ورود بازار به محدوده محتمل بازگشتی


نمودار قیمت اولنچ (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)

منظور از الگوی هارمونیک خفاش چیست؟

الگوی هارمونیک خفاش Bat یکی از الگوهای دقیق هارمونیک (Harmonic Pattern) است که در سال ۲۰۰۱ توسط Carney کشف شد. این الگو شاید دقیق‌ترین الگو در میان کل الگوهای هارمونیک باشد. این الگو عناصر متمایزی دارد که محدوده بازگشتی احتمالی عالی را تعریف می‌کند. این الگو معمولاً نشانگر برخورد عمیق قیمت به حمایت یا مقاومتی است که معمولاً حرکات بسیار بزرگی در بازار به شمار می‌روند. بازگشت سریع از محدوده بازگشتی احتمالی یکی از ویژگی‌های الگوی Bat است. در واقع بازگشت‌های بازار از الگوهای Bat حرکات قیمتی نسبتاً قوی و یک سویه‌ای را به راه می‌اندازند.
این الگو از اصلاح قوی ۰٫۸۸۶ درصدی برای XA برخوردار است که عنصر تعریف کننده برای محدوده بازگشتی احتمالی است. نقطه B اصلاحی بایستی کمتر از ۰٫۶۱۸ درصد باشد و مطلوب‌ترین دامنه برای اصلاح موج قیمتی XA معمولاً ۰٫۵۰ یا ۰٫۳۸۲ درصد است. ایده آل ترین نسبت فیبوناچی هم برای نقطه B اصلاح ۵۰ درصدی موج XA است. نقطه B یکی از اساسی‌ترین راه‌ها برای تمییز الگوی Bat از الگوی Gartley است. اگر الگو در حال تکمیل باشد و نقطه B اصلاح ۰٫۵۰ موج XA را نشان دهد، احتمالاً با الگوی Bat مواجه هستید.
الگوی Bat از برآورد BC حداقل ۱٫۶۱۸ درصدی استفاده می‌کند. برآورد BC می‌تواند تا ۲٫۶۱۸ درصد هم باشد. با این حال بهترین برآورد برای BC در الگوی Bat یا ۱٫۶۱۸ درصد است یا ۲٫۰ درصد. بایستی گفت که برآورد BC در این الگو نباید برابر ۱٫۲۷ درصد باشد، یعنی هر برآورد BC کمتری از ۱٫۶۱۸ درصد، ساختار Bat را تکذیب می‌کند. علاوه بر این برآورد ۱٫۲۷ درصدی الگوی BC معمولاً در الگوی Gartley مشاهده می‌شود.
الگوی AB=CD در ساختار Bat عاملی متمایزکننده برای این الگوست. این الگو معمولاً بسط می‌یابد و در ساختار Bat نشانگر ۱٫۲۷AB=CD درصدی است. با این حال الگوهای معادل AB=CD هم حداقل شروط مورد نیاز برای هر الگوی Bat را دارا می‌باشند.
الگوی Bat بسیار دقیق است و حد ضررهای کوتاه‌تری هم در مقایسه با سایر الگوهای هارمونیک دارد. اصلاح ۰٫۸۸۶ درصدی مهم‌ترین نسبت برای محدوده بازگشتی احتمالی است اما سایر نسبت‌های هارمونیک هم که با این نسبت همخوانی دارند، معمولاً رایج هستند که یک دامنه دقیق قیمتی را در نمودار تعریف می‌کنند.

عناصر الگوی Bat

 • نقطه B حداقل بایستی اصلاحی کمتر از ۰٫۶۱۸ درصدی از XA باشد، مطلوب‌ترین اصلاح‌های فیبوناچی ۵۰ یا ۳۸٫۲ درصد هستند.
 • برآورد BC باید حداقل ۱٫۶۱۸ درصد باشد.
 • الگوی AB=CD معمولاً بسط می‌یابد.
 • اصلاح ۰٫۸۸۶ درصدی برای XA بسیار مهم است.
 • نقطه C بایستی بین ۰٫۳۸۲ و ۰٫۸۸۶ باشد.

الگوی بازگشت صعودی Bat

نقطه B که کمتر از اصلاح ۰٫۶۱۸ درصدی باشد (به‌طور مطلوب ۰٫۵۰ یا ۰٫۳۸۲ از موج XA) الگوی صعودی Bat را نشان می‌دهد. اصلاح ۰٫۸۸۶ درصدی برای این ساختار بسیار اهمیت دارد. معمولاً الگوهای صعودی Bat ساختار قیمتی پنج نقطه‌ای هستند و در حمایت‌های کلیدی بازار مشاهده می‌شوند.

آموزش الگو های هارمونیک: الگوی Bat

آموزش الگو های هارمونیک: الگوی بازگشت صعودی Bat

الگوی بازگشت نزولی Bat

نقطه B که اصلاح پایین‌تری از ۰٫۶۱۸ را شامل شود (به‌طور مطلوب اصلاح ۰٫۵۰ یا ۰٫۳۸۲ از موج XA) الگوی نزولی Bat را نشان می‌دهد. الگوهای نزولی Bat ساختار اصلاحی پنج نقطه‌ای است که معمولاً پس از برگشت قیمت از اوج‌های قیمتی حساس روی می‌دهد. علاوه بر این، این ساختارهای قیمتی فرصت‌های معاملاتی عالی هستند بخصوص وقتی که از سطوح مقاومتی کلیدی ایجاد شده باشند.

