روش فرضیه بازار فراکتال


Finding balance(equilibrium) in chaotic markets
Currency - stock - Commodity - Energy
چارتهای تعادلی balance || equilibrium chart

چارتهای تعادلی balance || equilibrium

چارت و نمودار ارزها سهام و. بر اساس تئوری اشوب تعادل

بازدهی اوراق قرضه چگونه محاسبه می شود؟

تعریف : ورقه قرضه نوعی قرارداد است که صادر کننده آن با انتشار آن وجوه لازم برای نیاز خود را بر طرف می کند صادر کننده می تواند شرکت خصوصی یا عمومی یا دولت باشد.

قیمت اسمی: قیمت ثابتی است که روی ورقه نوشته شده است و در سررسید باز پرداخت می شود (مانند مبلغی که روی اسکناس نوشته شده است)

قیمت بازار: قیمتی است که در بازار ثانویه (بازار اوراق قرضه) معامله می شود این قیمت ممکن است از قیمت اسمی بیشتر باشد که به آن صرف و ممکن است که از قیمت اسمی کمتر باشد که به آن کسر (تخفیف) گفته می شود

نرخ بهره اوراق قرضه: نرخی است که روی ورقه نوشته شده است و صادر کننده متعهد به پرداخت آن در طول دوره تا سررسید می باشد.

بازدهی(Yiald) اوراق قرضه: عبارت است از سود آوری اوراق قرضه با توجه به زمان مانده به سررسید آن و همچنین قیمت بازار آن که فرمول آن به شرح زیر می باشد:

الف ) زمانی که اوراق با صرف خریداری میشود:

(سال مانده به سررسیدXقیمت اوراق قرضه)تقسیم بر ( صرف -(نرخ بهره X ارزش اسمیX سال مانده به سررسید))=بازدهی

ب) زمانی که اوراق با کسر خریداری میشود:

(سال مانده به سررسیدXقیمت اوراق قرضه)تقسیم بر ( کسر +(نرخ بهره X ارزش اسمیX سال مانده به سررسید))=بازدهی

مثال: موارد زیر مفروض است:

قیمت اسمی اوراق قرضه ۱۰۰۰۰ دلار امریکا،نرخ بهره اسمی آن ۷ درصد،زمان مانده به سررسید ۷ سال

الف ) محاسبه بازدهی با فرض اینکه قیمت بازار ۹۰۰۰ دلار باشد

ب ) محاسبه بازدهی با فرض اینکه قیمت بازار ۱۱۰۰۰ دلار باشد

پاسخ الف : این حالت یعنی اینکه ما اوراق را با کسر خریداری می کنیم طبق فرمول داریم:

بدین ترتیب بازدهی این اوراق ۹.۳۶ درصد در بازار تعیین می شود که از نرخ بهره آن یعنی ۷ درصد ۲.۳۶ درصد بیشتر است که ممکن است یکی از دلایل آن بالارفتن نرخ بهره بعد از صدور این اوراق باشد که باعث ضرر فروشنده شده است.البته این به معنی سود خریدار نمی باشد چون ممکن است باز هم نرخ بهره رسمی افزایش یابد و خریدار نیز مجبور باشد که این اوراق را با کسر بیشتری بفروشد (مثلا ۸۰۰۰ دلار)

پاسخ ب: این حالت یعنی اینکه روش فرضیه بازار فراکتال ما اوراق را با صرف خریداری می کنیم طبق فرمول داریم:

در این حالت نرخ بازدهی در بازار ۵.۰۶ درصد تعیین می شود که از نرخ بهره اسمی یعنی ۷ درصد کمتر است و معنی آن این است که فروشنده با سود این اوراق را فروخته است

روش فوق تنها یک روش تقریبی برای بدست آوردن نرخ بازدهی می باشد چنانچه بخواهیم نرخ بازدهی (بازده تا سررسید) بطور دقیق بدست آوریم بایستی از فرمول های ارزش زمانی پول (PVIF) استفاده کنیم . در این روش تمامی سودها را به ارزش فعلی محاسبه و بعلاوه ارزش فعلی مبلغ اسمی در سررسید می کنیم حاصل قیمت بازار اوراق قرضه بدست می آید.

Finding balance(equilibrium) in chaotic markets
Currency - stock - Commodity - Energy
چارتهای تعادلی balance || equilibrium chart

نظام فراکتال در نقاشی های جکسون پالاک

نظام فراکتال در نقاشی های جکسون پالاک

من همیشه شیفته و مجذوب کارهای پالاک بودم, چرا که در کنار زندگی شخصی ام به عنوان یک فیزیک دان, به کشیدن نقاشی های آبستره نیز مشغول بودم پس در ۱۹۹۴, تصمیم گرفتم که کار علمی ام را برای مدتی متوقف داشته, به طور تمام وقت به نقاشی بپردازم

بابهره گیری از آنالیز کامپیوتری برای تفسیر و تحلیل تابلوهای نقاشی جکسن پالاک، لکه ها و چکه های معروف این هنرمند فرمهای فراکتالی ای را تصویر می کنند، شبیه به فرمهایی که در طبیعت در درختان، ابرها و خطوط ساحلی به چشم می خورد. در مه یکی از شبهای ماه مارس، جکسون پالاک (۱۹۱۲-۱۹۵۶) زیر سازی یکی از شاهکارهای خود را به انجام رساند؛ “بلو پولز - شماره ۱۱ - ۱۹۵۲″ او بومی بزرگ را بر زمین پهن کرد و با استفاده از یک شاخه چوبی، شروع به پاشیندن لکه های رنگ نمود.

