‌کار ریلی در نظر گرفته شده و همچنین اصلاحاتی که در قانون انجام شده است، آیا سهم سرمایه‌گذاری‌ها در بخش حمل‌و‌نقل ریلی افزایش پیدا کند؟

بله به عنوان مثال در همین نمایشگاه حمل‌و‌نقل ریلی که اوایل خردادماه برگزار شد قرارداد خرید نزدیک به حدود سه هزار واگن مسافری از سوی بخش خصوصی بسته شد که این به پشتوانه تعهداتی است که راه‌آهن در سال گذشته به آنها داده بود.

این در حالی است که در تمام 10 سال گذشته بخش خصوصی تنها سه هزار واگن جدید از 22 هزار واگن موجود در بخش حمل‌و‌نقل ریلی را خریداری کرده است پس نشان می‌دهد که فضا برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مناسب شده است که این بخش تمایل نشان داده در این نمایشگاه به اندازه 10 سال گذشته قرارداد خرید واگن منعقد کند.

در این ماه‌های گذشته ابتدای سال قراردادهای خرید زیادی بین شرکت‌های تولیدکننده و بخش خصوصی خریدار منعقد شده و تقاضاهای زیادی نیز در راه‌آهن برای انعقاد قرارداد وجود دارد و به نظر می‌رسد روند خوبی برای فعالیت در کسب‌و‌کار ریلی فراهم شده است البته هنوز شرایط به اندازه کافی مهیا نیست و ما حتما باید بازنگری در قیمت سوخت داشته باشیم تا فضا بیش از پیش برای توسعه صنعت ریلی در کشور فراهم شود.

البته نقطه ضعفی که در این شرایط فعلی با توجه به استقبال سرمایه‌گذاران نسبت به کسب‌و‌کار ریلی وجود دارد این است که متاسفانه هنوز موفق نشده‌ایم سرمایه‌گذار جدید در این حوزه جذب کنیم. به اعتقاد من کسب‌و‌کار ریلی روزی موفق خواهد بود که سرمایه‌گذاران از صنایع دیگر به سمت صنعت ریلی کشیده شوند و سرمایه‌گذاری در این صنعت اقبال بیشتری نسبت به دیگر بخش‌های اقتصادی داشته باشد.

تهیه شده در موسسه سپینود شرق

کلیه حقوق این وبسایت متعلق به موسسه سپینود شرق می باشد.

حجم کل سرمایه‌ تزریق‌شده به استارتاپ‌ها و دانش‌بنیان‌ها در سه سال گذشته چقدر بوده؟

در ۳ سال گذشته حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان روی تیم‌های استارتاپی و دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری شده. این پول‌ها از کجا آمده‌اند؟

جذب سرمایه آن‌هم از جنس سرمایه‌ خطرپذیر که با ادبیات کسب‌وکارهای آنلاین و استارتاپی همخوان باشد یکی از سخت‌ترین مراحل موفقیت در اقتصاد نوآوری و دیجیتالی ایران است. استارتاپ‌ها و ایده‌های زیادی بوده‌اند که علیرغم نوآوری و داشتن تیم خوب، به دلیل شکست در جذب سرمایه نهایتا به لیست کسب‌وکارهای شکست‌خورده اضافه شده‌اند.

از این‌رو اینکه بدانید در چه حوزه‌های استارتاپی شانس بیشتری برای جذب سرمایه‌ دارید و مهم‌تر اینکه گزینه‌های شما برای انتخاب یک سرمایه‌گذار خطرپذیر مناسب چقدر متنوع است، شاید دید بهتری به شما برای ورود به این حوزه بدهد.

در این گزارش با نگاهی به عملکرد سرمایه‌گذاران استارتاپی در سال ۹۹ به این سوال جواب خواهیم داد که این روزها بهترین حوزه‌ها برای راه‌اندازی استارتاپ‌هایی که شانس بالایی برای جذب سرمایه دارند کدام‌ها هستند.

حدود ۵۰۰ میلیاردتومان برای استارتاپ‌ها

سال گذشته در اکوسیستم استارتاپی ایران در مجموع رقمی کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان از سوی بخش خصوصی یا غیردولتی روی استارتاپ‌ها سرمایه‌گذاری شده است. وی‌سی‌های شناخته‌شده‌ای چون صندوق مالی توسعه فناوری، حرکت اول، شرکت دانش‌بنیان برکت، فیروزه و شرکت‌های صنعتی چون ماموت و بوتان و بانک‌های مختلف از جمله آینده و کارآفرین و پاسارگاد مهم‌ترین سرمایه‌گذاران خطرپذیر برای استارتاپ‌ها در این سال بوده‌اند.

اگرچه بیشتر این وی‌سی‌ها گزارش مشخصی از عملکرد خود در این سال ارائه نداده‌اند اما برآوردها نشان می‌دهد بیشترین حجم سرمایه‌گذاری روی استارتاپ‌های حوزه تجارت الکترونیک، خدمات مالی و بیمه، حمل و نقل و گردشگری، سلامت و آموزش بوده است. حوزه‌هایی که به‌ویژه در حوزه کسب‌وکارهای بانکی و مالی و خرده‌فروشی بیشترین جذابیت را برای سرمایه‌گذاران داشته‌اند و تعداد زیادی کسب‌وکار در آن‌ها راه افتاده. البته که کرونا دوباره دو حوزه سلامت و آموزش از راه دور را هم به لیست حوزه‌های جذاب سرمایه‌گذاران بازگردانده است.

