استراتژی سرمایه‌گذاری یا Investing


تا آخر این راه، گام به گام
شما را همراهی می کنیم. به سرمایه گذاران ، به ویژه تازه کارها ، اغلب توصیه می شود
خاصی را اتخاذ کنند استراتژی سرمایه گذاری و متنوع کردن نمونه کارها.
اثر کاهش خطر کلی تنوع آماری دارد. راهکارهای ما

استراتژی سرمایه‌گذاری یا Investing

ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

3- توانمندسازهای استراتژیک

1-3 توانمندسازهای انسانی: روشهای اجتماعی برای انتقال دانش ضمنی

2-3 توانمندسازهای فناوری: انتقال موثر و مفید دانش صریح

4- سرمایه گذاری ها در زمینه توانمندسازی استراتژیک

1-4 یادگیری خودراهبر

2-4 یادگیری مشارکتی

3-4 یادگیری انطباقی

4-4 یادگیری پیچیده

5- توسعه تحقیقات و رویه سرمایه گذاری توانمندسازی استراتژیک

1-5 به سمت برنامه تحقیقاتی

2-5 هدایت کردن استراتژی های توانمندسازی استراتژیک

3-5 ایده ها و افکار پایانی

Business-to-business firms have a long history of investing in training their supply chain partners using primarily salespeople. However, advances in technology now allow for elements of sales enablement programs to be automated and run without human involvement. This paper examines how human and technology enablers are suited to transfer tacit and explicit knowledge respectively. It constructs a strategic enablement investment framework that, depending on the mix of investments in human or technology enablers, results in four types of learning environments: self-directed, collaborative, adaptive, and complex. We close by discussing the implications for future research and offer guidance for industrial marketing managers.

Business-to-Business (B2B) firms that strategically invest in enabling their supply chain partners often realize deeper, more profitable relationships with these partners (De Leon & Chatterjee, 2017; De Ruyter, Keeling, & Cox, 2019). Moreover, B2B firms that have existing strategic enablement investments are better prepared to support their supply chain partners and enjoy increased mutual sales performance and endcustomer satisfaction across market conditions (Nyaga, Whipple, & Lynch, 2010). In light of the COVID-19 crisis, many recent strategic enablement investments are in augmenting or substituting current human-led training regimes with digital technologies to further advance knowledge acquisition and transfer (Diorio, 2020).

5.3. Concluding thoughts

Strategic enablement of supply chain partners is a key success factor for B2B firms, but how these firms develop and invest in these programs depends on what kind of knowledge needs to be transferred. Specifically, investments in human or technology enablers will depend on the relative focus on explicit knowledge (i.e., know what) and tacit knowledge (i.e., know how). These investments lead to differences in learning environments that can be adjusted and tailored to suit the firm's and partners' needs. We illustrate this complex relationship between human and technology enablers not only to discuss how managers can strategically invest in enablement programs, but also to set a future research agenda. As technology advances in both its sophistication and capabilities, a successful enablement strategy will require managers to understand the balance of strategic investments in human and technology enablers.

شرکتهای تجاری به تجاری سابقه و تاریخچه طولانی در زمینه سرمایه گذاری در آموزش شرکای زنجیره تامین خودشان دارند که ابتدا از فروشندگان استفاده می کنند. بااین حال، پیشرفت در تکنولوژی به عناصر برنامه های توانمندسازی فروش اجازه می دهد تا به صورت خودکار شده و بدون دخالت بشر اجرا شوند. این مقاله بررسی می کند که توانمندسازهای انسانی و فنی چگونه انتقال دانش صریح و ضمنی را پوشش می دهند. آن یک ساختار سرمایه گذاری توانمندسازی استراتژیک ایجاد می کند، که بستگی به ترکیب سرمایه گذاری ها در توانمندسازهای انسانی و فنی دارد، که منجر به چهار نوع محیط یادگیری می شوند: خودراهبر، مشارکتی، انطباقی و پیچیده. ما با بحث درمورد پیامدهای مطالعات آتی نتیجه گیری کرده و دستورالعمل و راهنمایی هایی برای مدیران بازاریابی صنعتی پیشنهاد می دهیم.

