بیت کوین به طلا ربط پیدا نمی‌کند


در نهایت شما باید چیزی را پیدا کنید که نتوانیم بیشتر از آن چاپ کنیم و اصل و اساس آن به ارز فیات مرتبط نباشد و تنها چیزی که اکنون می‌توانم پیدا کنم که شرایط ذکر شده را داشته باشد بیت کوین است.

اصطلاحات بازار طلا

اصطلاحات بازار طلا

گلد مگ:برای خرید و فروش طلا بهتر است ابتدا فرمول‌های تعیین قیمت مربوط به این بخش را کاملاً یاد گرفته، سپس در مرحله بعد مبادرت به خریدوفروش کنیم.

گلدمگ/ بازار لندن، سیدنی استرالیا، ایالات متحده مبادلات به صورت دلار به ازای هر اونس مورد معامله قرار می‌گیرد. (اونس مخفف: oz از واحدهای جرم است. Oz سرواژه عبارت ounce است).

اصطلاحات بازار طلا

یک اونس برابر است با 28. 35 گرم و یک شانزدهم پوند. واحد اونس در دستگاه‌های گوناگون همچون یکاهای انگلیسی، یکاهای سلطنتی و دستگاه یکاهای معمول ایالات متحده کاربرد داشته است. اونس واحدی جهت اندازه گیری وزن مواد است که در بیت کوین به طلا ربط پیدا نمی‌کند برخی از نقاط ممکن است متفاوت باشد. همچنین برای اندازه گیری وزن فلزات گران بها از قبیل طلا، نقره، پلاتین و… از واحد troy ounce استفاده می‌شود که معادل 31. 1034768 گرم است.

قبل از هر چیزی بهتر است اصطلاحات مربوط به این بازار را بدانیم:

اصطلاحات بازار طلا

1- یک اونس طلا/ برابر با103431/ 31 گرم باعیار (999. 9) که عیار (24) هم خوانده می‌شود.

2- یک مثقال طلا/ برابر با608/ 4 گرم است.

3- مظنه طلا درایران/ (که بر سر زبان‌ها است) یعنی قیمت 608/ 4 گرم طلای17عیار یا (705).

4- سکه تمام بهارآزادی/ (قدیمی و امامی) عیار 6/ 21 است؛ یا‌‌ همان عیار (900) که عیار 22هم خوانده می‌شود، وزن هرسکه133 /8 گرم است.

5- سکه نیم بهار آزادی/ (وزن0665 / 4 گرم با عیار900 )است.

6- سکه ربع بهارآزادی/ (وزن03225/ 2 گرم با عیار900)است.

7- مظنه = به قیمت یک مثقال طلا با عیار 705 (17) گفته می‌شود.

8- مثقال=6083 / 4 گرم است.

9- 1 گرم = 1000 سوت است.

10- قیراط= 200 سوت است.

11- گرم = 5 قیراط گرمی است.

12- متفرقه: به کار ساخته مستعمل، متفرقه گفته می‌شود.

13- آبشده: طلایی را که آب کرده و در قالب ریخته شده است، آبشده نام دارد.

14- انگ: به شماره قبض ری گیری که بر روی آبشده حک شده است، گفته می‌شود.

15- ری گیری: جایی که عیار طلا را تشخیص می‌دهند، ری گیری نام دارد.

برای اینکه از چگونگی تعیین قیمت طلا و سکه در بازارهای مختلف اطلاع کسب کنیم در اینجا مهم‌ترین فرمول‌های مربوط به تعیین قیمت را آورده‌ایم:

اصطلاحات بازار طلا

فرمول1 – بدست آوردن مظنه طلای ایران از طریق اونس جهانی

قیمت یک اونس طلا ضرب در قیمت یک دلار تقسیم بر5742/ 9 = مظنه طلای ایران.

مثال: قیمت یک انس طلا2/ 614 دلار و قیمت یک دلار915تومان مظنه چقدرمی شود؟

2/ 614دلار*915تومان تقسیم بر 5742/ 9 = 58698 تومان (مظنه ایران).

فرمول 2- بدست آوردن قیمت سکه تمام از طریق اونس جهانی:

قیمت یک اونس طلا ضرب در قیمت یک دلار تقسیم بر24927/ 4 = قیمت سکه تمام.
مثال: 614/2دلار ضرب 915تومان تقسیم بر24927/ 4 =132256تومان (قیمت یک عدد سکه تمام بهار آزادی).

فرمول3- بدست آوردن یک مثقال طلا از طریق اونس جهانی:

قیمت یک اونس طلا ضرب در قیمت یک دلار تقسیم بر999 / 8 = قیمت یک مثقال طلا.

مثال: 642دلار ضرب در 915تومان تقسیم بر 999 / 8 = 65277 تومان قیمت یک مثقال طلا.

فرمول4- قیمت یک مثقال طلا که در فرمول3 بدست آورده‌ایم را تقسیم بر 608 / 4 می‌کنیم، قیمت یک گرم طلای 18 (750) عیار بدست می‌آید.

مثال: 65277 تقسیم بر 608 / 4 = 14166تومان قیمت یک گرم طلای18 (750) عیار.

فرمول5- شما وقتی به بازار طلا زنگ می‌زنید تا قیمت بگیرید قیمت مظنه را به شما می‌گویند یعنی قیمت 608 / 4گرم طلای17 (705) عیار را، حال اگر شما بخواهید قیمت یک گرم طلا با هر عیاری را بدست آورید از روی مظنه گرفته شده بدین طرق بایدعمل کنید:

مظنه17 (705) تقسیم بر 608 / 4 تقسیم بر 705 ضرب در (هرعیاری) = قیمت یک گرم طلا با هر عیاری.

مثال: قیمت یک گرم طلا با عیار925 از روی مظنه 61355 تومان چقدرمی شود؟

61355تومان تقسیم بر 608 / 4 تقسیم بر 705 ضرب در 925=17470تومان قیمت یک گرم طلا با عیار925 از روی مظنه ایران.

فرمول6- هنگام خرید اول از همه خودتان با فرمول شماره یک مظنه را با توجه به اونس جهانی حساب کنید بعد مظنه ایران را از چند مغازه دربازار بپرسید و با قیمت مظنه خود مقایسه کنید و اختلاف را تشخیص دهید و بعد مبادرت به خرید کنید:

مبلغ پولتان/مظنه روز×( 608 / 4 )×705/عیار (شمش یا طلای آبشده) =مقدار (وزن) طلای خریدشده با پول موجود وعیارمشخص (شمش یا طلای آبشده).

مثال: 7000000تومان پول داریم (برای خرید) مظنه روز 61000تومان است، مغازه دار برای فروش طلای آبشده با عیار 935دارد با مبلغ فوق چند گرم طلای آبشده باعیار (935) روی مظنه61000تومان باید به ما بدهد؟

7000000تومان/61000تومان×( 608 / 4 )×705/935=398. 700گرم طلای آبشده با عیار935بایدبگیرید.

فرمول7- هنگام فروش هم اول ازهمه خودتان با فرمول شماره یک مظنه را از اونس جهانی حساب کنید بعد مظنه ایران را ازچند مغازه در بازار بپرسید و با قیمت مظنه خود مقایسه کنید و اختلاف تشخیص دهید، بعد مبادرت به فروش کنید:

مقدار (وزن) طلایتان ضرب در مظنه روز تقسیم بر ( 608 / 4 )تقسیم بر 705 ضرب در عیار (شمش یا طلای آبشده) =مبلغ (پول) طلایتان که موقع فروش باید بگیرید.

مثال:7/ 398 گرم طلای آبشده با عیار (935) داریم مظنه روز هم 65000تومان، موقع فروش چقدر بیت کوین به طلا ربط پیدا نمی‌کند پول از مغازه دار باید بگیریم؟

7/ 398گرم ضرب در 65000تومان تقسیم بر ( 608 / 4 ) تقسیم بر 705 ضرب در 935=7458811تومان باید از مغازه دار بگیرد.

