معایب کارت امتیازی متوازن


مدیریت پاورپوینت مقبولیت و استقرار کارت امتیازی متوازن BSC

دانلود مدیریت پاورپوینت مقبولیت و استقرار کارت امتیازی متوازن BSC + با لینک مستقیم

pptx + مدیریت

پاورپوینت مقبولیت و استقرار کارت امتیازی متوازن BSC دانلود پاورپوینت کارت امتیازی متوازن معایب کارت امتیازی متوازن BSC در 23 اسلاید با فرمت pptx دانلود پاورپوینت کارت امتیازی متوازن BSC جهت رشته مدیریت در قالب 23 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش مقدمه … بقا و موفقيت سازمانها در محيط پر رمز و راز و رقابتي دنياي معاصر كه تغيير و تحول، سرعت، پيچيدگي و عدم اطمينان، خاصيت اصلي آن است نيازمند اتخاذ و اجراي استراتژيهاي اثربخش و بهبود مستمر عملكرد است. اين مهم، از طريق طراحي و تعيين اهداف و استراتژي ها، برنامه ريزي و اجراي استراتژي ها و به تبع آن كنترل و ارزيابي عملكرد محقق مي گردد. مشكلي كه اكثر سازمان ها با آن مواجهند عدم تحقق آرمانها و اهدافشان مي باشد كه براي فائق آمدن بر آن، تنها راه نجات را در تدوين برنامه استراتژيك جستجو مي كنند. بر خلاف تصور بسياري از مديران، دليل موفقيت سازمانهاي برتر، نه داشتن يك استراتژي خوب بلكه اجراي خوب يك استراتژي است. به عبارت ديگر مانع اصلي دستيابي به آرمانها و اهداف سازمان عدم توانايي در اجراي استراتژي و برنامه راهبردي بوده است نه نداشتن استراتژي و برنامه راهبردي. فهرست مطالب : مقدمه … موانع عمده اجراي استراتژي كارت امتيازي متوازن= استراتژيي اثربخش + عمليات كارا + بهبود عملكرد + يادگيري سازماني معرفی دلايل مقبوليت رو به رشد كارت امتيازي متوازن فرآيند استقرار سيستم كارت امتيازي متوازن يك نرم افزار مناسب و مطلوب ارزيابي متوازن بايد داراي قابليت هاي ذيل باشد: و… 15000 تومان پرداخت آنلاین و دانلود کلمات کلیدی : پاورپوینت کارت امتیازی متوازن BSC دانلود پاورپوینت کارت امتیازی متوازن BSC پاورپوینت کارت امتیازی متوازن ppt پاورپوینت معایب کارت امتیازی متوازن

دانلود پایان نامه ارزیابی عملکردسیستم مدیریت پروژه درسازمان های پروژه محوربارویکردکارت امتیازی متوازن(BSC)و روش ارزیابی جامع فازی

چکیده:سنجش عملکرد مهمترین ابزار تضمین اجرای دقیق وبموقع استراتژی ورسیدن به خط مشی دریک سازمان می باشد، سازمان بدون استفاده ازیک سیستم سنجش عملکرد که براساس استراتژی، عملکردکلیه اجزاء سازمان رالحظه به لحظه تحت کنترل ونظارت دارد، نمی تواند استراتژی خودرامحقق سازدودرراستای رسیدن به خط مشی خود حرکت کند.سیستم های سنجش عملکرد منجربه تعیین اهداف، نظارت وارزیابی بازخوردها به منظورکسب اطمینان مدیریت ازمیزان اثربخشی روش های اجرایی به کارگرفته شده درراستای اهداف کلان می شوند. دراین تحقیق سعی برآن است که باشناسایی وارزیابی شاخص های موثر برعملکردسیستم مدیریت پروژه درصنعت پتروشیمی، بامدل انتخابی براساس کارت امتیازی متوازن[۱]، وضعیت جاری سیستم رابانگاهی همه جانبه سنجید وبه دنبال آن نقاط ضعف وقوت آن راشناسایی کردتادرنهایت پیشنهادهایی درجهت بهبود عملکرد آن ارائه گردد.دراین پژوهش ابتدامروری برمفهوم سیستم مدیریت پروژه، کارت امتیازی متوازن وهمچنین رویکردها ومدل های مختلف ارزیابی عملکردمدیریت پروژه انجام گرفت. سپس باتعیین شاخص های موثردرعملکردسیستم مدیریت پروژه درشرکت مورد مطالعه(پتروشیمی بندر امام) برای اولویت بندی وتعیین وزن شاخص ها بااستفاده ازفرآیندتحلیل سلسله مراتبی(AHP) [۲]ازنتایج پرسشنامه ی اول استفاده شد.ودرنهایت برای ارزیابی عملکردسیستم مدیریت پروژه ازروش ارزیابی جامع فازی[۳] استفاده شدونتایج کمی حاصل ازفرآیندتحلیل سلسله مراتبی واطلاعات پرسشنامه ی دوم درانجام محاسبات بکارگرفته شد.در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه ارزیابی عملکردسیستم معایب کارت امتیازی متوازن مدیریت پروژه درسازمان های پروژه محوربارویکردکارت امتیازی متوازن(BSC)و روش ارزیابی جامع فازی ارائه شده است.