این اولین باری بود که این هنرمند بر بوم های خود لکه می پاشید. در تناقض با خطوط شکسته ای که نقاشی با قلم مو ایجاد می کرد، جکسن پالاک به ترویج تکنیکی پرداخت که در آن شره ها و مسیر مستمر رنگ بر بوم های افقی (افتاده) ‌استفاده جست، اما این شیوه ساده انگاشته شده به طور مجزا تبدیل به بیا نی گردیدکه گامی دگرگونه در جهان هنر بود. آیا این شیوه ابتدایی و بدوی از یک نابغه خام و ناپخته سر زده بود، یا تنها ریشخند یک مرد الکلی بود به تمامی انگاره ها و قوانین هنر و نقاشی؟

من همیشه شیفته و مجذوب کارهای پالاک بودم، چرا که در کنار زندگی شخصی ام به عنوان یک فیزیک دان، به کشیدن نقاشی های آبستره نیز مشغول بودم. پس در ۱۹۹۴، تصمیم گرفتم که کار علمی ام را برای مدتی متوقف داشته، به طور تمام وقت به نقاشی بپردازم. بخش فیزیک دانشگاه نیو ساوث ولز را رها کرده و به مدرسه هنر منچستر در انگلیس رفتم، که در رابطه با نقاشی شهرت مطلوبی داشت. در حال و هوای سرد و دلگیر فوریه، کالج ما را به سواحل یورک شایر در شمال انگلیس فرستاد و به ما گفته شد که یک هفته فرصت داریم که هر آنچه در آنجا میبینیم تصویر کنیم. اما طوفان و برف شدید این ماموریت را غیر ممکن ساخت، بنابراین با چندی از دوستان تصمیم گرفتیم که بگذاریم که طبیعت برایمان تصویر بسازد.

برای چنین منظوری، ما با شاخه های طوفان زده درختان که بر زمین ریخته بود سازه ترکیبی عظیم ساختیم. بخشی از این سازه همانند پادبان عمل میکرد، به گونه ای که جریان بادی که با آن برخورد میکرد را در بر می گرفت. این حرکت توسط سازه مزبور به بخشی دیگر منتقل میشد به آلات نقاشی مرتبط بود و آنها روی بوم تصاویری بر جای روش فرضیه بازار فراکتال روش فرضیه بازار فراکتال می گذاشتند که کاملاً در پیوند با حرکات باد بود. در یکی از روزها که طوفان سنگینی در حال وزیدن بود به فکرمان رسید که دستگاه را رها کنیم تا در تمام طول شب بدون حضور ما کار خود را ادامه دهد.

روز بعد از طوفان تصویری که بر جای مانده بود شبیه به کارهای پالاک بود. اینجا بود که فراگرد راز گونه نقاشی های پالاک برایم روشن شد: او بی شک نقاشی هایش را با اقتباس از ریتم های طبیعت به تصویر میکشد. و فکر کردم که باز باید به سراغ علم رفت تا ثابت شود که آیا می توان آن نشانه های ملموس ریتمیک را در کارهای پالاک مطابق یافت یا خیر.

● هنر بر علم متقدم است.

در دوره زمانی ((پالاک)) این فرضیه پدید آمد که طبیعت (جهان) بی نظم است و کارکردی بی هدف و اتفاق مدار (تصادفی)‌را دنبال می کند. تا آن زمان، به هر حال، دو زمینه جذاب مطالعاتی در پیشبرد مهم و درک ما از قوانین طبیعت وجود داشت. طی دهه ۶۰، دانشمندان در پی آن بودند که دریابند که ساختارهای طبیعی، به طور مثال تغییر فصول، چگونه با زمان تغییر می کنند.

آنان دریافتند که این ساختارها تصادفی نیستند، بلکه در زیر این قضایا قوانین بسیار پیچیده ای نهفته است. آنان چنین رفتاری را ((کائوثیک)) یا((بی سامان)) نامیدند و زمینه علمی جدیدی تحت عنوان (تئوری بی سامانی)) به تفسیر و تشریح پویش طبیعت برآمد. سپس در دهه ۷۰، شکل جدیدی از هندسه پدیدار گشت که الگوهای پدیدار این فراگرد بی سامانی را توصیف می کرد. این اشکال جدید که توسط کاشف آن، “بنویت” فراکتال نامیده شد. علیرغم نرمی و آرامی خطوط وانموده (مصنوعی)، فراکتال ها متشکل از تکرارهایی متداوم و دقیق شبیه نبود. هستند که یک کل عظیم را می سازند. نقاشی های دستگاه دست ساز ما، مرا به این فکر انداخت که شاید لکه ها و چکه های به ظاهر تصادفی جکسن پالاک در بردارنده قانون پیچیده ای باشد که شاید همان فراکتال ها باشند.