حوزه‌های جذاب استارتاپی در ۱۴۰۰

دقت در آمارهای گزارشی که حرکت اول به عنوان یکی از معدود سرمایه‌گذاران استارتاپی است که گزارش نسبتا کاملی از فعالیت خود در سال ۹۹ منتشر کرده نشان می‌دهد ۷ حوزه تجارت الکترونیک و رسانه، خدمات مالی و بیمه، حمل و نقل و گردشگری، تکنولوژی‌های نوآورانه، سلامت، آموزش و ارتباطات و رسانه از حوزه‌های موردتوجه سرمایه‌گذاران است و حوزه‌هایی چون سلامت، خدمات مالی و بیمه، ارتباطات و رسانه و تکنولوژی‌های نوآورانه برای جذب سرمایه در سال ۱۴۰۰ شانس بیشتری دارند.

البته با داغ شدن تب کسب‌وکارهای بلاکچینی و پلتفرم‌های مرتبط با رمزارزها، تعدادی از وی‌سی‌های جسورتر به این حوزه هم توجه خاصی نشان داده‌اند. راه‌اندازی پلتفرم‌های نوآورانه برای انجام مبادلات مالی در این حوزه، راه‌اندازی کسب‌وکارهای استارتاپی مبتنی بر فناوری بلاکچین و البته کسب‌وکارهای بین‌المللی که شانس درآمدزایی با استفاده از ظرفیت مبادلات مالی رمزارزها را دارند گزینه‌هایی هستند که این روزها سرمایه‌گذارهای استارتاپی به‌راحتی به آن‌ها «نه» نخواهند گفت.

دولت بزرگترین سرمایه‌گذار استارتاپی؟

درست است که در سال ۹۹ چیزی حدود ۵۰۰ میلیارد تومان روی استارتاپ‌ها سرمایه‌گذاری شده اما فکر نکنید این تمام سرمایه‌ای است که در این سال به سمت کسب‌وکارهای حوزه نوآوری آمده. صندوق نوآوری و شکوفایی که زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری محسوب می‌شود به‌تنهایی در این سال بیش از ۵۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه به کسب‌وکارها تزریق کرده. این جدا از وام‌های ۵۰ میلیاردتومانی است که به استارتاپ‌های بزرگ داده. مدیر این صندوق گفته در سه سال گذشته درمجموع و با همکاری صندوق‌های پژوهش و فناوری دانشگاه‌های مختلف، بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان سرمایه و تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان تزریق کرده‌اند.

درست است که شرط برخورداری از این سرمایه‌ها کسب مجوز « دانش بنیان» از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است اما اگر با پول و سرمایه دولتی مشکلی ندارید و حاضرید صابون دردسرهای آن را به تن‌تان بمالید باید بدانید که دانش بنیان شدن به جز دردسرهای رایج کارهای اداری در ایران، چندان گرفتاری خاصی ندارد!

ماموت و بوتان و شرکت نفت و …

شرکت‌هایی مثل ماموت، کاله، بوتان، همکاران سیستم، هلدینگ‌های مطرح معدنی و انرژی، اپراتورهای تلفن همراه، شرکت نفت و بسیاری از نام‌های مطرح صنعتی و اقتصادی این روزها تلاش دارند بخشی از سرمایه خود را به سرمایه‌گذاری روی ایده‌ها و کسب‌وکارهای استارتاپی و نوآورانه اختصاص دهند. اگرچه تا زمانی که یک کسب وکار بزرگ و بالغ نشده‌اید چندان عاقلانه نیست که سراغ این دست سرمایه‌گذارهای بزرگ و تنومند بروید اما برخی از آن‌ها در سطوح کوچک و ابتدایی هم روی استارتاپ‌های سرمایه‌گذاری می‌کنند اگرچه شاید میزان سهام درخواستی آن‌ها از استاندارد استارتاپی خیلی بیشتر باشد.

حاجی‌بازاری‌های مدرن!

آخرین انتخاب شما برای جذب سرمایه استارتاپی هم می‌تواند برخی بیزنس‌های سنتی باشد که هنوز ساختار شرکتی چندان روشنی ندارند اما پول بلااستفاده زیادی دارند و بدشان نمی‌آید بخش کوچکی از آن‌ را روی استارتاپ‌ها سرمایه‌گذاری کنند.

آدم‌ها و کسب‌وکارهایی که در سال‌های اخیر رشد خیره‌کننده اسنپ و دیجی‌کالا و برخی آنلاین‌های مشهور دیگر آن‌ها را وسوسه کرده از این حوزه هم نصیبی ببرند. اگر به سراغ این گزینه‌ها می‌روید فقط باید حواستان جمع باشد همه‌چیز را از ابتدا «طی» کنید و هیچ نکته مبهمی را باقی نگذارید و فراموش نکنید بیشترین دعواهای استارتاپی در سال‌های گذشته بین این سرمایه‌گذارها و بنیان‌گذاران استارتاپ‌ها اتفاق افتاده!

6 ارز دیجیتال ارزان و آینده دار در آبان 1401 | متفاوت سرمایه گذاری کنید

ازآنجایی‌که بازار ارزهای دیجیتال به ‌سلامت سابق خود نزدیک می‌شود، احتمالاً شما به دنبال تنظیم مجدد سبد ارزهای دیجیتال خود یا راه‌اندازی یک سبد جدید برای خود هستید.

اما در دریایی با بیش از 20 هزار کوین و رمز ارز، چگونه ارزهای دیجیتال برتر را برای خرید و سرمایه‌گذاری در سال 2023 پیدا می‌کنید؟ چگونه ارزهای دیجیتال برتر را که ارزش سرمایه‌گذاری را داشته باشند شناسایی می‌کنید؟

تحلیلگران ما به دنبال پاسخ به این سؤالات بودند تا با تجزیه‌وتحلیل بازار و ارائه فهرستی از ارزهای دیجیتال برتر و مناسب خرید برای سال 2023، به شما در تصمیم‌گیری صحیح سرمایه‌گذاری کمک کنند.