آموزش الگو های هارمونیک: الگوی Bat

آموزش الگو های هارمونیک: الگوی بازگشت نزولی Bat

اصلاح ۰٫۸۸۶ درصدی موج XA مهم‌ترین سطح در الگوی نزولی Bat است. از آنجایی که این اصلاح به اوج قبلی قیمتی نزدیک است (که در واقع نقطه آغازین (X) الگو است)، حرکات قیمتی نشانگر تلاش‌های بازار در مواجه با مقاومت قبلی است. این ساختار نشان می‌دهد که الگوی Bat عامل تکنیکالی است که بایستی جدی گرفته شود و تنها یک برخورد مجدد بازار در نظر گرفته نشود. الگوهای Bat که از سطوح کلیدی از مقاومت رسم شده‌اند، نشانگر احتمال تغییر در روند بازار در هر نمودار زمانی هستند. معامله‌گران بایستی بدانند که منتظر ماندن برای چنین فرصت‌هایی بسیار مهم است. بهتر است که منتظر ماند تا محدوده بازگشتی احتمالی دوباره از سوی بازار لمس شود تا تکمیل الگو تائید شود. هر چند این مسئله موجب به تعویق افتادن اجرای معامله خواهد شد، اما بازگشت‌های دقیق و قوی را پس از تائید شدن الگو به راه می‌اندازد.

الگوی کامل Bat

الگوی کامل Bat نشانگر انتساب‌های خاصی از نسبت‌های فیبوناچی در ساختار قیمتی است. الگوی کامل Bat ورود بازار به محدوده محتمل بازگشتی ساختاری متمایز با دامنه محدود برای سه نسبت است که نشانگر محدوده بازگشتی محتمل هستند. نقطه میانی بایستی دقیقاً برابر ۰٫۵۰ درصد نقطه B اصلاحی باشد. الگوی جایگزین ۱٫۲۷ درصدی AB=CD و برآورد BC 2.0 درصدی هم بایستی نزدیک به اصلاح ۰٫۸۸۶ درصدی تکمیل شود، که مهم‌ترین نسبت در الگو است.

شروط لازم برای الگوی کامل Bat:

 • اصلاح ۵۰ درصدی نقطه B از موج XA
 • اصلاح ۰٫۸۸۶ درصدی نقطه D از موج XA، که حد تعریف شده در محدوده بازگشتی محتمل است.
 • برآورد ۲٫۰ درصدی برای BC
 • الگوی جایگزین ۱٫۲۷ درصدی برای AB=CD
 • نقطه C بایستی در محدوده ۵۰ تا ۶۱٫۸ درصدی باشد.

الگوی کامل بازگشت صعودی Bat

الگوی کامل بازگشت صعودی Bat شامل اصلاح دقیق ۵۰ درصدی در نقطه B می‌شود. محدوده بازگشتی احتمالی بایستی شامل اصلاح ۰٫۸۸۶ درصدی، به عنوان حد تعریف شده باشد و این ناحیه بایستی از سوی برآورد BC 2.0 درصدی و الگوی جایگزین ۱٫۲۷ درصدی AB=CD تکمیل شود. بایستی اشاره شود که اصلاح فیبوناچی ۰٫۵۰ تا ۰٫۶۱۸ درصدی برای نقطه C تنها نسبت قابل‌قبول است. این محدوده برای نقطه C ایده آل ترین اصلاح برای ایجاد برآورد ۲٫۰ درصدی BC است.

آموزش الگو های هارمونیک: الگوی کامل Bat

آموزش الگو های هارمونیک: الگوی کامل بازگشت صعودی Bat

الگوی کامل بازگشت نزولی Bat

الگوی کامل و نزولی Bat اصلاح دقیق ۵۰ درصدی را برای نقطه B شامل می‌شود. محدوده بازگشتی احتمالی هم بایستی شامل ۰٫۸۸۶ درصد باشد که نشانگر حد بالایی محدوده است و این ناحیه بایستی از سوی برآورد ۲٫۰ درصدی BC و الگوی جایگزین ۱٫۲۷ درصدی AB=CD تکمیل شود.

آموزش الگو های هارمونیک: الگوی کامل Bat

آموزش الگو های هارمونیک: الگوی کامل بازگشت نزولی Bat

بایستی تأکید کرد که محدوده اصلاح فیبوناچی ۰٫۵۰ تا ۰٫۶۱۸ برای نقطه C قابل قبول است. این محدوده C ایده آل ترین اصلاح برای تشکیل ۲٫۰ درصدی برآورد BC است.

خلاصه الگوی Bat

الگوی Bat الگوی دقیق هارمونیکی است که معمولاً بازگشت‌های قوی و دقیقی را به راه می‌اندازد. اصلاح ۰٫۸۸۶ نقطه تکمیل قوی در الگو است و نشانگر حد محدوده بازگشتی احتمالی است. هر چند اصلاح‌های ۵۰ یا ۳۸٫۲ درصدی مطلوب هستند، اما هر اصلاح پایین‌تری از ۰٫۶۱۸ برای نقطه B می‌تواند نشانگر الگوی Bat باشد. الگوی Bat نیازمند حداقل شروط لازم برای تشکیل AB=CD است تا الگوی Bat را تائید کند. با این حال الگوی جایگزین ۱٫۲۷AB=CD درصدی رایج‌ترین الگو در تائید ساختار Bat است. علاوه بر این بسط BC بایستی سایر نسبت‌ها در محدوده بازگشتی احتمالی را هم تکمیل کند و باید حداقل برابر بسط ۱٫۶۱۸ درصدی باشد.

 • اصلاح نقطه B موج XA بایستی کمتر از ۰٫۶۱ و برابر ۰٫۵۰ یا ۰٫۳۸۲ باشد.
 • اصلاح دقیق ۰٫۸۸۶ درصدی نقطه D از موج XA نشانگر حد دقیق محدوده بازگشتی احتمالی است.
 • حداقل برآورد BC برابر ۱٫۶۱۸ درصد است و می‌تواند تا ۲٫۰-۲٫۶۱۸ درصد هم بسط یابد.
 • حداقل شروط الگوی AB=CD برای تکمیل الگوی Bat کافی است، هر چند که الگوی AB=CD جایگزین ۱٫۲۷ درصدی رایج‌ترین و مطلوب‌ترین برآورد است.
 • اصلاح نقطه C می‌تواند بین ۰٫۳۸۲ تا ۰٫۸۸۶ باشد.