۱-۱-مقدمه:

امروزه مدیریت پروژه[۱] بی اغراق یکی از مهم ترین شاخه های علم بشر محسوب می گردد که طی سالیان اخیر از رشدی چشم گیر برخوردار بوده است. افزایش انتظارات کارفرمایان و مشتریان و پیچیدگی های روزافزون پروژه ها، محدودیت منابع و رقابت در بازارهای جهانی از جمله دلایل رشد مدیریت پروژه بوده است. در همین زمینه محققین دانشگاهی، مؤسسات و انجمن های حرفه ای مدیریت پروژه، یکپارچگی، وحدت رویه و افزایش بهره وری به تبیین استانداردها و الگوها در این حوزه روی آورده اند که این امر تا کنون توفیقات بسیاری را به دنبال داشته است. همچنین با توسعه استانداردها، الگوها و مدل های مدیریت پروژه، موضوع قابل تأمل دیگری با عنوان ارزیابی مدیریت پروژه ها مطرح گردیده است.اندازه گیری و سنجش در سازمان ها و شرکت ها سابقه ی دیرینه دارد. شاید بتوان گفت از زمانی که اجیر گرفتن انسان ها توسط انسانی دیگر شروع شد، مقوله سنجش عملکرد پدیدار شد. سنجش عملکرد مهم ترین ابزار تصمیم اجرای دقیق و به موقع استراتژی و خط مشی سازمان معایب کارت امتیازی متوازن می باشد. در دنیای رقابتی امروز، سنجش عملکرد رکن اصلی پیشرفت سازمان ها را تشکیل می دهد. سازمان ها برای تعیین میزان پیشرفت و تحقق اهداف خود، نیازمند اندازه گیری عملکرد هستند. سنجش عملکرد کلیه اجزا و جنبه های سازمان را در بر می گیرد.یکی از چارچوب های موفق در حوزه ی ارزیابی عملکرد، روش ارزیابی یا کارت امتیازی متوازن است که امروزه کاربردی فراتر از ابزاری جهت ارزیابی عملکرد داشته و به عنوان یک سیتم مدیریت عملکرد جهت تبدیل استراتژی به عمل مورد استفاده قرار گرفته است. روش ارزیابی متوازن امکان شناخت و بررسی جامع، زیر بنایی و دقیق تری از عوامل تأثیر گذار بر عملکرد یک سیستم را مهیا می سازد و علاوه بر فرایندهای داخلی یک سیستم، نقش و ارتباط دیگر عوامل مؤثر بیرونی و درونی را نمایان تر می کند.

۱-۲- بیان مسأله:

تمایل عمومی سازمانها به استفاده از روش های مدیریت پروژه هر روزه بیشتر و بیشتر می شود و این امر موجب نیاز به تحقیقات در زمینه های مختلف پروسه های مدیریت پروژه شده است. علاوه بر این افزایش برو نسپاری فعالیت ها و تمایل به استفاده از روش های پیمانکاری استفاده از مدیریت پروژه را در سازمان ها تشویق نموده است. برای سازمان های پروژه محور تشخیص تغییرات جاری محیط تجاری و پیشنهاد خدمات به مشتری از مهمترین اصول است. فعالیت های مدیریت پروژه در این گونه سازمان ها اساسا مهمترین فعالیت سازمان بوده و اجرای موفقیت آمیز پروژه در این محیط بسیار متغیر چالش های بسیاری را پیش روی آنها قرار خواهد داد. بنابراین برای افراد درگیر در پروژه ارزیابی نتیجه پروژه یعنی موفقیت یا شکست در پروژه. سیستم های سنجش عملکرد منجر به تعیین اهداف، نظارت و ارزیابی بازخوردها، به منظور کسب اطمینان مدیریت از میزان اثر بخشی روش های اجرایی به کار گرفته شده در راستای اهداف کلان می شوند.