● مختصری راجع به فراکتال ها

هندسه فراکتالی با گسترش مطالعات “بنویت مندل برات” در زمینه پیچیدگی وفرم های عظیم در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ پا به عرصه وجود گذاشت. “مندل برات” گزاره”فراکتال” را از واژه لاتین “فراکتوس″ به معنی ((شکسته)) برای مشخص کردن توضیح فرم پیچیده و پاره پاره این اشکال برگزید. فراکتال ها نمایش خود ـ همانی هستند. به طوری که با هر بزرگنمایی که به آنها نگاه کنیم، یک الگو سری روش فرضیه بازار فراکتال ثابت را حفظ میکنند و میتوان گفت که یک بخش کوچک از یک مجموعه فراکتالی, کاملاً شبیه به کل آن است.

● آنالیز اولیه ریتم پاییز

کار بررسی ما، با اسکن کردن یکی از نقاشی های پالاک و در حقیقت انتقال آن به کامپیوتر آغاز شد. ریتم پاییز - سپس روی تصویر را با یک صفحه مشبک (شطرنجی)‌ که با کامپیوتر طراحی شده بود پوشاندیم. با تقسیم بندی و بررسی اینکه کدام یک از کادرها توسط الگوهای تصویر شده اشغال شده و کدام یک خالی اند تا در به محاسبه ویژگی های آماری الگوهای تصویر شده درست یابیم و با کاهش مقیاس کادرها و در حقیقت کوچکتر کردن مربع های تشکیل دهنده صفحه شطرنجی توان دستیابی به جزئیات الگوها و بزرگنمایی برایمان مقدور شد. طیف اندازه مربع های صفحه شطرنجی ما (مقیاس بزرگنمایی) از اندازه کوچکتر یک لکه نقطه گونه نقاشی تا ۱ مترمربع را در بر میگرفت و در تمامی این مقیاس ها مجموعه فراکتال هایی یافت شد. بزرگترین الگوی یافته شده بیشتر از ۱۰۰۰ برابر کوچکترین الگوی فراکتالی یافته شده بود. ۲۵ سال پیش از کشف فراکتال ها در طبیعت توسط دانشمندان، پالاک فراکتال ها را تصویر میکرد.

● جاذبه زیبایی شناسانه فراکتال ها

بعد از این یافته های شگفت آور، قدمی فراتر گذاشتیم و اندیشیدیم که امکان آن وجود دارد که شاید طبیعت فراکتالی نقاشی های پالاک در جذابیت آنها دخیل است. در دهه اخیر، به تازگی محققان شروع به تقسیم بندی انواع الگوهای فراکتالی کرده اند. با به کارگیری انواع متنوعی از فراکتال ها با ارزش دی های گوناگون که توسط کامپیوتر طراحی و اجرا شده بودند. “کلیفورد ای پیک” به همراه “توماس جی وست سونو” از مرکز تحقیقات “آی بی ام” دریافتند که مردم با فراکتال های با ارزش ۱.۸ =دی ارتباط مناسبی برقرار میکنند. سپس “دبورا جی اکس″ و “جولیان سی اسپرات” از دانشگاه “ویسکانسین مدیسن” به تولید فراکتال هایی با ارزش هایی پائین تر در حدود ۱.۳ کردند که این کار با به کارگیری شیوه های کامپیوتری دیگری انجام شد.با اینکه این اختلاف نشان داد که هیچ ارزش دی بر دیگری ارجحیت ندارد زیرا کیفیت زیبایی شناسیک فراکتال ها وابسته به این نکته است که فراکتال ها چگونه تولید شده اند من این فرض را در نظر آوردم که یک ارزش کلی و به قولی استاندارد برای فراکتال های ملموس وجود دارد.

برای آنکه فرضم را به یقین بدل کنم بار دیگر از چندی از متخصصین کمک طلبیدم. این بار از روان شناسانی که در مطالعه ادراکات بصری تخصص داشتند بهره بردم. به همراه “برانکا اسپر” از دانشگاه “نیو ساوث ولز″ و “کولین کلیفورد” که در حال حاضر در دانشگاه “سیدنی” است و “بن نول” از دانشگاه “لاندن کالج” توانستم ۳ دسته کلی و بسترگونه را درباره فراکتال ها در نظر بگیرم: طبیعی (مانند درختان، کوهها و ابرها)، ریاضیاتی (شبیه سازی های کامپیوتری)‌ و بشر (تکه های نقاشی های پالاک). در آزمایشات ادراک بصری، همکاران دائماً بر ارجحیت ارزش دی های میان ۱.۳ تا ۱.۵ تاکید داشتند. بدون توجه به منبع الگوها. اندکی بعد، به همراه روانشاسی به نام “جاماز ای وایز″ از دانشگاه ایالت واشنگتن بر آن شدیم تا نشان دهیم که تغییرات افزایش ارزش دی در فراکتال ها بر شرایط فیزیولوژیک بیننده موثر است. با استفاده از آزمایش های قابلیت رسانایی پوست برای اندازه گیری میزان استرس ، دریافتیم که ارزش های میانی برای دی حس آرام و تسکین دهنده ای در افراد ایجاد میکند. البته که این پژوهش ها هنوز در مرحله آغازین هستند اما این نکته جالب است که بیشتر فراکتال هایی که در طبیعت و محیط پیرامون ما هستند دارای ارزش دی های میانی هستند. برای مثال در ابرها، دی برابر ۱.۳ است.