همچنین الگوی Bat بهترین الگو در میان تمامی الگوهای هارمونیک (Harmonic Pattern) است. ساختار قیمتی Bat نشانگر سیگنال‌های اصلاحی قدرتمندی است که نشانگر فرصت‌های معاملاتی ایده آل است که در برخورد مجدد به سطوح حمایت یا مقاومت تشکیل می‌شوند. بهترین ساختار این الگو معمولاً نسبت‌های فیبوناچی دقیق و متمایزی را شامل می‌شوند که الگو را تائید می‌کنند.

تحلیل تکنیکال امروز بیت کوین 29 مهر 1400؛ بیت کوین مقاومت کلیدی را شکست

29

تحلیل تکنیکال بیت کوین : بیت کوین توانست به محدوده بالاتر از مقاومت 63000 دلاری در برابر دلار آمریکا دست یابد و در آن محدوده قرار بگیرد.

قیمت بیت کوین در حال افزایش بوده و ممکن است به زودی مقاومت 65,000 دلاری را در کوتاه مدت شکسته و از آن عبور کند.

 • بیت کوین بالاتر از سطوح حمایتی 62500 و 61000 سیگنال های مثبتی از خود نشان داد.
 • قیمت بیت کوین در حال حاضر در محدوده ای بالاتر از 62500 دلار و همچنین بالاتر از میانگین متحرک moving average 100 ساعته معامله می شود.
 • با نگاهی به چارت بیت کوین/ دلار در صرافی کراکن متوجه می شویم که یک خط روند صعودی و حمایتی در نقطه 62800 شکل گرفته است.
 • این شرایط می تواند افزایش قیمت تا 66000 هزار دلار و حتی نقاط بالاتر از آن را نشان دهد.

قیمت بیت کوین صعودی به نظر می رسد

قیمت بیت کوین توانست از منطقه مقاومتی 62000 دلار که یک منطقه قوی مقاومتی به شمار می رفت، به راحتی عبور کند. بیت کوین منطقه مقاومتی کلیدی 63000 دلاری را به راحتی شکست و بالاتر از میانگین متحرک 100 ساعتی قرار گرفت.

حتی از مقاومت 63500 دلاری نیز به راحتی عبور کرد و به بالاترین قیمت چند هفته اخیر یعنی بیش از 66000 دلار رسید. در حال نگارش این مقاله بیت کوین شاهد مقداری اصلاح بوده و در ناحیه 64000 دلاری در حال رنج زدن است.

نزدیک ترین نقطه حمایتی برای قیمت حال حاضر بیت کوین، 63700 دلار است. با رسم یک فیبوناچی بازگشتی ( retracement ) از نقطه 61320 تا 64448 دلار به این نقطه دست پیدا می کنیم.

همچنین یک روند صعودی کلیدی در ناحیه 62800 دلار شکل گرفته است که در چارت ساعتی BTC/USD قابل مشاهده می باشد. اولین مقاومت کلیدی که بیت کوین در صورت برگشت از این ناحیه قرار است با آن سر و کله بزند، رقم 64000 دلار و در ادامه 64250 هزار دلار است.

تحلیل بیت کوین

تحلیل تکنیکال بیت کوین

یک شکست قدرتمند بالاتر از مقاومت 64250 دلاری می تواند درهای موفقیت های بیشتری را به روی بیت کوین باز کرده و سطوح بیشتری را ببیند.

مقاومت بعدی که بیت کوین را درگیر خود می کند نقطه 65000 دلار و بعد از آن 66500 می تواند گزینه قدرتمندی برای مقاومت باشد. هرگونه رشد از نقاط ذکر شده می تواند بیت کوین را به راحتی محدوده 68000 دلاری برساند.

اصلاح قیمتی در انتظار بیت کوین

اگر بیت کوین نتواند مقاومت 64200 دلاری را شکست دهد، می توانیم منتظر یک اصلاح قیمتی کوتاه مدت برای بیت کوین باشیم. همچنین باید اشاره کنیم که یک حمایت قوی برای بیت کوین در آن محدوده، رقم 63700 دلار می باشد.

در صورت شکست آن نقطه حمایتی، اولین حمایت قوی دیگر در نزدیکی سطح 62850 دلار شکل می گیرد. این نقطه با فیبوناچی retracement که آن را از محدوده 61320 تا 64448 وصل کرده ایم، شکل می گیرد.

حمایت اصلی نزدیک به انتهای خط روند صعودی می باشد که آن را در نقطه ای که SMA 100 ساعته قرار دارد نیز مشاهده می کنیم.

دیدگاه‌ ها و نظرات ارائه شده در این قسمت، صرفا دیدگاه مربوط به وبسایت www.newsbtc.com بوده و تیم توکن باز هیچ مسئولیتی در برابر تحلیل ارائه شده ندارد.

اگر قصد خرید بیت کوین را دارید، توجه داشته باشید که قبل از ورود حتما از تحلیل های موجود استفاده کرده و نقطه ای وارد شوید که ضرر زیادی را محتمل نشوید.

روند دو سهم شپنا و وتجارت چگونه خواهد بود؟

بورس

بورس

دو سهم شپنا و وتجارت از جمله نمادهای مهم و شاخص ساز بازار سرمایه می باشند که سهامداران بسیاری دارند.

به گزارش پایگاه خبری صفحه اقتصاد، شپنا و وتجارت از جمله نمادهای مهم و شاخص ساز بازار سرمایه می باشند که سهامداران بسیاری دارند. این دو سهم بر اساس سناریوهای الیوتی چه روندی را طی خواهند کرد؟

توجه شود که این تنها یک پیش بینی و تحلیل از روند وتجارت و شپنا در روزهای آینده بورس می باشد و به هیچ عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش این سهام نیست.