داشتن درک درست از فاکتورهای مؤثر بر نتیجه پروژه بی نهایت مهم است. لذا یکی از دغدغه های اصلی در این نوع سازمان ها، ارزیابی مستمر عملکرد سیستم مدیریت پروژه می باشد. بنابراین می توان با مدل انتخابی برای ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت پروژه بر اساس کارت امتیازی متوازن، وضعیت جاری سیستم را با نگاهی همه جانبه سنجید و به دنبال آن نقاط قوت و ضعف آن را شناسایی کرد تا در نهایت پیشنهادهایی در جهت بهبود عملکرد آن ارایه گردد.

بنابراین این تحقیق بر آن است که چگونگی عملکرد و نیز چگونگی اصلاح عملکرد سیستم مدیریت پروژه در سازمان های پروژه محور را بوسیله ارزیابی و توسعه معیارهای عملکردی پروسه های اجرایی پروژه ها مورد توجه قرار دهد.

۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق:

تا دهه های گذسته سیستم های ارزیابی بیشتر با تأکید بر رویکردهای مالی صورت می گرفت و از معیارهایی چون نسبت اهرمی، نقدینگی و سودآوری استفاده ی زیادی به عمل می آمد. اما نتایج عملکرد در این سیستمها زمانی بدست می آمد که فرصت ایجاد تغییر و جلوگیری از ضایعات به پایان رسیده بود. در این سیستمها ارتباط بین اهداف سازمانی با آنچه کف کارگاه صورت می گرفت، شفاف نبوده و تنها عملکرد مدیریت های گذسته تحلیل می شد. این گونه سیستمها بیشتر بر جنبه های نظارتی محدود بوده اند و تأکیدی بر چگونگی بهبود نداشتند، زیرا در زمان بدست آمدن نتیجه فرصت ایجاد بهبود از دست رفته بود. بنابراین با توجه به موارد مورد اشاره، تغییراتی در سیستم های سنجش عملکرد پدید آمد و روش هایی مانند SMART، ENAPS، BSC مطرح شدند که معایب سیستم های قبل را نداشتند و در جهت بهبود عملکرد نیز راهکارهایی ارایه می کردند.

امروزه با افزایش متقاضیان استفاده از فراورده های پتروشیمی و با توجه به سیاست گسترش محصولات پتروشیمی و جلوگیری از خام فروشی توسعه و اجرای پروژه ها در زمینه پتروشیمی رشد چشم گیری داشته است. به طوریکه در حال حاضر تعداد پروژه های فعال شرکت های پروژه محور به چندین هزار رسیده است.

با توجه به گسترش تعداد پروژه ها لزوم استفاده از ابزارها و تکنیک های علمی مدیریت و کنترل پروژه بیش از پیش احساس می شود. به منظور انجام این کارها بر آن شدیم تا با مبنا قرار دادن استاندارد مدیریت پروژه PMBOK وضعیت موجود پروژه های یک شرکت پتروشیمی را بررسی کنیم. به عبارت دیگر با توجه به گستردگی حجم و تعداد پروژه ها در شرکت های پروژه محور و اینکه مدیریت مناسب پروژه های پتروشیمی به عنوان یک معیار در رتبه بندی عملکرد شرکت ها مورد نظر کارشناسان می باشد، بنابراین یکی از ابعاد مهم رقابتی در مقایسه عملکرد شرکت های پروژه محور بررسی وضعیت مدیریت پروژه ها می باشد. لذا به منظور بهبود این معیار شرکت ها می بایست نحوه انجام پروژه های خود را بررسی نموده تا ضمن شناسایی نقاط ضعف و قوت در جهت بهبود و اصلاح آنها گام بردارند.

دانلود پایان نامه ارزیابی عملکردسیستم مدیریت پروژه درسازمان های پروژه محوربارویکردکارت امتیازی متوازن(BSC)و روش ارزیابی جامع فازی

فهرست مطالب دانلود پایان نامه ارزیابی عملکردسیستم مدیریت پروژه درسازمان های پروژه محوربارویکردکارت امتیازی متوازن(BSC)و روش ارزیابی جامع فازی

کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه ۲
۱-۲- بیان مسئله ۳
۱-۳- اهمیت وضرورت تحقیق ۴
۱-۴- اهداف تحقیق۵
۱-۵- فرضیه های پژوهش ۶
۱-۶- قلمروتحقیق
۱-۷- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات ۸
۱-۸- محدودیت های تحقیق ۹