خرید انواع طلا

اصطلاحات بازار طلا

1- شمش مارک دار (سوییسی-امارتی): وزن یک گیلوگرم عیار (995) البته عیار (999. 9) هم هست اما خیلی کم می‌توان گفت بهترین نوع خرید، چون: 1- روندبازار 2- عیارش مشخص روی آن حک شده در موقع فروش مشکلی پیدا نمی‌کند در مجموع مورد توجه نوسان بیت کوین به طلا ربط پیدا نمی‌کند گیران و به خاطر همین محاسن مثقالی500الی800تومان ازمظنه روز گران‌تر می‌توان خرید. البته موقع فروش هم می‌توان مثقالی 300الی600تومان ازمظنه روز بالا‌تر فروخت.

2- آبشده (شمش) تیزآبی: به طلای آبشده باعیاربالای (900) تیزآبی گفته می‌شود، رتبه دوم خرید را می‌توان به این نوع از طلا داد؛ قیمت هر مثقال300الی500تومان گرانتراز مظنه روز است. موقع فروش هم 200الی300تومان می‌توان بالاترفروخت.

3- آبشده معمولی: به طلای آبشده زیرعیار (900) آبشده معمولی گفته می‌شود که از آب کردن طلاهای متفرقه (مصنوعات مستعمل یاشکسته که به دلایل مختلف عیارمشخص ندارند) به دست می‌آید، قیمت این نوع با مظنه روز یکی است یا به عبارت دیگر مظنه یعنی قیمت همین نوع طلا.

تذکر- موقع خرید طلا از نوع (2و3) حتما فاکتور خرید با ذکرعیار طلا و شماره برگه ری گیری و شماره تلفن ری گیری با مهر و امضای فروشنده گرفته شود تا در موقع فروش به مشکل برنخورید.

4- سکه عیار900 (تمام بهارقدیم-امامی-نیم بهار-ربع بهار): درمورد این نوع خرید چون قیمت سکه با قیمت ذاتی طلای خود سکه در ایران اختلافش بیش از حد معمول است باید خیلی دقت شود منظور نوسان گیری (ورود و خروج) به موقع چون روند قیمت هم به بازار جهانی و هم مناسبت‌های ما ایرانیان ربط دارد، در ضمن همیشه از جای معتبر خرید کنید.

نکته – البته سکه‌های دیگری هم مثل: 1- سکه مریمی عیار (995) با وزن 14گرم و اوزان دیگر 2- سکه توله هندی عیار (995) با وزن 11. 600گرم و سکه اونس با عیار24می توان نام برد که در بازار خیلی کم و برای خریدش هم اجرت باید داد.

5- خرید طلای متفرقه (مستعمل- شکسته): درمورد این نوع خرید اصلا فکرش را هم نکنید در هر صورتی ضرر می‌کنید، مگر اینکه خیلی وارد باشید که با یک نگاه عیار را بفهمید.

نحوه محاسبه قیمت سکه بهار آزادی

اصطلاحات بازار طلا

حال که از چند و چون کار طلا در ایران فهمیدیم بهتر است فرمول نحوه محاسبه قیمت سکه بهار آزادی را از دو طریق بفهمیم: بر اساس این فرمول که به تائید کار‌شناسان و اقتصاددانان مربوطه نیز رسیده است، برای محاسبه قیمت سکه بهار آزادی قیمت اونس جهانی طلا در نرخ آزاد دلار ضرب و حاصل آن تقسیم بر وزن هر اونس که معادل 1/ 31 گرم می‌شود. سپس این رقم ضرب در کسر عیار اونس جهانی طلا و سکه بهار آزادی می‌شود که عدد 916 / است.

بر اساس این گزارش عیار طلای معامله شده در بازارهای جهانی یا اونس 24 و عیار سکه بهار آزادی 22 است و با تقسیم عدد 22 بر 24 عدد 916 / به دست می‌آید و پس از ضرب عدد حاصل در وزن انواع سکه یعنی تمام بهار آزادی، نیم و یا ربع بهار آزادی قیمت واقعی آن‌ها به دست می‌آید.

به عبارت روشن‌تر فرمول قیمت سکه عبارتست از:

(قیمت اونس جهانی طلا × نرخ دلار آزاد) ÷ 1/ 31 × 916/×وزن سکه> + حق ضرب

معمولاً بانک مرکزی در محاسبه قیمت سکه عددی را نیز تحت عنوان حق ضرب لحاظ می‌کند که برخی معتقدند حدود 5 الی 7 هزار تومان است و این رقم را نیز باید به قیمت بدست آمده اضافه کرد.

توضیح رئیس کل بانک مرکزی: هر 4 سکه تقریباً یک اونس است فرضاً‌ اگر هر اونس 1487 دلار است این رقم تقسیم بر 4 می‌شود قیمت دلار یک سکه به دست می‌آید و ضرب می‌شود و قیمت سکه مشخص می‌شود. فرمول رئیس کل بانک مرکزی بدین شرح است؛
<[(قیمت اونس جهانی طلا ÷ 4] × قیمت دلار>= قیمت واقعی سکه
<[(1487 ÷ 4) × 1190>= 442000

اما بر اساس فرمولی که از سوی صرافی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، قیمت سکه این گونه محاسبه می‌شود:
<[(قیمت اونس جهانی طلا × نرخ دلار آزاد) ÷ 31/1] × 0، 916×وزن سکه>+ حق ضرب

مدیر عامل مایکرو استراتژی : بیت کوین میلیون‌ها بار بهتر از طلا است! + ویدیو

مایکرو استراتژی و خرید بیت کوین

مایکل سایلور، مدیر ارشد اجرایی شرکت مایکرو استراتژی (Microstrategy) گفت: شرط‌بندی مایکرو استراتژی روی بیت کوین که تیتر اول مطبوعات شد، یک پاسخ منطقی به اقتصاد کلان آشوب زده است.

روز سه شنبه در کنفرانس مجازی coindesk، سایلور خریدهای اخیر این شرکت نرم افزاری که تا امروز معادل ۴۲۵ میلیون دلار بیت کوین است و یکی از بزرگترین داستان‌های کریپتو امسال را رقم زده است را روشن نمود.

این حرکت غافلگیرانه مایکرو استراتژی در ماه سپتامبر در فهرست Nasdaq یکی از اولین و بزرگترین استقبال‌ها از بیت کوین توسط یک شرکت مادر است.

در گفتگویی خودمانی با مدیر ارشد تولید محتوای coindesk، سایلور پروسه و فرآیند نگاه و اندیشه شرکت مایکرو استراتژی در مورد بیت کوین را تشریح نمود که چرا تصمیم گرفته است دیگر از پول نقد به عنوان ذخیره خزانه استفاده نکند و اینکه آیا طلا می‌تواند جایگاه خود را به عنوان ذخیره ارزش عظیم در یک دنیای دیجیتالی افزایش دهد.

پاسخ کوتاه سایلور: طلا نمی تواند. او فکر می‌کند بیت کوین پیشتاز است. وی اظهار داشت: احتکار طلا یک روش قدیمی برای ذخیره ارزش است.بیت کوین یک میلیون برابر بهتر است.

چاپ بی رویه پول و خرید بیت کوین توسط مایکرو استراتژی

MicroStrategy Buys $250M of Bitcoin

در گفتار سایلور، سرمایه‌گذاری مایکرو استراتژی در بیت کوین زمانی آغاز شد که پی برد که ۵۰۰ میلیون دلار پول نقد شرکت از طریق چاپ بی‌رویه پول توسط چاپگرهای دولتی در معرض خطر است. چرا که محرک‌های مالی و اضطراری اخیر طوری باعث تورم عرضه در پول ایالات متحده شد که بالون روز شکرگذاری آن قدر زود متورم نمی‌شود. و همین امر مدیران شرکت را بر آن داشت تا ذخایر خزانه را از دلار دور کنند. وی گفت:

ما در تلاش برای حفظ خزانه خود هستیم. قدرت خرید پول نقد به سرعت در حال کاهش است.