تحلیل سناریو‌های الیوتی سهم پالایش نفت اصفهان (شپنا):

این سهم از مرداد سال ۱۳۹۹ وارد فاز اصلاح شده است. ابتدا یک اصلاح قیمتی در قالب یک الگوی زیگزاگ را سپری کرده و پس از تکمیل یک موج واکنشی رو به بالا، وارد یک الگوی اصلاحی پهنه شده است.

این الگو در تاریخ ۲۳ آذر ماه در قیمت ۵۳۵۰ ریال به اتمام رسیده است و در حال حاضر دو سناریو محتمل برای روند آتی سهم می‌توان متصور بود.

۱) ورود به یک موج انگیزشی
۲) ورود به یک موج واکنشی

با توجه به سناریوی الیوتی سهم‌های هم گروه و همچنین شاخص کل می‌توان ورود به موج انگیزشی را سناریو محتمل‌تر دانست. در این صورت محدوده ۵۶۰۰-۵۷۰۰ ریال را می توان محدوده بازگشتی این سهم دانست. با تکمیل بیشتر ساختار امواج فعلی می‌توان تحلیل دقیق‌تری از این سهم ارائه داد.

در سناریو دوم در صورت ورود به یک موج واکنشی انتظار تشکیل یک الگوی مثلث به عنوان شاخه آخر اصلاح در این سهم دور از انتظار نیست.

این تحلیل در تایم فریم روزانه و نمودار لگاریتمی انجام شده است.

تحلیل سناریوهای الیوتی شپنا و وتجارت | روند این دو سهم چگونه خواهد بود؟

تحلیل سناریو‌های الیوتی سهم بانک تجارت (وتجارت):

وتجارت هم همچون اکثریت بازار از مرداد ماه سال گذشته وارد اصلاح شده است. وتجارت پس از تکمیل الگوی زیگزاگ دوگانه در قیمت ۱۸۲۳ ریال و پس از آن یک موجب واکنشی به عنوان آخرین شاخص اصلاح، این سهم در حال حاضر در حال تکمیل یک الگوی مثلث می‌باشد.

در صورت شکست محدوده ۱۸۲۰ ریال انتظار اتمام موج E مثلث در محدوده ۱۷۰۰ ریال را خواهیم داشت.

همچنین در سناریو بدبینانه نیز در صورت از دست رفتن کف ۱۶۰۰ ریال این اصلاح در شاخه آخر می‌تواند تبدیل به یک زیگزاگ شود، در صورت از دست رفتن این محدوده تحلیل مجددا بروزرسانی خواهد شد.

ورود بازار به محدوده محتمل بازگشتی

🔹 صفحه رسمی تیم تحلیل کارگزاری بانک صنعت و معدن
.
.
ادمین (فقط سوالات تحلیلی):
🆔 @Eskini_Ali
سوالات تکنیکال:
🆔 @HamedZolfaghari

🔸 شماره تماس کارگزاری :
021-45481000

🔸 پذیرش:
داخلی: 102، 103 و 104
🔸 سامانه آنلاین:
داخلی : 105 و 107

About
Platform

گراف خالص ورود و خروج نقدینگی حقیقیها به صنایع
/متاویو

گراف خالص ورود و خروج نقدینگی حقیقی ها به #شتوکا
(سهم پربازدید)
/متاویو

گراف ورود بازار به محدوده محتمل بازگشتی خالص ورود و خروج نقدینگی حقیقی ها به #داوه
(سهم پربازدید)
/متاویو

گراف خالص ورود و خروج نقدینگی حقیقی ها به #دزهراوی
(سهم پربازدید)
/متاویو

گراف خالص ورود و خروج نقدینگی حقیقی ها به #خساپا
(سهم پربازدید)
/متاویو

گراف خالص ورود و خروج نقدینگی حقیقی ها به #وبملت
(سهم پربازدید)
/متاویو

نسخه «مسکن» برای سه بحران

💠 یک تشکل کشوری در حوزه ساخت مسکن در نامه‌ای به رئیس‌جمهور ضمن هشدار درباره طولانی‌تر شدن رکود کم‌سابقه، تک‌نسخه گشایش قفل بازار مسکن را به دولت ارائه کرد.

💠 نسخه انبوه‌سازان، وام دو منظوره-تسهیلات ساخت با قابلیت انتقال به خریداران- به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان در تهران و حداقل ۱۶۰ میلیون تومان در سایر شهرها است. «کلید مالی» پیشنهادی علاوه بر حل بحران رکود مسکن، بحران مربوط به رکود فروش در ۳۰۰ رشته صنعتی را نیز مهار می‌کند.

💠 رونق مسکن همچنین بحران حاشیه‌نشینی و ناهنجاری‌های اجتماعی اطراف شهرهای بزرگ را کاهش می‌دهد.

روزنامه دنیای اقتصاد

📌بررسی بودجه ۹۹ در دولت نهایی شد؛

سقف بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد/ معافیت مالیاتی کارمندان ۳میلیون تومان

سخنگوی دولت با اشاره به پایان بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ در دولت گفت: سقف این بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومان است./ایبنا

کانال کارگزاری بانک صنعت و معدن
🆔 @Smbroker

🔹تجدید ارزیابی در دستور کار دولت

🔹جلسه فرعی کمیسیون اقتصاد در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۹۸
موضوع مورد بررسی: اصلاح ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۴۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصویب ۱۳۹۴ موضوع افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها

کانال مالی ایران – سوییس راه‌اندازی می‌شود

🔹مستوفی عضو اتاق بازرگانی تهران می‌گوید یک کانال مالی مشترک میان ایران و سوییس برای مبادله کالاهای بشردوستانه راه‌اندازی خواهد شد.
/بورس نیوز

🔹مجوز افزایش سرمایه 61% #فولاد از محل سود انباشته صادر شد.