۲- ادبیات تحقیق

۲-۱- مقدمه۱۱
۲-۲- معرفی ۱۱
۲-۲-۱- پروژه۱۱
۲-۲-۲- سازمان های پروژه محور۱۳
۲-۲-۳- مدیریت پروژه ۱۴
۲-۲-۴-ارزیابی عملکرد، ابزارسنجش موفقیت.۲۶
۲-۲-۴-۱- کارت امتیازی متوازن ۳۰
۲-۲-۴-۲- ارزش کسب شده(EV)33
۲-۲-۴-۳- شبکه اروپایی برای معایب کارت امتیازی متوازن مطالعات عملکردپیشرفته(ENAPS)40
۲-۲-۴-۴- SMART 41
۲-۲-۴-۵- چارچوب بنیادمدیریت کیفیت اروپایی(EFQM). 44
۲-۲-۴-۶- مقایسه کارت امتیازی بادیگر روش ها ۴۵
۲-۲-۵- روش ارزیابی جامع فازی۴۸
۲-۲-۶- صنعت پتروشیمی ۴۸
۲-۳- پژوهش های انجام شده دراین باب ۵۰
۲-۳-۱- تحقیقات خارجی.۵۰
۲-۳-۲- تحقیقات داخلی.. ۵۱

۳- روش شناسی تحقیق

۳-۱- مقدمه. ۵۶
۳-۲- هدف تحقیق ۵۷
۳-۳- روش تحقیق.۵۸
۳-۴- جامعه آماری، نمونه وروش تعیین حجم نمونه۵۹
۳-۵-ابزارجمع آوری داده ها.۶۱
۳-۵-۱- مطالعات کتابخانه ای ۶۲
۳-۵-۲-پرسشنامه..۶۳
۳-۵-۲-۱- نوع پرسشنامه ی استفاده شده.. ۶۴
۳-۵-۲-۲- مقیاس داده ها… ۶۴
۳-۵-۲-۳- روایی پرسشنامه. ۶۵
۳-۵-۲-۴- پایایی پرسشنامه ۶۶

۳-۶- روش های آماری تجزیه وتحلیل اطلاعات۶۹
۳-۶-۱- رگرسیون وهمبستگی.. ۶۹
۳-۶-۲- معادله ی رگرسیون ۶۹
۳-۶-۳- همبستگی ۷۰

۴- تجزیه وتحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه… ۷۳
۴-۲- آمارتوصیفی۷۳
۴-۲-۱- بررسی اطلاعات شخصی پاسخگو… ۷۴
۴-۲-۱-۱- بررسی متغییرسن… ۷۴
۴-۲-۱-۲- بررسی متغیر جنسیت ۷۵
۴-۲-۱-۳- نوع استخدام.. ۷۷
۴-۲-۱-۴- بررسی متغیرسطح تحصیلات . ۷۸
۴-۲-۱-۵- بررسی متغیرسابقه ی خدمت .۸۰
۴-۲-۱-۶- بررسی متغیررده ی سازمانی .. ۸۱
۴-۳- قضاوت ترجیحی(مقایسات زوجی)..۸۳
۴-۴- محاسبات وزن های نسبی ۸۵
۴-۵- ایجادمجموعه ای ازوزن ها.۸۵
۴-۵-۱- سازگاری درقضاوت ها.. ۸۷

۴-۶- ارزیابی جامع فازی. ۸۸
۴-۶-۱- فرضیه های پژوهش. ۹۰
۴-۶-۱-۱- فرضیه ی اول .۹۰
۴-۶-۱-۲- فرضیه ی دوم . ۹۱
۴-۶-۱-۳- فرضیه ی سوم .۹۱
۴-۶-۱-۴- فرضیه ی چهارم ۹۲
۴-۶-۱-۵- فرضیه ی پنجم .۹۳
۴-۷- تحلیل حساسیت..۹۴

۵- بحث ونتیجه گیری

۵-۱- مرورکلی تحقیق.. ۹۷
۵-۲- بحث ونتیجه گیری.. ۹۸
۵-۳- پیشنهادات تحقیق.. ۹۹
۵-۴- محدودیت های تحقیق… ۱۰۰
منابع ۱۰۱
ضمائم ۱۰۴

ادبیات نظری تحقیق اندازه گیری عملکرد، ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن

ادبیات نظری تحقیق اندازه گیری عملکرد، ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل اندازه گيري عملکرد جدول 1 – معيارهاي عملکرد سازمانها طي سالهاي مختلف جدول 2 – روند تغييرات در اندازه گيري عملکرد [ معایب کارت امتیازی متوازن 31و30 ] منبع داده ها : نوع داده ها : مبناي مقايسه : فرآيندگرايي : نوع تصميم : ميزان يكپارچگي : واحد اندازه گيري : جدول 3 – پيشنهادات براي طراحي و توسعه سيستم ها و چارچوب هاي ارزيابي عملکرد – چارچوب هاي ارزيابي معایب کارت امتیازی متوازن عملكرد جدول 4 – مقايسه چارچوب هاي ارزيابي عملکرد جدول 5 – مقايسه سيستم هاي ارزيابي عملکرد – انتخاب اوليه سيستم هاي اندازه گيري عملکرد جدول 6 – ويژگي هاي رويکردهاي متداول اندازه گيري عملکرد جدول 7 – مقايسه سيستمهاي اندازه گيري عملکرد منتخب – كارت امتيازي متوازن – ديدگاه هاي کارت امتيازي متوازن شکل 3 – کارت امتيازي متوازن ارتباط ميان استراتژيها و برنامه هاي عملياتي سازمان [ 98 ] الف ( ديدگاه مالي ب ( ديدگاه مشتري ج ( ديدگاه فرآيند هاي داخلي د ( ديدگاه رشد و يادگيري جدول 8 – بخش بندي شاخص ها در سازمان توازن بين شاخصهاي موفقيت مالي و غير مالي : توازن بين اجزاي داخلي و خارجي سازمان : توازن بين شاخصهاي عملکرد پسرو و پيشرو : توازن ميان اهداف بلند مدت و كوتاه مدت : – مزايا و معايب کارت امتيازي متوازن گام 1 – بازبيني تمامي مفاهيم : گام 2 – بازبيني الزامات و تعهدات : گام 3 – ابزار ارزيابي : گام 4 – کاهش شاخص ها : گام 5 – افزودن شاخص هاي پيشگويانه : گام 6 – الگوگيري از شاخص هاي شرکت هاي رقيب : گام 7 – اتصال به سيستم پاداش : گام 8 – پشتيباني : بررسي و تمرکز بروي تنها تعداد کمي شاخص عملکرد : ايجاد ارتباط ميان حوزه هاي مختلف : بهبود برنامه ريزي استراتژيک : کمک در يکپارچه کردن برنامه هاي مشابه : درک کامل مديران و کارمندان از چگونگي رسيدن به بالاترين عملکرد : بهبود مديريت اطلاعات در سازمان : جدول 9 – معايب و مشکلات سيستم کارت امتيازي متوازن – نظام هاي کنترل تشخيصي و تعاملي – نظام کنترل تشخيصي – نظام کنترل تعاملي منابع و مآخذ : اندازه گيري عملکرد عملكرد ، اصطلاحي است پيچيده كه در برگيرنده كليه مفاهيمي است كه موفقيت يك شركت و فعاليتهايش را در برمي گيرد . مار و نلي معتقدند ارزيابي عملکرد فرآيندي است که عملکرد شاغل با آن اندازه گيري مي شود و هنگامي که درست انجام شود ، کارکنان ، سرپرستان ، مديران و نهايتا سازمان از آن بهره مند خواهند شد [ 25 ]. آتينسون و وال ارزيابي عملکرد را توصيف نظام دار نقاط قوت و ضعف عملکرد فرد يا گروه در رابطه با اجراي وظايف محوله تعريف مي کند . ارزيابي عملکرد در بعد استفاده از منابع دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی تعداد مشاهده: 205 مشاهده کد فایل:35770 انتشار در:۱۳۹۹/۱/۷ حجم فایل ها:499.00کیلو بایت قابلیت ویرایش: دارد تعداد صفحات: 50 فرمت فایل: doc اشتراک گذاری: قیمت: 35,000 25,000 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود. پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: ادبیات نظری تحقیق اندازه گیری عملکرد، ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن

جزوه دست نویس درس معادلات دیفرانسیل برچسب ها: معادلات دیفرانسیل فرادرسمعادلات دیفرانسیل کاملکاربرد معادلات دیفرانسیل در صنعتمعادلات دیفرانسیل لاپلاسکاربرد معادلات دیفرانسیل در مکانیکتشخیص معادلات دیفرانسیلکاربرد معادلات دیفرانسیل در شیمیکاربرد معادلات دیفرانسیل در فیزیک رفتن به سایت اصلی جزوه دست نویس…