سایلور خاطرنشان کرد: حدود یک دهه گذشته، میزان عرضه پول M۲ یعنی مجموع پول نقد فیزیکی، حساب‌های چک و پس انداز، گواهی سپرده و وجوه بازار مالی، رشد ناچیز ۵.۵٪ داشته است. وی گفت: یک دید منطقی از استراتژی خزانه‌داری تجارت این است که شما باید بیش از پنج و نیم درصد به عنوان هزینه سرمایه خود بدست آورید تا قدرت خرید خود را از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ حفظ کنید.

اما وقتی که امسال اپیدمی کووید ۱۹ پیدا بیت کوین به طلا ربط پیدا نمی‌کند شد، اقتصاد را تخریب کرد، اقدامات انجام شده برای مهار خسارت باعث تورم عرضه پول M۲ به میزان ۲۰٪ شد و مشکلات خزانه داران شرکت‌ها، برای حفظ این قدرت خرید را افزایش داد. سایلور گفت: هزینه سرمایه خزانه نقدی یا هر نوع خزانه‌ای در جهان اکنون ۲۰٪ است.

MicroStrategy Buys $250M of Bitcoin

به طور حتم، تورم ایالات متحده، که مطابق با شاخص اصلی قیمت مصرف کننده (که مواد غذایی و انرژی را شامل نمی‌شود) اندازه گیری شده، به طور بیت کوین به طلا ربط پیدا نمی‌کند خلاصه در سال ۲۰۲۰ کاهش یافت. اما برای سایلور، این معیار “بی ربط” است.

وی گفت: اگر تورم فقط به معنای سبد خرید در بازار بدون احتساب غذا و انرژی باشد، تقریباً در این صورت و طبق این معیار تورم هرگز افزایش نخواهد یافت.

وی به دارندگان پول نقد در کشورهای مستعد تورم مانند آرژانتین، برزیل و ونزوئلا اشاره کرد و گفت که آنها خیلی خوب می‌دانند که با عرضه بی‌رویه پول، قدرت خرید آنها آسیب می‌بیند.

اگر در اروپا و ایالات متحده زندگی کنید چه می‌کنید؟ واضح نیست اما این باید آشکار شود. من فکر می‌کنم مردم آن را درک کنند.

نقطه اتکای بیت کوین

رئیس بانک مرکزی آمریکا: بیت کوین، مانند طلا یک محل ذخیره ارزش است

سایلور که متقاعد شده بود که ذخیره سرمایه اضافی شرکت مایکرو استراتژی دیگر به صورت دلار نخواهد بود، گفت: او و مدیرانش شروع به جستجوی جایگزین دارایی “ملموس” کردند. سایلور گفت: ما باید از بین گزینه‌های املاک و مستغلات، اوراق قرضه، سهام، فلزات گرانبها، مشتقات یا رمز ارزها انتخاب می‌کردیم.

از بین موارد ذکر شده، فلزات گرانبها، به ویژه طلا، مدتهاست که به عنوان یک ذخیره ارزش جذاب، دارایی کم خطر و امن در سراسر جهان شناخته می‌شود. اما برای سایلور این طور نیست. قبل از هر چیز او این ایده که “طلا کمیاب است” را رد کرد. وی گفت: طلا کمترین کالای موجود در بین کالاها است، اما شما هنوز هم می‌توانید طلا تولید کنید.

اما او همچنین به شدت در مورد آنچه که به عنوان برخورد منافع معدن کاران طلا و مشکلات طلا توصیف می کند نگران است. یکی در تلاش است که سرمایه خود را از طریق استخراج مجدد از بازار بدست آورد و دیگری امیدوار است که دسترسی همچنان کم باشد تا قیمت‌ها را به سمت بالا سوق دهد.

سایلور گفت: معدنچیان طلا دشمنان دارندگان طلا هستند. معدنچیان طلا در تلاشند ارزش شما را از بین ببرند، درست است؟ آنها سعی نمی کنند به شما کمک کنند.

وی حتی یک مشکل بزرگتر در بازار طلا را پیش بینی می‌کند: گرایش و فرار سرمایه گذاران به بیت کوین. حتی اگر آنها هنوز آن را نشناسند، سایلور فکر می‌کند که سرمایه گذاران طلا با اشتیاق آن را برای آنچه که او ذخیره عالی ارزش می‌نامد ، تخلیه می‌کنند. این موضوع قطعی است واگر و امایی در آن نیست. اما کی معلوم نیست.

سایلور گفت: شرط بندی در برابر نبوغ و احمق و تنبل تصور کردن مردم برای یک دهه بعد شرط بندی خوبی نیست، زیرا این طور نخواهد بود.

پول فیات رو به افول است

پول فیات رو به افول است

سایلور با استناد به پیش بینی یک تحلیلگر مبنی بر اینکه اقدام فدرال رزرو بدون در نظر گرفتن نتیجه انتخابات اخیر سهام را به سمت بالا حرکت می‌دهد، گفت که احتمالاً شدیدترین عرضه بی‌رویه پول و بی‌سابقه‌ترین محرک مالی در پیش است.

بنابراین سرمایه گذاران به احتمال زیاد جاگرنات‌های تراشه آبی از اپل تا آمازون را باز هم به عنوان پناهگاهی امن برای سرمایه خود تلقی خواهند نمود. سایلور گفت: “این تلاش آن‌ها تلاشی مذبوحانه است و نتیجه آن چیزی جز سرخوردگی و ناامیدی نیست زیرا همه این دارایی‌ها متکی به پول فیاتی هستند که به نظر او در حال فروپاشی است.

وی گفت: سهام در دراز مدت ذخیره ارزش خوبی نیستند مگر سهام شرکتی که بتواند قیمت‌ها و درصد سود بیت کوین به طلا ربط پیدا نمی‌کند ناخالص خود را سریع‌تر از نرخ توسعه پولی افزایش دهد.

سایلور پیش بینی می‌کند که شرکت‌های انحصاری تنها شرکت‌هایی هستند که می‌توانند به چنین پامپ قیمتی دست پیدا کنند. وی گفت، اما سیاستمداران اجازه نمی‌دهند که این شرکت‌ها چنین قدرتی را اعمال کنند. بنابراین، سر خانه اول برگردیم.

در نهایت شما باید چیزی را پیدا کنید که نتوانیم بیشتر از آن چاپ کنیم و اصل و اساس آن به ارز فیات مرتبط نباشد و تنها چیزی که اکنون می‌توانم پیدا کنم که شرایط ذکر شده را داشته باشد بیت کوین است.

هدف بیت کوین چیست و چه آینده‌ای در انتظار آن است؟

هدف بیت کوین چیست؟

بیت کوین هم‌چنان در صدر جدول رده‌بندی ارزهای دیجیتال قرار دارد و هنوز هم بسیاری از افراد همه ارزهای دیجیتال را با نام بیت کوین صدا می‌زنند. با این‌که با پایان عرضه محدود بیت کوین ممکن است دوره موفقیت‌های این رمزارز به پایان برسد، ولی بیت کوین هم‌چنان در دنیای ارزهای دیجیتال به پیش می‌رود. سوال مهمی که در مورد بیت کوین مطرح می‌شود، این است که هدف بیت کوین چیست و چه ماموریتی پشت ارائه این رمزارز وجود دارد؟ در این مقاله سعی می‌کنیم به این سوال پاسخ بدهیم، پس با صرافی پارسه همراه باشید.

هدف بیت کوین چیست؟

بیت کوین یک ارز دیجیتال است که می‌تواند با استفاده از اینترنت، به طور مستقیم از یک فرد به فرد دیگر انتقال پیدا کند. بیت کوین با ارائه یک پول به فرم دیجیتالی، به عنوان جایگزینی برای ارزهای فیات یا سنتی مانند دلار و یورو عمل می‌کند.
با استفاده از بیت کوین، نیازی به دخالت شخص سومی مانند بانک، شرکت‌های پرداخت یا هر واسطه مالی دیگری نیست و مبادلات بین دو نفر به صورت مستقیم و بدون واسطه انجام می‌شود. این فرایند انجام معاملات یا تراکنش‌ها در شبکه بیت کوین، یک روش پرداخت شفاف‌تر و عادلانه‌تر را نسبت به شبکه‌های پرداخت سنتی ارائه می‌دهد.