🔹این افزایش سرمایه به منظور تأمين سرمايه در گردش به منظور ذخيرۀ الکترود مورد نياز، جبران مخارج سرمايه‌اي انجام شده بابت تکميل طرح‌هاي توسعه‌اي، مشارکت در افزايش سرمايه شرکت‌هاي سرمايه‌پذير و جبران مخارج انجام شده بابت تملک سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت

تحلیل تکنیکال #واتی (۱۳ آذر ۹۸)

در نمودار تایم فریم روزانه مطلبق تحلیل هفته گذشته نهایتا به محدوده مقاومتی 450 تومان رسید و در حال حاضر در صورت شکست مقاومت 450 تومان احتمال ادامه صعود برای اهداف بالاتر افزایش می‌یابد. حمایتها : محدوده 370 تومان و سپس 290-275 تومان

تحلیل تکنیکال #ولصنم (۱۳ آذر ۹۸)

نمودار تایم فریم روزانه را ملاحظه می‌کنید. گام به گام مطابق با تحلیلهای هفته‌های پیشین پس از واکنش به حمایت محدوده 200 تومان، به صعود تا مقاومت 235 تومان ادامه داد و با عبور از این سطح، به سقف 285 تومان رسیده است. در حال حاضر نیز در صورت شکست این مقاومت استاتیک، ادامه صعود به سمت مقاومت بعد در محدوده 350 تومان مورد انتظار است. حمایت اول: 260 تومان حمایت دوم: 220 تومان

تحلیل تکنیکال #دلر (۱۳ آذر ۹۸)
تایم فریم روزانه

به مقاومت محدوده ۴۴۵۰ تومان رسیده است و در صورت شکست و تثبیت بالای آن وارد موج سوم گسترش یافته شده و می تواند به سمت اهداف بالاتر به صعود ادامه دهد.

تحلیل تکنیکال #آتی_زیره_آذر_۹۸ (۱۳ آذر 98)
تایم فریم سی دقیقه M30

مجددا به مقاومت محدوده ۳۸-۳۷ هزار تومانی رسیده و در صورت شکست می تواند به سمت سقف قبلی در محدوده ۴۲ هزار تومان به صعود ادامه دهد. در غیر اینصورت با واکنش بازگشتی، نزول به سمت حمایت اول در محدوده ۳۶ هزار تومان محتمل است.

#بنیرو بروز رسانی تحلیل 🔹 مفروضات سودآوری شرکت اصلی: مقادیر فروش در حدود 6 ماه اول و نرخ های فروش باتوجه به نرخ های ماه های اخیر برآورد شده است. نرخ خرید ماده اولیه با فرض نرخ دلار نیمایی 11.500 در ادامه سال رشد داده شده است. با توجه به موجودی های مناسب…

#بنیرو در 6 ماهه حسابرسی تلفیقی کولاک کرده و 192 تومان سود محقق کرده است. این در حالی است که در کل سال مالی قبل تنها 116 تومان سود ساخته بود. در دوره جاری به دلیل تولید محصول GIS در شرکت زیرمجموعه شاهد تحول در شرکت هستیم.

شرکت در گزارش حسابرسی نشده به اشتباه سود را 81 تومان اعلام کرده بود.

کانال کارگزاری بانک صنعت و معدن
🆔 @Smbroker

برخی از تحلیلگران بین المللی همچنان نسبت به کاهش قیمت طلا تا محدوده 1400 دلار در هر اونس هشدار می دهند.

به گزارش اف ایکس امپایر، تحلیل تکنیکال و فاندامنتال نشان می دهد که احتمال افت قیمت طلا در ماه دسامبر وجود دارد. اگر طلا نتواند سطح حمایتی 1460 دلاری را حفظ کند، احتمال ریزش قیمت در ماه دسامبر بیشتر خواهد شد.

قیمت طلا روز 20 نوامبر به سقف خود یعنی 1486 دلار رسیده است و اگر نتواند مجددا به این سقف قیمتی دست یابد، به احتمال زیاد با کاهش روبرو می شود.

عامل مهم دیگری که می تواند بر قیمت طلا فشار زیادی وارد کند، افزایش شاخص سهام آمریکا خواهد بود.انتشار آمارهای امیدوارکننده درباره وضعیت اقتصادی آمریکا نیز موجب شده است تا ارزش دلار با افزایش روبرو شود.

عامل مهم دیگری که می تواند بر قیمت طلا فشار زیادی وارد کند، افزایش شاخص سهام آمریکا خواهد بود.انتشار آمارهای امیدوارکننده درباره وضعیت اقتصادی آمریکا نیز موجب شده است تا ارزش دلار با افزایش روبرو شود.

تنش های تجاری و سیاسی بین آمریکا و چین نیز می تواند تاثیر مهمی بر نوسانات قیمت طلا و سایر کالاهای راهبردی داشته باشد.

نوسان قیمت فلزات مس و آلومینیوم امروز محدود و مثبت بوده است. قیمت مس و آلومینیوم اکنون به ترتیب در محدوده 5855 دلار و 1770 دلار در هر تن قرار دارد.

نفت برنت نیز با افزایش یک درصدی در قیمت 61.9 دلار به ازای هر بشکه معامله می شود.

رکوردشکنی قیمت‌ها یا ادامه روند نزولی؟ پنج ارز دیجیتال که معامله‌گران باید این هفته زیر نظر داشته باشند

رکوردشکنی قیمت‌ها یا ادامه روند نزولی؟ پنج ارز دیجیتال که معامله‌گران باید این هفته زیر نظر داشته باشند

روز گذشته قیمت بیت کوین در نزدیکی ۵۸,۰۰۰ دلار شاهد یک کشمکش سخت میان خریداران و فروشندگان بود، اما این اتفاق باعث نشد تا آلت کوین‌های منتخب بازار از ثبت اوج‌های تاریخی جدید باز بمانند. این موضوع نشان می‌دهد که معامله‌گران عوامل فاندامنتال مرتبط با برخی از آلت کوین‌های خاص بازار را زیر نظر دارند.