● مقدار دی در کارهای پالاک چیست؟

جالب توجه است که این مقدار در طی ۱۰ سالی که او نقاشی لکه ای کرده از ۱.۱۲ در ۱۹۴۵ تا ۱.۷ در ۱۹۵۲ و حتی تا ۱.۹ در نقاشی که خود پالاک آن را از بین برده افزایش یافته اند. این یک واقعیت است که پالاک ۱۰ سال در اصلاح تکنیک لکه ریزی خود ممارست به خرج داده تا به تکنیک خاص خود در خلق فراکتال هایی مقدار دی بالاتر رسیده است حال آنکه مردم مقدارهای متوسط و پائین را بیشتر خوشایندتر میدانند.

حساسیت و پیچیدگی قدرت یافته فراکتال ها با مقدار دی های بالا بی شک موجب جلب توجه بیشتر بینندگان و ایجاد فعالیت ذهنی و روانی میشود تا آنکه احساس راحتی و آسودگی ایجاد کند و گویا برای خود هنرمند نیز جاذبه های خاصی داشته است. مشغولیت فعلی من در دانشگاه “اورگان”، بررسی این احتمال به کمک دستگاه ردیاب چشمی است که سنجش چگونگی فراگرد نگاه انسان ها به فراکتال ها و نقاشی های پالاک است.

آنچه مسلم است، تخصص در کامپیوتر در کشف خصوصیات بنیانی الگوهای نقاشی شده ابزار جدیدی و قدرتمندی برای مورخان و نظریه پردازان هنر خواهد بود. این راه با کمک آزمایشات اشعه های مادون قرمز، فرابنفش و ایکس، که در حال حاضر نیز توسط متخصصین هنر و علوم دیگر به کار میرود زمینه کشف و تفسیر و تحلیل کاملتر و گسترش درک و تشخیص تصاویر پنهان شده در زیر لایه های رنگ را مهیا میسازد. شاید بتوان شعاعی نور تاباند به آن گوشه های تاریک ذهن، جایی که نقاشی هایی عظیم در آنجا قدرت نمایی میکنند.

● آنالیز آثار پالاک

آنالیز آثار پالاک به کمک کامپیوتر نشان میدهد که هنرمند لایه های رنگ را با دقت فراوان بر روی هم انباشته و تار انبوهی از فراکتال ها را پدید آورده است. عکس هایی گاه از پالاک در هنگام کار گرفته شده ما (من و همکارانم “آدام میکولیچ” و “دیوید وانز″) را نسبت به تکنیک کارهای پالاک آگاه تر ساخت.

ما ابتدا کار را اسکن و به صفحه کامپیوتر منتقل نمودیم. بدینصورت توانستیم نقاشی را به صورت الگوهای رنگی مجزا لایه بندی کنیم و به بررسی ساختار فراکتالی هر لایه (الگوی رنگی) ‌بپردازیم. از سویی دیگر ما الگوهای مرک را هم به عنوان لایه های اضافی که بر روی هم رفته کل اثر را تشکیل میدهند مورد توجه قرار دادیم. بخشی از لایه مشکی تابلوی ((ریتم پائیز)) در روبرو نشان داده شد.

ما به کمک کامپیوتر روی نقاشی های اسکن شده را با لایه ای شطرنجی پوشاندیم و به کمک سیستم کامپیوتری تخصیص یافته ای کیفیت های آمار هر مربع را که توسط الگویی اشغال شده است را برآورد کردیم (آبی)، و خانه های خالی را با نیز از آنها مجزا کردیم (سفید). با کاهش ابعاد خانه های صفحه شطرنجی (شکل پائین) توان دقت و موشکافی بیشتر در این کار را برایمان فراهم شد. آنچه ما از این کار دریافتیم این بود که در تمامی مقیاس های مورد نظر ما، ساختاریهای فراکتالی موجود بود.

مطالعه به شیوه رویداد نگارانه بر روی نقاشیها نشان داد که پیچیدگی الگوهای فراکتالی، دی در زمانی که پالاک در حال تصحیح و بهینه سازی تکنیک خود بوده افزایش داشته است. یک دی به وضوح دارای مقداری بزرگتر ۹/۱ در ۱۹۵۰ کاری که خود پالاک آن را نابود کرد (که از روی عکس آن آنالیز شده است)‌ شاید او حس کرده که آشفتگی و پیچیدگی تابلوی مذکور بسیار زیاد است و بعدها آن را کاهش داده است. تغییر و تکامل تدریجی مقدار دی نقش کاملاً تعیین کننده ای در ظاهر اثر داشته است. برای فراکتالهایی که با مقدار دی پائین توصیف میشوند، الگوی تکرار شونده منجر به خلق تصویری نرم، پراکنده و تنک میگردد. حال آنکه اگر مقدار دی به ۲ نزدیک شود، الگوهای تکرار شونده، ساختاری پیچیده و بغرنج و بسیار بزرگ نما را خلق میکنند.

آنچه به کمک آنالیز کامپیوتری و آزمایشات به شیوه عکاسی بدست آمده نشان نظام مندی کاملاً آگاهانه ای میدهد پیوسته در فراگرد نقاشی حضور دارد. پالاک ابتدا به خلق چند جزیره کوچک از لکه ها و پاشه های و رنگی بر روی بوم میکند. این بسیار موضوع جالبی است چرا که در طبیعت نیز، بسیاری از الگوها ابتدا یا هسته سازی موضوعی که در مرحله بعد منتشر و گسترده میشوند، شروع میشوند. او سپس به ایجاد لکه های بلندتر و کشیده تر با گستردگی بیشتر که این جزیره ها را به یکدیگر متصل میکند و سپس آنها را در یک شبکه فراکتالی انبوه و پیچیده، فرو میبرد(غرق میکند).