دستیابی به دموکراسی مالی با بیت کوین!

در بیت کوین، هیچ حاکمیت مرکزی وجود ندارد و همه اطلاعات به صورت شفاف در دسترس همه اعضای شبکه قرار می‌گیرد. در واقع بیت کوین آمد تا با استفاده از فناوری جذاب بلاک چین، فرایند پرداخت را تسهیل کند و دو نفر بتوانند با استقلال کامل و بدون دخالت هیچ نفر سومی، مبادلات مالی خود را انجام دهند. این یعنی ظهور یک بیت کوین به طلا ربط پیدا نمی‌کند دموکراسی مالی واقعی! در واقع هدف بیت کوین فراهم کردن یک دموکراسی تمام‌عیار مالی بود. فناوری بلاک چین بهترین راهکارها برای دستیابی به چنین دنیای افسانه‌ای بود که ساتوشی ناکاموتو، مخترع گمنام بیت کوین از این تکنولوژی بهره گرفت و دنیای رویایی مورد نظرش را روی این پایه مستحکم بنا کرد.

هدف بیت کوین

دنیای آزاد بیت کوین چقدر امنیت دارد؟

پس از پی بردن به هدف بیت کوین و آشنایی با این دنیای آزاد و شفاف، این سوال در ذهن به وجود می‌آید که آزادی و دموکراسی دنیای بیت کوین، امنیت این دنیا را تهدید نمی‌کند؟ آیا این آزادی، فضا را برای افراد سودجو فراهم نمی‌کند که در شبکه بیت کوین جولان دهند و اهداف شومشان را اجرایی کنند؟! برای دریافت پاسخ این سوالات باید با زیرساخت‌های امنیتی شبکه بیت کوین آشنا شوید.
رمزنگاری پشت بیت کوین بر اساس الگوریتم SHA-256 توسط آژانس امنیت ملی ایالات متحده آمریکا طراحی شده است. شکستن این رمز با هر هدفی غیرممکن است. چون کلیدهایی که باید برای باز کردن رمز امتحان شوند، از تعداد اتم‌های جهان بیشتر هستند!
چند مورد برجسته هک شدن صرافی‌های بیت کوین وجود داشته است. اما این ماجرا ربطی به امنیت بلاک چین بیت کوین ندارد و مربوط به سایت‌های صرافی‌ها می‌شود. در واقع، در این موارد وب‌سایت مورد حمله قرار گرفت و نه شبکه بیت کوین.

آیا می‌توان بیت کوین را هک کرد؟

هک بیت کوین

اما آیا شبکه بیت کوین قابل هک است؟! از نظر تئوری و اصطلاحا روی کاغذ، اگر یک هکر بتواند نیمی از گره‌های موجود بیت کوین را تحت کنترل خود درآورد، می‌تواند اجماع ایجاد کند و حاکمیت شبکه بیت کوین را در دست بگیرد. اما آیا در عمل چنین کاری ممکن است؟! آیا کسی این قدرت و ثروت را دارد که 51 درصد گره‌های شبکه غول‌پیکر بیت کوین را در دست بگیرد؟! اگر به ارزش بازار بیت کوین نگاهی کنید، متوجه می‌شوید که حتی فکر هک کردن بیت کوین هم خنده‌دار است!

یک مسئله واقعی در مورد شبکه بیت کوین این است که بیت کوین بدون هیج‌گونه حاکمیت مرکزی اداره می‌شود. به این خاطر، اگر یک خطای معاملاتی در کیف پول بیت کوین خود مرتکب شوید، به هیچ منبعی برای جبران اشتباهتان دسترسی ندارید! اگر تصادفا به یک شخص اشتباهی، بیت کوین بفرسیتد یا گذرواژه خود را فراموش کنید، هیچ‌کس نمی‌تواند بیت کوینتان بیت کوین به طلا ربط پیدا نمی‌کند را به شما برگرداند.

چه مشکلاتی بر سر راه بیت کوین وجود دارد؟

چندین مشکل بر سر راه بیت کوین وجود دارد که می‌توانند جایگاه این رمزارز را در جدول ارزهای دیجیتال به زیر بکشند. شاید بتوان گفت که بزرگترین مشکلی که بیت کوین در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم می‌کند، مصرف انرژی بسیار زیادی است که برای استخراج بیت کوین صرف می‌شود. دانشگاه کمبریج یک محاسبه‌گر آنلاین دارد که مصرف انرژی بیت کوین به طلا ربط پیدا نمی‌کند را رصد می‌کند. این دانشگاه در ابتدای سال 2021، مصرف برق بیش از 100 ترا وات در ساعت را به صورت سالانه در انگلستان تخمین زده است. در حالی که در سال 2016، مصرف برق این کشور در مجموع 304 ترا وات در ساعت بوده است. این افزایش قابل توجه مصرف انرژی را می‌توان به استخراج بیت کوین نسبت داد.

عرضه محدود بیت کوین، نقص یا امتیاز؟

می‌توان گفت که بیت کوین تا حد زیادی به هدف اولیه خود یعنی تسهیل پرداخت‌ها در بستر یک شبکه آزاد و بدون دخالت هیج نهاد مرکزی رسیده است. بیت کوین بنیان‌گذار ارزهای دیجیتال در بستر شبکه بلاک چین به حساب می‌آید و شاید ناکاموتو فکرش را نمی‌کرد که بیت کوین به چنین ارزشی دست پیدا کند. اما آیا بیت کوین هم‌چنان با ارزش می‌ماند یا آینده ناخوشایندی در انتظار این رمزارز است؟!

ارزش بیت کوین مانند طلاست

یکی از ویژگی‌های بیت کوین این است که عرضه بیت کوین محدود است. سقف عرضه بیت کوین، 21 میلیون بیت کوین است که تاکنون بیش از 18 میلیون آن به بازار عرضه شده است. یکی از سوالاتی که در مورد آینده بیت کوین وجود دارد، این است که با پایان عرضه بیت کوین، ارزش این رمزارز چه تغییری می‌کند؟ آیا عرضه محدود بیت کوین برای این رمزارز، امتیاز محسوب می‌شود یا نقص؟
زمانی که بیت کوین منتشر شد، توجه بعضی از مفسران به سرعت به ماهیت تورمی این رمزارز جلب شد. محدودیت عرضه تصنعی که برای بیت کوین طراحی شده است، تا زمانی که اشتیاق به بیت کوین ادامه پیدا کند، برای سرمایه‌گذارهای بیت کوین یک امتیاز به حساب می‌‌آید. چون افزایش تقاضا به همراه عرضه غیر منعطف منجر به افزایش قیمت بیت کوین خواهد شد. بیت کوین از این لحاظ به طلا شباهت دارد.

آیا بیت کوین از هدفش فاصله می‌گیرد؟

اما از دیدگاه پولی، ماجرا متفاوت است. عرضه محدود بیت کوین به عنوان مانعی برای تبدیل شدن بیت کوین به یک ارز جدی، عرض اندام می‌کند. ثبات قیمت برای حفظ انعطاف و کشش لازم به جهت این‌که بتواند متناسب با اقتصاد رشد کند، به عرضه پول نیاز دارد. استاندارد طلا به یک دلیل غیر قابل دفاع و آسیب‌پذیر شد. زمانی که اقتصاد از عرضه طلا پیشی گرفت، پول در گردش از طلا مهم‌تر شد.