دانلودپیشینه پژوهش تعریف خودپنداره دانلود دانلودپیشینه پژوهش تعریف خودپنداره دسته بندي : علوم اجتماعی جزئیات و دریافت گزارش فایل خود پنداره خود : مفهوم خود و مطالعه آن در طول تاریخ بشری همواره مورد توجه بودهاست و فیلسوفان و متفکران…

ادبیات نظری تحقیق تحول دیدگاه ترکیه ، تغییر و بهبود رابطه با امریکا، نقش ترکیه در ناتو دانلود ادبیات نظری تحقیق تحول دیدگاه ترکیه ، تغییر و بهبود رابطه با امریکا، نقش ترکیه در ناتو دسته بندي : علوم اجتماعی…

ادبیات نظری هویت,چارچوب نظریه و سبک های هویت,فصل دوم پایان نامه هویت,فصل دوم مقاله نظریه و سبک های هویت,مبانی نظری عوامل موثر در شکل گیری هویت,مبانی نظری نظریه و سبک های هویت,نظریه و سبک های هویت دانلود فایل اصلی ادبیات…

پاورپوینت مخابرات سیار (GSM) برچسب ها: جزوه مخابرات سیار دانشگاه شریفمخابرات سیار چیستجزوه مخابرات سیار دکتر خوشبیندانلود رایگان کتاب مخابرات سیار معایب کارت امتیازی متوازن افشین سوزنیآموزش مخابرات سیارکتاب مخابرات سیار سلولیمخابرات بی سیمجزوه مخابرات بی سیم ارتش رفتن به سایت اصلی پاورپوینت مخابرات…

پاورپوینت توانمندسازی (توان افزایی) کارکنان و بهره وری سازمانی دانلود پاورپوینت توانمندسازی (توان افزایی) کارکنان و بهره وری سازمانی دسته بندي : مدیریت جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت دوره آموزشی توانمندسازی (توان افزایی) کارکنان و بهره وری…

مبانی نظری مدل های نوین ارزیابی عملکرد و شاخص های عملکردی کارت امتیازی متوازن(BSC)

مبانی نظری مدل های نوین ارزیابی عملکرد و شاخص های عملکردی کارت امتیازی متوازن(BSC)

آراداک با ارائه مبانی نظری (چارچوب نظری) انواع موضوعات مرتبط با تحقیقات در حوزه مدیریت، اقتصاد و حسابداری گامی کوچک در پیشرفت تحقیقاتی آکادمیک برداشته است. در این فرصت فایل “مبانی نظری مدل‌های نوین ارزیابی عملکرد و شاخص های عملکردی کارت امتیازی متوازن(BSC)” برای دانلود بارگذاری شده است.

این فایل شامل (مبانی نظری و ادبیات تحقیق که خود شامل تعاریف و مفاهیم مرتبط، نظریه های نظریه پردازان، سوابق پژوهشی در قالب پیشینه تحقیق داخلی و خارجی جهت استفاده در فصل دوم پایان نامه و پروژه های تحقیقاتی) در ۶۲ صفحه آماده دانلود می‌باشد.

توجه: این فایل تنها جهت کمک به پژوهشگران و دانشجویان در جهت بهتر انجام دادن تحقیق و پژوهش آنان معایب کارت امتیازی متوازن می باشد و آراداک هیچ مسئولیتی در قبال سوء استفاده بعضی اشخاص از این فایل را به عهده نمی گیرد.