این لیست دارای ارزهای تثبیت‌شده باسابقه موثق و بازگشت سرمایه مثبت که برخی از آن‌ها مناسب برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و برخی مناسب برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت هستند. آن‌ها همچنین چند توکن ایده آل برای سرمایه‌گذاری قبل از بازار صعودی بعدی به شما معرفی می‌کنند.

برای آشنایی با این توکن ها و همچنین یادگیری نحوه خرید و سرمایه‌گذاری روی آن‌ها ، ادامه مطلب را دنبال کنید.

6 ارز دیجیتال ارزان آینده دار برای سال 2023

در اینجا خلاصه‌ای ازآنچه کارشناسان ما بهترین ارزهای دیجیتال مناسب برای سرمایه‌گذاری در سال 2023 را مشاهده می‌کنید. آن‌ها بسیار قدرتمند بوده و انتظار می‌رود در آینده‌ای نزدیک دستاوردهای باورنکردنی‌ای داشته باشند.

1- شیبا اینو (SHIB)- بهترین میم کوین برای سرمایه‌گذاری قبل از بازار صعودی بعدی

2- یونی سواپ (UNISWAP)- بهترین ارز دیجیتال غیرمتمرکز برای سرمایه‌گذاری بلندمدت

3- دسنترالند (MANA)- بهترین ارز دیجیتال متاورس برای خرید حوزه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاری در بازار کنونی

4- بایننس کوین (BNB)- سریع‌ترین رشد ارز دیجیتال برای خرید در سال 2023

5- پالیگان (MATIC)- توکن مقیاس‌پذیر پیشرو با پتانسیل صعودی بالا

6- کاردانو (ADA)- ارز دیجیتال مناسب برای سرمایه‌گذاری در حال حاضر

در قسمت پایین، 6 ارز دیجیتال را به‌صورت کامل موردبررسی قرار می‌دهیم. ما به نحوه عملکرد آن‌ها درگذشته و عملکرد تخمینی قیمت آینده آن‌ها دقت می‌کنیم. ما همچنین به شما کمک می‌کنیم متوجه شوید که چرا شما هم باید این ارزهای دیجیتال را به لیست خرید خود اضافه کنید.

نکته مهم اینکه ارزهای دیجیتال به‌شدت دارای نوسان هستند و باید در خرید آن‌ها دقت کافی داشته باشید.

1- شیبا اینو (SHIB)

شیبا اینو یکی از محبوب‌ترین و باارزش‌ترین ارزهای میم در دنیای رمز ارز است. شیبا اینو که در اواخر سال 2020 راه‌اندازی شد و لقب قاتل نهایی دوج کوین را از آن خود کرد. این ارز در اوایل رشد بازار کریپتو در سال 2021 به شهرت رسید، زمانی که قیمت آن بیش از 5 میلیون درصد افزایش یافت.

البته ما انتظار نداریم که به‌زودی بازهم حرکت مشابه حرکت قبلی از این ارز حوزه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاری شاهد باشیم. اما ازآنجایی‌که بسیاری از اقدامات قیمت آن ناشی از هیاهو و عملکرد بازار ارزهای دیجیتال است، ما آن را بهترین ارز دیجیتال برای خرید در بازار فعلی و قبل از غرش بعدی بازار ارزهای دیجیتال می‌دانیم.

ما همچنین آن را در اینجا معرفی می‌کنیم زیرا توسعه‌دهندگان آن گام مهمی در جهت اثبات پایداری شیبا اینو برداشته‌اند. برای شروع، حوزه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاری آن‌ها یک برنامه غنی‌سازی برای اکوسیستم SHIB را آغاز کرده‌اند.

آن‌ها یک سیستم تولید توکن به نام Shibaswap DEX را ایجاد کرده‌اند و متعهد شده‌اند تا نرخ تولید توکن های شیبا اینو را به مقدار زیادی افزایش دهند. با توجه به قیمت نامنظم آن، به‌سختی می‌توان قیمت SHIB در چند ماه آینده ‌یا حتی چند سال آینده را پیش‌بینی کرد.

تجزیه‌وتحلیل ما و جامعه بزرگ‌تر ارزهای دیجیتال نشان می‌دهد که قیمت ارز SHIB روند صعودی خود را حفظ خواهد کرد.

2- یونی سواپ (Uniswap)

یونی سواپ بزرگ‌ترین صرافی غیرمتمرکز و یکی از بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه‌گذاری در بازه زمانی طولانی‌مدت است. به دلیل عملکرد فوق‌العاده قیمت گذشته، رشد باورنکردنی شبکه و جذابیت بی‌نظیر این ارز برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، امروز به لیست بهترین ارزهای دیجیتال در سال 2023 راه‌یافته است. این ارز حتی نام مستعار خود را هم کسب کرده و آن ارز دیجیتال آینده است.

این ارز در سال 2018 راه‌اندازی شد، به‌عنوان یکی از معدود DEX هایی شناخته می‌شود که نام مستعار آن برای تمامی سرمایه‌گذاران ثابت‌شده است. در عصری که بیشتر معامله‌گران و سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال به‌طور فعال دنبال پلتفرم‌هایی هستند که سطحی از حریم خصوصی را برای تراکنش‌های آنلاین خود فراهم کنند، انتظار داریم میزان کاربران آن به‌شدت افزایش پیدا کند.

در پایان سه‌ماهه دوم سال 2022، ارز یونی سواپ باور 3.9 میلیون معامله‌گر را از آن خود کرد و بیش از 1.1 تریلیون دلار معامله شد. علاوه بر این، ارز یونی سواپ در بیش از 300 سیستم DeFi و dApps ادغام‌شده است.