چنین اتفاقی می‌تواند نه تنها برای بیت کوین بلکه برای ارزهای دیجیتال با عرضه محدود هم رخ دهد. از آن‌جایی که ویژگی تورمی بیت کوین به نقص بزرگی برای پرداخت موفقیت‌آمیز پول تبدیل می‌شود، رمزارزهای دیگر از این فرصت استفاده می‌کنند و سعی می‌کنند که جای بیت کوین را بگیرند و نقش بیت کوین را ایفا کنند. این‌جاست که ماهیت رمزارز بیت کوین در معرض خطر جدی قرار می‌گیرد. این اتفاق در تاریخ سابقه داشته است. زمانی که پول کاغذی و بعدها پول فیات، به تدریج جایگزین فلزات گران‌بها به عنوان وسیله پرداخت شد.
اگر چنین سناریویی را برای بیت کوین تصور کنیم، می‌توان توقع داشت که بیت کوین در دسته‌بندی اقلام سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرد. در این سناریو باز می‌توان به شباهت سرنوشت بیت کوین با سرنوشت فلزات گران‌بها پی برد. با توجه به این واقعیت که بعضی از رمزارزهایی که در بازار ارزهای دیجیتال معامله می‌شود، بر خلاف بیت کوین عرضه محدود ندارند، بازار ارزهای دیجیتال نه بیشتر از بازار پول معمولی تورم دارد و نه کمتر! یعنی ممکن است بیت کوین در آینده از ماهیتش فاصله بگیرد؟!

چه عواملی بر قیمت بیت کوین و سایر رمزارزها تاثیرگذار هستند؟

قیمت بیت کوین

بعد از آشنایی با بیت کوین و مشاهده نمودار قیمتی آن، احتمالاً این سوال برای شما به وجود آمده است که قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال به چه چیزهایی بستگی دارد و دلایل افزایش یا کاهش قیمت بیت کوین چیست. در این مقاله، به بررسی عوامل تأثیرگذار بر قیمت بیت کوین می‌پردازیم.

۱۰ عامل تأثیرگذار بر قیمت بیت کوین

قیمت بیت کوین

در مورد افزایش یا کاهش قیمت بیت کوین هیچ اصولی وجود ندارد که بتوان قاطعانه در این زمینه قضاوت کرد. با وجود اینکه هیچ قیمت واحدی برای بیت کوین در دنیا وجود ندارد، معمولاً قیمت این ارز دیجیتال در صرافی‌های ارز دیجیتال مختلف، مشابه است.

از سال ۲۰۰۹ که اولین بیت کوین ایجاد شد، تاکنون قیمت بیت کوین نوسانات شدیدی را تجربه کرده است و همین نوسانات را می‌توان به عنوان یک فرصت خوب برای معامله‌گران و کسب سود از این بازار درنظر گرفت. تریدرها با استفاده از تحلیل تکنیکال (بررسی نمودارهای قیمتی) و تحلیل فاندامنتال (بررسی وضعیت اقتصادی-اجتماعی جامعه)، می‌توانند قیمت بیت کوین را تحلیل و پیش‌بینی کنند.

عوامل متعددی بر قیمت بیت کوین تأثیرگذار هستند که در ادامه، مهمترین این عوامل را با هم بررسی می‌کنیم.

“عامل اول: سیستم عرضه و تقاضا

سیستم عرضه و تقاضا

بخشی از ارزش فلزهای گرانبها و قیمتی مانند طلا، به دلیل عرضه‌ی محدود آن‌ها به دست می‌آید و معمولاً هم قیمت این فلزات توسط سیستم عرضه و تقاضا (Supply and Demand) کنترل می‌شود. عرضه و تقاضا یک فاکتور ساده‌ی اقتصادی است که روی قیمت خیلی از کالاها تأثیر می‌گذارد. عرضه و تقاضا بیت کوین نیز از مهمترین و اصلی‌ترین عواملی محسوب می‌شود که روی قیمت آن تأثیرگذار است.

به طور کلی، هر چه تقاضا بیشتر باشد و حجم محدودی از کالا وجود داشته باشد، قیمت افزایش می‌یابد و هرچه عرضه زیاد و تقاضا کم باشد، قیمت کاهش پیدا می‌کند. این اصل در مورد ارزهای دیجیتال نیز صادق است. هرچه تقاضا برای یک ارز دیجیتال بیشتر شود و حجم عرضه آن محدود باشد، قیمت آن ارز افزایش پیدا می‌کند.

برای مثال با افزایش تقاضای بیت کوین، قیمت بیت کوین نیز افزایش پیدا می‌کند. این موضوع همان تحلیل تکنیکال و بررسی نمودار قیمت بیت کوین است.

عامل دوم: هاوینگ بیت کوین

هلوینگ بیت کوین

جهت کنترل سیستم عرضه و تقاضا، هر ۴ سال یکبار پاداش استخراج بیت کوین نصف می‌شود که به این پدیده هاوینگ (Halving) می‌گویند. در سال ۲۰۰۹ که اولین بیت کوین استخراج شد، پاداش استخراج ۵۰ بیت کوین بود.

اولین هاوینگ در سال ۲۰۱۲ (پاداش استخراج یک بیت کوین: ۲۵ بیت کوین)، دومین هاوینگ در سال ۲۰۱۶ (پاداش استخراج یک بیت کوین: ۱۲.۵ بیت کوین) و سومین هاوینگ در سال ۲۰۲۰ (پاداش استخراج یک بیت کوین: ۶.۲۵ بیت کوین) اتفاق افتاد.

در حال حاضر پاداش استخراج یک بلاک در شبکه بیت کوین که حدود ۱۰ دقیقه زمان می‌برد و دستگاه‌های پرقدرتی نیاز دارد، ۶.۲۵ بیت کوین است.

برخی از تحلیلگران با بیان اینکه تاریخ همیشه تکرار می‌شود، معتقدند که هاوینگ باعث افزایش قیمت بیت کوین می‌شود و این امر ناشی از کاهش عرضه بیت کوین است؛ چرا که نصف شدن پاداش استخراج سبب کم شدن فعالیت ماینرها به صورت مقطعی می‌شود.

به طور کلی، هیچ قطعیتی در رابطه با افزایش یا کاهش قیمت بیت کوین در اثر پدیده هاوینگ وجود ندارد.

عامل سوم: پیچیدگی بلاکچین‌ها و سختی استخراج

سختی استخراج بیت کوین

هر چه بلاکچین‌ها ایمن‌تر و هر چه پیچیدگی استخراج (Difficulty) بیت کوین هم بیشتر باشد، ارزش و قیمت بیت کوین و سایر ارزها بالاتر می‌رود. البته در این صورت، به دست آوردن بقیه‌ی بیت کوین‌ها از طریق استخراج هم سخت‌تر خواهد بود.

عامل چهارم: سودمندی ارزهای دیجیتال

یک عامل مهم و اصلی در تعیین قیمت هر ارز دیجیتالی، مفید و سودمند بودن آن است. اگر شما نتوانید برای کار خاصی از یک ارز استفاده کنید، به عنوان مثال، سرمایه‌گذاری یا پرداختی را با آن انجام دهید، آن ارز هیچ گونه ارزشی ندارد. بیتکوین، حتی در مقیاس‌های بالا و زیاد هم می‌تواند در پرداخت‌ها مورد استفاده قرار بگیرد و این بدین معناست که سودمندی بیتکوین بسیار بالا است. همین سودمندی عامل مهمی در افزایش قیمت بیتکوین بشمار می‌رود.

پیچیدگی بالای بیت کوین در کنار مصرف بالای انرژی برای استخراج آن، موجب افزایش قیمت بیت کوین شده است و به همین خاطر هم می‌تواند در سرمایه‌گذاری‌ها استفاده شود. اگر این سودمندی و کاربرد ارزها تغییر پیدا کند، می‌تواند منجر به نوسانات قیمت شود. برای مثال، سودمندی اتریوم (ETH) به خاطر یک پلتفرم قرارداد هوشمند است و این امر، علت قیمت نسبتاً بالای اتریوم در مقابل دیگر ارزهای دیجیتال است.

عامل پنجم: فاکتورهای اجتماعی و فعالیت رسانه‌ها

از جمله عواملی که می‌تواند بر قیمت بیت کوین تأثیرگذار باشد، فاکتورهای اجتماعی است که احساسات سرمایه‌گذاران بازار ارزهای دیجیتال را مورد هدف قرار می‌دهد.