یکی از ارزهایی که در چند روز اخیر بهترین عملکرد را در بازار داشته، اولنچ است. قیمت اولنچ از ابتدای نوامبر (آبان) ۱۲۰ درصد رشد کرده و انتشار خبر همکاری دلوئیت (Deloitte)، بزرگترین شرکت حسابرسی آمریکا، با شبکه اولنچ هم باعث شده است تا سرمایه‌گذاران توجه ویژه‌ای به این ارز دیجیتال داشته باشند.

نجیب بوکیله (Nayib Bukele)، رئیس‌جمهور السالوادور، هم روز گذشته اعلام کرد که قصد دارد شهر جدیدی با پشتوانه بیت کوین بسازد؛ اتفاقی که نشان‌دهنده افزایش پذیرش ارزهای دیجیتال در سراسر جهان است. این شهر از انرژی زمین‌گرمایی استفاده خواهد کرد و قرار است منابع مالی مورد نیاز برای توسعه آن از طریق اوراق قرضه مبتنی بر بیت کوین تأمین شود.

با توجه به اینکه قیمت از اوج تاریخی فاصله گرفته است، آیا افزایش فشار خرید در سطوح پایین‌تر می‌تواند بیت کوین را به بالای ۶۰,۰۰۰ دلار برساند و باعث رشد قیمت آلت کوین‌ها شود؟ در ادامه قصد داریم نمودار پنج ارزی را بررسی کنیم که می‌توانند در کوتاه‌مدت با استقبال معامله‌گران مواجه شوند.

بیت کوین (BTC)

روند قیمت بیت کوین پس از برخورد با حمایت ۵۵,۶۰۰ دلاری در ۱۹ نوامبر (۲۸ آبان) معکوس شد، اما در ادامه قیمت با مقاومت میانگین متحرک ساده (SMA) ۵۰ روزه در ۶۰,۱۸۷ دلار مواجه شد. میانگین‌های متحرک در آستانه تشکیل یک تقاطع نزولی قرار دارند و شاخص قدرت نسبی (RSI) هم در ناحیه منفی قرار گرفته است که نشان می‌دهد فروشندگان خود را برای بازگشتی قدرتمند آماده می‌کنند.

رکوردشکنی قیمت‌ها یا ادامه روند نزولی؟ پنج ارز دیجیتال که معامله‌گران باید این هفته زیر نظر داشته باشند

نمودار قیمت بیت کوین (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)

اگر قیمت بیت کوین از سطوح فعلی پایین‌تر برود، فروشندگان تلاش خواهند کرد تا قیمت را به زیر ۵۵,۶۰۰ دلار برسانند. در صورت شکسته‌شدن این سطح، خریداران قیمت را در محدوده بین ۵۲,۵۰۰ و ۵۰,۰۰۰ دلار با قدرت حمایت خواهند کرد.

اگر قیمت بیت کوین در این ناحیه بازیابی شود، خریداران سعی می‌کنند آن را به بالای میانگین‌های متحرک و خط روند نزولی درون نمودار ببرند. چنین حرکتی می‌تواند به‌معنای پایان روند اصلاح قیمت باشد. پس از آن هم در صورت ادامه روند صعودی، خریداران تلاش خواهند کرد تا قیمت را به بالای اوج تاریخی ۶۹,۰۰۰ دلاری برسانند.

از طرفی دیگر، شکسته‌شدن حمایت روانی ۵۰,۰۰۰ دلاری می‌تواند فشار فروش را در بازار تشدید کند. در این صورت سقوط قیمت به ۴۵,۰۰۰ و پس از آن ۴۰,۰۰۰ دلار محتمل خواهد بود.

رکوردشکنی قیمت‌ها یا ادامه روند نزولی؟ پنج ارز دیجیتال که معامله‌گران باید این هفته زیر نظر داشته باشند

نمودار قیمت بیت کوین (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)

آن‌طور که از نمای ۴ ساعته بازار پیداست، فروشندگان قیمت را به زیر حمایت کلیدی ۵۸,۰۰۰ دلاری رسانده‌اند، اما تاکنون موفق به استفاده از موقعیت خود نشده‌اند. خریداران در کف‌های قیمتی فعال بوده‌اند و قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی (EMA) ۲۰ کندلی رسانده‌اند.

اگر قیمت بتواند موقعیت خود را بالای ۵۸,۰۰۰ دلار حفظ کند، جهش تا مقاومت خط روند نزولی درون نمودار محتمل خواهد بود. عبور و بسته‌شدن کندل قیمت بالای این خط روند نزولی ممکن است به معنی برتری خریداران باشد. در این صورت جهش قیمت تا ۶۲,۰۰۰ و پس از آن ۶۷,۰۰۰ دلار هم محتمل خواهد بود.

از طرفی دیگر، اگر قیمت از سطوح فعلی سقوط کند و به زیر حمایت ۵۵,۶۰۰ دلاری برسد، احتمال اصلاح عمیق‌تر قیمت در ادامه افزایش پیدا خواهد کرد.

اولنچ (AVAX)

اولنچ در یک روند صعودی قدرتمند قرار گرفته است و هر روز رکورد قیمتی خود را افزایش می‌دهد. خریداران روز گذشته قیمت را به بالای سطح ۲۰۰ درصد فیبوناچی در ۱۴۶.۱۸ دلار رساندند، اما سایه بلند کندل روزانه نشان می‌دهد عده‌ای از معامله‌گران در این سطح از بازار خارج شده‌اند.

رکوردشکنی قیمت‌ها یا ادامه روند نزولی؟ پنج ارز دیجیتال که معامله‌گران باید این هفته زیر نظر داشته باشند

نمودار قیمت اولنچ (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)

صعودی‌شدن شیب میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه و رسیدن به سطح ۹۶ دلار، نشان می‌دهد که خریداران کنترل بازار را در دست دارند، اما شاخص قدرت نسبی در نزدیکی سطح ۸۰ قرار گرفته است و این یعنی احتمالاً بازار در کوتاه‌مدت از ورود بازار به محدوده محتمل بازگشتی خرید اشباع شده است. این وضعیت می‌تواند به اصلاح جزئی یا تثبیت قیمت در روزهای آینده منجر شود.