در ادامه ما انتظار داریم که کاربران بیشتری جذب یونی سواپ شوند و در برنامه‌های DeFi بیشتر ادغام شود تا به افزایش قیمت ارز یونی سواپ کمک شایانی کند. به‌عنوان‌مثال، تا پایان دهه، انتظار داریم تا ارز یونی سواپ و سرمایه‌گذاری فعلی شما بیش از 10 هزار درصد افزایش‌یافته و به قیمتی بالای 500 دلار برسد.

3- دسنترالند (MANA)

ارز دسنترالند یکی از قدیمی‌ترین و محبوب‌ترین پروژه‌های کریپتو متاورس امروزی است. ما آن را در میان بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه‌گذاری در حال حاضر معرفی می‌کنیم، زیرا مانند سایر ارزهای دیجیتال نوین، انتظار داریم قیمت ارز دسنترالند به روند صعودی خود ادامه دهد.

به‌عنوان‌مثال، تا پایان دهه، ما تخمین می‌زنیم که قیمت ارز MANA به بالای 10 دلار خواهد رسید و به‌طور مؤثر سرمایه‌گذاری فعلی شما را تا 14 هزار درصد افزایش دهد. ما همچنین به دلیل اکوسیستم غنی و رشد مداوم آن، ارز MANA را معرفی کردیم.

تاکنون چندین برند بزرگ، ازجمله کوکاکولا، سامسونگ، دومینوس، آتاری و بانک مورگان استنلی زمین‌های مجازی زیادی در دسنترالند خریداری کرده‌اند. علاوه بر این، دسنترالند در تلاش است تا ویژگی‌های بیشتری را در اکوسیستم خود معرفی کند. از این ویژگی‌ها می‌توانیم به بازی play-to-earn ، DeFi ، dApps و برنامه‌های وب 3 اشاره‌کنیم.

دسنترالند در راستای سیستم رشد کاربران خود هم ثابت‌قدم راه را ادامه داده و تمام این موارد به‌علاوه انعطاف‌پذیری آن همان‌طور که درگذشته آن را ثابت کرده است، می‌تواند این نوید را به سرمایه‌گذاران خود دهد که قیمت این ارز در آینده افزایش چشمگیر خواهد داشت.

4- بایننس کوین (BNB)

ارز بایننس تنها پنج سال از عمر آن گذشته و تا زمان اوج آن یعنی اواخر سال 2021 حدود 450 هزار درصد افزایش قیمت داشته است. این موضوع به ارز بایننس کوین کمک کرد تا جایگاه تقریباً دائمی را در بین ده ارز دیجیتال ارزشمند به دست آورد.

رشد بی‌سابقه بایننس کوین باعث شد تقریباً تمام محبوب‌ترین صرافی‌های کریپتو آن را به لیست خود اضافه کنند و همچنین به‌عنوان یک روش پرداخت در چندین فروشگاه آنلاین هم به کار گرفته شد. همه‌ی این موارد ارز بایننس کوین را به یکی از سریع‌ترین ارزهای دیجیتال در حال رشد و یکی از بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه‌گذاری امروز تبدیل کرده است.

اما این تنها دلیلی نیست که ما بایننس کوین را در بین ارزهای دیجیتال برتر برای خرید در سال 2023 معرفی کرده‌ایم. ما همچنین به آینده‌این ارز بسیار خوش‌بین هستیم و یکی از موارد در مورد این خوش‌بینی اکوسیستم قوی و پایدار این ارز جذاب است.

این ارز توکن بومی برای زنجیره هوشمند بایننس بوده و یک ابزار خاص در بزرگ‌ترین صرافی متمرکز ارز دیجیتال است. هم صرافی و هم زنجیره هوشمند نقش مهم و اساسی در محبوبیت ارز بایننس کوین ایفا کرده‌اند و تأثیر مستقیمی روی قیمت آن داشته‌اند.

علاوه بر این، بسیاری از پیشرفت‌ها در این اکوسیستم تأثیر کلی بر افزایش قیمت ارز بایننس کوین در آینده دارد.

بنابراین چقدر تمایل دارید روی بایننس کوین سرمایه‌گذاری داشته باشید؟ خب ، بیشتر کارشناسان انتظار دارند که بایننس کوین تا 5 هزار درصد رشد داشته باشد و تا پایان دهه به بالای 15 هزار دلار برسد. به همین خاطر می‌توانیم بگوییم که بایننس کوین یک ارز ایده آل برای سرمایه‌گذاری و نگهداری است.

5- پالیگان (MATIC)

پالیگان بزرگ‌ترین راه‌حل مقیاس بندی لایه 2 برای شبکه اتریوم است. همچنین باارزش‌ترین و بهترین راه‌حل لایه‌بندی لایه دو محسوب می‌شود. ما آن را در لیست بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه‌گذاری در سال 2023 قرار داده‌ایم، زیرا عملکرد قابل‌توجه در زمینه قیمت، انعطاف‌پذیری اثبات‌شده آن و روند کلی صعودی قیمت آن توانسته تا نگاه‌ها را به‌سوی خود جلب کند.

ما باید توجه داشته باشیم که حتی اگر ادغام اتریوم باهدف اصلاح مقیاس‌پذیری- ویژگی اصلی پالیگان- صورت گرفته باشد، بازهم این اصلاح نمی‌تواند اثر مخرب ماندگار یا طولانی درروند صعودی این رمز ارز داشته باشد.

ادغام تنها بهبود مقیاس‌پذیری محدودی را برای شبکه اتریوم فراهم می‌کند- یعنی اینکه برندهایی که در شبکه ساخته می‌شوند همچنان باید از پالیگان برای تکمیل مقیاس‌پذیری اتریوم استفاده کنند.

با راه‌اندازی این سیستم روی پلتفرم‌های جدید بلاک چین و همچنین افزایش رمز ارزها/بلاک چین ها، سرمایه‌گذاران و معامله گران ارزهای دیجیتال متقاعد شده‌اند که قیمت ارز MATIC قله‌های صعودی جدیدی را فتح خواهد کرد.