شرکتهای تجاری به تجاری (b2b) که به طور استراتژیک روی توانمندسازی شرکای زنجیره تامین خودشان سرمایه گذاری می کنند اغلب روابط عمیق تر و سودآورتر با این شرکا را تشخیص می دهند (De Leon & Chatterjee, 2017; De Ruyter, Keeling, & Cox, 2019). علاوه براین، شرکتهای تجاری به تجاری (b2b) که دارای سرمایه گذاری های موجود در زمینه توانمندسازی استراتژیک هستند، آمادگی بهتری برای حمایت از شرکای زنجیره تامین خودشان دارند و از افزایش عملکرد فروش متقابل و رضایت مشتری نهایی در تمام شرایط بازار لذت می برند (Nyaga, Whipple, & Lynch, 2010). به خاطر بحران کووید 19، بسیاری از سرمایه گذاری های توانمندسازی استراتژیک در حال تقویت یا جایگزینی برنامه های فعلی آموزشی بشر محور با فناوری های دیجیتالی هستند تا فراگیری و انتقال دانش را بیشتر ارتقا دهند (Diorio, 2020).

3-5 ایده ها و افکار پایانی

توانمندسازی استراتژیک شرکای زنجیره تامین یک فاکتور موفقیت اساسی و مهم برای شرکت های تجاری به تجاری (B2B) می باشد، اما اینکه چگونه این شرکتها توسعه می یابند و در این برنامه ها سرمایه گذاری می کنند بستگی به نوع دانشی دارد که باید منتقل شود. به طور خاص، سرمایه گذاری ها در زمینه توانمندسازهای فنی یا انسانی بستگی به تمرکز نسبی بر دانش صریح (یعنی چیستی دانش) و دانش ضمنی (یعنی چگونگی دانش) خواهند داشت. این سرمایه گذاری ها منجر به تفاوت ها در محیط های یادگیری می شوند که می توانند تنظیم و تعدیل شوند تا برای نیازهای شرکت و شرکا مناسب باشند. ما این رابطه پیچیده بین توانمندسازهای فنی و انسانی را توضیح می دهیم تا نه تنها در مورد اینکه مدیران چگونه می توانند در برنامه های توانمندسازی سرمایه گذاری کنند، بحث کنیم، بلکه یک برنامه تحقیقاتی برای آینده تعیین کنیم. همانطورکه تکنولوژی در پیچیدگی و قابلیت های آن پیشرفت می کند، یک استراتژی توانمندسازی موفق برای مدیران لازم خواهد بود تا تعادل سرمایه گذاری های استراتژیک در زمینه توانمندسازهای فنی و انسانی را درک کنند.

استراتژی سرمایه‌گذاری یا Investing

تا آخر این راه، گام به گام
شما را همراهی می کنیم. به سرمایه گذاران ، به ویژه تازه کارها ، اغلب توصیه می شود
خاصی را اتخاذ کنند استراتژی سرمایه گذاری و متنوع کردن نمونه کارها.
اثر کاهش خطر کلی تنوع آماری دارد. راهکارهای ما

شخصی است ، هر کسی که از طریق در ما راه می رود برای ما مهم است ،
هنگامی که بیشتر به آن احتیاج دارید تجربه و دانش داشته باشید.

برای ایجاد زندگی روزمره بهتر برای بسیاری از مردم

مشاوره سرمایه گذاری

بیمه سرمایه گذاری

مدیریت ثروت

سرمایه گذاران معمولاً از سرمایه گذاری های پرخطر انتظار بازده بالاتر را دارند.
وقتی سرمایه گذاری کم خطر انجام می شود ، بازده نیز به طور کلی کم است.
به طور مشابه ، ریسک بالا همراه با بازده بالا است.

چشم اندازهای مشاوران ما

پس انداز کالج

خطر بیمه پذیر قابل پیش بینی

مدیریت سهام

بالاترین سود را بدست آورید

مشاوره سرمایه گذاری

هدف فعالیت های اقتصادی

مدیریت ثروت

عملکرد مناسب و بهتر

بیمه درآمد

قراردادهای صنعتی

راهی نو و مبتکرانه

مشتریان ما چه می گویند؟

ما بیش از 15000 مشتری خوشحال در جهان داریم

“آیا دوست دارید فرمولی برای موفقیت به شما بدهم؟ این بسیار ساده است ، واقعاً: دو برابر میزان شکست خود را دو برابر کنید. شما به عنوان دشمن موفقیت ، به شکست فکر می کنید. اما این اصلاً نیست. شما می توانید از شکست دلسرد شوید یا می توانید از آن بیاموزید ، بنابراین پیش بروید و اشتباه کنید. تمام آنچه را که می توانید انجام دهید. زیرا به یاد داشته باشید که در آنجا موفقیت خواهید یافت. “