ترجمه: کارن رشاد

New South Wales-York Shire-(Proccess)-Benoit-(Fractal) -(Chaotic Processe)-Benoit Mandle brot-Fractal -Fractus -Mandlebrat. -Autumn Rhythun-IBM - D - Thomas J.Wastsono-Clifford A.Pick-Julian C.Sprott -Deborah J.AKS -Wisconsin – Madison-Jamas A.Wise-Colin Cliford-New Sonth Wales - = D - D -Sydney -College London-Branka Spehr-Ben Newell-D-(Stress)- Oregon-X -Adam Micolich و David Ones)-What emerges

تست برای تعادل دقیق در یک بازار مالی

هزینه ترجمه مقاله بر اساس تعداد کلمات مقاله انگلیسی محاسبه می شود.

این مقاله تقریباً شامل 3730 کلمه می باشد.

هزینه ترجمه مقاله توسط مترجمان با تجربه، طبق جدول زیر محاسبه می شود:

شرح تعرفه ترجمه زمان تحویل جمع هزینه
ترجمه تخصصی - سرعت عادی هر کلمه 90 تومان 8 روز بعد از پرداخت 335,700 تومان
ترجمه تخصصی - سرعت فوری هر کلمه 180 تومان 4 روز بعد از پرداخت 671,400 تومان

Publisher : Elsevier - Science Direct (الزویر - ساینس دایرکت)

Journal : Physica A: Statistical Mechanics and its Applications , Volume 427, 1 June 2015, Pages 26–33

پیش نمایش مقاله تست برای تعادل دقیق در یک بازار مالی

چکیده انگلیسی

We test a historical price–time series in a financial market (the NASDAQ 100 index) for a statistical property known as detailed balance. The presence of detailed balance would imply that the market can be modeled by a stochastic process based on a Markov chain, thus leading to equilibrium. In economic terms, a positive outcome of the test would support the efficient market hypothesis, a cornerstone of neo-classical economic theory. In contrast to the usage in prevalent economic theory the term equilibrium here is tied to the returns, rather than the price–time series. The test is based on an action functional SS constructed from the elements of the detailed balance condition and the historical data set, and then analyzing SS by means of simulated annealing. Checks are performed to verify the validity of the analysis method. We discuss the outcome of this analysis.

چگونه می توان با استفاده از نوسان برک اوت ها به سود خوبی رسید

ممکن است شنیده باشید که یک استراتژی معاملاتی خوب ، سودآور و قوی، روشی است که با استفاده از آن می توانید از برک اوت ها و نوسانات موجود در بازار فارکس، کالاها و سهام، سود و منفعت زیادی بدست آورید.
اما این نوع استراتژی دقیقاً چیست ، چگونه کار می کند و چرا برای بازرگانانی که می خواهند درآمد کسب کنند جذاب است؟

بخش مربوط به برک اوت

اکثر معامله گران با بخش برک اوت آشنا هستند زیرا مدت طولانی در بازار فارکس حضور دارند و در این زمینه کار می کنند.
یکی از مثال ها و استراتژی های معروف در این زمینه، استراتژی Turtle نام دارد که توسط ریچارد دنیس در اوایل دهه 1980 برای معاملات مربوط به کالاها ابداع شد.
در این استراتژی، برای شناسایی برک اوت ها از اندیکاتور تکنیکال کلاسیک به فرم کانال دان چین یا (Donchian Channel) استفاده می شود که در اوایل دهه 1970 توسط معامله گری به نام ریچارد دانچین ابداع شده بود.
بسیاری از کارشناسان، در اوایل دهه 1970 به این نتیجه رسیدند که می توانند با استفاده از تکنولوژی های جدید، از نوسان کوتاه مدت قیمت ها برای رسیدن به سود استفاده کنند.

درک و مفهوم این جمله بسیار ساده است، برای مثال، ممکن است تعریف شما از برک اوت مناسب برای خرید، زمانی باشد که قیمت در یک دوره 50 روزه بتواند به بالاترین سطح خود برسد و یا ممکن است تعریف شما درباره برک اوت برای فروش، به معنای رسیدن قیمت در یک بازه 50 روزه به پایین ترین سطح خود باشد.
به این ترتیب ممکن است درباره برک اوت، با تعریف های گوناگونی رو به رو شوید.

برخی از معامله گران ممکن است دوره 50 روزه خود را براساس بسته شدن قیمت در بالاترین یا پایین ترین سطح ،نسبت به قیمت های بسته شده قبلی در 50 روز گذشته تعیین کنند. به عقیده این افراد، با استفاده از این روش می توان تا حد زیادی از رو به رو شدن با برک اوت های دروغین، اجتناب کرد.