بنابراین، ما آن را در میان برترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه‌گذاری در سال 2023 قرار داده‌ایم و انتظار داریم که قیمت پالیگان در آینده نزدیک به سمت بالا اصلاح شود. تا سال 2030 ما تخمین زده‌ایم که قیمت ارز پالیگان تا 9 هزار درصد افزایش خواهد یافت و به بالای 60 دلار خواهد رسید.

6- کاردانو (ADA)

بلاک چین کاردانو اغلب جز امن‌ترین فناوری‌های بلاک چین در بازار ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود و تا قبل از پروژه ادغام اتریوم، این بلاک چین جز بزرگ‌ترین پلتفرم قرارداد هوشمند بود که مکانیسم اجماع اثبات سهام را اجرا می‌کرد.

این ارز در سال 2017 راه‌اندازی شد و با جان سال به در بردن از چندین سقوط و کاهش قیمت در بازار ارزهای دیجیتال و همچنین حفظ ROI مثبت ، انعطاف‌پذیری قیمتی خود را ثابت کرده است. اما ما آن را در میان بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه‌گذاری قراردادیم زیرا معتقدیم که ارزش این ارز بسیار کم دیده‌شده است.

باوجود داشتن یک‌روندROI مثبت و جایگاه مناسب در بین 10 ارز برتر دنیای کریپتو، ولی قیمت ارز کاردانو به‌شدت پایین در نظر گرفته‌شده است و ما این قیمت پایین را به فرآیند کند ارز کاردانو در ادغام با فناوری‌های نوظهور در اکوسیستم خود نسبت می‌دهیم و همین مسئله می‌تواند پویایی کاردانو را بیش‌ازپیش کند.

ما انتظار داریم که قیمت ارز کاردانو شروع به اصلاح به سمت بالا کند و الان بهترین زمان برای خرید و نگهداری این ارز جذاب است. برای مثال، تا پایان دهه، ما تخمین می‌زنیم که کاردانو سرمایه‌گذاری فعلی شما را تا بیش از 10 هزار درصد افزایش دهد و به حوزه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاری بالای 50 دلار برسد.

سوالات متداول

آیا ارزهای دیجیتال ارزان ارزش سرمایه‌گذاری دارند؟

در واقع، ارزهای دیجیتال ارزان، هنوز به اوج خود دست نیافته و در موقعیتی کاملا مناسب برای سرمایه‌گذاری قرار دارند. می‌توانید اطمینان داشته باشید که در آینده‌ای نه چندان دور، این رمز ارزها سود قابل توجهی را برای دارندگان خود، رقم خواهند زد. «دوج کوین» را می‌توان یک نمونه موفق از این ارزهای دیجیتال دانست که قیمتی زیر 1 دلار داشته و در بازه یک هفته‌ای، نزدیک به 400 درصد رشد را تجربه کرده است. از این رو می‌توان گفت که ارزهای دیجیتال ارزان نیز، به دلیل اینکه تاکنون مورد ارزیابی قرار نگرفته‌اند، از ظرفیت کافی برای رشد برخوردار می‌باشند.

شرایطی که لازم است ارزهای دیجیتال ارزان داشته باشند تا در آنها سرمایه‌گذاری کنید؟

1. داشتن نقدینگی بالا (حداقل 1 میلیون دلار در 24 ساعت معاملاتی) 2. برخورداری از تیم توسعه‌دهنده با تجربه 3. درصد سود حاصل از معاملات 7 روز گذشته آن بیش از 50 درصد باشد (کوین مارکت کپ، دسترسی به این اطلاعات را برای شما فراهم ساخته است) 4. نام آن در بین رمز ارزهای صرافی‌های مطرح، قرار داشته باشد 5. بین 10 میلیون تا 1 میلیارد سکه، دارایی در حال گردش داشته باشد

کدام ارز دیجیتال در سال 2023 می‌تواند حالت صعودی و انفجاری داشته باشد؟

هیچ‌کسی نمی‌تواند با نهایت دقت تعیین کند که کدام ارز دیجیتال در سال 2023 حالت صعودی و انفجاری خواهد داشت. بااین‌وجود ما اعتقادداریم که ارزهای پیشنهادی ما در سال 2023 روند صعودی خوب و قابل‌توجه ای داشته باشند.

حوزه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری خطرپذیر-استارتاپ خبری عصر هشتم

دبیر انجمن VC از حوزه‌های هوش مصنوعی، گردشگری و کسب‌و‌کار به عنوان بیشترین حوزه‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری خطرپذیر در سال ۱۴۰۰ خبر داد.

به گزارش استارتاپ خبری عصر هشتم، داده‌های موجود از فعالیت سرمایه‌گذاری خطرپذیر طی نیم سال اول ۱۴۰۰ حاکی از ۳۰ سرمایه‌گذاری خطرپذیر در اکوسیستم استارتاپی ایران است. هوش مصنوعی، گردشگری و کسب‌و‌کار حوزه‌هایی هستند که بیشترین تعداد سرمایه‌گذاری در آن‌ها انجام شده است.

همچنین گروه‌های سرمایه گذاری هدهد، صندوق جسورانه پارتیان، صندوق پژوهش و فناوری اصفهان و اسمارت‌آپ ونچرز بیشترین تعداد سرمایه‌گذاری را در نیم سال اول ۱۴۰۰ داشتند.

به طور کلی در طول سالیان اخیر بیش از ۲۰۰ سرمایه‌گذار خطرپذیر در اکوسیستم استارتاپی کشور فعالیت داشته‌اند (بدون در نظر گرفتن صندوق‌های پژوهش و فناوری). که البته بخش عمده‌ای از این سرمایه‌گذاران را شتابدهنده‌ها و مراکز نوآوری تشکیل داده‌اند.