با استناد به سخنان تام لی (Tom Lee) بنیانگذار شرکت تحقیقاتی FundStart Global، می‌توان گفت که اظهار نظر مقامات کشورها، رؤسای شرکت‌های مطرح دنیا و سخنرانی افراد مشهور در حوزه ارزهای دیجیتال، می‌تواند باعث ایجاد شک و تردید در سرمایه‌گذاران شود. این شک و تردیدها باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران جهت جلوگیری از ریسک‌های احتمالی بازار، ارزهای دیجیتال خود را بفروشند و به سرعت سرمایه خود را از این بازار خارج کنند.

در واقع، می‌توان گفت که ترس از دست دادن سرمایه (FOMO: Fear Of Missing Out) و ترس از دست دادن فرصت سود، باعث می‌شود که سرمایه‌گذارن دست به تصمیم‌گیری‌های احساسی برای فروش یا خرید ارزهای دیجیتال خود بزنند (منبع: Fool). دقیقاً مانند اتفاقی که در اثر ایپدمی ویروس کرونا برای بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال رخ داد. ترس و وحشت در جهان به علت ظهور این ویروس، باعث شد کاربران دست به فروش دارایی‌های خود بزنند و قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال به شدت کاهش پیدا کند.

بازار بیت کوین بارها شاهد این امر بوده است که سخنرانی یک رئیس جمهور یا یک مدیر معروف در دنیا، قیمت آن را به سرعت کاهش یا افزایش داده است. به عنوان مثال، سخنرانی مارک زاکربرگ (مدیر عامل شرکت فیسبوک) در کنگره آمریکا و شهادت او در مورد قابل اطمینان بودن لیبرا، منجر به کاهش قیمت بیت کوین شد (لیبرا ارز دیجیتال پیشنهادی فیسبوک است).

برخی از تحلیلگران بازار ارزهای دیجیتال این ترس ها و تردیدها را در کوتاه مدت امری طبیعی می‌دانند، همانطور که در بازارهای سنتی نیز این ترس‌ها وجود دارد. به هر حال، نمی‌توان از بروز احساسات در بازارهای سنتی و بازار ارزهای دیجیتال جلوگیری کرد.

دنیای ارزهای دیجیتال پر بوده است از خبرهایی که گاهی بیت کوین را حمایت کردند و گاهی باعث منزوی شدن این ارز دیجیتال محبوب شده است. اخبار منفی که در مورد هک شدن صرافی‌های بیت کوین و سرقت دارایی‌ها مانند صرافی بایننس و MTGOX منتشر می‌شود، تأثیرات منفی بر قیمت بیت کوین داشته است (منبع: Fool).

برای مثال، وضعیت صرافی MTGOX و انتشار اخبار هک شدن این صرافی، یکی از عوامل مهم در کاهش قیمت بیت کوین در زمان‌های مختلف ذکر شده است:

  • در تاریخ ژوئن تا نوامبر ۲۰۱۱، قیمت بیت کوین ۹۴ درصد کاهش یافت که دلیل اصلی آن، هک صرافی MTGOX عنوان شده است (قیمت هر بیت کوین از ۳۲ دلار به ۲ دلار کاهش یافت).
  • صرافی MTGOX در تاریخ دهم آپریل ۲۰۱۳ به صورت موقت قطع شد و ۷۹ درصد قیمت بیت کوین در این زمان کاهش پیدا کرد (کاهش قیمت هر بیت کوین از ۲۶۶ دلار به ۵۴ دلار).
  • صرافی MTGOX مجدد در تاریخ ۲۴ فوریه ۲۰۱۴ هک شد و ۴۹ درصد قیمت بیت کوین کاهش پیدا کرد (قیمت هر بیت کوین از ۸۶۷ دلار به ۴۳۹ دلار رسید).

همچنین، انتشار خبر رد پذیرش صندوق بازار بورس (ETF) برای بیت کوین توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)، از عوامل تأثیرگذار در کاهش قیمت بیتکوین بوده است (منبع: coindesk).

در کنار اخبار منفی که از ابتدای شروع به کار بیت کوین در سراسر دنیا منتشر شده است، اخبار مثبتی هم وجود داشته است که می‌توان گفت کم و بیش اثرات اخبار منفی را تعدیل کرده است.

برای مثال، بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، مشخص شد که انتشار خبری مبنی بر علاقه شرکت بلک راک به بیت کوین سبب افزایش قیمت بیتکوین شده بود. این شرکت، بزرگ‌ترین شرکت مدیریت دارایی در جهان است که کارگروهی را جهت انجام تحقیقات در حوزه ارزهای دیجیتال و بلاکچین ایجاد کرده است.

جالب است که بدانید کمیسیون بورس و اوراق بهادار که قبلاً ETF (صندوق بازار بورس) را برای بیت کوین رد کرده بود، اعلام کرده بود که تا سپتامبر سال ۲۰۱۸ مجدد در این مورد تصمیم‌گیری خواهد کرد. همین خبر، یکی از عوامل تأثیرگذار در افزایش قیمت بیتکوین در آن زمان بوده است.

توییت‌های ایلان ماسک (مدیر عامل تسلا) نیز در مورد بیت کوین، این روزها توجه کاربران را به خود جلب کرده است و قیمت بیت کوین در پی این توییت‌ها افزایش یافت.

عامل ششم: مسائل قانونی و محدودیت‌ها

مسائل قانونی و مسائل مربوط به دولت‌ها نیز می‌تواند بر قیمت ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارد. اگر یک دولت درباره‌ی قوانین دارایی و مالیات سخت‌گیر باشد، مخفی کردن دارایی‌ها با استفاده از ارزهای دیجیتال تبدیل به اقدامی رایج می‌شود و این خود باعث تغییر در قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال می‌شود، زیرا تقاضا برای آنها بیشتر خواهد شد.

یک مثال معروف در این زمینه، سختگیری کمیسیون بورس ایلات متحده است. تام لی (سرمایه گذار مطرح وال‌استریت)، اقدام این کمیسیون مبنی بر دریافت مالیات در ازای عرضه اولیه (ICO) سکه (ICO) را جزئی از فشارهای مقرارتی در حوزه ارزهای دیجیتال و از عوامل کاهنده قیمت بیتکوین و سایر رمزارزها می‌داند.

اقدامات قانونی بیت کوین به طلا ربط پیدا نمی‌کند مثبت برای یک ارز دیجیتال مانند رسمی کردن آنها به عنوان ارز یک کشور، می‌تواند اثرات مثبتی در قیمت بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتال داشته باشد؛ در حالی که ممنوعیت ارزهای دیجیتال توسط یک کشور می‌تواند اثرات منفی برجای بگذارد.

برای مثال، کشور اکوادور ارزهای دیجیتال را ممنوع کرده است. در حالی که برخی کشورها به ارزهای دیجیتال، حالتی رسمی برای مصارف مالیاتی اختصاص داده‌اند و بعضی از کشورها نیز مانند ژاپن، بیتکوین را به عنوان ارز رسمی پذیرفته‌اند.

همچنین، محدودیتی که کشور چین در سال ۲۰۱۷ در نظر گرفت، سبب کاهش ۴۰ درصدی قیمت بیتکوین در تاریخ دوم تا پانزدهم سپتامبر سال ۲۰۱۷ شد. البته، زمانی که کشور چین مجدد حمایت خود را از ارزهای دیجیتال و بلاکچین اعلام کرد، قیمت بیتکوین دستخوش تغییرات مثبتی شد.

در حال حاضر، قانون و مقرارت درست و حسابی در زمینه ارزهای دیجیتال در دنیا وجود ندارد و هر کدام از کشورها خط مشی دلخواه خود را انتخاب می‌کنند. بعد از گذشت حدود ۱۲ سال از شروع فعالیت بیتکوین، مسئله نبود چارچوب قانونی در بسیاری از کشورها، یک مانع بزرگ برای رشد این ارز دیجیتال محسوب می‌شود.

عامل هفتم: پذیرش و درک عمومی

یکی از چالش‌هایی که بازار بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتال با آن دست و پنجه نرم می‌کند، مسئله پذیرش و درک ارزهای دیجیتال توسط عموم مردم، بانک‌ها، دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ است (Fool).