اگر چنین روشی برای شما هیجان انگیز است، می توانید با استفاده از داده های قبلی آن را آزمایش کنید و ببینید که چه اتفاقی برای داده های شما در طی 50 روز می افتد، آیا قیمت در این بازه زمانی به بالاترین یا پایین ترین میزان خود می رسد؟ اگر این کار را براساس داده های 3 جفت ارز اصلی فارکس از سال 2001 انجام داده باشید، به این نتیجه می رسید:

Currency Pair Total Trades Day 1 Day 2
Edge Ratio Average Pips at Close Win % at Close Edge Ratio Average Pips at Close Win % at Close
EUR/USD 738 1.06 2 50.27% 1.09 5 52.85%
GBP/USD 699 1.19 4 49.64% 1.16 7 52.79%
USD/JPY 696 1.15 0 46.41% 1.13 3 51.01%

در نگاه اول، به نظر همه چیز خوب است. اگر شما فقط منتظر پایان یک روز معاملاتی باشید و معامله ای را در جهت برک اوت 50 روزه باز کنید و آن را دو روز بعد ببندید، می توانید 52% از معامله خود را ببرید و به طور متوسط 5 پیپ سود را از هر معامله بدست آورید.

نسبت لبه معاملاتی به عنوان نسبتی بین میزان پیپ کلی حاصل از سود و و پیپ کلی از دست رفته به علت ضرر در نظر گرفته می شود، به همین دلیل می توان گفت که هرچه این نسبت بالاتر باشد، بهتر است.
توجه داشته باشید که اعداد نشان داده شده در این جدول به دلیل در نظر نگرفتن اسپرد ، از میزان واقعی کمترند. همچنین، در این محاسبات، میزان پیپ میانگین و درصد سود براساس اسپرد یک پیپ تعیین می شود.
میزان سوآپ در تمامی مقادیر بالا یکسان است اما در محاسبات لحاظ نشده است. بنابراین، همان طور که می بینید، دنبال کردن این نوع استراتژی شما را با چالش هایی هم رو به رو می کند.

اولین مسئله این است که بازده به صورت مساوی توزیع نشده است، همان طور که می بینید، در بازه های زمانی طولانی، معامله گر با ضرر رو به رو شده است. دومین مسئله این است که اکثر سود و ضررهای حاصله در مقیاس کم و به عده محدودی از معامله گران تعلق گرفته است.

این دو نکته مطرح شده تنها زمانی قابل درک هستند که شما در هر معامله میزان مشخصی از دارایی خود را تحت ریسک قرار دهید: باخت های طولانی مدت می تواند سود های ثابت و کم شما را که در عرض چند ماه یا چند هفته بدست آورده اید را از بین ببرد. می توان این نکته را با استفاده از مثال زیر بررسی کرد:

فرض کنید دارایی شما برابر 1000 دلار باشد و در هر معامله تنها 1% از سرمایه خود را تحت ریسک قرار می دهید و 10 بار معامله می کنید.

به این ترتیب با استفاده از این روش، می توانید به نسبت چگونگی ارتقا استراتژی خود براساس داده های پیشین خود در یک بازه زمانی 50 روزه و با استفاده از 3 جفت اصلی فارکس آگاهی پیدا کنید.

یک راه حل این است که تنها از برک اوت های روزانه ایجاد شده زمانی که قیمت بسته شدن معاملات در بیشترین حد معاملات روزانه در یک بازه 3 ماهه در نظر گرفته شده باشد، استفاده کنید. از نظر منطقی هم، ورود به معاملات در چنین زمان مشخصی می تواند تأثیر مثبتی در نتایج شما داشته باشد.

روش فرضیه بازار فراکتال
Currency Pair Total Trades Day 1 Day 2
Edge Ratio Average Pips at Close Win % at Close Edge Ratio Average Pips at Close Win % at Close
EUR/USD 478 1.20 7 54.39% 1.24 12 56.07%
GBP/USD 415 1.19 4 48.67% 1.20 11 53.49%
USD/JPY 413 1.08 -2 43.34% 1.07 1 48.91%

اگرچه تعداد کل معاملات به یک سوم کاهش پیدا کرد اما نتایج بدست آمده امیدوار کننده تر بود. به طور میانگین، میزان سود معاملات از 5 پیپ به 8 پیپ رسید اما در پایان، نتیجه نهای تنها به میزان کمی افزایش پیدا کرد.
آیا راه دیگری برای افزایش میزان سود کلی وجود دارد؟

بخش نوسانی

برک اوت های نوسانی، در نوسانات بالا اتفاق می افتند. به عنوان مثال، فرض کنید که سهام A، با ارزش یک دلار در روز حرکت کند و به سقف بیش از 50 دلار نرسیده باشد اما یک روز می بینید که قیمت آن در 51 دلار یا 54 دلار بسته می شود.

به نظر شما کدام یک از مقادیر مطرح شده در بالا، برای انجام معاملات خرید مناسب تر هستند؟ به نظر می رسد که سطح قیمت 54 دلار و ورود به این معامله می تواند شما را به معاملات برنده نزدیک تر کند زیرا این قیمت در نوسانات بالاتری اتفاق افتاده است.

می توان گفت که به دو دلیل به شما پیشنهاد می دهیم که به معامله ای که با قیمت 54 دلار بسته شده است، وارد شوید:

اول اینکه، اگر امروز، معامله ای نوسان بالایی را تجربه کند، به احتمال زیاد، روز بعد هم همین روند نوسانی را پیش می گیرد بنابراین تمایل حرکت قیمت به سمت برک اوت هم ادامه خواهد داشت.