ارز دیجیتال وب 3.0 (Web 3.0) چیست؟ معرفی 10 ارز وب 3.0

در حال حاضر فناوری بلاکچین با شتاب به پیش می‌رود و اینترنت یکی از حوزه‌هایی است که بلاکچین آن را دگرگون خواهد کرد. وب 3.0 ترکیب اینترنت و بلاکچین است و به زودی نسخه‌ای غیرمتمرکز از اینترنت را شاهد خواهیم بود. هدف از توسعه‌ی نسل سوم اینترنت شفافیت و دسترسی برابر کاربران به محتواست. تریدرهای ارز دیجیتال به دنبال حوزه‌های جذاب برای سرمایه گذاری هستند و ارز دیجیتال وب 3.0 آینده‌ای درخشان خواهد داشت. بیایید بهترین ارزهای وب 3.0 برای سرمایه‌گذاری را بررسی کنیم.

وب 3.0 (Web 3.0) چیست؟

نسل سوم اینترنت وب 3.0 (Web 3.0) نام دارند. در این نسخه از اینترنت، وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها اطلاعات را با استفاده از هوش مصنوعی پردازش می‌کنند. علاوه بر این، کاربران و ماشین‌ها با هم تعامل خواهند داشت. برای این کار برنامه‌ها باید اطلاعات را هم به صورت متنی و هم به صورت مفهومی تحلیل کنند. با در نظر گرفتن این موضوع هوش مصنوعی و وب معنایی دو رکن اساسی Web 3.0 هستند.

وب 3.0 (Web 3.0) چیست؟

وب 3.0 (Web 3.0) چیست؟

وب 3.0 از طریق فناوری‌هایی مانند یادگیری ماشینی، کلان داده، دفتر کل غیرمتمرکز و… اجرا می‌شود. می‌توان وب 3 را اینگونه تعریف کرد:

در نسل سوم اینترنت داده‌ها به روش غیرمتمرکز به هم متصل می‌شوند. این جهشی بزرگ نسبت به نسل فعلی وب (Web 2.0) خواهد بود که در آن همه چیز در سرورهای متمرکز ذخیره می‌شود. هدف از توسعه‌ی وب 3.0 اینترنت مستقل‌تر، هوشمندتر و آزادتر است.

ارز دیجیتال وب 3.0 و بلاکچین

گفتیم که مهم‌ترین ویژگی نسل سوم اینترنت غیرمتمرکز بودن است. به همین منظور شبکه‌های وب 3.0 بر اساس پروتکل‌های غیرمتمرکز فناوری بلاکچین و ارزهای دیجیتال کار می‌کنند. در نسل سوم وب تعامل‌پذیری، یکپارچه‌سازی و اجرای خودکار با استفاده از قراردادهای هوشمند (Smart Contracts) امکان‌پذیر می‌شود. با فناوری بلاکچین ذخیره‌سازی و اشتراک‌گذاری فایل‌ها به صورت همتا به همتا (Peer to Peer) و مقاوم در برابر سانسور امکان‌پذیر خواهد شد.

بهترین ارزهای دیجیتال وب 3.0

بهترین ارزهای دیجیتال وب 3.0

بهترین ارزهای دیجیتال وب 3.0

رمزارزهای مرتبط با وب 3.0 به عنوان توکن وب 3.0 و ارز دیجیتال وب 3.0 نیز شناخته می‌شوند. در حالت ایده آل در نسل سوم وب، تراکنش‌ها از طریق این ارزهای دیجیتال و به صورت غیرمتمرکز انجام می‌شود. اقتصاد Web 3.0 قرار است تحت کنترل مراجع متمرکز نباشد و درآمدهای مالی تولیدکنندگان محتوا به صورت ارز دیجیتال وب 3.0 پرداخت خواهد شد.

در این بخش بهترین ارزهای Web 3.0 را بررسی می‌کنیم. در زمان نگارش این مقاله قیمت و ارزش بازار لیست بهترین ارزهای Web 3.0 با توجه به داده‌های سایت کوین مارکت کپ به این صورت است. این اعداد به صورت لحظه‌ای تغییر می‌کنند.

نام ارز وب 3.0قیمت (به دلار)ارزش بازار (به دلار)
آرویو Arweave (AR)38.882,577,470,106
آدیوس Audius (AUDIO)0.91978,192,843
بت Basic Attention Token (BAT)0.841,269,523,509
بیت‌تورنت Bittorent (BTT)0.0000022,101,197,075
فایل‌کوین Filecoin (FIL)21.093,276,887,693
گراف The Graph (GRT)0.404,054,047,104
هلیوم Helium (HNT)27.796,212,516,691
چین‌لینک Chainlink (LINK)17.0517,051,909,547
لایوپیرLivepeer (LPT)27.23623,844,652
سیاکوین Siacoin (SC)0.0098492,193,947
تتا Theta (THETA)2.872,871,907,208
منبع: سایت coinmarketcap

آرویو: Arweave (AR)

ارز وب 3.0 آرویو Arweave

آرویو (Arweave) در واقع یک هارد دیسک جمعی است که هرگز پاک نمی‌شود. در این پلفترم با یک هزینه‌ی پایین می‌توان داده‌ها را به صورت دائمی ذخیره کرد. بلاکچین Arweave یک شبکه‌ی غیرمتمرکز برای ذخیره‌سازی نامحدود داده‌ها است. هسته‌ی اصلی آن Permaweb است؛ یک وب دائمی و غیرمتمرکز که اپلیکیشن‌ها و پلفترم‌هایی برای میزبانی هاست رابط کاربری، نوشتن پایگاه داده و قراردادهای هوشمند دارد.

ارز دیجیتال وب 3.0 این پلتفرم توکن آرویو یا به اختصار AR نام دارد. ماینرها در ازای فضای ذخیره‌سازی اطلاعات توکن وب 3.0 آرویو دریافت می‌کنند.