“سرمایه گذاران معمولاً از سرمایه گذاری های پرخطر انتظار بازده بالاتر را دارند. هنگامی که یک سرمایه گذاری با ریسک کم انجام می شود ، بازده نیز به طور کلی کم است. به همین ترتیب ، ریسک بالا با بازده بالا همراه است. به سرمایه گذاران ، به ویژه تازه کارها ، اغلب توصیه می شود که یک استراتژی خاص سرمایه گذاری را اتخاذ کرده و متنوع کنند.”

“آیا دوست دارید فرمولی برای موفقیت به شما بدهم؟ این بسیار ساده است ، واقعاً: دو برابر میزان شکست خود را دو برابر کنید. شما به عنوان دشمن موفقیت ، به شکست فکر می کنید. اما این اصلاً نیست. شما می توانید از شکست دلسرد شوید یا می توانید از آن بیاموزید ، بنابراین پیش بروید و اشتباه کنید. تمام آنچه را که می توانید انجام دهید. زیرا به یاد داشته باشید که در آنجا موفقیت خواهید یافت. “

۱۰ پیشنهاد آگاه برای موفقیت در سرمایه‌گذاری بورس

۱۰ پیشنهاد آگاه برای موفقیت در سرمایه‌گذاری بورس

برای داشتن یک سرمایه گذاری در بورس یا سایر بازارها باید نکات متعددی را مدنظر قرار داد. توجه به تجربیات دیگران به ما کمک می‌کند تا بدون آزمون و خطا، یافته‌های قبلی را مطالعه و بررسی کنیم. بازار سرمایه به علت امکان کسب سود که در بازه‌های زمانی مختلف دارد، برای بسیاری از سرمایه‌گذاران جذابیت دارد.

در این مطلب قصد داریم ۱۰ پیشنهاد به فعالان یا علاقه‌مندان بازار سرمایه ارائه دهیم تا با استراتژی سرمایه‌گذاری یا Investing توجه به آن‌ها، ریسک خود را کاهش داده و بازده مناسبی کسب کنند.

۱- فرصت‌های مختلف سرمایه‌گذاری را در نظر بگیرید.

۱۰ پیشنهاد آگاه برای موفقیت در سرمایه‌گذاری بورس

پیش از سرمایه‌گذاری در هر حوزه، باید جوانب مرتبط با آن را سنجید. فرصت‌ها و تهدیدهای آن را بررسی کرد و بازارهای موازی آن حوزه را رصد کرد. در کنار بازار ارز، مسکن، طلا و …، بازار سرمایه یکی از رایج‌ترین بازارها برای سرمایه‌گذاری است. بورس اوراق بهادار خود شاخه‌ای از بازار سرمایه محسوب می‌شود که در میان سایر بخش‌های این بازار از جذابیت بیشتری برخوردار است.

در بررسی بازارهای موجود برای سرمایه‌گذاری مواردی از قبیل میزان نقد شوندگی، ریسک سرمایه‌گذاری، بازده و تخصص لازم باید موردتوجه قرار گیرد.

۲- استراتژی مشخص داشته باشید.

برای سرمایه‌گذاری در هر حوزه، باید استراتژی معینی داشت. در تعیین استراتژی باید به سه پرسش پاسخ دهیم:

  • هدف ما از سرمایه‌گذاری چیست؟
  • ریسک‌پذیری ما چه قدر است؟
  • دید ما در سرمایه‌گذاری چیست؟ (بلندمدت، کوتاه‌مدت، میان‌مدت)

بنابراین در هر استراتژی، دید سرمایه‌گذار، میزان ریسک‌پذیری وی و اهدافی که از سرمایه‌گذاری دارد، مشخص می‌شود. داشتن استراتژی این امکان را در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌دهد که در هر شرایط بهترین تصمیم را اتخاذ نماید.