دوم اینکه، هرچه قیمت، مدت طولانی تری بالاتر از سطح مقاومت باقی بماند، احتمال ادامه حرکت آن نیز بیشتر است.

حال اگر این روند را در بک تست خود برای داده های 3 جفت ارز اصلی از سال 2001 به کار ببریم چه اتفاقی می افتد؟

اولین چیزی که به آن نیاز داریم استفاده از اندیکاتوری است که بتواند نوسانات نسبی را اندازه گیری کند. به همین دلیل به شما پیشنهاد می دهیم تا با استفاده از یک اندیکاتور ATR پانزده روزه میزان نوسانات را اندازه گیری کنید. این بازه زمانی در نوع خود نه بلند است و نه کوتاه و می توان از آن برای اندازه گیری میانگین نوسانات استفاده کرد. برای محاسبات خود از همان فیلترهای قبل به علاوه فیلتر جدید استفاده می کنیم که عبارت اند از:

بسته شدن قیمت در مدت 50 روز ، قیمت بالا یا پایین روزانه در طول سه ماه و اضافه کردن فیلتر نوسان که مجموع نوسانات روزانه آن برابر با 150% مقدار اندیکاتور ATR پانزده روزه در قیمت های بسته شده باشد.

با استفاده از این شرایط، معاملات محدودی را انجام داده ایم که می توانید نتایج آنها را در جدول زیر مشاهده کنید:

Currency Pair Total Trades Day 1 Day 2
Edge Ratio Average Pips at Close Win % at Close Edge Ratio Average Pips at Close Win % at Close
EUR/USD 118 1.66 20 64.41% 1.75 28 66.95%
GBP/USD 124 1.62 21 55.65% 1.72 38 58.87%
USD/JPY 99 1.10 1 43.43% 1.21 10 54.55%

این نتایج بسیار بهتر از آزمایش های قبلی است. در اینجا ، میانگین معاملات به جای 8 ، حدود 27 پیپ سود داشت و درصد کلی سود نیز به طور قابل توجهی افزایش یافت و از 53٪ به 59٪ رسید. به طور کلی ، می توان گفت که به کار بردن این شروط و ابزارها در معاملات می تواند باعث رشد و سود حساب معاملاتی شود . اکنون می توانید ببینید که معاملات با نوسانات قوی روش فرضیه بازار فراکتال تر اگر با نظم و صبر معامله گر همراه باشد، می تواند بازده مناسبی را برای او همراه داشته باشد. لازم نیست که همیشه به دنبال برک اوت ها باشید، بلکه می توانید تا انتهای یک روز معاملاتی صبر کنید و ببینید که که آیا برک اوت ها ادامه پیدا می کنند یا نه.

لطفاً توجه داشته باشید که میزان سودمندی این استراتژی به همراه استفاده از یک استراتژی خروج مبتنی بر زمان چقدر است. من در اینجا جزییات مربوط به استاپ لاس را تشریح نکرده ام زیرا هر روشی که برای محاسبه استاپ لاس استفاده می شود، می تواند در این استراتژی به کار برده شود.

بازه های زمانی کوتاه تر

ممکن است بخواهید از این استراتژی برای بازه های زمانی یک ساعته و یا 4 ساعته استفاده کنید. برخی از تحلیلگران معتقدند که بازار معاملات فراکتال و پرپیچ و خم است به همین دلیل رویکردهایی که در بازه های زمانی بالاتر کار می کنند باید به همان اندازه در بازه های زمانی پایین نیز کارایی داشته باشند اما باید بگوییم که این فرضیه درست نیست.
اگر ما این شرایط را برای بازه زمانی 4 ساعته در نظر می گرفتیم، نتایج زیر بدست می آمد:

Currency Pair Total Trades Hour 4 Hour 8
Edge Ratio Average Pips at Close Win % at Close Edge Ratio Average Pips at Close Win % at Close
EUR/USD 931 1.22 1 49.30% 1.23 3 51.56%
GBP/USD 980 1.16 1 46.84% 1.18 2 51.33%
USD/JPY 801 1.23 1 46.07% 1.24 1 46.94%

بدیهی است که این نتایج، از نتایج بدست آمده در مرحله قبل بدتر است. همان طور که می بینید، میزان نسبت لبه معاملاتی و درصد برد به طور میانگین، کمتر از نتایج بازه زمانی روزانه شده است.

در پایان باید بگوییم که روشی که در بالا به آن اشاره کرده ایم، استراتژی کاملی نیست اما می تواند شما را به سود بیشتری برساند و مسیر پیشرفتتان را هموارتر کند. با استفاده از داده های قبل ( داده های دو روز گذشته برای استفاده از استراتژی خروج مبتنی بر زمان)، تعیین استاپ لاس و اعمال روش های هوشمندانه می توانید تا حد زیادی شانس برد خود را افزایش دهید.

نقاط فراکتالی

یکی از اصول اولیه تئوری الیوت این است که مارکت در ذات خود ساختاری فراکتال گونه دارد. به عبارتی ساده تر همان الگوهای امواج الیوت که در تایم فریم های بالاتر دیده می شوند، عینا در تایم فریم های کوچک تر نیز مشاهده می گردند. البته با ساختاری اندکی پیچیده تر.

نمیدانم که آیا پیش از این تحقیق کاملی برای اثبات یا رد این فرضیه انجام شده است یا خیر، اما درحوضه تجربیات شخصی ما و دیگر تریدرها ، اعتبار این فرضیه کاملا تایید می گردد.