فهم و بیت کوین به طلا ربط پیدا نمی‌کند ادراک عمومی از یک ارز دیجیتال، روی ارزش آن ارز تأثیر بسزایی دارد. به عنوان مثال برای بیتکوین، عامل تأثیرگذار بر قیمت بیتکوین می‌تواند مردمی باشند که به نوآوری‌ها واکنش مثبتی نشان می‌دهند؛ با سیستم بانکداری سنتی کنونی مشکل دارند و به دنبال ساز و کاری جدید برای از بین بردن فساد های مالی هستند.

عامل هشتم: فورک های متعدد

فورک

به دلیل فورک‌های متعدد و انشعابات منظم از زنجیره ارزهای دیجیتال و ایجاد انواع ارز دیجیتال مشتق شده، منتقدان این بازار ادعا می‌کنند که ارزهای دیجیتال محدود نیستند و مسئله کمیابی ارزهای دیجیتال را جدی نمی‌گیرند (Fool).

۲ مثال زیر، نمونه‌هایی از تأثیرات فورک‌های بیت کوین بر قیمت آن است:

  1. در تاریخ ششم تا یازدهم مارس در سال ۲۰۱۳، یک فورک غیرمنتظره برای بیتکوین ایجاد شد و قیمت بیتکوین ۲۵ درصد کاهش یافت.
  2. مسائل مربوط به فورک بیت کوین کش در یازدهم تا شانزدهم ژوئن ۲۰۱۷ باعث کاهش ۳۶ درصدی قیمت بیتکوین شد.

عامل نهم: نهنگ ها و نوسانات بازار

نهنگ

یکی از عوامل کلیدی در بازار ارزهای دیجیتال، افرادی هستند که مقدار زیادی از سرمایه بازار را در اختیار دارند. به چنین افرادی اصطلاحاً نهنگ یا وال گفته می‌شود که بزرگترین بازیگر ارزهای دیجیتال است. وال‌ها در بازار ارز دیجیتال مانند سهامداران عمده در بازار بورس هستند.

ما در مقاله نهنگ بیت کوین و تاثیرات آن در بازار رمزارزها، مفصل در مورد نهنگ‌ها در بازار ارزهای دیجیتال صحبت کرده‌ایم.

از جمله معروف‌ترین نهنگ‌ها در بازار ارزهای دیجیتال، می‌توان به ساتوشی ناکاموتو (خالق بیت کوین)، دوقلوهای وینکلواس و راجر ور اشاره کرد که مقدار زیادی از کل بیتکوین‌ها را دارا هستند. برخی از نهنگ‌ها تمایل دارند که بیتکوین‌های خود را نگه دارند و برخی به خرید و فروش ارزهای دیجیتال خود از جمله بیت کوین می‌پردازند.

نهنگ‌ها چه بیت کوین‌ها را بفروشند و چه آنها را نگه دارند، بر بازار ارزهای دیجیتال تأثیرگذار هستند.

فرض کنید یک نهنگ (یا گروهی از نهنگ‌ها) حجم زیادی از بیتکوین‌ها را بفروشد. همین کار می‌تواند روندی نزولی در بازار ایجاد کند و قیمت‌ها ریزش پیدا می‌کند. چرا که عموم کاربران فکر می‌کنند حجم زیادی از سرمایه در حال خارج شدن از شبکه است و مسئله شک و تردید ایجاد می‌شود (البته در این شرایط مردم می‌توانند از این فرصت استفاده کنند و به خرید بیت کوین بپردازند).

اگر نهنگ‌ها بیت کوین‌های خود را نگه دارند و نفروشند، به دلیل اینکه تعداد کل بیتکوین‌هایی که برای خرید وجود دارد، کاهش می‌یابد، بازار تحت فشار قرار می‌گیرد و قیمت این ارز دیجیتال افزایش پیدا می‌کند.

عامل دهم: حجم معاملات

حجم پایین معاملات در بازار را می‌توان از دیگر عوامل تأثیرگذار بر قیمت ارزهای دیجیتال دانست. این حجم پایین معاملات می‌تواند شک و تردیدهای سرمایه‌گذاران را افزایش دهد.

همانطور که در بخش‌های قبل گفته شد، فعالیت و رفتار افراد مشهور و انتشار اخبار منفی در حوزه ارزهای دیجیتال خود سبب ایجاد شک و تردید می‌شود و همین امر، بر روی حجم معاملات روزانه‌ای که در بازار انجام می‌شود، تأثیرگذار است.

صحبت پایانی

به صورت خلاصه، نوسانات قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال بر اساس ۲ اصل تعیین می‌شود. یک اصل تحلیل تکنیکال است که برگرفته از نمودارهای قیمتی و میزان عرضه و تقاضاست. اصل دیگر، تحلیل فاندامنتال است که عواملی مانند رسانه‌ها، افراد تأثیرگذار و نهنگ‌ها را بررسی می‌کند. در این مقاله، ۱۰ فاکتور مهم در این تحلیل‌ها را با هم مرور کردیم.