در حال حاضر استراتژی‌های متعددی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد. استراتژی سرمایه‌گذاری در بازار بورس ممکن است جنبشی یا غیرفعال باشد. استراتژی خرید و نگهداری نیز یکی از استراتژی‌هایی است که بیشتر مورداستفاده سرمایه‌گذارانی است که دید بلندمدت دارند. علاوه بر این استراتژی‌های دیگری نظیر استراتژی رشد، استراتژی ارزشی و … وجود دارد. نکته مهم آن است که هر شخص باید استراتژی مشخصی برای سرمایه‌گذاری داشته باشد.

۳- انتظارات معقول داشته باشید و برای بازه معقولی سرمایه‌گذاری کنید!

بی‌شک یکی از اهداف همه افراد در سرمایه‌گذاری، کسب سود است؛ اما سوال اینجا است که چه میزان سود؟

انتظار این‌که با سرمایه‌گذاری در بازاری چون بازار سرمایه می‌شود «استراتژی سرمایه‌گذاری یا Investing یک شبه، ره صدساله رفت»، انتظاری نابجا است. انتظار بازده از سرمایه‌گذاری باید متناسب با میزان ریسک‌پذیری باشد. برای مثال افرادی که ریسک‌پذیری بسیار اندکی دارند، نمی‌توانند انتظار سود ۲۰ درصد ماهانه را داشته باشند.

علاوه بر این باید پذیریم در بازاری مانند بورس اوراق بهادار، در زمان‌های مختلف و براثر شرایط متعدد (نظیر شرایط کلان اقتصادی، شرایط مدیریتی شرکت و مسائلی ازاین‌دست) ممکن است بازدهی با افت و خیزهایی مواجه باشد که این افت و خیزها بازده سرمایه‌گذاری را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد؛ بنابراین برای یک سرمایه‌گذاری موفق باید بازه زمانی مناسبی و بازده معقولی تعیین شود.

۴- همواره حاشیه امنی برای خود داشته باشید!

همان‌طور که انتظار کسب سود هنگفت یک شبه نامعقول است، ریسک بدون در نظر گرفتن یک حاشیه امن نیز غیرمنطقی است. سرمایه‌گذاران با روش‌های مختلفی سعی در حفظ حاشیه امن خود و ایمن کردن سرمایه‌گذاریشان می‌کنند. به‌عنوان‌مثال سرمایه‌گذارانی که در بازار اوراق بهادار فعالیت دارند، با تخصیص بخشی از پرتفوی به اوراق مشارکت (درآمد ثابت) یا تخصیص بخشی از سرمایه در صندوق درآمد ثابت، ریسک سرمایه‌گذاری خود را کاهش داده و آن را ایمن می‌کنند.

۵- هر آنچه می‌خوانید یا می‌شنوید را باور نکنید!

آگاهی از اخبار و اطلاعات موثق، لازمه یک سرمایه‌گذاری موفق است؛ اما باید به فرق میان اطلاعات موثق و شایعات را دقت کرد. بسیارشاهد بوده‌ایم که افراد در شبکه‌های اجتماعی یا سایت‌های بدون مجوز، به انتشار اخبار بی‌اساس له یا علیه نماد یا نمادهایی پرداخته‌اند و متاسفانه بسیاری در افراد نیز بدون آگاهی از صحت‌وسقم این صحبت‌ها معاملاتی انجام داده‌اند؛ اما نتیجه آن چیزی به‌جز ضرر برای خوانندگان و شنوندگان آن اخبار نبوده است. در این خصوص باید دقت کنیم که حتی گاهی دوستان یا افراد مورد اعتماد ما نیز ممکن است فریب یک جریان هدفمند را خورده باشند و ما به علت اعتمادی که به آنان داریم، آن سخنان را بپذیریم. لذا پیشنهاد ما این است که هر آنچه می‌خوانید یا می‌شنوید را باور نکنید!

۶- سبد سهام خود را به‌طور مداوم بررسی کنید.

سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار مستلزم صرف وقت کافی است. با توجه به دامنه نوسانات هر سهم در روز (۵±%) تغییراتی که در بازده پرتفوی اتفاق می‌افتد، می‌تواند زیاد باشد. بررسی مداوم پرتفوی این امکان را به سرمایه‌گذار می‌دهد که در صورت منفی شدن بازده یک سهم، با تغییر چیدمان استراتژی سرمایه‌گذاری یا Investing یا اصلاح آن، ضرر را به حداقل رساند. علاوه بر این با زیر نظر داشتن سبد دارایی، زمان مناسب برای خروج از یک سهم نیز مشخص می‌شود.