این ویژگی را «شباهت درونی با خود» ویا «خود همسانی» ویا «Self-Similarity» می نامند و این نامی است که نویسنده ای که برای اولین بار ساختار فراکتالی مارکت را بررسی نمود، روی آن نهاد.

نحوه استفاده ما از لغت «فراکتال»، ویا عبارت «فراکتال های امواج الیوت» ، اندکی متفاوت با ویژگی «خود همسانی» است.
به این صورت که از آنها بعنوان «فراکتالهای شمارشی» ویا «Counting Fractal» نام می بریم ، که بطور مشخصی به کندلی وقع بر قله یا دره موج، در چارت میله ای ، اشاره میکند.
اگر ما از نام های «فراکتال» ویا «برخه ای» به جای «خود-همبستی» استفاده میکنیم ، نه بخاطر پیچیده تر کردن قضیه ، بلکه بخاطر احنرام و اعتباری است که برای آقای دکتر بیل ویلیامز مبدع تئوری فراکتال ها قائلیم.

فراکتال ها برای اولین بار برای شمارش امواج الیوت، توسط دکتر بیل ویلیامز در کتاب «Trading Chaos» بکار رفتند. مانند بسیاری از مفاهیم دیگری که در کتاب دکتر ویلیامز بکار رفته اند، فراکتال ها نیز در عین سادگی از زیبایی خاصی برخوردارند.
طبق تعریف ، «فراکتال بالا» یا«Up Fractal» به نقطه فوقانی کندلی گفته می شود که High آن از دو کندل قبل از خود ، وهمچنین از دو کندل بعداز خود، بالاتر باشد.
بدیهی است که برای تعیین «فراکتال بالا» به نقاط Low کندل ها اصلا کاری نداریم.
معمولا برای مشخص شدن یک فراکتال ، به مجموعی از از 5 کندل نیازمندیم.
اما اگر دو کندل متوالی ، High های یکسانی داشته باشند، و ارتفاع آنها از High دو کندل بعدی و همچنین دو کندل قبلی خود، بالاتر باشند، آنگاه کل مجموعه که شامل 6 کندل متوالی است ، برای تعیین فراکتال مذکور بکار خواهد رفت، یعنی برخلاف حالت عمومی تر که صرفا با 5 کندل میتوانستیم یک فراکتال را تعیین کنیم در این حالت به 6 کندل متوالی نیاز خواهیم داشت .
در این حالت 6 کندلی ، از بین دو کندل وسطی که هم ارتفاع هستند، کندل اولی را بعنوان فراکتال اصلی درنظر خواهیم گرفت.

برای «فراکتال پایین» نیز عینا همین نکاتی را که ذکر کردیم، به طور معکوس بکار خواهیم برد.
مجموعه ای وسیع از چندین کندل پیاپی می توانند بطور همزمان یک «فراکتال بالا» و یک «فراکتال پایین» را شامل گردند.
شمارش امواج الیوت با استفاده از فراکتال ها ، بسیار ساده و روان است. زیرا هر کندل مشخص به هرحال دو حالت بیشتر ندارد: یا یک فراکتال هست و یا فراکتال نیست ؟!

پس به سادگی می توان یک به یک کندل ها را بررسی نموده و پشت سر گذاشت . و پس از مشخص نمودن تمامی فراکتال ها ، به سادگی به شمارش امواج الیوت پرداخت.

ضمنا شما بطور خاص کار قابل تحسینی انجام داده اید زیرا به نظر می رسید که شما اولین کسی باشید که تا کنون سعی کرده امواج را از روی یک نمودار خطی ساده close price line chart بشمارد.
در یک دنیای ایده آل، در هر تایم فریم می توان امواج الیوت را ، با استفاده از مجموعه فراکتالهای بالایی و پایینی که به ترتیب پشت سر هم ردیف می شوند ، به سهولت شمارش نمود.
اما متاسفانه در دنیای واقعی چنین حالت ایده آلی هرگز رخ نخواهد داد.
درواقعیت معمولا زنجیره ای از فراکتال های متوالی و پشت سر هم ، ناگهان توسط فراکتالی که ما آن را «فراکتال میرا» می نامیم ، شکسته می شد.

یک مثال ساده از «فراکتال های میرا» حالتی است که به وضوح می توان دو فراکتال بالایی را مشاهده نمود ،ولی در ادامه آنها هیچ فراکتال پایینی را پیدا نمی کنیم ، تا بوسیله آنها بتوانیم موج کاملی را شناسایی و شمارش نماییم.
در چنین حالتی شما مجبور هستید که قضاوت شخصی خود را بکارگیرید و به سراغ سایر تایم فریم های بالاتر ویا پایین بروید، ویا از یک نمودار خطی ساده برای شناخت میزان اهمیت فراکتال های میرا استفاده نماییم و سپس بوسیله آنها شمارش امواج نمودار را ادامه دهیم.

فراکتالها ابتدا و انتهای هر موج را به سهولت مشحص می کنند، و همچنان که دکتر بیل ویلیلیامز در کتاب خود توضیح اده اند «هر آنچه که در بین دو فراکتال متوالی قرار میگیرد، همانا یک موج الیوت خواهد بود!»اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.