اگر قیمت از سطوح فعلی پایین‌تر برود، ۱۱۰ دلار و پس از آن میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه به‌عنوان حمایت‌های قدرتمند پیش روی قیمت عمل خواهند کرد. بازگشت قیمت از این سطوح می‌تواند به معنی فعالیت خریداران در کف‌های قیمتی باشد و پس از آن هم اولنچ می‌تواند تا سطح ۲۶۱.۸ درصد فیبوناچی در ۱۷۵.۵۸ دلار رشد کند.

از سوی دیگر، سقوط قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه، می‌تواند نشانه خروج معامله‌گران از بازار باشد. در این صورت ممکن است قیمت تا ۸۱ دلار هم پایین بیاید.

رکوردشکنی قیمت‌ها یا ادامه روند نزولی؟ پنج ارز دیجیتال که معامله‌گران باید این هفته زیر نظر داشته باشند

نمودار قیمت اولنچ (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)

در نمای ۴ ساعته بازار قیمت از سطح ۱۴۷ دلار سقوط کرده است که نشان‌دهنده خروج معامله‌گران از موقعیت‌های خرید، در سطوح بالاتر است. فروشندگان اکنون تلاش خواهند کرد قیمت را به میانگین متحرک نمایی ۲۰ کندلی برسانند؛ سطحی که می‌تواند به‌عنوان حمایت قدرتمند قیمت عمل کند.

بازگشت از میانگین متحرک نمایی ۲۰ کندلی، نشان‌دهنده فعالیت خریداران در کف‌های قیمتی است. پس از آن خریداران تلاش خواهند کرد روند صعودی را تا رساندن قیمت به بالای ۱۴۷ دلار دنبال کنند.

از طرفی دیگر، اگر قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ کندلی سقوط کند، فشار فروش تشدید می‌شود و ممکن است قیمت تا ۱۱۰ دلار پایین بیاید. چنین حرکتی می‌تواند به معنی پایان برتری خریداران باشد. پس از آن هم سقوط به سطح میانگین متحرک ساده ۵۰ کندلی محتمل خواهد بود.

پالیگان (MATIC)

قیمت پالیگان از چند روز قبل در یک کانال صعودی در حال نوسان است. خریداران پیش‌تر در ۲۸ و ۲۹ اکتبر (۷ و ۸ آبان) کندل قیمت را به بالای مقاومت سقف کانال رسانده بودند اما موفق نشدند موقعیت خود را در این سطح حفظ کنند. این اتفاق ممکن است در کوتاه‌مدت باعث افزایش فشار فروش در بازار شده باشد.

رکوردشکنی قیمت‌ها یا ادامه روند نزولی؟ پنج ارز دیجیتال که معامله‌گران باید این هفته زیر نظر داشته باشند

نمودار قیمت پالیگان (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)

فروشندگان بار دیگر و در ۳ نوامبر (۱۲ آبان) از مقاومت سقف کانال دفاع کردند و این اتفاق باعث شد قیمت در ادامه تا نزدیکی حمایت کف کانال سقوط کند. نزولی‌شدن شیب میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه و قرار گرفتن شاخص قدرت نسبی زیر محور میانی، نشان‌دهنده برتری نسبی فروشندگان است.

اگر در ادامه پالیگان از سطوح فعلی سقوط کند، ممکن است قیمت تا حمایت کف کانال پایین بیاید. بازیابی قیمت پس از برخورد با کف کانال و رسیدن به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه، می‌تواند به معنی کاهش فشار فروش در بازار باشد. این اتفاق احتمالاً نشانه‌ای برای آغاز یک روند صعودی جدید تا رسیدن به مقاومت سقف کانال خواهد بود.

از طرفی دیگر، اگر فروشندگان قیمت را به زیر خط روند پایینی کانال برسانند، ممکن است قیمت تا حمایت روانی ۱ دلاری سقوط کند.

رکوردشکنی قیمت‌ها یا ادامه روند نزولی؟ پنج ارز دیجیتال که معامله‌گران باید این هفته زیر نظر داشته باشند

نمودار قیمت پالیگان (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)

آن‌طور که از نمای ۴ ساعته بازار پیداست، خریداران به‌دنبال آغاز یک حرکت صعودی جدید از محدوده حمایتی بین ۱.۵۰ تا ۱.۴۰ دلار هستند. شیب میانگین متحرک نمایی ۲۰ کندلی صعودی شده و شاخص قدرت نسبی در نزدیکی محور میانی قرار گرفته ورود بازار به محدوده محتمل بازگشتی است که ممکن است به معنی کاهش فشار فروش باشد.

اگر خریداران در ادامه قیمت را به بالای ۱.۷۰ دلار برسانند، راه برای رسیدن قیمت به ۱.۸۰ دلار هم هموار می‌شود. عبور و بسته‌شدن قیمت بالای این سطح به معنی افزایش قدرت خریداران خواهد بود. پس از آن هم قیمت می‌تواند حرکت صعودی خود را تا ۲.۱۵ دلار دنبال کند. در صورت نزولی‌شدن بازار، اگر فروشندگان قیمت را به زیر ۱.۴۰ دلار برسانند، احتمالاً فشار فروش تشدید می‌شود.

الروند (EGLD)

فروشندگان پیش‌تر بین ۱۶ تا ۱۸ نوامبر (۲۵ تا ۲۷ آبان) تلاش کرده بودند تا قیمت را به زیر سطح شکست در ۳۰۳.۰۳ دلار برسانند، اما همان طور که از سایه بلند کندل‌ها دیده می‌شود، خریداران در کف‌های قیمتی فعال بوده‌اند. افزایش فشار خرید در ۱۹ نوامبر (۲۸ آبان) هم قیمت را به بالای مقاومت ۳۳۸.۷۰ دلاری رساند.