بنابراین اگر وقت کافی برای بررسی سبد سهام خود را ندارید، پیشنهاد ما استفاده از خدمات سبدگردانی است. شایان‌ذکر است برای این کار حتماً شرکت‌های دارای مجوز سبدگردانی مراجعه نمایید.

۱۰ پیشنهاد آگاه برای موفقیت در سرمایه‌گذاری بورس

۷- تنوع مناسب را در پرتفوی خود داشته باشید.

در مورد رعایت تنوع در پرتفوی، نکته حائز اهمیت رعایت تنوع مناسب است! یعنی هم تنوع وجود داشته باشد و هم این‌که این تنوع مناسب و به‌اندازه باشد. سرمایه‌گذاری در تک سهم ریسک بالایی دارد؛ به‌علاوه اینکه تنوع زیاد در سبد دارایی نیز موجب افزایش ریسک می‌شود؛ زیرا سرمایه‌گذار فرصت کافی برای رصد همه نمادها را ندارد. چیدمان منطقی استراتژی سرمایه‌گذاری یا Investing از نمادها یکی از اصولی است که سرمایه‌گذار باید به آن توجه کند. وقتی صحبت از تنوع می‌کنیم، هم شامل نمادها و هم شامل صنایع می‌شود.

۸- این استراتژی را مدنظر قرار دهید: بخرید و نگهدارید!

همان‌طور که در بخش استراتژی‌ها اشاره کردیم، یکی از استراتژی‌‎ها خرید و نگهداری سهام است. این استراتژی بیشتر مورداستفاده کسانی است که دید بلندمدت دارند و آزمون خود را بسیار پس داده است. حتی به اشخاصی که دید کوتاه‌مدت هم دارند، توصیه می‌شود که برخی نمادهای خود را بادید بلندمدت خریداری کنند.

از طرف دیگر با شنیدن یک خبر سریع اقدام به خروج از سهم نکنید. بررسی صورت‌های مالی شرکت‌ها و گزارش‌های دوره‌ای آن‌ها، این امکان را به ما می‌دهد که بدانیم آیا ماندن در این سهم معقول است یا خیر.

۹- آموزش و افزایش دانش

آموزش و افزایش دانش و مهارت در هر حوزه‌ای از اهمیت بالایی برخوردار است. بازار سرمایه نیز از این قاعده مستثنا نیست. یادگیری نحوه تحلیل سهام و بازار در دوره‌ها و بازه‌های مختلف، اطلاع از تفسیر حرکت نمودارها، درک صورت‌های مالی شرکت‌ها، بررسی تاثیرات اتفاقات سیاسی و اقتصادی جهان و ایران بر روی قیمت سهام، نحوه ارزش‌گذاری سهام، اطلاع از قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه و … همه و همه برای موفقیت در سرمایه‌گذاری لازم و ضروری است.

۱۰- به‌موقع بخرید و به‌موقع از سهم جدا شوید!

غالب سرمایه‌گذاران تازه‌وارد، سهام را در شرایطی که قیمت آن در بازه مثبت است خریداری کرده و از خرید سهم در قیمت‌های منفی اجتناب می‌کنند؛ اما واقعیت این است که سرمایه‌گذاران خبره، عموماً سهم را در کف قیمتی خرید می‌کنند. واقعیت این است که وقتی قیمت سهم مثبت شده، سهم رشد خود یا بخشی از آن را انجام داده است؛ لذا سود چندانی نمی‌توان برای آن متصور بود؛ اما زمانی که سهم در استراتژی سرمایه‌گذاری یا Investing بازه منفی قیمت خود حرکت می‌کند با بررسی نمودارهای تکنیکال و گزارش‌های مالی آن می‌توان تصمیم‌گیری مناسب‌تری کرد. نکته مهم اینکه خرید سهم در هر قیمت منفی توصیه نمی‌شود.

همان‌طور که خرید سهم در قیمت مناسب موردتوجه است، فروش آن نیز باید در زمان و قیمت مناسبی اتفاق افتد. در این حالت نیز عموماً سرمایه‌گذاران تازه‌وارد مرتکب دو اشتباه می‌شوند:

یا زمانی که سهم منفی است، بدون بررسی لازم و تحت تاثیر جو بازار آن را می‌فروشند.