سر فصل ها و شماره های صفحات این فایل شامل موارد زیر است:
۲-۱ مقدمه ۵
۲-۲ ارزیابی عملکرد ۶
۲-۳ دیدگاه‌های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد ۷
۲-۴ مدل‌های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی ۹
۲-۴- ۱ مدل سینک و تاتل ۱۰
۲-۴-۲ ماتریس عملکرد ۱۱
۲-۴-۳ مدل نتایج و تعیین‌کننده‌ها ۱۱
۲- ۴ – ۴ هرم عملکرد ۱۲
۲-۴-۵ کارت امتیازی متوازن ۱۳
۲-۴-۶ فرآیند کسبوکار ۱۳
۲-۴-۷ تحلیل ذی‌نفعان ۱۴
۲-۴-۸ مدل تعالی سازمان ۱۶
۲-۴-۹ چارچوب مدوری و استیپل ۱۷
۲-۵ فرایند ارزیابی عملکرد ۱۸
۲-۶ راهنمای انتخاب شاخص‌ها ۲۰
۲-۷ معرفی نرم‌افزارها ۲۱
۲-۸ سیر تکاملی کارت امتیازی متوازن ۲۲
۲-۸-۱ نسل اول روش کارت امتیازی متوازن ۲۲
۲-۸-۲ نسل دوم روش کارت امتیازی متوازن ۲۳
۲-۸-۳ گزینش سنجه‌های استراتژیک برای چهارمنظر ۲۴
۲-۸-۴ متصل کردن سنجه‌های مختلف کارت امتیازی به یک استراتژی واحد ۳۳
۲-۸-۴-۱ ارتباطات علت معلولی میان سنجه‌ها: ۳۳
۲-۸-۴-۲ سنجه‌های تابع و سنجه‌های محرک عملکرد (هادی) ۳۴
۲-۸-۴-۳ معیارهایی برای انتخاب سنجه‌های عملکرد ۳۴
۲-۸-۵ استفاده از کارت امتیازی متوازن به عنوان یک سیستم مدیریت استراتژیک ۳۵
۲-۸-۶ نسل سوم کارت امتیازی متوازن ۳۹
۲-۸-۷ اصول سازمان‌های استراتژی محور ۴۱
۲-۸-۸ نسل چهارم کارت امتیازی متوازن: سیستم جامع مدیریت: ۴۷
۲-۹ مزایا و معایب مدل امتیازات متوازن ۴۸
۲-۱۰ پیشینه تحقیق ۵۰
۲-۱۰-۱ تحقیقات خارجی ۵۰
۲-۱۰-۲ تحقیقات داخلی ۵۳
فهرست منابع و ماخذ ۵۹

مبانی نظری کارت امتیازی متوازن(BSC)

در ادامه گزیده مطالب و تصاویر از فایل اصلی “مبانی نظری شاخص های عملکرد کارت امتیاز متوازن” جهت اعتمادسازی بیش از پیش پیشگاه کاربران ارجمند #آراداک تقدیم شده است.

بهره‌گیری از نظام‌های کنترل و سنجش عملکرد در کسب و کار را می‌توان با سیستم کنترل خودرو مقایسه کرد. فرمان، گاز، و ترمزها راننده را قادر می‌سازند تا کنترل سرعت و جهت خودرو را در دست داشته باشد. تجهیزات داشبورد نیز ارائه اطلاعات مهم سرعت و اعلام به موقع خطرات احتمالی ناشی از وجود مشکل در سیستم اتومبیل را به عهده دارند سازمان‌های دارای عملکرد مطلوب مانند اتومبیل مسابقه‌ای هستند که سرعت بالایی دارند بنابراین نیازمند نظام‌های کنترل و سنجش عملکرد بوده تا از طریق آن مدیران بتوانند به بالاترین میزان عملکرد موجود دست یابند

ارزیابی عملکرد و شاخص های عملکردی کارت امتیازی متوازن

مدل‌های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی

در الگوی نوین ارزیابی عملکرد، مدل‌های کمی مثل معیار بهره‌وری با رویکرد ارزش‌افزوده، معیار کارآمدی با رویکرد اثربخشی و کارایی و معیار سودآوری با رویکرد حسابرسی عملکرد؛ و مدل‌های کیفی، مثل معیار توصیفی و ارزشی با رویکرد تعهد سازمانی و اخلاق سازمانی و چند معیار دیگر به کار گرفته شده است.

مدل‌های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی کارت امتیاز متوازن bsc

نسل دوم کارت امتیازی متوازن

در نسل دوم کارت امتیازی متوازن بهبودهای اساسی و مهمی نسبت به طراحی نسل اول ایجاد شد با این حال در نسل دوم هنوز ضعف‌هایی درباره تعاریف و مفاهیم کارت امتیازی متوازن وجود داشت. با این حال کاپلان و نورتون توانستند تا بر ضعف‌های مربوط به گزینش سنجه‌ها غلبه کنند.

مبانی نظری نسل دوم کارت امتیازی متوازن

موداک و دیگران [۱] (۲۰۱۷) در تحقیقی تحت عنوان ارزیابی عملکرد تصمیم گیری با استفاده از روش BSC و فازی AHP: یک مورد سازمان استخراج ذغال سنگ هند، رابطه بین تصمیمات استراتژیک سازمان و عملکرد مورد بررسی قرار گرفته است. و شاخص های عملکرد در دیدگاه های BSC شناسایی شدند.