بیت کوین به طلا ربط پیدا نمی‌کند

رمزارز، چپ و تکنوفئودالیسم

رمزارز، چپ و تکنوفئودالیسم ترجمه: امیررضا گلابی به ندرت می‌توان کسی را پیدا کرد که بتواند در یک مصاحبه درباره ظهور رمزهای غیر قابل معاوضه1 و خاستگاهشان در جهان‌های مجازی بازی، منطق سربرآوردن نظام تکنوفئودالیسم و بلاهتی که در تاکتیک چانه‌زنی عمیقا وابسته به بیت‌کوین بین السالوادور و بانک جهانی وجود دارد، نظری تخصصی بدهد. خوشبختانه، ما این آدم را در قامت یانیس واروفاکیس پیدا کردیم، اقتصاددان، سیاست‌مدار و روشنفکر سرشناسی که پیش‌تر وزیر دارایی یونان بود. یانیس سخاوتمندانه فرصت گفت‌و‌گویی مفصل به ما داد، که دیدی وسیع (و در مواقعی بسیار انتقادی) درباره آنچه در تقاطع پول، اقتصاد کلان و امر دیجیتال می‌گذرد در اختیار قرار می‌دهد.
در اوایل دهه 2010 پیش از مشغول‌شدن در دولت یونان، به عنوان اقتصاددان در والو2 ،یک شرکت مهم تولیدکننده بازی، مشغول به کار بودی. مهارتت به عنوان یک متخصص اقتصادی در نظریه بازی3 به چه نحو در کالبدشکافی اقتصاد دنیاهای مجازی به کار می‌آمد؟ و در ادامه، از خلال این تجربه چه دیدی نسبت به کارکرد درونی اقتصاد واقعی پیدا کردی و آیا اصلا دیدی پیدا کردی؟
10 سال پیش، در جامعهِ بازی‌های رایانه‌ای، دنیای فراجهان (متاورس) راه افتاده بود و جریان داشت. بازی‌های والو چنان اقتصاد بزرگی به وجود آورده بود که والو، هم هیجان‌زده شده بود و هم به وحشت افتاده بود. برخی از دارایی‌های دیجیتال که پیش‌تر مجانی توزیع شده بود (از خلال بازی) به ده‌ها هزار دلار در ایبِی4 خرید فروش می‌شد، خیلی پیش از آنکه کسی رمزهای غیر قابل معاوضه به ذهنش خطور کند. اگر قیمت این محصولات که یک‌دفعه پرسود شده بودند شکسته می‌شد چه اتفاقی رخ می‌داد؟ این همان چیزی بود که خواب را از چشم دست‌اندرکاران والو ربوده بود. این قضیه را می‌توانی از ایمیلی که به من زده شده بود بفهمی: «من مدتی است بلاگ شما را دنبال می‌کنم. در شرکت خودم داریم روی اتصال اقتصادِ دو محیط مجازی به هم بحث می‌کنیم (تا پول مشترکی به‌ وجود بیاوریم)، و درگیر مشکلات پیچیده‌ای در باب تراز پرداخت‌ها هستیم، تا اینکه به ذهنم رسید داستان مثل ماجرای «آلمان و یونان» است، فکری که بدون پیگیری بلاگ شما به ذهنم خطور نمی‌کرد». به دلایل زیادی درگیر این کار شدم. یکی چشم‌انداز تحقیقی اقتصادی در مقام یک محقق به معنای عام بود: چون به مجموعه‌ای کامل از داده‌ها در زمان واقعی کار دسترسی پیدا می‌کردم، احتیاجی به آمار نداشتم! دلیل دیگرش وسوسه بازی در نقش «فراانسان» بود؛ یعنی می‌توانستم کارهایی با این اقتصادهای مجازی بکنم که هیچ اقتصاددانی در جهان «واقعی» قادر به انجام آن نیست یعنی قوانین، قیمت‌ها و مقادیر را تغییر بدهم تا ببینم چه اتفاقی می‌افتد. هدف دیگرم شکل‌دادن به روایتی بود که پشتوانه تجربی داشته باشد و فراتر از مرز کشیده‌شده بین اقتصاد دیجیتال و «واقعی» باشد. چه چیزی آن موقع یاد گرفتم؟ نکته کلیدی این بود که شاهد رفتاری بودم که عمیقا برخی از توهمات اصلی نولیبرال را نابود کرده بود: تاجر، پول واقعی را با قسمی طلای خیالی دیجیتال عوض نمی‌کند. (توجه کنید که ما پذیرفتیم محصولات و مواد مختلف بر سر اینکه کدام‌یک به‌عنوان معیار ارزش پذیرفته شود با هم رقابت می‌کنند، رقابتی که هیچ وقت در آن هیچ‌کدام غلبه کامل پیدا نمی‌کند). همیشه شاهد از‌خودگذشتگی هستیم (شاهدش هم هدیه‌های مضاعف چشمگیری است که به صورت ناشناس رد و بدل می‌شود). روابط اجتماعی به‌ وجود می‌آید (حتی در دنیاهای دیجیتالی که کسی، کسی را نمی‌بیند) امری که روی مقادیر و قیمت‌ها به نحوی اثر می‌گذارد که شباهت بسیار کمی با دیدگاه نولیبرال در باب داد‌و‌ستد در محیطی خالی از سیاست و اخلاق دارد. اکنون، یعنی یک دهه بعد، روشن است جوامع بازی‌های رایانه‌ای، نظیر آنچه در والو روی آن تحقیق می‌کردم کارکردی کاملا شبیه متاورس (به معنای زاکربرگی کلمه) دارد. بازی‌کننده‌ها از طریق بازی‌ها جذبش می‌شوند، اما به محض اینکه «درون» آن قرار می‌گیرند، در آن می‌مانند تا بخش عمده‌ای از زندگی خود را شامل دوست‌یابی، تولید محصولات برای فروش، سرگرمی، بحث و گفت‌وگو و. در آن بگذرانند. بلندپروازی زاکربرگ در این است که می‌خواهد میلیاردها کاربر غیربازیگر فیسبوک را به اقتصاد اجتماعی دیجیتالی شبیه استیم5 بکشاند- با پولی که به صورت سلسه‌مراتبی از بالا به پایین توسط خودش کنترل می‌شود. چطور می‌توانم جلوی خودم را بگیرم و این ماجرا را شبیه تیول‌داری دیجیتالی نبینم که در آن زاکربرگ رؤیای اربابی-دیجیتال دارد؟
رمزهای غیر قابل معاوضه این روزها در حال جولان هستند. رشد سریع‌شان را می‌توان در سایت CryptoKitties مشاهد‌کرد، بازی رایانه‌ای بیت کوین به طلا ربط پیدا نمی‌کند مبتنی بر بلاکچین که در سال 2017 راه افتاد. بازی‌کننده‌های زیادی هم مخالف رمزهای غیر قابل معاوضه و ایده مالکیت نسبتا مسئله‌داری که در دل این ماجرا قرار دارد هستند. آیا چشم‌انداز چیزی شبیه رمزهای غیرقابل معاوضه آن زمانی که در والو کار می‌کردی وجود داشت؟ آیا به نظرت رمزهای غیرقابل معاوضه می‌تواند دید ما را در باب دارایی، کم‌یابی و مزددهی به نحوی که بتواند پروژه ترقی‌خواهانه را در معنای جامع کلمه شکل بدهد، عوض کند؟ این به هر حال، باوری است که بسیاری از مدافعان وب3 دارند.
بگذارید مثالی بزنم، کلاه در بازی «تیم فورترس2»! بازی‌کننده‌های این بازی شیفتگی وسواس‌گونه‌ای به کلاه‌های دیجیتال داشتند. در ابتدا کلاه‌ها به عنوان نزولاتی دیجیتال بود که بعدا متوقف شد و بدل شد به محصولاتی که باید جمع می‌کردند. بازی‌کننده‌ها شروع کردند به داد و ستد در بازی (مثلا من در عوض این کلاهی که داری به تو دو تا اسلحه لیزری می‌دهم). بعد وقتی تقاضا برای برخی کلاه‌ها به نحوی قابل توجه زیاد شد، بازی‌‌کننده‌ها از بازی خارج می‌شدند و در ایبِی ملاقات می‌کردند و (برخی وقت‌ها) کلاه را به هزاران دلار خرید و فروش می‌کردند، تا اینکه دست آخر، به بازی برگردند یعنی جایی که فروشنده کلاه را به خریدار تحویل می‌داد. به اعتماد باورنکردنی‌ای که بین غریبه‌ها در این مبادله وجود داشت توجه کنید: فروشنده می‌توانست هم با پول و هم کلاه بزند به چاک. والو تصمیم گرفت نیاز به چنین اعتماد زیادی را کاهش بدهد، ایبِی را از چرخه خارج کند و با ایجاد اتاق‌های خرید و فروش در بازی سود خوبی به جیب بزند (یعنی، بازاری درون بازی برای محصولات دیجیتال پدید بیاورد که زیر نظر والو است). رمزهای غیر قابل معاوضه از دو جهت با محصولاتی نظیر کلاه‌ها در «تیم فورترس2» فرق دارد: بلاکچین دست شرکت را قطع می‌کند (مثلا دست والو را). و به محصولات دیجیتال مجال می‌دهد از محیط بازی‌ای که در آن پدید آمده‌اند به هر محیط دیجیتال دیگر مهاجرت کند. بیایید بررسی کنیم ببینیم آیا می‌شود روی رمزهای غیرقابل‌ معاوضه نظارت کرد؟ در محیط دیجیتال، رمزهای غیر قابل معاوضه مثل سایر کالاها هستند. بازتابی هستند از پیروزی ارزش مبادله‌ای (که سرمایه‌داری با آن ارزش تجربی یا مصرفی را نابود کرد) در یک فراجهان (شبیه فراجهان زاکربرگ یا والو). از این نظر، رمزهای غیرقابل معاوضه، چیز جدیدی در جهان‌های دیجیتال نیستند، جز اینکه شاید نیروی مضاعفی بدهند به ایدئولوژی سرمایه‌داری (که در آن ارزش مبادله‌ای دست بالا را دارد). در جهان آنالوگ، رمزهای غیرقابل معاوضه تنها به درد لاف‌زدن می‌خورد. به رغم اینکه با این پز دادن، مؤسساتی مثل ساتبیز و کریستیز6 را وادار به تغییر رویه می‌کنند (مؤسساتی که انحصار بازار لاف زدن را در اختیار داشتند)، اما رمزهای غیر قابل معاوضه به هیچ وجه قادر به تغییر ساختار حق مالکیتی که مولد و مقوم قدرت بسیار زیاد اقلیت حاکم بر اکثریت است نیستند. بنابراین پاسخ منفی است، من نیروی بالقوه رادیکال کمی در رمزهای غیر قابل معاوضه می‌بینم. با همه این حرف‌ها، جامعه آزاد و تکنوکمونیستی که در آینده تشکیل خواهد شد شاید بتواند راهی پیدا کند تا از آنها به‌عنوان بخشی از شبکه گسترده‌تری از فناوری‌هایی استفاده کند که کمک‌حال ما در ثبت و ضبط هویت‌ها، دارایی‌ها و چیزهای دیگرمان باشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.