با زمانی که سهم مثبت است، به اشتیاق کسب سود بیشتر سهم را بدون بررسی لازم نگه می‌دارند.

هر دو این شرایط برای سرمایه‌گذار زیان هنگفتی در پی داشته باشد؛ بنابراین تاکید می‌شود که به‌موقع بخرید و به‌موقع بفروشید.

جمع‌بندی:

سرمایه‌گذاری مانند انجام هر کار دیگر، مستلزم رعایت قواعد و اصولی است. کسب مهارت، اطلاع از وضعیت بازار، توجه نکردن به اخبار و شایعات بی‌اساس، انتخاب استراتژی معاملاتی مناسب و دقت در چیدمان پرتفوی و بررسی مدام آن، همه ازجمله نکاتی است که باید به آن دقت داشته داشت. آگاهی و اجرای این قواعد، ما را در داشتن یک سرمایه‌گذاری موفق یاری می‌کند.

امور سهام و استراتژی سرمایه گذاری با ارزش

امور سهام و استراتژی های سرمایه گذاری با ارزش در بازار سهام، از مواردی است که هر سرمایه گذاری باید موارد مربوط به آن را بداند. امروزه بسیاری از مردم نا آگاهانه و بدون شناخت امور سهام وارد این بازار شده و در انتها با از دست دادن مبلغ زیادی از سرمایه خود، از آن خارج می شوند.

در صورتی که بازار سهام و امور سهام نیز به اندازه ی دیگر بازار های سرمایه گذاری نیاز به شناخت، آگاهی و دانش دارد. به عنوان مثال؛

مهمترین نکته در خرید سهامی که زیر ارزش واقعی آن باشد، بررسی دقیق شرکت و تصمیم گیری های محتاطانه است. اما بسیاری فقط از گله پیروی می کنند. یعنی وقتی همه ی مردم در حال خرید سهمِ شرکتی هستند، آنها نیز سهم را خریداری می کنند. و یا وقتی همه در حال فروش هستند، آنها نیز اقدام به فروش می کنند. این موضوع یکی از خطرناک ترین ریسک های سرمایه گذاری در بازار بورس است و به هیچ عنوان سرمایه گذاری با ارزش در امور سهام در نظر گرفته نمی شود.

امور سهام و استراتژی سرمایه گذاری با ارزش

سرمایه گذار ارزشمند کریستوفر اچ براون تعیین کرد که یک شرکت احتمالاً درآمد خود را با این موارد افزایش می دهد:

افزایش قیمت محصولات

افزایش ارقام فروش

کاهش هزینه ها

فروش یا بستن بخشهای غیر سودآور

این سرمایه گذار مشهور پیشنهاد می کند تا رقبای یک شرکت را برای ارزیابی چشم انداز رشد آینده بررسی کند. اما پاسخ به همه این مشکلات، بدون هیچ گونه داده عددی پشتیبانی کننده، گمانه زنی است.

به همین دلیل، وارن بافت توصیه می کند که فقط در صنایعی سرمایه گذاری کنید که در آنها شخصاً کار می کنید یا در صنایعی که با آنها آشنایی دارید. مانند اتومبیل، لباس، لوازم خانگی و کالاهای مصرفی و …

استراتژی دیگر در امور سهام، خرید سهام شرکتی است که محصولات یا خدمات آن مدتهاست مورد تقاضا بوده و در بلندمدت همچنان محبوب خواهد بود.

اگرچه پیش بینی اینکه چه زمانی محصولات جدید نوآورانه سهم بازار بورس را به دست می آورند دشوار است. اندازه گیری مدت زمان فعالیت یک شرکت و بررسی چگونگی سازگاری خود با چالش ها در طول زمان آسان است.

خرید – فروش توسط خودی ها

نرم افزار امور سهام و سرمایه گذاری در بورس

منظور از خودی ها، مدیران ارشد شرکت و سهامداران بورس هستند که حداقل ۱۰ درصد سهام را در اختیار دارند. این افراد اطلاعات منحصر به فردی در مورد شرکت دارند. بنابراین، می توانیم تصور کنیم که انتظارات شرکت در صورت خرید سهامشان مثبت به نظر می رسد.