آدیوس: Audius (AUDIO)

ارز وب 3.0 آدیوس Audius

ارز وب 3.0 آدیوس Audius

پروژه‌ی آدیوس (Audius) یک پروتکل غیرمتمرکز برای استریم موسیقی است. هدف از توسعه‌ی این پروژه‌ی وب 3.0 توزیع آزادانه‌ی محتوای صوتی و کسب درآمد از این راه است. توکن بومی AUDIO، ارز دیجیتال ایت پلتفرم وب 3.حوزه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاری 0 است. این توکن امنیت شبکه، دسترسی به ویژگی‌های انحصاری و حکمرانی غیرمتمرکز را به ارمغان می‌آورد.

بت: Basic Attention Token (BAT)

ارز وب 3.0 بت BAT

ارز وب 3.0 بت BAT

توکن Basic Attention Token یا به اختصار بت (BAT) ارز وب 3.0 مرورگرBrave است. از بت برای پرداخت در یک پلفترم تبلیغات دیجیتالیِ مبتنی بر بلاکچین استفاده می‌شود. بت دو مزیت بزرگ دارد؛ پاداش منصفانه به کاربران در ازای دیدن تبلیغات و بازدهی بهتر برای تبلیغ‌کنندگان در ازای هزینه‌ای که می‌پردازند.

همانطور که گفتیم این ازر دیجیتال برای پلفترم مرورگر بریو است. شرکت‌ها برای کمپین‌های تبلیغاتی توکن BAT پرداخت می‌کنند که 70 درصد آن بین ببیندگان تبلیغات توزیع می‌شود.

بیت‌تورنت: Bittorrent (BTT)

ارز وب 3.0 بیت‌تورنت BTT

ارز وب 3.0 بیت‌تورنت BTT

بیت‌تورنت (Bittorrent) یک پروتکل به اشتراک‌گذاری فایل همتا به همتا (P2P) که عمری 20 ساله دارد. این پلتفرم در سال 2018 توسط ترون (TRON) خریداری شد و یک سال بعد توکن بیت‌تورنت (BTT) در بلاکچین ترون و بر اساس استاندارد TRC-10 راه‌اندازی شد.

هدف این ارز دیجیتال وب 3.0 ایجاد یک اقتصاد مبتنی بر توکن بر اساس پهنای باند و منابع ذخیره‌سازی شبکه‌ی بیت‌تورنت است. به زبان ساده‌، بیت‌تورنت یک شبکه‌ی ذخیره‌سازی غیرمتمرکز محسوب می‌شود و اقتصاد آن بر اساس توکن BTT است.

فایل‌کوین: Filecoin (FIL)

ارز وب 3.0 فایل‌کوین Filecoin

ارز وب 3.0 فایل‌کوین Filecoin

فایل‌کوین (Filecoin) پروتکل وب 3.0 برای اجاره‌ی فضای خالی کامپیوتر است. فایل کوین شبکه‌ی ذخیره‌سازی غیرمتمرکز است که در آن کاربران فضای خالی اضافی را می‌توانند بخرند و بفروشند. در نسل فعلی وب شما باید از خدمات ابری شرکت‌هایی مانند آمازون، مایکروسافت و… استفاده کنید، اما در دنیای بلاکچین فایل‌کوین واسطه‌ها را حذف می‌کند.

ارز دیجیتال وب 3.0 فایل‌کوین بر اساس اتریوم کار می‌کند. از این رو توسعه‌دهندگان می‌توانند از مزایای بلاکچین اتریوم از جمله قراردادهای هوشمند استفاده کنند. توکن فایل‌کوین (FIL) ارز دیجیتال بومی این شبکه است و برای پرداخت به ماینرها از این توکن استفاده می‌شود. ارائه‌دهندگان فضای ذخیره‌سازی نیز برای تضمین خدمات باید توکن FIL وثیقه قرار دهند.

گراف: The Graph (GRT)

ارز وب 3.0 گراف Graph

ارز وب 3.0 گراف Graph

گراف (Graph) یک پروتکل غیرمتمرکز برای جستجوی داده‌ها در بلاکچین است. از گراف می‌توان برای جستجوی هر گونه اطلاعات در بستر اتریوم استفاده کرد. توسعه‌دهندگان می‌توانند APIهای باز با نام زیرگراف (Subgraph) بسازند که داده‌ها را به راحتی در برنامه‌ها وارد می‌کند.

در حال حاضر گراف توسط پروژه‌های بزرگی مانند یونی‌سواپ، دیسنترالند و… استفاده می‌شود. ارز وب 3.0 این پلفترم با نام GRT از سال 2018 در بازار ارز دیجیتال معامله می‌شود.

هلیوم: Helium (HNT)

ارز وب 3.0 هیلوم Helium

ارز وب 3.0 هیلوم Helium

شبکه‌ی هلیوم (Helium) یک شبکه‌ی بی‌سیم غیرمتمرکز است. از این شبکه برای شناسایی موقعیت جغرافیایی دستگاه‌‌های اینترنت اشیا (IoT) به صورت بی‌سیم و بدون نیاز به ماهواره‌های موقعیت‌یابی و تلفن‌های همراه استفاده می‌شود. هیلوم مبتنی بر بلاکچین است و در این شبکه یک ارز دیجیتال به نام HNT وجود دارد.

هر گره در هلیوم هات‌اسپات (Hotspot) نام دارد که ترکیبی است از یک دروازه‌ی بی‌سیم و یک ماینر. هات‌اسپات‌ها پوشش شبکه را تا شعاع خاصی فراهم می‌کنند و در ازای این کار HNT دریافت خواهند کرد. ایده‌ی اینترنت اشیا غیرمتمرکز جالب توجه است، به همین دلیل ارز دیجیتال وب 3.0 هلیوم در میان بهترین ارزهای وب 3.0 قرار دارد.