رکوردشکنی قیمت‌ها یا ادامه روند نزولی؟ پنج ارز دیجیتال که معامله‌گران باید این هفته زیر نظر داشته باشند

نمودار قیمت الروند (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)

الروند چند روزی است که روند صعودی خود را دنبال می‌کند و قیمت هم به نزدیکی هدف الگو در ۴۷۵ دلار رسیده است. این جهش سریع شاخص قدرت نسبی را در ناحیه اشباع خرید قرار داده است که نشان می‌دهد اصلاح جزئی یا تثبیت قیمت در ادامه محتمل خواهد بود.

در صورت نزولی‌شدن بازار، نزدیک‌ترین حمایت سطح شکست در ۳۷۰ دلار و در زیر آن ۳۳۸.۷۰ دلار خواهد بود. پس از آن نوبت به میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در ۳۲۵ دلار می‌رسد. اگر قیمت پس از برخورد با این سطح بازیابی شود، به معنی فعالیت خریداران در کف‌های قیمتی است. پس از آن هم خریداران تلاش خواهند کرد روند صعودی را تا رسیدن قیمت به هدف ۵۰۰ دلاری ادامه دهند.

در صورتی که قیمت به زیر حمایت سطح شکست در ۳۰۳ دلار سقوط کند، اعتبار این چشم‌انداز صعودی از بین خواهد رفت.

رکوردشکنی قیمت‌ها یا ادامه روند نزولی؟ پنج ارز دیجیتال که معامله‌گران باید این هفته زیر نظر داشته باشند

نمودار قیمت الروند (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)

در نمای ۴ ساعته بازار دیده می‌شود که فروشندگان در سطح ۴۰۰ دلار به‌دنبال متوقف‌کردن این روند صعودی بوده‌اند، که با سماجت خریداران مواجه شدند. حفظ فشار خرید در سطوح بالاتر قیمت را به بالای مقاومت روانی رسانده است. شیب میانگین متحرک نمایی ۲۰ کندلی صعودی بوده و شاخص قدرت نسبی در ناحیه اشباع خرید قرار گرفته است که نشان می‌دهد خریداران بازار را کاملاً در دست گرفته‌اند.

در صورت نزولی‌شدن بازار، اولین سطحی که باید زیر نظر داشته باشید ۳۸۰ دلار خواهد بود. اگر فروشندگان در ادامه قیمت را به زیر این سطح برسانند، سقوط تا سطح میانگین متحرک نمایی ۲۰ کندلی هم محتمل است. بازگشت قدرتمند قیمت از این سطح می‌تواند اعتبار این چشم‌انداز صعودی را حفظ کند؛ با این حال شکسته‌شدن این حمایت کلیدی، نشان می‌دهد که ممکن است در ادامه شتاب صعودی قیمت تضعیف شود.

دسنترالند (MANA)

قیمت مانا، ارز دیجیتال اختصاصی پلتفرم دسنترالند (Decentraland)، در ۲۰ نوامبر (۲۹ آبان) پس از رسیدن به سطح ۷۸.۶ درصد فیبوناچی در ۴.۳۵ دلار، سقوط کرد. این اتفاق می‌تواند نشان‌دهنده خروج معامله‌گران در اوج‌های قیمتی باشد.

رکوردشکنی قیمت‌ها یا ادامه روند نزولی؟ پنج ارز دیجیتال که معامله‌گران باید این هفته زیر نظر داشته باشند

نمودار قیمت مانا (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)

در ادامه ممکن است قیمت تا حمایت ۳.۵۰ دلاری سقوط کند و اگر چنین اتفاقی بیفتد، اصلاح عمیق‌تر قیمت تا سطح میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در ۳.۱۱ دلار محتمل خواهد بود. اگر قیمت پس از برخورد با این حمایت بازیابی شود، به این معنی است که احتمالاً احساسات معامله‌گران در مجموع مثبت بوده و خریداران هم در کف‌های قیمت فعال هستند.

خریداران پس از آن تلاش خواهند کرد قیمت را به ۴.۳۶ دلار برسانند. عبور و بسته‌شدن قیمت بالای این سطح، راه را برای ادامه روند صعودی تا هدف ۴.۹۴ دلاری هموار می‌کند. از طرفی دیگر، اگر روند نزولی ادامه پیدا کند و قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برسد، اعتبار این چشم‌انداز صعودی از بین خواهد رفت.

رکوردشکنی قیمت‌ها یا ادامه روند نزولی؟ پنج ارز دیجیتال که معامله‌گران باید این هفته زیر نظر داشته باشند

نمودار قیمت مانا (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید)

در نمای ۴ ساعته بازار قیمت در حال نوسان در یک کانال صعودی است. بی‌ثمربودن تلاش خریداران برای رساندن قیمت به بالای مقاومت کانال ممکن است باعث افزایش فشار فروش و رسیدن قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ کندلی شده باشد.

شیب میانگین‌های متحرک خنثی است و شاخص قدرت نسبی در نزدیکی محور میانی قرار گرفته است که می‌تواند نشان‌دهنده تضعیف شتاب صعودی باشد. اکنون ممکن است قیمت در ادامه به حمایت کف کانال سقوط کند و احتمالاً در آن سطح خریداران فعال خواهند بود.

اگر قیمت پس از برخورد با کف کانال بازیابی شود، مانا می‌تواند حرکت صعودی خود را در محدوده کانال دنبال کند. پس از آن خریداران تلاش خواهند کرد تا قیمت را به مقاومت سقف کانال برسانند. عبور و بسته‌شدن کندل قیمت بالای سقف کانال هم می‌تواند شتاب صعودی را در ادامه بیشتر کند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.