به همین ترتیب، سرمایه گذارانی که حداقل ۱۰ درصد سهام یک شرکت را در اختیار دارند اگر پتانسیل سود را نمی دیدند، خرید آنچنانی نمی کردند.

در غیر این صورت، هر فروشی حاکی از خبر بد نیست. زیرا ممکن است شخصی که فروش می کند به پول نقد نیاز داشته باشد و بنابراین می تواند فروش کند.

گزارش های درآمد را تحلیل کنید

در برخی از زمان ها، سرمایه گذاران بورس با ارزش باید به منابع مالی شرکت نگاه کنند تا عملکرد آنها را ببینند و آنها را با همتایان خود در صنعت مقایسه کنند.

گزارش های مالی نتایج عملکرد سالانه و سه ماهه یک شرکت را ارائه می دهد. شما می توانید از گزارش سالانه یک شرکت چیزهای زیادی یاد بگیرید. این گزارشات محصولات و خدمات ارائه شده شرکت را توضیح می دهد.

صورتهای مالی را تحلیل کنید

ترازنامه شرکت تصویری کلی از وضعیت مالی آن ارائه می دهد. ترازنامه از دو قسمت تشکیل شده است. یکی لیست دارایی های شرکت و دیگری بدهی ها و حقوق صاحبان سهام آن را ذکر می کند.

بخش دارایی ها به پول نقد و معادل نقدی یک شرکت تقسیم می شود. این بخش به سرمایه گذاری و دریافتنی از مشتریان، امور سهام، دارایی های ثابت مانند کارخانه ها و تجهیزات تقسیم می شود.

در بخش تعهدات، حساب های پرداختی یا دریافتی شرکت، بدهی های تعهدی، بدهی های کوتاه مدت و بدهی های بلند مدت آورده شده است.

بخش حقوق صاحبان سهام نشان می دهد که چه مقدار پول استراتژی سرمایه‌گذاری یا Investing در شرکت سرمایه گذاری شده است. چه تعداد سهام در سهامداران آن و چه مقدار سود کسب کرده است.

سود تقسیم نشده نوعی حساب پس انداز است که سود بازمانده از شرکت را در خود نگه می دارد. مثلا؛ برای پرداخت سود سهام استفاده می شود و نشانه ای از یک شرکت سالم و سودآور محسوب می شود.

صورت سود و زیان به شما نشان می دهد که چه میزان درآمد، هزینه و سود شرکت ایجاد شده است. با نگاهی به صورت سود سالانه و نه صورتهای سه ماهه، ایده بهتری از وضعیت کلی ارائه می شود. زیرا بسیاری از شرکت ها در طول سال دچار نوسانات حجم فروش هستند.

خطرات سرمایه گذاری با ارزش در امور سهام چیست؟

خطرات سرمایه گذاری با ارزش در امور سهام

اگرچه این یک استراتژی با ریسک متوسط ​​تا پایین است. اما مانند هر استراتژی سرمایه گذاری، احتمال از دست دادن سرمایه گذاری با ارزش وجود دارد.

برخی از این خطرات به شرح زیر است:

محاسبات بر اساس اعداد نادرست

از آنجا که تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری با ارزش تا حدی مبتنی بر تجزیه و تحلیل صورتهای مالی است، ضروری است که این محاسبات را درست انجام دهید. همچنین، شرکت ها از نظر روش حسابداری متفاوت هستند و مقایسه دقیق شرکت های مختلف با معیارهای مالی یکسان را دشوار می کند.

اگر به توانایی خود در خواندن و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و گزارشات اطمینان دارید، به کار خود ادامه دهید و در صورت نیاز با یک مشاور مالی صحبت کنید.

در مورد شبکه اجتماعی سهامداران و ناشران بخوانید.

به دنبال سود یا ضررهای خارق العاده هستید

در برخی از سال ها، شرکت ها با خسارات یا سودهای غیرمعمول زیادی از حوادثی مانند: بلایای طبیعی، بازسازی شرکت ها یا پرونده های قضایی روبرو شده اند.

شرکت آنها را در صورت سود و زیان تحت برچسبی مانند: سود یا ضرر فوق العاده گزارش می کند. هنگام انجام محاسبات، مهم است که این ناهنجاری های مالی را از معادله خارج کنید تا درک بهتری از عملکرد شرکت در یک سال عادی داشته باشید.