چین‌لینک: Chainlink (LINK)

ارز وب 3.0 چین‌لینک Chainlink

ارز وب 3.0 چین‌لینک Chainlink

چگونه می‌توان یک قرارداد هوشمند را به داده‌های دنیای خارج متصل کرد؟ اوراکل‌ها این مشکل را حل می‌کنند؛ آنها میان‌افزارهایی بین قرارداد هوشمند و منابع خارجی هستند. چین‌لینک (Chainlink) در واقع یک شبکه‌ی غیرمتمرکز از اوراکل‌های مستقل است. یکی از کاربردهای چین‌لینک جمع‌آوری داده‌های قیمتی از بازارهای مالی به حساب می‌آید. همچنین پشتوانه‌ی استیبل‌کوین‌ها را تایید می‎‌کند.

چین‌لینک بلاکچین نیست! شبکه‌ی چین‌لینک شامل چندین گره از اوراکل‎‌های مستقل است. این گره‌ها داده‌ها از چندین ارائه‌دهنده‌ی داده که مستقل هستند دریافت می‌کنند. سپس این داده را تجمیع و در نهایت از طریق شبکه برای مصرف توسط قراردادهای هوشمند تحویل می‌دهند. چین‌لینک یک ارز دیجیتال وب 3.0 به نام LINK دارد که برای پرداخت به گره‌های چین‌لینک استفاده می‌شود.

لایوپیر: Livepeer (LPT)

ارز وب 3.0 لایوپیر Livepeer

ارز وب 3.0 لایوپیر Livepeer

لایوپیر(Livepeer) یک شبکه‌ی پخش ویدیوی غیرمتمرکز بر روی بلاکچین اتریوم است. توکن اصلی این پلفترم LPT نام دارد. توسعه‌دهندگان از طریق دسترسی API به شبکه‌ی لایوپیر می‌توانند پلتفرم‌ها و سرویس‌های استریم ویدیویی بسازند.

دارندگان توکن LPT با بدست آوردن و استیکینگ این توکن به بهبود و ایمن‌سازی شبکه کمک می‌کنند. در ازای این کار پاداش‌هایی از جنس اتریوم و LPT حوزه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاری دریافت خواهند کرد. ویدیوماینرها در لایوپیر گره‌ها را اجرا و ویدیو را روی پردازنده‌های گرافیکی خود رمزگذاری می‌کنند، آنها نیز اتریوم و LPT پاداش می‌گیرند.

سیاکوین: Siacoin (SC)

ارز وب 3.0 سیاکوین Siacoin

ارز وب 3.0 سیاکوین Siacoin

سیا (Sia) نیز یک پلفترم ذخیره‌سازی ابری غیرمتمرکز است. این پلفترم داده‌ها را در یک شبکه‌ی غیرمتمرکز رمزگذاری و توزیع می‌کند. کاربران روی کلیدهای رمزنگاری خصوصی کنترل دارند و داده‌ها کاملا در اختیار آنهاست. این بر خلاف فضاهای ابری سنتی است.

مزیت جالب‌توجه سیا، هزینه‌ی ذخیره‌سازی است که تا 90 درصد کمتر از سرویس‌های ابری سنتی است. هزینه‌ها با استفاده از ارز دیجیتال وب 3.0 سیا با نام سیاکوین پرداخت می‌شود.

تتا: Theta (THETA)

ارز وب 3.0 تتا Theta

ارز وب 3.0 تتا Theta

شبکه‌ی تتا (Theta) نیز بلاکچین اشتراک‌گذاری پهنای باند و منابع پردازشی اضافی برای استریم ویدیو است. کاربران تتا برای اشتراک‌گذاری پهنای باند و قدرت پردازشی پاداش می‌گیرند. بینندگان خدمات پخش با کیفیت‌تری دریافت می‌کنند. سازندگان محتوا نیز درآمد بهتری خواهند داشت. در نهایت پلفترم‌های ویدیویی نیازی به زیرساخت گران‌قیمت نیستند.

بلاکچین تتا دو ارز دیجیتال وب 3.0 دارد، توکن تتا برای حکمرانی و توکن Theta Fuel یا به اختصار TFUEL برای تامین انرژی تراکنش‌ها.

آینده‌ی ارزهای دیجیتال وب 3.0

اینترنت نسل سوم تجربه‌ای هوشمندتر است و با ساختار غیرمتمرکز به ایجاد یک اینترنت عادلانه‌تر کمک می‌کند. حاکمیت وب 3.0 در اختیار کاربران است و به لطف تکنولوژی‌ها نو تجربه‌ای غنی‌تر به ارمغان می‌آورد. وب 3.0 زندگی ما را با اینترنت یکپارچه‌تر خواهد کرد.

ما شاهد خواهیم بود که بسیاری از دستگاه‌های آفلاین و زنجیره‌ی حمل نقل با اینترنت اشیا به هم متصل خواهند شد. نسل سوم وب با سرورهای مستقل و برنامه‌های غیرمتمرکز تعامل ما و ماشین‌ها را بهبود خواهند داد. ارزهای دیجیتال وب 3.0 نقش پررنگی در آینده‌ی اینترنت دارند. شما می‌توانید با خرید این توکن‌ها بخشی از این انقلاب هیجان‌انگیز باشید.

سوالات متداول ارز دیجیتال وب 3.0

نسل سوم وب اینترنتی است که داده‌ها در آن به صورت غیرمتمرکز به هم متصل می‌شوند. فناوری بلاکچین اساس اینترنت وب 3.0 است.

در نسل سوم وب تراکنش‌ها از طریق ارزهای دیجیتال انجام می‌شود. به ارزهای مرتبط با وب 3.0، ارز وب 3.0 یا توکن وب 3.0 می‌گویند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.