پاورپوینت نظارت و ارزشیابی در سازمان های ورزشی + تربیت بدنی

پاورپوینت نظارت و ارزشیابی در سازمان های ورزشی دید کلی : پاورپوینت نظارت و ارزشیابی در سازمان های ورزشی، در قالب 76 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx توضیحات کامل : پاورپوینت نظارت و ارزشیابی در سازمان های ورزشی، در قالب 76 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx فهرست مطالب مقدمه اهمیت ارزیابی، ارزشیابی، نظارت و کنترل واژه های کلیدی ارزیابی Evaluation اهداف ارزشیابی نظارت كنترل Control ابزارهای نظارت و ارزشیابی روشها و ابزارهای ارزشیابی و نظارت مثالی برای یک پرسشنامه ارزشیابی عملکرد و مدیریت عملکرد عملکرد Performance مدیریت عملکرد Performance Management سیستم های سنجش عملکرد فرآیند ایجاد و بکارگیری سیستم های سنجش عملکرد ویژگی های یک نظام مطلوب اندازه گیری عملکرد عناصر سیستم سنجش عملکرد معیارهای سنجش عملکرد نظام مدیریت مبتنی بر عملکرد چارچوب نظام مدیریت عملكرد مدیریت عملکرد اصول مدیریت عملکرد ابزارها و تکنیک های مدیریت عملکرد نحوه پیاده سازی نظام مدیریت بر مبنای عملکرد عوامل موثر در توفیق مدیریت عملکرد مزایا و معایب مدیریت عملکرد مزایای مدیریت عملکرد از دیدگاه سازمانی مزایای مدیریت عملکرد از معایب کارت امتیازی متوازن دیدگاه کارکنان مزایای مدیریت عملکرد از دیدگاه سرپرستان معایب نظام مدیریت عملکرد مدل های نظارت و ارزشیابی ابزارها و تکنیک های مدیریت عملکرد کارت امتیازی متوازن مقدمه ای بر کارت امتیازی متوازنBalanced ScoreCard كارت(روش) امتیازی متوازن تاریخچه کارت امتیازی متوازن چند کتاب به عنوان نمونه از سال 1992 تا 2006 چشم انداز و استراتژی نسل های BSC روند تکامل نسل های BSC کارت امتیازی متوازن چارچوب اولیه (کاپلا ن و نورتن1992) کارت امتیازی نسل دوم( کاپلان و نورتن1993) نسل سوم کارت امتیازی متوازن كارت (روش) امتیازی متوازن اهداف استراتژیک اهداف استراتژیک منظر مالی اهداف استراتژیک منظر مشتری اهداف استراتژیک منظر فرایندهای داخلی اهداف استراتژیک منظر یادگیری و رشد سنجه ها انواع سنجه ها اهداف کمی اقدامات و برنامه های عملیاتی نقشه استراتژی منابع: دارد بخشی از متن نظام ارزیابی عملکرد به صورت گسترده چه در سطح فردی و چه در سطح سازمانی از سال 1800 میلادی در اسکاتلند توسط رابرت اون در صنعت نساجی مطرح شد. استفاده از چوب در رنگ های مختلف به منظور رد یا قبول کالاهای تولید شده در واقع ارزیابی از کیفیت و ستاده سازمان بوده است، رنگ سفید نماد عملکرد عالی، رنگ زرد نماد عملکرد خوب، رنگ آبی نماد عملکرد متوسط، و رنگ سیاه نماد عملکرد بسیار بد در خصوص کارآیی و عملکرد فرد و نهایتا سازمان مورد استفاده قرار می گرفته است. قیمت : 39000 تومان پرداخت آنلاین و دانلود کلمات کلیدی : پاورپوینت نظارت و ارزشیابی در سازمان های ورزشی نظارت و ارزشیابی در سازمان های ورزشی ارزشیابی در سازمان های ورزشی سازمان های ورزشی ابزارهای نظارت و ارزشیابی روشها و ابزارهای ارزشیابی و نظارت

معماری + pptx معایب کارت امتیازی متوازن 2399 کیلوبایت پاورپوینت آشنایی با عجایب هفتگانه معماری قدیم جهان +معماری دانلود دانلود پاورپوینت آشنایی با عجایب هفتگانه معماری قدیم جهان با لینک مستقیم پاورپوینت آشنایی با عجایب هفتگانه معماری قدیم جهان دسته: معماری بازدید: 13 بارفرمت…

کامپیوتر و IT + ppt 109 کیلوبایت پاورپوینت Advanced e-Mail Marketing Strategies +کامپیوتر و IT دانلود دانلود پاورپوینت Advanced e-Mail Marketing Strategies با لینک مستقیم پاورپوینت Advanced e-Mail Marketing Strategies دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 13 بارفرمت فایل: ppt حجم…اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.