بیش از حد پرداخت

یکی از بزرگترین خطرات در سرمایه گذاری با ارزش در امور سهام ناشی از پرداخت بیش از حد سهام است. برای کاهش ریسک، باید مطمئن شوید که در تمام سرمایه گذاری های خود حاشیه ایمنی ایجاد کرده اید. شما باید به استراتژی هایی مانند خرید سهام برای حدود دو سوم یا کمتر توجه کنید.

سرمایه گذاری سنتی در امور سهام

طبق سرمایه گذاری سنتی، سرمایه گذاری در امور سهام منفرد، یک استراتژی پر خطر خواهد بود. در نتیجه؛ تنوع، که ممکن است شامل چندین سهام یا شاخص باشد، برای قرار گرفتن در معرض طیف گسترده ای از موقعیت های سهام پر سود شرکت ها و بخش های اقتصادی مهم است.

سرمایه گذار مشهور ارزشی، کریستوفر اچ. براون در کتاب “Little Book of Value Investing” توصیه می کند که حداقل ۱۰ سهام در دست داشته باشید.

گوش دادن به احساسات

نادیده گرفتن احساسات هنگام تصمیم گیری در مورد امور سهام و سرمایه گذاری دشوار است. حتی اگر هنگام ارزیابی اعداد از دیدگاه مستقل و مهمی برخوردار باشید، ممکن است زمان استفاده از برخی از پس اندازهای سخت خود برای خرید سهام، ترس و هیجان داشته باشید.

از همه مهمتر، اگر قیمت پس از خرید سهام کاهش یابد، ممکن است فروش آن وسوسه انگیز باشد. به یاد داشته باشید که یک سرمایه گذار ارزشمند به معنای:

پرهیز از روانشناسی گله در هنگام افزایش قیمت سهام و پرهیز از فروش در هنگام کاهش است.

معامله گری در برابر سرمایه‌گذاری (Investing Explained)

معامله گری

در مطلب پیشین، چرا مبادله رمزارز انجام می‌شود را بررسی کردیم. در این مطلب به توضیح در مورد معامله‌گری خواهیم پرداخت.

تجارت یا معامله گری هر دارایی می‌تواند سودآور باشد. وال استریت مملو از سرمایه‌گذاران، سهامداران و مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که سهام را با قیمت پایین می‌خرند و در قیمت بالا می‌فروشند. این استراتژی، ساده‌ترین استراتژی برای دستیابی به موفقیت به حساب می‌آید که در عین پیاده‌سازی آن سخت‌ترین کار است.

به خاطر اینکه ارزهای رمزنگاری شده به عنوان دارایی‌هایی با نوسانات قیمتی بسیار شدید و ناگهانی شناخته می‌شوند، می‌توان آنها را به عنوان یک ابزار معامله گری تجاری با سودآوری بالاتر در نظر گرفت.

یک سرمایه‌گذار می‌تواند آنقدر خوش اقبال باشد که در دسامبر 2018 بیت‌کوین را در قیمت 3200 دلار تهیه کند و در ظرف کمتر از 6 ماه با حدود 300 درصد نرخ بازگشت سرمایه ، ارز هر بیت‌کوین‌اش به 10000 دلار برسد. بیت‌کوین پس از ناکامی در شکست سقف 14000 دلار در ژوئن 2019 یک روند نزولی به خود گرفت.

بیت‌کوین در نه ماه بعد یعنی مارس سال 2020 با دیگر روند نزولی به خود گرفت و اینبار تا حدو 3800 دلار افت کرد. یعنی اگر همان سهام‌دار بیت‌کوین خود را تا مارس 2020 نگه می‌داشت، نرخ بازگشت سرمایه‌اش فقط 25 درصد می‌شد و تنها 600 دلار به ازای هر بیت‌کوین سود می‌کرد.

در این بین بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای، تمام تلاش خود را صرف شناسایی دقیق سقف و کف قیمتی بیت‌کوین می‌کنند تا بتوانند سود حاصل از نوسانات آن را به حداکثر برسانند.

مشاهده کردید که سرمایه‌گذاری که از 2018 تا 2020 اقدام به معامله نکرد، سود کلانی را از دست داد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.